Strona główna » Blog » Na co składa się podstawowa i dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa

Na co składa się podstawowa i dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa

ochrona przeciwporażeniowa

Jest to grupa środków technicznych, którą stosuje się w warunkach zwiększonego ryzyka, jako uzupełnienie ochrony podstawowej. Do tej grupy środków zalicza się między innymi wyłączniki różnicowoprądowe i miejscowe ochronne połączenia wyrównawcze.

Ochrona przeciwporażeniowa podstawowa – jak ją zapewnić?

Ochrona podstawowa, czyli taka chroniąca przez bezpośrednim dotykiem powinna składać się z jednego lub większej liczby środków zapobiegających dotykowi niebezpiecznych części czynnych. Można zrealizować to między innymi poprzez izolowanie części czynnych. Izolacja ta powinna być odporna na wilgoć, ciepło czy zapylenie. Warto dodać, że izolacja wykonana z emalii, farby czy lakieru nie jest uznawana za odpowiednią ochronę przed porażeniem.

Ochrona przeciwporażeniowa – rodzaje

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym to zespół środków technicznych mających za zadanie zapobieganie przepływowi prądu przez organizm lub ograniczanie wartości przepływającego prądu do wartości niegroźnej dla organizmu lub także ograniczenie czasu przepływu prądu przez organizm. W instalacjach niskiego napięcia wyróżnia się trzy następujące rodzaje ochrony przeciwporażeniowej:

  • ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa.
  • ochrona przeciwporażeniowa przy uszkodzeniu,
  • ochrona przeciwporażeniowa podstawowa,

Należy zaznaczyć, że środek ochrony przeciwporażeniowej powinien składać się z odpowiedniej kombinacji środka podstawowego oraz środka ochrony przy uszkodzeniu.

ochrona przeciwporażeniowa

Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa

Jednym z najbardziej skutecznych środków ochrony przeciwporażeniowej jest ochrona przy zastosowaniu urządzeń ochronnych różnicowoprądowych (wyłączniki ochronne różnicowoprądowe, wyłączniki współpracujące z przekaźnikami różnicowoprądowymi). Stosowanie urządzeń ochronnych różnicowoprądowych (wyłączniki ochronne różnicowoprądowe, wyłączniki współpracujące z przekaźnikami różnicowoprądowymi) w instalacjach elektrycznych ma na celu:

  • ochronę przy uszkodzeniu przy zastosowaniu  wyżej wymienionych urządzeń jako     elementów samoczynnego wyłączenia zasilania,
  • ochronę uzupełniającą w układach a.c. w przypadku uszkodzenia środków ochrony    podstawowej i/lub środków ochrony przy uszkodzeniu lub w przypadku nieostrożności użytkowników, przy zastosowaniu wyżej wymienionych urządzeń o znamionowym prądzie różnicowym nie większym niż 30 mA,
  • ochronę przed pożarami wywołanymi prądami doziemnymi przy zastosowaniu wyżej    wymienionych urządzeń o znamionowym prądzie różnicowym nie większym niż 500 mA.

Wiedza na temat ochrony przeciwporażeniowej jest szczególnie istotna dla osób wykonujących pracę związane z eksploatacją lub dozorem instalacji oraz sieci elektroenergetycznych. Jeśli wykonujesz właśnie taką pracę i chcesz dowiedzieć się więcej na temat ochrony przeciwporażeniowej wybierz nasz kurs SEP G1 już teraz.

Zachowanie bezpieczeństwa jest niezwykle istotnym elementem jeśli chodzi o wszelkie instalacje elektryczne. Można je zagwarantować dzięki ochronie przeciwporażeniowej. Wyróżnić można kilka ich rodzajów, o czym dowiedzieli się państwo w dzisiejszym wpisie.

9 komentarzy do “Na co składa się podstawowa i dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *