Strona główna » Blog » Na czym polega oraz jakie możliwości daje nam kurs elektryczny

Na czym polega oraz jakie możliwości daje nam kurs elektryczny

kurs elektryczny

Specjalistyczne szkolenia elektryczne pozwalają na uzyskanie szerokiego zasobu wiedzy związanej z tematyką eksploatacji instalacji elektrycznych lub też z dozorem nad realizowanymi w ich obrębie pracami. Kurs elektryczny nie powinien być końcem przygody z nauką elektryki. Wręcz przeciwnie – zapewnia on dostęp do podstawowych informacji, których rozwijanie należy już do obowiązku kursanta.

Podstawowe zagadnienia, z którymi zapozna się słuchacz

Słuchacze uczestniczący w kursie elektrycznym są zapoznawani z szeregiem zagadnień, które ułatwią im wykonywanie podstawowych czynności związanych z pracą elektryka. Najważniejszym etapem kursu jest nauka budowy i eksploatacji urządzeń, które wchodzą w skład sieci i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych. Następnie kursanci są zapoznawani z obowiązującymi systemami ochrony przeciwporażeniowej, a także ze sposobami ich obsługi i konserwacji.

Kolejnym etapem kursu jest nauka korzystania z aparatury kontrolnej i pomiarowej. Jest to wiedza, która przyda się każdemu elektrykowi i to niezależnie od charakteru podjętych przezeń prac. Ważnym etapem kursu jest też zapoznanie się z zasadami bezpiecznego i racjonalnego korzystania z urządzeń, sieci i instalacji elektrycznych. Celem zajęć jest więc nie tylko zapoznanie się z aktualnie użytkowanym sprzętem elektroenergetycznym, ale też wyuczenie pewnych procedur bezpieczeństwa, które mogą okazać się niezbędne np. w przypadku wystąpienia awarii.

kurs elektryczny

Kurs elektryczny – dla kogo? Czyli beneficjenci szkoleń elektrycznych

Specjalistyczny kurs elektryczny jest przeznaczony dla osób, które zajmują się lub chcą się zajmować:

  • obsługą i konserwacją urządzeń elektrycznych,
  • remontami sieci elektrycznych i energetycznych,
  • montażem komponentów sieci zasilających,
  • pomiarem w obrębie obwodów i instalacji elektrycznych,
  • dozorem nad pracami realizowanymi w obrębie w/w urządzeń i instalacji.

Co więcej, kursy te przeznaczone są również dla osób chcących obsługiwać zespoły prądotwórcze, urządzenia elektrotermiczne, sprzęt wykorzystywany w trakcie elektrolizy, a także urządzenia sieci trakcyjnych, instalacje sieci oświetleniowej itd. Dzięki temu można też, po zdaniu stosownego egzaminu, uzyskać kompleksowe uprawnienia dotyczące w/w zadań.

Kursy i szkolenia elektryczne to oczywiście tylko jedna z opcji zdobywania nowych umiejętności i rozwoju zawodowego. Kursy i szkolenia na każdy temat znajdziemy w portalu szkoleniowym Eventis, jak też sprawdzimy ich terminy, program czy też ceny.

9 komentarzy do “Na czym polega oraz jakie możliwości daje nam kurs elektryczny”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *