Strona główna » Blog » Linia 99, Autobus

Linia 99, Autobus

Bytom Dworzec

99

Będzin Kościuszki (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 4

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

439 537 633 709 819 949 1122 1252 1352 1441 1553 1747 1927 2114

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

425 537 651 819 949 1129 1244 1409 1524 1757 1924 2114

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

425 537 651 819 949 1129 1244 1409 1524 1757 1924 2114

Niedziele i święta

451 1019 1147 1449 1620 1924 2057

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

425 537 651 819 949 1129 1244 1409 1524 1757

99

Będzin Dworzec PKP (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

440 538 634 710 820 950 1123 1253 1353 1442 1554 1748 1928 2115

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

426 538 652 820 950 1130 1245 1410 1525 1758 1925 2115

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

426 538 652 820 950 1130 1245 1410 1525 1758 1925 2115

Niedziele i święta

452 1020 1148 1450 1621 1925 2058

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

426 538 652 820 950 1130 1245 1410 1525 1758

99

Będzin 11 Listopada (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

442 540 636 712 822 952 1125 1255 1355 1444 1556 1750 1930 2117

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

428 540 654 822 952 1132 1247 1412 1527 1800 1927 2117

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

428 540 654 822 952 1132 1247 1412 1527 1800 1927 2117

Niedziele i święta

454 1022 1150 1452 1623 1927 2100

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

428 540 654 822 952 1132 1247 1412 1527 1800

99

Będzin Stadion (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

443 541 637 713 823 953 1126 1256 1356 1445 1557 1751 1931 2118

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

429 541 655 823 953 1133 1248 1413 1528 1801 1928 2118

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

429 541 655 823 953 1133 1248 1413 1528 1801 1928 2118

Niedziele i święta

455 1023 1151 1453 1624 1928 2101

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

429 541 655 823 953 1133 1248 1413 1528 1801

99

Będzin Muzeum (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

445 543 639 715 825 955 1128 1258 1358 1447 1559 1753 1933 2120

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

431 543 657 825 955 1135 1250 1415 1530 1803 1930 2120

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

431 543 657 825 955 1135 1250 1415 1530 1803 1930 2120

Niedziele i święta

457 1025 1153 1455 1626 1930 2103

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

431 543 657 825 955 1135 1250 1415 1530 1803

99

Będzin Targowisko (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

446 544 640 716 826 956 1129 1259 1359 1448 1600 1754 1934 2121

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

432 544 658 826 956 1136 1251 1416 1531 1804 1931 2121

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

432 544 658 826 956 1136 1251 1416 1531 1804 1931 2121

Niedziele i święta

458 1026 1154 1456 1627 1931 2104

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

432 544 658 826 956 1136 1251 1416 1531 1804

99

Osiedle Zamkowe Grodziecka (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

447 545 641 717 827 957 1130 1300 1400 49 1601 1755 1935 2122

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

433 545 659 827 957 1137 1252 1417 1532 1805 1932 2122

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

433 545 659 827 957 1137 1252 1417 1532 1805 1932 2122

Niedziele i święta

459 1027 1155 1457 1628 1932 2105

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

433 545 659 827 957 1137 1252 1417 1532 1805

99

Grodziec Bory (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

448 547 643 719 829 959 1132 1302 1402 51 1603 1757 1936 2123

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

434 547 701 829 959 1139 1254 1419 1534 1807 1933 2123

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

434 547 701 829 959 1139 1254 1419 1534 1807 1933 2123

Niedziele i święta

500 1029 1157 1459 1630 1933 2106

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

434 547 701 829 959 1139 1254 1419 1534 1807

99

Grodziec DK86 [nż] (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

449 548 644 720 830 1000 1133 1303 1403 52 1604 1758 1937 2124

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

435 548 702 830 1000 1140 1255 1420 1535 1808 1934 2124

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

435 548 702 830 1000 1140 1255 1420 1535 1808 1934 2124

Niedziele i święta

501 1030 1158 1500 1631 1934 2107

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

435 548 702 830 1000 1140 1255 1420 1535 1808

99

Grodziec Browar (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

451 550 646 722 832 1002 1135 1305 1405 54 1606 1800 1939 2126

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

437 550 704 832 1002 1142 1257 1422 1537 1810 1936 2126

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

437 550 704 832 1002 1142 1257 1422 1537 1810 1936 2126

Niedziele i święta

503 1032 1200 1502 1633 1936 2109

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

437 550 704 832 1002 1142 1257 1422 1537 1810

99

Grodziec Podgórna [nż] (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

452 552 648 724 834 1004 1137 1307 1407 56 1608 1802 1940 2127

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

438 552 706 834 1004 1144 1259 1424 1539 1812 1937 2127

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

438 551 705 833 1003 1143 1258 1423 1538 1811 1937 2127

Niedziele i święta

504 1033 1201 1503 1634 1937 2110

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

438 551 705 833 1003 1143 1258 1423 1538 1811

99

Grodziec Kościół (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

453 553 649 725 835 1005 1138 1308 1408 57 1609 1803 1941 2128

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

439 553 707 835 1005 1145 1300 1425 1540 1813 1938 2128

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

439 552 706 834 1004 1144 1259 1424 1539 1812 1938 2128

Niedziele i święta

505 1034 1202 1504 1635 1938 2111

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

439 552 706 834 1004 1144 1259 1424 1539 1812

99

Grodziec Poczta (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

455 555 651 727 837 1007 1140 1310 1410 59 1611 1805 1943 2130

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

441 555 709 837 1007 1147 1302 1427 1542 1815 1940 2130

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

441 554 708 836 1006 1146 1301 1426 1541 1814 1940 2130

Niedziele i święta

507 1036 1204 1506 1637 1940 2113

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

441 554 708 836 1006 1146 1301 1426 1541 1814

99

Grodziec Kopalnia (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

456 556 652 728 838 1008 1141 1311 1411 1500 1612 1806 1944 2131

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

442 556 710 838 1008 1148 1303 1428 1543 1816 1941 2131

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

442 555 709 837 1007 1147 1302 1427 1542 1815 1941 2131

Niedziele i święta

508 1037 1205 1507 1638 1941 2114

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

442 555 709 837 1007 1147 1302 1427 1542 1815

99

Wojkowice Łęg (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

458 558 654 730 840 1010 1143 1313 1413 1502 1614 1808 1946 2133

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

444 558 712 840 1010 1150 1305 1430 1545 1818 1943 2133

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

444 557 711 839 1009 1149 1304 1429 1544 1817 1943 2133

Niedziele i święta

510 1039 1207 1509 1640 1943 2116

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

444 557 711 839 1009 1149 1304 1429 1544 1817

99

Wojkowice Kościół (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

500 600 56 732 842 1012 1145 1315 1415 1504 1616 1810 1948 2135

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

446 600 714 842 1012 1152 1307 1432 1547 1820 1945 2135

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

446 559 713 841 1011 1151 1306 1431 1546 1819 1945 2135

Niedziele i święta

512 1041 1209 1511 1642 1945 2118

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

446 559 713 841 1011 1151 1306 1431 1546 1819

99

Wojkowice Giełda (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

501 601 57 733 843 1013 1146 1316 1416 1505 1617 1811 1949 2136

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

447 601 715 843 1013 1153 1308 1433 1548 1821 1946 2136

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

447 600 714 842 1012 1152 1307 1432 1547 1820 1946 2136

Niedziele i święta

513 1042 1210 1512 1643 1946 2119

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

447 600 714 842 1012 1152 1307 1432 1547 1820

99

Wojkowice Ośrodek Zdrowia [nż] (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

502 602 58 734 844 1014 1147 1317 1417 1506 1618 1812 1950 2137

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

448 602 716 844 1014 1154 1309 1434 1549 1822 1947 2137

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

448 601 715 843 1013 1153 1308 1433 1548 1821 1947 2137

Niedziele i święta

514 1043 1211 1513 1644 1947 2120

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

448 601 715 843 1013 1153 1308 1433 1548 1821

99

Wojkowice Park (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 3

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

504 604 700 36 846 1016 1149 1319 1419 1508 1620 1814 1952 2139

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

450 604 718 846 1016 1156 1311 1436 1551 1824 1949 2139

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

450 603 717 845 1015 1155 1310 1435 1550 1823 1949 2139

Niedziele i święta

516 1045 1213 1515 1646 1949 2122

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

450 603 717 845 1015 1155 1310 1435 1550 1823

99

Żychcice Alfred (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

505 605 701 37 847 1017 1150 1320 1420 1509 1621 1815 1953 2140

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

451 605 719 847 1017 1157 1312 1437 1552 1825 1950 2140

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

451 604 718 846 1016 1156 1311 1436 1551 1824 1950 2140

Niedziele i święta

517 1046 1214 1516 1647 1950 2123

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

451 604 718 846 1016 1156 1311 1436 1551 1824

99

Żychcice Pętla (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

507 607 703 39 849 1019 1152 1322 1422 1511 1623 1817 1955 2142

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

453 607 721 849 1019 1159 1314 1439 1554 1827 1952 2142

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

453 606 720 848 1018 1158 1313 1438 1553 1826 1952 2142

Niedziele i święta

519 1048 1216 1518 1649 1952 2125

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

453 606 720 848 1018 1158 1313 1438 1553 1826

99

Żychcice Stara 54 (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

509 609 705 41 851 1021 1154 1324 1424 1513 1625 1819 1957 2144

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

455 609 723 851 1021 1201 1316 1441 1556 1829 1954 2144

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

455 608 722 850 1020 1200 1315 1440 1555 1828 1954 2144

Niedziele i święta

521 1050 1218 1520 1651 1954 2127

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

455 608 722 850 1020 1200 1315 1440 1555 1828

99

Żychcice Stara 113 (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

510 610 706 42 852 1022 1155 1325 1425 1514 1626 1820 1958 2145

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

456 610 724 852 1022 1202 1317 1442 1557 1830 1955 2145

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

456 609 723 851 1021 1201 1316 1441 1556 1829 1955 2145

Niedziele i święta

522 1051 1219 1521 1652 1955 2128

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

456 609 723 851 1021 1201 1316 1441 1556 1829

99

Bobrowniki Sienkiewicza (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

512 612 708 44 854 1024 1157 1327 1427 1516 1628 1822 2000 2147

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

458 612 726 854 1024 1204 1319 1444 1559 1832 1957 2147

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

458 611 725 853 1023 1203 1318 1443 1558 1831 1957 2147

Niedziele i święta

524 1053 1221 1523 1654 1957 2130

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

458 611 725 853 1023 1203 1318 1443 1558 1831

99

Bobrowniki Remiza (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

513 613 709 45 855 1025 1158 1328 1428 1517 1629 1823 2001 2148

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

459 613 727 855 1025 1205 1320 1445 1600 1833 1958 2148

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

459 612 726 854 1024 1204 1319 1444 1559 1832 1958 2148

Niedziele i święta

525 1054 1222 1524 1655 1958 2131

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

459 612 726 854 1024 1204 1319 1444 1559 1832

99

Bobrowniki Kościół (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

515 615 711 47 857 1027 1200 1330 1430 1519 1631 1825 2003 2150

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

501 615 729 857 1027 1207 1322 1447 1602 1835 2000 2150

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

501 614 728 856 1026 1206 1321 1446 1601 1834 2000 2150

Niedziele i święta

527 1056 1224 1526 1657 2000 2133

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

501 614 728 856 1026 1206 1321 1446 1601 1834

99

Bobrowniki 1 Maja (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

517 617 713 49 859 1029 1202 1332 1432 1521 1633 1827 2004 2151

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

503 617 731 859 1029 1209 1324 1449 1604 1837 2001 2151

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

502 615 729 857 1027 1207 1322 1447 1602 1835 2001 2151

Niedziele i święta

528 1057 1225 1527 1658 2001 2134

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

502 615 729 857 1027 1207 1322 1447 1602 1835

99

Bobrowniki Rondo (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

519 619 715 51 901 1031 1204 1334 1434 1523 1635 1829 2006 2153

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

505 619 733 901 1031 1211 1326 1451 1606 1839 2003 2153

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

504 617 731 859 1029 1209 1324 1449 1604 1837 2003 2153

Niedziele i święta

530 1059 1227 1529 1700 2003 2136

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

504 617 731 859 1029 1209 1324 1449 1604 1837

99

Bobrowniki Namiarki (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

521 621 717 53 903 1033 1206 1336 1436 1525 1637 1831 2008 2155

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

507 621 735 903 1033 1213 1328 1453 1608 1841 2005 2155

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

506 619 733 901 1031 1211 1326 1451 1606 1839 2005 2155

Niedziele i święta

532 1101 1229 1531 1702 2005 2138

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

506 619 733 901 1031 1211 1326 1451 1606 1839

99

Szarlej Osiedle Sowińskiego (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

523 623 719 55 905 1035 1208 1338 1438 1527 1639 1833 2010 2157

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

509 623 737 905 1035 1215 1330 1455 1610 1843 2007 2157

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

508 621 735 903 1033 1213 1328 1453 1608 1841 2007 2157

Niedziele i święta

534 1103 1231 1533 1704 2007 2140

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

508 621 735 903 1033 1213 1328 1453 1608 1841

99

Szarlej Wyszyńskiego (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

525 625 721 57 907 1037 1210 1340 1440 1529 1641 1835 2011 2158

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

511 625 739 907 1037 1217 1332 1457 1612 1845 2008 2158

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

510 623 737 905 1035 1215 1330 1455 1610 1843 2008 2158

Niedziele i święta

536 1105 1233 1535 1706 2008 2141

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

510 623 737 905 1035 1215 1330 1455 1610 1843

99

Szarlej Szpital (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

527 627 723 59 909 1039 1212 1342 1442 1531 1643 1837 2013 2200

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

513 627 741 909 1039 1219 1334 1459 1614 1847 2010 2200

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

512 625 739 907 1037 1217 1332 1457 1612 1845 2010 2200

Niedziele i święta

538 1107 1235 1537 1708 2010 2143

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

512 625 739 907 1037 1217 1332 1457 1612 1845

99

Szarlej Obwodnica [nż] (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

528 628 724 800 910 1040 1213 1343 1443 1532 1644 1838 2014 2201

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

514 628 742 910 1040 1220 1335 1500 1615 1848 2011 2201

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

513 626 740 908 1038 1218 1333 1458 1613 1846 2011 2201

Niedziele i święta

539 1108 1236 1538 1709 2011 2144

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

513 626 740 908 1038 1218 1333 1458 1613 1846

99

Bytom Kruszcowa (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

531 631 727 803 913 1043 1216 1346 1446 1535 1647 1841 2016 2203

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

517 631 745 913 1043 1223 1338 1503 1618 1851 2013 2203

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

515 628 742 910 1040 1220 1335 1500 1615 1848 2013 2203

Niedziele i święta

541 1110 1238 1540 1711 2013 2146

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

515 628 742 910 1040 1220 1335 1500 1615 1848

99

Bytom Mickiewicza (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

533 633 729 805 915 1045 1218 1348 1448 1537 1649 1843 2018 2205

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

519 633 747 915 1045 1225 1340 1505 1620 1853 2015 2205

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

517 630 744 912 1042 1222 1337 1502 1617 1850 2015 2205

Niedziele i święta

543 1112 1240 1542 1713 2015 2148

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

517 630 744 912 1042 1222 1337 1502 1617 1850

99

Bytom Szpital Nr 1 (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

535 635 731 807 917 1047 1220 1350 1450 1539 1651 1845 2020 2207

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

521 635 749 917 1047 1227 1342 1507 1622 1855 2017 2207

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

519 632 746 914 1044 1224 1339 1504 1619 1852 2017 2207

Niedziele i święta

545 1114 1242 1544 1715 2017 2150

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

519 632 746 914 1044 1224 1339 1504 1619 1852

99

Bytom Chrobrego (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

536 636 732 808 918 1048 1221 1351 1451 1540 1652 1846 2021 2208

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

522 636 750 918 1048 1228 1343 1508 1623 1856 2018 2208

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

520 633 747 915 1045 1225 1340 1505 1620 1853 2018 2208

Niedziele i święta

546 1115 1243 1545 1716 2018 2151

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

520 633 747 915 1045 1225 1340 1505 1620 1853

99

Bytom Strzelców Bytomskich (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

539 639 735 811 921 1051 1224 1354 1454 1543 1655 1849 2023 2210

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

525 639 753 921 1051 1231 1346 1511 1626 1859 2020 2210

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

522 635 749 917 1047 1227 1342 1507 1622 1855 2020 2210

Niedziele i święta

548 1117 1245 1547 1718 2020 2153

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

522 635 749 917 1047 1227 1342 1507 1622 1855

99

Bytom Dworzec (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 9

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

542 642 738 814 924 1054 1227 1357 1457 1546 1658 1852 2025 2212

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

528 642 756 924 1054 1234 1349 1514 1629 1902 2022 2212

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

524 637 751 919 1049 1229 1344 1509 1624 1857 2022 2212

Niedziele i święta

550 1119 1247 1549 1720 2022 2155

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

524 637 751 919 1049 1229 1344 1509 1624 1857

Będzin Kościuszki

99

Bytom Dworzec (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 9

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

500 50 650 755 825 934 1105 1237 1410 1507 56 1707 1902 2035 2217

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

500 36 650 806 934 1105 1250 1410 1524 1638 1912 2037 2217

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

500 36 650 806 934 1105 1250 1410 1524 1638 1912 2037 2217

Niedziele i święta

600 1127 1257 1557 1727 2037 2200

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

500 36 650 806 934 1105 1250 1410 1524 1638 1912

99

Bytom Strzelców Bytomskich (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

503 53 653 758 828 937 1108 1240 1413 1510 59 1710 1904 2037 2219

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

503 39 653 809 937 1108 1253 1413 1527 1641 1914 2039 2219

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

502 38 652 808 936 1107 1252 1412 1526 1640 1914 2039 2219

Niedziele i święta

602 1129 1259 1559 1729 2039 2202

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

502 38 652 808 936 1107 1252 1412 1526 1640 1914

99

Bytom Nawrota (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

505 55 655 800 30 939 1110 1242 1415 1512 1601 1712 1906 2039 2221

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

505 41 655 811 939 1110 1255 1415 1529 1643 1916 2041 2221

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

504 40 654 810 938 1109 1254 1414 1528 1642 1916 2041 2221

Niedziele i święta

604 1131 1301 1601 1731 2041 2204

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

504 40 654 810 938 1109 1254 1414 1528 1642 1916

99

Bytom Szpital Nr 1 (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

507 57 657 802 32 941 1112 1244 1417 1514 1603 1714 1907 2040 2222

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

507 43 657 813 941 1112 1257 1417 1531 1645 1917 2042 2222

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

505 41 655 811 939 1110 1255 1415 1529 1643 1917 2042 2222

Niedziele i święta

605 1132 1302 1602 1732 2042 2205

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

505 41 655 811 939 1110 1255 1415 1529 1643 1917

99

Bytom Gallusa (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

509 59 659 804 34 943 1114 1246 1419 1516 1605 1716 1909 2042 2224

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

509 45 659 815 943 1114 1259 1419 1533 1647 1919 2044 2224

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

507 43 657 813 941 1112 1257 1417 1531 1645 1919 2044 2224

Niedziele i święta

607 1134 1304 1604 1734 2044 2207

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

507 43 657 813 941 1112 1257 1417 1531 1645 1919

99

Bytom Zajezdnia (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

511 601 701 806 36 945 1116 1248 1421 1518 1607 1718 1911 2044 2226

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

511 47 701 817 945 1116 1301 1421 1535 1649 1921 2046 2226

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

509 45 659 815 943 1114 1259 1419 1533 1647 1921 2046 2226

Niedziele i święta

609 1136 1306 1606 1736 2046 2209

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

509 45 659 815 943 1114 1259 1419 1533 1647 1921

99

Szarlej Obwodnica [nż] (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

513 603 703 808 38 947 1118 1250 1423 1520 1609 1720 1913 2046 2228

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

513 49 703 819 947 1118 1303 1423 1537 1651 1923 2048 2228

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

511 47 701 817 945 1116 1301 1421 1535 1649 1923 2048 2228

Niedziele i święta

611 1138 1308 1608 1738 2048 2211

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

511 47 701 817 945 1116 1301 1421 1535 1649 1923

99

Szarlej Szpital (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

515 605 705 810 40 949 1120 1252 1425 1522 1611 1722 1915 2048 2230

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

515 51 705 821 949 1120 1305 1425 1539 1653 1925 2050 2230

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

513 49 703 819 947 1118 1303 1423 1537 1651 1925 2050 2230

Niedziele i święta

613 1140 1310 1610 1740 2050 2213

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

513 49 703 819 947 1118 1303 1423 1537 1651 1925

99

Szarlej Wyszyńskiego (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

517 607 707 812 42 951 1122 1254 1427 1524 1613 1724 1917 2050 2232

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

517 53 707 823 951 1122 1307 1427 1541 1655 1927 2052 2232

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

515 51 705 821 949 1120 1305 1425 1539 1653 1927 2052 2232

Niedziele i święta

615 1142 1312 1612 1742 2052 2215

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

515 51 705 821 949 1120 1305 1425 1539 1653 1927

99

Szarlej Osiedle Sowińskiego (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

519 609 709 814 44 953 1124 1256 1429 1526 1615 1726 1918 2051 2233

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

519 55 709 825 953 1124 1309 1429 1543 1657 1928 2053 2233

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

517 53 707 823 951 1122 1307 1427 1541 1655 1928 2053 2233

Niedziele i święta

617 1144 1314 1614 1744 2053 2216

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

517 53 707 823 951 1122 1307 1427 1541 1655 1928

99

Bobrowniki Namiarki (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

521 611 711 816 46 955 1126 1258 1431 1528 1617 1728 1920 2053 2235

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

521 57 711 827 955 1126 1311 1431 1545 1659 1930 2055 2235

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

519 55 709 825 953 1124 1309 1429 1543 1657 1930 2055 2235

Niedziele i święta

619 1146 1316 1616 1746 2055 2218

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

519 55 709 825 953 1124 1309 1429 1543 1657 1930

99

Bobrowniki Rondo (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

523 613 713 818 48 957 1128 1300 1433 1530 1619 1730 1922 2055 2237

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

523 59 713 829 957 1128 1313 1433 1547 1701 1932 2057 2237

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

521 57 711 827 955 1126 1311 1431 1545 1659 1932 2057 2237

Niedziele i święta

621 1148 1318 1618 1748 2057 2220

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

521 57 711 827 955 1126 1311 1431 1545 1659 1932

99

Bobrowniki 1 Maja (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

525 615 715 820 50 959 1130 1302 1435 1532 1621 1732 1924 2057 2239

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

525 601 715 831 959 1130 1315 1435 1549 1703 1934 2059 2239

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

523 59 713 829 957 1128 1313 1433 1547 1701 1934 2059 2239

Niedziele i święta

623 1150 1320 1620 1750 2059 2222

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

523 59 713 829 957 1128 1313 1433 1547 1701 1934

99

Bobrowniki Kościół (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

527 617 717 822 52 1001 1132 1304 1437 1534 1623 1734 1925 2058 2240

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

527 603 717 833 1001 1132 1317 1437 1551 1705 1935 2100 2240

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

524 600 714 830 958 1129 1314 1434 1548 1702 1935 2100 2240

Niedziele i święta

624 1151 1321 1621 1751 2100 2223

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

524 600 714 830 958 1129 1314 1434 1548 1702 1935

99

Bobrowniki Remiza (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

529 619 719 824 54 1003 1134 1306 1439 1536 1625 1736 1927 2100 2242

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

529 605 719 835 1003 1134 1319 1439 1553 1707 1937 2102 2242

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

526 602 716 832 1000 1131 1316 1436 1550 1704 1937 2102 2242

Niedziele i święta

626 1153 1323 1623 1753 2102 2225

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

526 602 716 832 1000 1131 1316 1436 1550 1704 1937

99

Bobrowniki Sienkiewicza (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

530 620 720 825 55 1004 1135 1307 1440 1537 1626 1737 1928 2101 2243

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

530 606 720 836 1004 1135 1320 1440 1554 1708 1938 2103 2243

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

527 603 717 833 1001 1132 1317 1437 1551 1705 1938 2103 2243

Niedziele i święta

627 1154 1324 1624 1754 2103 2226

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

527 603 717 833 1001 1132 1317 1437 1551 1705 1938

99

Żychcice Stara 113 (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

532 622 722 827 57 1006 1137 1309 1442 1539 1628 1739 1930 2103 2245

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

532 608 722 838 1006 1137 1322 1442 1556 1710 1940 2105 2245

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

529 605 719 835 1003 1134 1319 1439 1553 1707 1940 2105 2245

Niedziele i święta

629 1156 1326 1626 1756 2105 2228

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

529 605 719 835 1003 1134 1319 1439 1553 1707 1940

99

Żychcice Stara 54 (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

533 623 723 828 58 1007 1138 1310 1443 1540 1629 1740 1931 2104 2246

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

533 609 723 839 1007 1138 1323 1443 1557 1711 1941 2106 2246

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

530 606 720 836 1004 1135 1320 1440 1554 1708 1941 2106 2246

Niedziele i święta

630 1157 1327 1627 1757 2106 2229

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

530 606 720 836 1004 1135 1320 1440 1554 1708 1941

99

Żychcice Pętla (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

535 625 725 830 900 1009 1140 1312 1445 1542 1631 1742 1933 2106 2248

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

535 611 725 841 1009 1140 1325 1445 1559 1713 1943 2108 2248

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

532 608 722 838 1006 1137 1322 1442 1556 1710 1943 2108 2248

Niedziele i święta

632 1159 1329 1629 1759 2108 2231

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

532 608 722 838 1006 1137 1322 1442 1556 1710 1943

99

Żychcice Alfred (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

537 627 727 832 902 1011 1142 1314 1447 1544 1633 1744 1935 2108 2250

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

537 613 727 843 1011 1142 1327 1447 1601 1715 1945 2110 2250

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

534 610 724 840 1008 1139 1324 1444 1558 1712 1945 2110 2250

Niedziele i święta

634 1201 1331 1631 1801 2110 2233

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

534 610 724 840 1008 1139 1324 1444 1558 1712 1945

99

Wojkowice Park (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 4

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

538 600Z 28 728 833 903 1012 1143 1315 1448 1545 1634 1745 1936 2109 2251

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

538 614 728 844 1012 1143 1328 1448 1602 1716 1946 2111 2251

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

535 611 725 841 1009 1140 1325 1445 1559 1713 1946 2111 2251

Niedziele i święta

635 1202 1332 1632 1802 2111 2234

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

535 611 725 841 1009 1140 1325 1445 1559 1713 1946

99

Wojkowice Ośrodek Zdrowia [nż] (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

539 601Z 29 729 834 904 1013 1144 1316 1449 1546 1635 1746 1937 2110 2252

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

539 615 729 845 1013 1144 1329 1449 1603 1717 1947 2112 2252

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

536 612 726 842 1010 1141 1326 1446 1600 1714 1947 2112 2252

Niedziele i święta

636 1203 1333 1633 1803 2112 2235

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

536 612 726 842 1010 1141 1326 1446 1600 1714 1947

99

Wojkowice Giełda (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

540 602Z 30 730 835 905 1014 1145 1317 1450 1547 1636 1747 1938 2111 2253

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

540 616 730 846 1014 1145 1330 1450 1604 1718 1948 2113 2253

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

537 613 727 843 1011 1142 1327 1447 1601 1715 1948 2113 2253

Niedziele i święta

637 1204 1334 1634 1804 2113 2236

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

537 613 727 843 1011 1142 1327 1447 1601 1715 1948

99

Wojkowice Kościół (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

541 603Z 31 731 836 906 1015 1146 1318 1451 1548 1637 1748 1939 2112 2254

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

541 617 731 847 1015 1146 1331 1451 1605 1719 1949 2114 2254

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

538 614 728 844 1012 1143 1328 1448 1602 1716 1949 2114 2254

Niedziele i święta

638 1205 1335 1635 1805 2114 2237

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

538 614 728 844 1012 1143 1328 1448 1602 1716 1949

99

Wojkowice Łęg (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

543 605Z 33 733 838 908 1017 1148 1320 1453 1550 1639 1750 1941 2114 2256

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

543 619 733 849 1017 1148 1333 1453 1607 1721 1951 2116 2256

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

540 616 730 846 1014 1145 1330 1450 1604 1718 1951 2116 2256

Niedziele i święta

640 1207 1337 1637 1807 2116 2239

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

540 616 730 846 1014 1145 1330 1450 1604 1718 1951

99

Grodziec Kopalnia (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

545 607Z 35 735 840 910 1019 1150 1322 1455 1552 1641 1752 1943 2116 2258

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

545 621 735 851 1019 1150 1335 1455 1609 1723 1953 2118 2258

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

542 618 732 848 1016 1147 1332 1452 1606 1720 1953 2118 2258

Niedziele i święta

642 1209 1339 1639 1809 2118 2241

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

542 618 732 848 1016 1147 1332 1452 1606 1720 1953

99

Grodziec Poczta (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

546 608Z 36 736 841 911 1020 1151 1323 1456 1553 1642 1753 1944 2117 2259

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

546 622 736 852 1020 1151 1336 1456 1610 1724 1954 2119 2259

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

543 619 733 849 1017 1148 1333 1453 1607 1721 1954 2119 2259

Niedziele i święta

643 1210 1340 1640 1810 2119 2242

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

543 619 733 849 1017 1148 1333 1453 1607 1721 1954

99

Grodziec Kościół (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

548 610Z 38 738 843 913 1022 1153 1325 1458 1555 1644 1755 1946 2119 2301

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

548 624 738 854 1022 1153 1338 1458 1612 1726 1956 2121 2301

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

545 621 735 851 1019 1150 1335 1455 1609 1723 1956 2121 2301

Niedziele i święta

645 1212 1342 1642 1812 2121 2244

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

545 621 735 851 1019 1150 1335 1455 1609 1723 1956

99

Grodziec Podgórna [nż] (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

549 611Z 39 739 844 914 1023 1154 1326 1459 1556 1645 1756 1947 2120 2302

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

549 625 739 855 1023 1154 1339 1459 1613 1727 1957 2122 2302

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

546 622 736 852 1020 1151 1336 1456 1610 1724 1957 2122 2302

Niedziele i święta

646 1213 1343 1643 1813 2122 2245

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

546 622 736 852 1020 1151 1336 1456 1610 1724 1957

99

Grodziec Browar (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

551 613Z 41 741 846 916 1025 1156 1328 1501 58 1647 1758 1948 2121 2303

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

551 627 741 857 1025 1156 1341 1501 1615 1729 1958 2123 2303

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

547 623 737 853 1021 1152 1337 1457 1611 1725 1958 2123 2303

Niedziele i święta

647 1214 1344 1644 1814 2123 2246

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

547 623 737 853 1021 1152 1337 1457 1611 1725 1958

99

Grodziec DK86 [nż] (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

553 615Z 43 743 848 918 1027 1158 1330 1503 1600 49 1800 1949 2122 2304

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

553 629 743 859 1027 1158 1343 1503 1617 1731 1959 2124 2304

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

549 625 739 855 1023 1154 1339 1459 1613 1727 1959 2124 2304

Niedziele i święta

649 1216 1346 1646 1816 2124 2247

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

549 625 739 855 1023 1154 1339 1459 1613 1727 1959

99

Grodziec Bory (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

554 616Z 44 744 849 919 1028 1159 1331 1504 1601 50 1801 1950 2123 2305

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

554 630 744 900 1028 1159 1344 1504 1618 1732 2000 2125 2305

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

550 626 740 856 1024 1155 1340 1500 1614 1728 2000 2125 2305

Niedziele i święta

650 1217 1347 1647 1817 2125 2248

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

550 626 740 856 1024 1155 1340 1500 1614 1728 2000

99

Osiedle Zamkowe Grodziecka (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

555 617Z 45 745 850 920 1029 1200 1332 1505 1602 51 1802 1951 2124 2306

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

555 631 745 901 1029 1200 1345 1505 1619 1733 2001 2126 2306

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

551 627 741 857 1025 1156 1341 1501 1615 1729 2001 2126 2306

Niedziele i święta

651 1218 1348 1648 1818 2126 2249

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

551 627 741 857 1025 1156 1341 1501 1615 1729 2001

99

Będzin Targowisko (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

556 618Z 46 746 851 921 1030 1201 1333 1506 1603 52 1803 1952 2125 2307

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

556 632 746 902 1030 1201 1346 1506 1620 1734 2002 2127 2307

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

552 628 742 858 1026 1157 1342 1502 1616 1730 2002 2127 2307

Niedziele i święta

652 1219 1349 1649 1819 2127 2250

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

552 628 742 858 1026 1157 1342 1502 1616 1730 2002

99

Będzin Rondo (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

558 620Z 48 748 853 923 1032 1203 1335 1508 1605 54 1805 1954 2127 2309

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

558 634 748 904 1032 1203 1348 1508 1622 1736 2004 2129 2309

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

554 630 744 900 1028 1159 1344 1504 1618 1732 2004 2129 2309

Niedziele i święta

654 1221 1351 1651 1821 2129 2252

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

554 630 744 900 1028 1159 1344 1504 1618 1732 2004

99

Będzin Stadion (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 3

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

600 22Z 50 750 855 925 1034 1205 1337 1510 1607 56 1807 1955 2128 2310

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

600 36 750 906 1034 1205 1350 1510 1624 1738 2005 2130 2310

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

555 631 745 901 1029 1200 1345 1505 1619 1733 2005 2130 2310

Niedziele i święta

655 1222 1352 1652 1822 2130 2253

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

555 631 745 901 1029 1200 1345 1505 1619 1733 2005

99

Będzin 11 Listopada (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

601 23Z 51 751 856 926 1035 1206 1338 1511 1608 57 1808 1956 2129 2311

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

601 37 751 907 1035 1206 1351 1511 1625 1739 2006 2131 2311

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

556 632 746 902 1030 1201 1346 1506 1620 1734 2006 2131 2311

Niedziele i święta

656 1223 1353 1653 1823 2131 2254

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

556 632 746 902 1030 1201 1346 1506 1620 1734 2006

99

Będzin Dworzec PKP (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

603 25Z 53 753 858 928 1037 1208 1340 1513 1610 59 1810 1958 2131 2313

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

603 39 753 909 1037 1208 1353 1513 1627 1741 2008 2133 2313

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

558 634 748 904 1032 1203 1348 1508 1622 1736 2008 2133 2313

Niedziele i święta

658 1225 1355 1655 1825 2133 2256

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

558 634 748 904 1032 1203 1348 1508 1622 1736 2008

99

Będzin Poczta [nż] (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

604 26Z 54 754 859 929 1038 1209 1341 1514 1611 1700 1811 1959 2132 2314

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

604 40 754 910 1038 1209 1354 1514 1628 1742 2009 2134 2314

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

559 635 749 905 1033 1204 1349 1509 1623 1737 2009 2134 2314

Niedziele i święta

659 1226 1356 1656 1826 2134 2257

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

559 635 749 905 1033 1204 1349 1509 1623 1737 2009

99

Będzin Kościuszki (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 4

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

605 27Z 55 755 900 30 1039 1210 1342 1515 1612 1701 1812 2000 2133 2315

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

605 41 755 911 1039 1210 1355 1515 1629 1743 2010 2135 2315

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

600 36 750 906 1034 1205 1350 1510 1624 1738 2010 2135 2315

Niedziele i święta

700 1227 1357 1657 1827 2135 2258

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

600 36 750 906 1034 1205 1350 1510 1624 1738 2010

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *