Strona główna » Blog » Linia S, Autobus

Linia S, Autobus

Mąkołowiec Łabędzia

S

Żwaków Rogatki (kierunek Mąkołowiec Łabędzia)

Stanowisko: 9

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

530 58 645 703 40 815 30 905 36 1032 1125 1232 59 1325 45 1433 38 1512 40 1620 55 1819 2007 2110

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

530 58 645 703 40 815 30 936 1032 1125 1232 59 1345 1433 1512 40 1620 55 1819 2007 2110

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

535 640 810 939 1057 1210 1340 1457 1622 1744 1910

Niedziele i święta

600 748 952 1257 1437 1633 1752 1910 2058

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

535 640 810 939 1057 1210 1340 1457 1622

S

Żwaków Sosnowe (kierunek Mąkołowiec Łabędzia)

Stanowisko: 7

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

531 59 646 704 41 816 31 906 37 1033 1126 1233 1300 26 46 1434 39 1513 41 1621 56 1820 2008 2111

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

531 59 646 704 41 816 31 937 1033 1126 1233 1300 46 1434 1513 41 1621 56 1820 2008 2111

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

536 641 811 940 1058 1211 1341 1458 1623 1745 1911

Niedziele i święta

601 749 953 1258 1438 1634 1753 1911 2059

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

536 641 811 940 1058 1211 1341 1458 1623

S

Żwaków Żorska (kierunek Mąkołowiec Łabędzia)

Stanowisko: 5

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

532 600 47 705 42 817 32 907 38 1034 1127 1234 1301 27 47 1435 40 1514 42 1622 57 1821 2009 2112

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

532 600 47 705 42 817 32 938 1034 1127 1234 1301 47 1435 1514 42 1622 57 1821 2009 2112

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

537 642 812 941 1059 1212 1342 1459 1624 1746 1912

Niedziele i święta

602 750 954 1259 1439 1635 1754 1912 2100

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

537 642 812 941 1059 1212 1342 1459 1624

S

Żwaków Nowa (kierunek Mąkołowiec Łabędzia)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

533 601 48 706 43 818 33 908 39 1035 1128 1235 1302 28 48 1436 41 1515 43 1623 58 1822 2010 2113

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

533 601 48 706 43 818 33 939 1035 1128 1235 1302 48 1436 1515 43 1623 58 1822 2010 2113

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

538 643 813 942 1100 1213 1343 1500 1625 1747 1913

Niedziele i święta

603 751 955 1300 1440 1636 1755 1913 2101

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

538 643 813 942 1100 1213 1343 1500 1625

S

Żwaków Myśliwska (kierunek Mąkołowiec Łabędzia)

Stanowisko: 5

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

534 602 49 707 44 819 34 909 40 1036 1129 1236 1303 29 49 1437 42 1516 44 1624 59 1823 2011 2114

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

534 602 49 707 44 819 34 940 1036 1129 1236 1303 49 1437 1516 44 1624 59 1823 2011 2114

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

539 644 814 943 1101 1214 1344 1501 1626 1748 1914

Niedziele i święta

604 752 956 1301 1441 1637 1756 1914 2102

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

539 644 814 943 1101 1214 1344 1501 1626

S

Tychy Borowa Szkoła (kierunek Mąkołowiec Łabędzia)

Stanowisko: 3

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

535 603 50 708 45 820 35 910 41 1037 1130 1237 1304 30 50 1438 43 1517 45 1625 1700 1824 2012 2115

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

535 603 50 708 45 820 35 941 1037 1130 1237 1304 50 1438 1517 45 1625 1700 1824 2012 2115

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

540 645 815 944 1102 1215 1345 1502 1627 1749 1915

Niedziele i święta

605 753 957 1302 1442 1638 1757 1915 2103

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

540 645 815 944 1102 1215 1345 1502 1627

S

Suble Zagrodowa (kierunek Mąkołowiec Łabędzia)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

536 604 51 709 46 821 36 911 42 1038 1131 1238 1305 31 51 1439 44 1518 46 1626 1701 1825 2013 2116

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

536 604 51 709 46 821 36 942 1038 1131 1238 1305 51 1439 1518 46 1626 1701 1825 2013 2116

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

541 646 816 945 1103 1216 1346 1503 1628 1750 1916

Niedziele i święta

606 754 958 1303 1443 1639 1758 1916 2104

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

541 646 816 945 1103 1216 1346 1503 1628

S

Tychy Hetmańska (kierunek Mąkołowiec Łabędzia)

Stanowisko: 3

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

537 605 52 710 47 822 37 912 43 1039 1132 1239 1306 32 52 1440 45 1519 47 1627 1702 1826 2014 2117

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

537 605 52 710 47 822 37 943 1039 1132 1239 1306 52 1440 1519 47 1627 1702 1826 2014 2117

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

542 647 817 946 1104 1217 1347 1504 1629 1751 1917

Niedziele i święta

607 755 959 1304 1444 1640 1759 1917 2105

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

542 647 817 946 1104 1217 1347 1504 1629

S

Tychy Harcerska (kierunek Mąkołowiec Łabędzia)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

538 606 53 711 48 823 38 913 44 1040 1133 1240 1307 33 53 1441 46 1520 48 1628 1703 1827 2015 2118

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

538 606 53 711 48 823 38 944 1040 1133 1240 1307 53 1441 1520 48 1628 1703 1827 2015 2118

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

543 648 818 947 1105 1218 1348 1505 1630 1752 1918

Niedziele i święta

608 756 1000 1305 1445 1641 1800 1918 2106

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

543 648 818 947 1105 1218 1348 1505 1630

S

Tychy Plac Baczyńskiego (kierunek Mąkołowiec Łabędzia)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

541 609 56 714 51 826 41 916 47 1043 1136 1243 1310 36 56 1444 49 1523 51 1631 1706 1830 2017 2120

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

541 609 56 714 51 826 41 947 1043 1136 1243 1310 56 1444 1523 51 1631 1706 1830 2017 2120

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

546 651 821 950 1108 1221 1351 1508 1633 1755 1920

Niedziele i święta

611 759 1003 1308 1448 1644 1803 1920 2108

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

546 651 821 950 1108 1221 1351 1508 1633

S

Tychy Rynek (kierunek Mąkołowiec Łabędzia)

Stanowisko: 4

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

542 610 57 715 52 827 42 917 48 1044 1137 1244 1311 37 57 1445 50 1524 52 1632 1707 1831 2018 2121

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

542 610 57 715 52 827 42 948 1044 1137 1244 1311 57 1445 1524 52 1632 1707 1831 2018 2121

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

547 652 822 951 1109 1222 1352 1509 1634 1756 1921

Niedziele i święta

612 800 1004 1309 1449 1645 1804 1921 2109

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

547 652 822 951 1109 1222 1352 1509 1634

S

Tychy Plac Wolności (kierunek Mąkołowiec Łabędzia)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

543 611 58 716 53 828 43 918 49 1045 1138 1245 1312 38 58 1446 51 1525 53 1633 1708 1832 2019 2122

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

543 611 58 716 53 828 43 949 1045 1138 1245 1312 58 1446 1525 53 1633 1708 1832 2019 2122

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

548 653 823 952 1110 1223 1353 1510 1635 1757 1922

Niedziele i święta

613 801 1005 1310 1450 1646 1805 1922 2110

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

548 653 823 952 1110 1223 1353 1510 1635

S

Tychy Radziejówka (kierunek Mąkołowiec Łabędzia)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

544 612 59 717 54 829 44 919 50 1046 1139 1246 1313 39 59 1447 52 1526 54 1634 1709 1833 2020 2123

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

544 612 59 717 54 829 44 950 1046 1139 1246 1313 59 1447 1526 54 1634 1709 1833 2020 2123

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

549 654 824 953 1111 1224 1354 1511 1636 1758 1923

Niedziele i święta

614 802 1006 1311 1451 1647 1806 1923 2111

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

549 654 824 953 1111 1224 1354 1511 1636

S

Mąkołowiec Dołowa (kierunek Mąkołowiec Łabędzia)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

546 614 701 19 56 831 46 921 52 1048 1141 1248 1315 41 1401 49 54 1528 56 1636 1711 1835 2022 2125

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

546 614 701 19 56 831 46 952 1048 1141 1248 1315 1401 49 1528 56 1636 1711 1835 2022 2125

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

551 656 826 955 1113 1226 1356 1513 1638 1800 1925

Niedziele i święta

616 804 1008 1313 1453 1649 1808 1925 2113

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

551 656 826 955 1113 1226 1356 1513 1638

S

Mąkołowiec Zielone Wzgórze (kierunek Mąkołowiec Łabędzia)

Stanowisko: 4

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

547 615 702 20 57 832 47 922 53 1049 1142 1249 1316 42 1402 50 55 1529 57 1637 1712 1836 2023 2126

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

547 615 702 20 57 832 47 953 1049 1142 1249 1316 1402 50 1529 57 1637 1712 1836 2023 2126

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

552 657 827 956 1114 1227 1357 1514 1639 1801 1926

Niedziele i święta

617 805 1009 1314 1454 1650 1809 1926 2114

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

552 657 827 956 1114 1227 1357 1514 1639

S

Mąkołowiec Gilów (kierunek Mąkołowiec Łabędzia)

Stanowisko: 6

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

548 616 703 21 58 833 48 923 54 1050 1143 1250 1317 43 1403 51 56 1530 58 1638 1713 1837 2024 2127

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

548 616 703 21 58 833 48 954 1050 1143 1250 1317 1403 51 1530 58 1638 1713 1837 2024 2127

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

553 658 828 957 1115 1228 1358 1515 1640 1802 1927

Niedziele i święta

618 806 1010 1315 1455 1651 1810 1927 2115

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

553 658 828 957 1115 1228 1358 1515 1640

S

Mąkołowiec Kolibrów (kierunek Mąkołowiec Łabędzia)

Stanowisko: 8

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

549 617 704 22 59 834 49 924 55 1051 1144 1251 1318 44 1404 52 57 1531 59 1639 1714 1838 2025 2128

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

549 617 704 22 59 834 49 955 1051 1144 1251 1318 1404 52 1531 59 1639 1714 1838 2025 2128

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

554 659 829 958 1116 1229 1359 1516 1641 1803 1928

Niedziele i święta

619 807 1011 1316 1456 1652 1811 1928 2116

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

554 659 829 958 1116 1229 1359 1516 1641

S

Mąkołowiec Bociania (kierunek Mąkołowiec Łabędzia)

Stanowisko: 3

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

550 618 705 23 800 35 50 925 56 1052 1145 1252 1319 45 1405 53 58 1532 1600 40 1715 1839 2026 2129

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

550 618 705 23 800 35 50 956 1052 1145 1252 1319 1405 53 1532 1600 40 1715 1839 2026 2129

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

555 700 830 959 1117 1230 1400 1517 1642 1804 1929

Niedziele i święta

620 808 1012 1317 1457 1653 1812 1929 2117

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

555 700 830 959 1117 1230 1400 1517 1642

S

Mąkołowiec Sikorek (kierunek Mąkołowiec Łabędzia)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

552 620 707 25 802 37 52 927 58 1054 1147 1254 1321 47 1407 55 1500 34 1602 42 1717 1841 2028 2131

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

552 620 707 25 802 37 52 958 1054 1147 1254 1321 1407 55 1534 1602 42 1717 1841 2028 2131

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

557 702 832 1001 1119 1232 1402 1519 1644 1806 1931

Niedziele i święta

622 810 1014 1319 1459 1655 1814 1931 2119

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

557 702 832 1001 1119 1232 1402 1519 1644

S

Mąkołowiec Krucza (kierunek Mąkołowiec Łabędzia)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

553 621 708 26 803 38 53 928 59 1055 1148 1255 1322 48 1408 56 1501 35 1603 43 1718 1842 2029 2132

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

553 621 708 26 803 38 53 959 1055 1148 1255 1322 1408 56 1535 1603 43 1718 1842 2029 2132

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

558 703 833 1002 1120 1233 1403 1520 1645 1807 1932

Niedziele i święta

623 811 1015 1320 1500 1656 1815 1932 2120

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

558 703 833 1002 1120 1233 1403 1520 1645

S

Mąkołowiec Szpakowa (kierunek Mąkołowiec Łabędzia)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

554 622 709 27 804 39 54 929 1000 56 1149 1256 1323 49 1409 57 1502 36 1604 44 1719 1843 2030 2133

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

554 622 709 27 804 39 54 1000 56 1149 1256 1323 1409 57 1536 1604 44 1719 1843 2030 2133

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

559 704 834 1003 1121 1234 1404 1521 1646 1808 1933

Niedziele i święta

624 812 1016 1321 1501 1657 1816 1933 2121

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

559 704 834 1003 1121 1234 1404 1521 1646

S

Mąkołowiec Przepiórek (kierunek Mąkołowiec Łabędzia)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

555 623 710 28 805 40 55 930 1001 57 1150 1257 1324 50 1410 58 1503 37 1605 45 1720 1844 2031 2134

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

555 623 710 28 805 40 55 1001 57 1150 1257 1324 1410 58 1537 1605 45 1720 1844 2031 2134

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

600 705 835 1004 1122 1235 1405 1522 1647 1809 1934

Niedziele i święta

625 813 1017 1322 1502 1658 1817 1934 2122

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

600 705 835 1004 1122 1235 1405 1522 1647

S

Mąkołowiec Drozdów (kierunek Mąkołowiec Łabędzia)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

556 624 711 29 806 41 56 931 1002 58 1151 1258 1325 51 1411 59 1504 38 1606 46 1721 1845 2032 2135

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

556 624 711 29 806 41 56 1002 58 1151 1258 1325 1411 59 1538 1606 46 1721 1845 2032 2135

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

601 706 836 1005 1123 1236 1406 1523 1648 1810 1935

Niedziele i święta

626 814 1018 1323 1503 1659 1818 1935 2123

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

601 706 836 1005 1123 1236 1406 1523 1648

S

Mąkołowiec Łabędzia (kierunek Mąkołowiec Łabędzia)

Stanowisko: 4

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

557 625 712 30 807 42 57 932 1003 59 1152 1259 1326 52 1412 1500 05 39 1607 47 1722 1846 2033 2136

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

557 625 712 30 807 42 57 1003 59 1152 1259 1326 1412 1500 39 1607 47 1722 1846 2033 2136

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

602 707 837 1006 1124 1237 1407 1524 1649 1811 1936

Niedziele i święta

627 815 1019 1324 1504 1700 1819 1936 2124

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

602 707 837 1006 1124 1237 1407 1524 1649

Żwaków Rogatki

S

Mąkołowiec Łabędzia (kierunek Żwaków Rogatki)

Stanowisko: 3

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

524 606 28 703 20 33 816 53 910 35 1021 1118 1207 1306 35 1400 25 1505 20 45 1612 50 1729 1914 2037

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

524 606 28 703 20 33 816 53 910 1021 1118 1207 1306 35 1425 1505 45 1612 50 1729 1914 2037

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

607 711 900 1010 1130 1250 1421 1544 1704 1837 1937Z

Niedziele i święta

633 831 1120 1404 1504 1704 1831 2001 2128Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

607 711 900 1010 1130 1250 1421 1544 1704

S

Mąkołowiec Drozdów (kierunek Żwaków Rogatki)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

525 607 29 704 21 34 817 54 911 36 1022 1119 1208 1307 36 1401 26 1506 21 46 1613 51 1730 1915 2038

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

525 607 29 704 21 34 817 54 911 1022 1119 1208 1307 36 1426 1506 46 1613 51 1730 1915 2038

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

608 712 901 1011 1131 1251 1422 1545 1705 1838 1938Z

Niedziele i święta

634 832 1121 1405 1505 1705 1832 2002 2129Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

608 712 901 1011 1131 1251 1422 1545 1705

S

Mąkołowiec Szpakowa (kierunek Żwaków Rogatki)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

527 609 31 706 23 36 819 56 913 38 1024 1121 1210 1309 38 1403 28 1508 23 48 1615 53 1732 1917 2040

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

527 609 31 706 23 36 819 56 913 1024 1121 1210 1309 38 1428 1508 48 1615 53 1732 1917 2040

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

610 714 903 1013 1133 1253 1424 1547 1707 1840 1940Z

Niedziele i święta

636 834 1123 1407 1507 1707 1834 2004 2131Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

610 714 903 1013 1133 1253 1424 1547 1707

S

Mąkołowiec Krucza (kierunek Żwaków Rogatki)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

528 610 32 707 24 37 820 57 914 39 1025 1122 1211 1310 39 1404 29 1509 24 49 1616 54 1733 1918 2041

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

528 610 32 707 24 37 820 57 914 1025 1122 1211 1310 39 1429 1509 49 1616 54 1733 1918 2041

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

611 715 904 1014 1134 1254 1425 1548 1708 1841 1941Z

Niedziele i święta

637 835 1124 1408 1508 1708 1835 2005 2132Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

611 715 904 1014 1134 1254 1425 1548 1708

S

Mąkołowiec Sikorek (kierunek Żwaków Rogatki)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

529 611 33 708 25 38 821 58 915 40 1026 1123 1212 1311 40 1405 30 1510 25 50 1617 55 1734 1919 2042

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

529 611 33 708 25 38 821 58 915 1026 1123 1212 1311 40 1430 1510 50 1617 55 1734 1919 2042

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

612 716 905 1015 1135 1255 1426 1549 1709 1842 1942Z

Niedziele i święta

638 836 1125 1409 1509 1709 1836 2006 2133Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

612 716 905 1015 1135 1255 1426 1549 1709

S

Mąkołowiec Bociania (kierunek Żwaków Rogatki)

Stanowisko: 4

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

531 613 35 710 27 40 823 900 17 42 1028 1125 1214 1313 42 1407 32 1512 27 52 1619 57 1736 1921 2044

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

531 613 35 710 27 40 823 900 17 1028 1125 1214 1313 42 1432 1512 52 1619 57 1736 1921 2044

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

614 718 907 1017 1137 1257 1428 1551 1711 1844 1944Z

Niedziele i święta

640 838 1127 1411 1511 1711 1838 2008 2135Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

614 718 907 1017 1137 1257 1428 1551 1711

S

Mąkołowiec Kolibrów (kierunek Żwaków Rogatki)

Stanowisko: 7

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

532 614 36 711 28 41 824 901 18 43 1029 1126 1215 1314 43 1408 33 1513 28 53 1620 58 1737 1922 2045

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

532 614 36 711 28 41 824 901 18 1029 1126 1215 1314 43 1433 1513 53 1620 58 1737 1922 2045

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

615 719 908 1018 1138 1258 1429 1552 1712 1845 1945Z

Niedziele i święta

641 839 1128 1412 1512 1712 1839 2009 2136Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

615 719 908 1018 1138 1258 1429 1552 1712

S

Mąkołowiec Gilów (kierunek Żwaków Rogatki)

Stanowisko: 5

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

533 615 37 712 29 42 825 902 19 44 1030 1127 1216 1315 44 1409 34 1514 29 54 1621 59 1738 1923 2046

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

533 615 37 712 29 42 825 902 19 1030 1127 1216 1315 44 1434 1514 54 1621 59 1738 1923 2046

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

616 720 909 1019 1139 1259 1430 1553 1713 1846 1946Z

Niedziele i święta

642 840 1129 1413 1513 1713 1840 2010 2137Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

616 720 909 1019 1139 1259 1430 1553 1713

S

Mąkołowiec Zielone Wzgórze (kierunek Żwaków Rogatki)

Stanowisko: 3

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

534 616 38 713 30 43 826 903 20 45 1031 1128 1217 1316 45 1410 35 1515 30 55 1622 1700 39 1924 2047

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

534 616 38 713 30 43 826 903 20 1031 1128 1217 1316 45 1435 1515 55 1622 1700 39 1924 2047

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

617 721 910 1020 1140 1300 1431 1554 1714 1847 1947Z

Niedziele i święta

643 841 1130 1414 1514 1714 1841 2011 2138Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

617 721 910 1020 1140 1300 1431 1554 1714

S

Mąkołowiec Dołowa (kierunek Żwaków Rogatki)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

535 617 39 714 31 44 827 904 21 46 1032 1129 1218 1317 46 1411 36 1516 31 56 1623 1701 40 1925 2048

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

535 617 39 714 31 44 827 904 21 1032 1129 1218 1317 46 1436 1516 56 1623 1701 40 1925 2048

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

618 722 911 1021 1141 1301 1432 1555 1715 1848 1948Z

Niedziele i święta

644 842 1131 1415 1515 1715 1842 2012 2139Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

618 722 911 1021 1141 1301 1432 1555 1715

S

Tychy Radziejówka (kierunek Żwaków Rogatki)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

537 619 41 716 33 46 829 906 23 48 1034 1131 1220 1319 48 1413 38 1518 33 58 1625 1703 42 1927 2050

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

537 619 41 716 33 46 829 906 23 1034 1131 1220 1319 48 1438 1518 58 1625 1703 42 1927 2050

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

620 724 913 1023 1143 1303 1434 1557 1717 1850 1950Z

Niedziele i święta

646 844 1133 1417 1517 1717 1844 2014 2141Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

620 724 913 1023 1143 1303 1434 1557 1717

S

Tychy Plac Wolności (kierunek Żwaków Rogatki)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

538 620 42 717 34 47 830 907 24 49 1035 1132 1221 1320 49 1414 39 1519 34 59 1626 1704 43 1928 2051

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

538 620 42 717 34 47 830 907 24 1035 1132 1221 1320 49 1439 1519 59 1626 1704 43 1928 2051

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

621 725 914 1024 1144 1304 1435 1558 1718 1851 1951Z

Niedziele i święta

647 845 1134 1418 1518 1718 1845 2015 2142Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

621 725 914 1024 1144 1304 1435 1558 1718

S

Tychy Rynek (kierunek Żwaków Rogatki)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

539 621 43 718 35 48 831 908 25 50 1036 1133 1222 1321 50 1415 40 1520 35 1600 27 1705 44 1929 2052

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

539 621 43 718 35 48 831 908 25 1036 1133 1222 1321 50 1440 1520 1600 27 1705 44 1929 2052

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

622 726 915 1025 1145 1305 1436 1559 1719 1852 1952Z

Niedziele i święta

648 846 1135 1419 1519 1719 1846 2016 2143Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

622 726 915 1025 1145 1305 1436 1559 1719

S

Tychy Begonii (kierunek Żwaków Rogatki)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

542 624 46 721 38 51 834 911 28 53 1039 1136 1225 1324 53 1418 43 1523 38 1603 30 1708 47 1931 2054

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

542 624 46 721 38 51 834 911 28 1039 1136 1225 1324 53 1443 1523 1603 30 1708 47 1931 2054

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

625 729 918 1028 1148 1308 1439 1602 1722 1855

Niedziele i święta

651 849 1138 1422 1522 1722 1849 2018

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

625 729 918 1028 1148 1308 1439 1602 1722

S

Tychy Harcerska (kierunek Żwaków Rogatki)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

544 626 48 723 40 53 836 913 30 55 1041 1138 1227 1326 55 1420 45 1525 40 1605 32 1710 49 1933 2056

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

544 626 48 723 40 53 836 913 30 1041 1138 1227 1326 55 1445 1525 1605 32 1710 49 1933 2056

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

627 731 920 1030 1150 1310 1441 1604 1724 1857

Niedziele i święta

653 851 1140 1424 1524 1724 1851 2020

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

627 731 920 1030 1150 1310 1441 1604 1724

S

Tychy Hetmańska (kierunek Żwaków Rogatki)

Stanowisko: 4

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

545 627 49 724 41 54 837 914 31 56 1042 1139 1228 1327 56 1421 46 1526 41 1606 33 1711 50 1934 2057

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

545 627 49 724 41 54 837 914 31 1042 1139 1228 1327 56 1446 1526 1606 33 1711 50 1934 2057

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

628 732 921 1031 1151 1311 1442 1605 1725 1858

Niedziele i święta

654 852 1141 1425 1525 1725 1852 2021

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

628 732 921 1031 1151 1311 1442 1605 1725

S

Suble Zagrodowa (kierunek Żwaków Rogatki)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

546 628 50 725 42 55 838 915 32 57 1043 1140 1229 1328 57 1422 47 1527 42 1607 34 1712 51 1935 2058

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

546 628 50 725 42 55 838 915 32 1043 1140 1229 1328 57 1447 1527 1607 34 1712 51 1935 2058

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

629 733 922 1032 1152 1312 1443 1606 1726 1859

Niedziele i święta

655 853 1142 1426 1526 1726 1853 2022

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

629 733 922 1032 1152 1312 1443 1606 1726

S

Tychy Borowa Szkoła (kierunek Żwaków Rogatki)

Stanowisko: 4

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

547 629 51 726 43 56 839 916 33 58 1044 1141 1230 1329 58 1423 48 1528 43 1608 35 1713 52 1936 2059

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

547 629 51 726 43 56 839 916 33 1044 1141 1230 1329 58 1448 1528 1608 35 1713 52 1936 2059

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

630 734 923 1033 1153 1313 1444 1607 1727 1900

Niedziele i święta

656 854 1143 1427 1527 1727 1854 2023

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

630 734 923 1033 1153 1313 1444 1607 1727

S

Żwaków Myśliwska (kierunek Żwaków Rogatki)

Stanowisko: 6

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

548 630 52 727 44 57 840 917 34 59 1045 1142 1231 1330 59 1424 49 1529 44 1609 36 1714 53 1937 2100

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

548 630 52 727 44 57 840 917 34 1045 1142 1231 1330 59 1449 1529 1609 36 1714 53 1937 2100

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

631 735 924 1034 1154 1314 1445 1608 1728 1901

Niedziele i święta

657 855 1144 1428 1528 1728 1855 2024

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

631 735 924 1034 1154 1314 1445 1608 1728

S

Żwaków Rondo (kierunek Żwaków Rogatki)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

550 632 54 729 46 59 842 919 36 1001 47 1144 1233 1332 1401 26 51 1531 46 1611 38 1716 55 1939 2102

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

550 632 54 729 46 59 842 919 36 1047 1144 1233 1332 1401 51 1531 1611 38 1716 55 1939 2102

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

633 737 926 1036 1156 1316 1447 1610 1730 1903

Niedziele i święta

659 857 1146 1430 1530 1730 1857 2026

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

633 737 926 1036 1156 1316 1447 1610 1730

S

Żwaków Cmentarz (kierunek Żwaków Rogatki)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

551 633 55 730 47 800 43 920 37 1002 48 1145 1234 1333 1402 27 52 1532 47 1612 39 1717 56 1940 2103

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

551 633 55 730 47 800 43 920 37 1048 1145 1234 1333 1402 52 1532 1612 39 1717 56 1940 2103

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

634 738 927 1037 1157 1317 1448 1611 1731 1904

Niedziele i święta

700 858 1147 1431 1531 1731 1858 2027

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

634 738 927 1037 1157 1317 1448 1611 1731

S

Żwaków Św. Elżbiety (kierunek Żwaków Rogatki)

Stanowisko: 4

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

552 634 56 731 48 801 44 921 38 1003 49 1146 1235 1334 1403 28 53 1533 48 1613 40 1718 57 1941 2104

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

552 634 56 731 48 801 44 921 38 1049 1146 1235 1334 1403 53 1533 1613 40 1718 57 1941 2104

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

635 739 928 1038 1158 1318 1449 1612 1732 1905

Niedziele i święta

701 859 1148 1432 1532 1732 1859 2028

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

635 739 928 1038 1158 1318 1449 1612 1732

S

Żwaków Żorska (kierunek Żwaków Rogatki)

Stanowisko: 6

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

553 635 57 732 49 802 45 922 39 1004 50 1147 1236 1335 1404 29 54 1534 49 1614 41 1719 58 1942 2105

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

553 635 57 732 49 802 45 922 39 1050 1147 1236 1335 1404 54 1534 1614 41 1719 58 1942 2105

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

636 740 929 1039 1159 1319 1450 1613 1733 1906

Niedziele i święta

702 900 1149 1433 1533 1733 1900 2029

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

636 740 929 1039 1159 1319 1450 1613 1733

S

Żwaków Sosnowe (kierunek Żwaków Rogatki)

Stanowisko: 8

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

554 636 58 733 50 803 46 923 40 1005 51 1148 1237 1336 1405 30 55 1535 50 1615 42 1720 59 1943 2106

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

554 636 58 733 50 803 46 923 40 1051 1148 1237 1336 1405 55 1535 1615 42 1720 59 1943 2106

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

637 741 930 1040 1200 1320 1451 1614 1734 1907

Niedziele i święta

703 901 1150 1434 1534 1734 1901 2030

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

637 741 930 1040 1200 1320 1451 1614 1734

S

Żwaków Rogatki (kierunek Żwaków Rogatki)

Stanowisko: 9

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

555 637 59 734 51 804 47 924 41 1006 52 1149 1238 1337 1406 31 56 1536 51 1616 43 1721 1800 1944 2107

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

555 637 59 734 51 804 47 924 41 1052 1149 1238 1337 1406 56 1536 1616 43 1721 1800 1944 2107

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

638 742 931 1041 1201 1321 1452 1615 1735 1908

Niedziele i święta

704 902 1151 1435 1535 1735 1902 2031

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

638 742 931 1041 1201 1321 1452 1615 1735

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *