Strona główna » Blog » Linia 80, Autobus

Linia 80, Autobus

Tarnowskie Góry Dworzec

80

Gliwice Plac Piastów (kierunek Tarnowskie Góry Dworzec)

Stanowisko: 5

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

425W 35Z 557 702 843 953 1133 1233 1325 1428 1528 1703 1816Z 1931Z 2053 2223Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

438Z 537Z 655Z 822Z 952Z 1112Z 1232Z 1352Z 1517Z 1632Z 1815Z 1922Z 2054Z 2224Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

438Z 537Z 655Z 822Z 952Z 1112Z 1232Z 1352Z 1517Z 1632Z

80

Gliwice Piwna (kierunek Tarnowskie Góry Dworzec)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

426W 36Z 559 704 845 955 1135 1235 1327 1430 1530 1705 1818Z 1932Z 2054 2224Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

439Z 538Z 656Z 823Z 953Z 1113Z 1233Z 1353Z 1518Z 1633Z 1816Z 1923Z 2055Z 2225Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

439Z 538Z 656Z 823Z 953Z 1113Z 1233Z 1353Z 1518Z 1633Z

80

Gliwice Tarnogórska (kierunek Tarnowskie Góry Dworzec)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

428W 38Z 602 707 848 958 1138 1238 1330 1433 1533 1708 1821Z 1935Z 2057 2227Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

441Z 541Z 659Z 826Z 956Z 1116Z 1236Z 1356Z 1521Z 1636Z 1819Z 1926Z 2058Z 2228Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

441Z 541Z 659Z 826Z 956Z 1116Z 1236Z 1356Z 1521Z 1636Z

80

Gliwice Michałowskiego (kierunek Tarnowskie Góry Dworzec)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

430W 40Z 604 709 850 1000 1140 1240 1332 1435 1535 1710 1823Z 1937Z 2059 2229Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

443Z 543Z 701Z 828Z 958Z 1118Z 1238Z 1358Z 1523Z 1638Z 1821Z 1928Z 2100Z 2230Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

443Z 543Z 701Z 828Z 958Z 1118Z 1238Z 1358Z 1523Z 1638Z

80

Gliwice Radiostacja (kierunek Tarnowskie Góry Dworzec)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

431W 41Z 605 710 851 1001 1141 1241 1333 1436 1536 1711 1824Z 1938Z 2100 2230Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

444Z 544Z 702Z 829Z 959Z 1119Z 1239Z 1359Z 1524Z 1639Z 1822Z 1929Z 2101Z 2231Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

444Z 544Z 702Z 829Z 959Z 1119Z 1239Z 1359Z 1524Z 1639Z

80

Gliwice Zamenhofa (kierunek Tarnowskie Góry Dworzec)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

432W 42Z 606 711 852 1002 1142 1242 1334 1437 1537 1712 1825Z 1939Z 2101 2231Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

445Z 545Z 703Z 830Z 1000Z 1120Z 1240Z 1400Z 1525Z 1640Z 1823Z 1930Z 2102Z 2232Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

445Z 545Z 703Z 830Z 1000Z 1120Z 1240Z 1400Z 1525Z 1640Z

80

Żerniki Olszewskiego (kierunek Tarnowskie Góry Dworzec)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

433W 43Z 607 712 853 1003 1143 1243 1335 1438 1538 1713 1826Z 1940Z 2102 2232Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

446Z 546Z 704Z 831Z 1001Z 1121Z 1241Z 1401Z 1526Z 1641Z 1824Z 1931Z 2103Z 2233Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

446Z 546Z 704Z 831Z 1001Z 1121Z 1241Z 1401Z 1526Z 1641Z

80

Żerniki Rogozińskiego (kierunek Tarnowskie Góry Dworzec)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

434W 44Z 608 713 854 1004 1144 1244 1336 1439 1539 1714 1827Z 1941Z 2103 2233Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

447Z 547Z 705Z 832Z 1002Z 1122Z 1242Z 1402Z 1527Z 1642Z 1825Z 1932Z 2104Z 2234Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

447Z 547Z 705Z 832Z 1002Z 1122Z 1242Z 1402Z 1527Z 1642Z

80

Kuźnica (kierunek Tarnowskie Góry Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

435W 45Z 610 715 856 1006 1146 1246 1338 1441 1541 1716 1829Z 1943Z 2105 2235Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

448Z 549Z 707Z 834Z 1004Z 1124Z 1244Z 1404Z 1529Z 1644Z 1827Z 1934Z 2106Z 2236Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

448Z 549Z 707Z 834Z 1004Z 1124Z 1244Z 1404Z 1529Z 1644Z

80

Szałsza (kierunek Tarnowskie Góry Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

437W 47Z 612 717 858 1008 1148 1248 1340 1443 1543 1718 1831Z 1945Z 2107 2237Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

450Z 551Z 709Z 836Z 1006Z 1126Z 1246Z 1406Z 1531Z 1646Z 1829Z 1936Z 2108Z 2238Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

450Z 551Z 709Z 836Z 1006Z 1126Z 1246Z 1406Z 1531Z 1646Z

80

Czekanów (kierunek Tarnowskie Góry Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

450Z 615 720 901 1011 1151 1251 1343 1446 1546 1721 1834Z 1948Z 2110 2240Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

453Z 554Z 712Z 839Z 1009Z 1129Z 1249Z 1409Z 1534Z 1649Z 1832Z 1939Z 2111Z 2241Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

453Z 554Z 712Z 839Z 1009Z 1129Z 1249Z 1409Z 1534Z 1649Z

80

Czekanów Droga do Świętoszowic [nż] (kierunek Tarnowskie Góry Dworzec)

Stanowisko: 4

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

452Z 617 722 903 1013 1153 1253 1345 1448 1548 1723 1836Z 1950Z 2112 2242Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

455Z 556Z 714Z 841Z 1011Z 1131Z 1251Z 1411Z 1536Z 1651Z 1834Z 1941Z 2113Z 2243Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

455Z 556Z 714Z 841Z 1011Z 1131Z 1251Z 1411Z 1536Z 1651Z

80

Świętoszowice Czarna Droga (kierunek Tarnowskie Góry Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

454Z 619 724 905 1015 1155 1255 1347 1450 1550 1725 1838Z 1952Z 2114 2244Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

457Z 558Z 716Z 843Z 1013Z 1133Z 1253Z 1413Z 1538Z 1653Z 1836Z 1943Z 2115Z 2245Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

457Z 558Z 716Z 843Z 1013Z 1133Z 1253Z 1413Z 1538Z 1653Z

80

Świętoszowice Przedszkole (kierunek Tarnowskie Góry Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

456Z 621 726 907 1017 1157 1257 1349 1452 1552 1727 1840Z 1954Z 2116 2246Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

459Z 600Z 718Z 845Z 1015Z 1135Z 1255Z 1415Z 1540Z 1655Z 1838Z 1945Z 2117Z 2247Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

459Z 600Z 718Z 845Z 1015Z 1135Z 1255Z 1415Z 1540Z 1655Z

80

Świętoszowice OSP (kierunek Tarnowskie Góry Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

457Z 622 727 908 1018 1158 1258 1350 1453 1553 1728 1841Z 1955Z 2117 2247Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

500Z 601Z 719Z 846Z 1016Z 1136Z 1256Z 1416Z 1541Z 1656Z 1839Z 1946Z 2118Z 2248Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

500Z 601Z 719Z 846Z 1016Z 1136Z 1256Z 1416Z 1541Z 1656Z

80

Świętoszowice Skrzyżowanie (kierunek Tarnowskie Góry Dworzec)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

442W 58Z 623 728 909 1019 1159 1259 1351 1454 1554 1729 1842Z 1956Z 2118 2248Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

501Z 602Z 720Z 847Z 1017Z 1137Z 1257Z 1417Z 1542Z 1657Z 1840Z 1947Z 2119Z 2249Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

501Z 602Z 720Z 847Z 1017Z 1137Z 1257Z 1417Z 1542Z 1657Z

80

Świętoszowice OSP (kierunek Tarnowskie Góry Dworzec)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

443W

80

Świętoszowice Przedszkole (kierunek Tarnowskie Góry Dworzec)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

444W

80

Świętoszowice Czarna Droga (kierunek Tarnowskie Góry Dworzec)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

446W

80

Czekanów Droga do Świętoszowic [nż] (kierunek Tarnowskie Góry Dworzec)

Stanowisko: 3

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

448W

80

Grzybowice Hallera [nż] (kierunek Tarnowskie Góry Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

449W

80

Grzybowice Witosa (kierunek Tarnowskie Góry Dworzec)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

450W

80

Grzybowice Zakład Energetyczny [nż] (kierunek Tarnowskie Góry Dworzec)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

451W

80

Wieszowa Waldhof (kierunek Tarnowskie Góry Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

453W

80

Wieszowa Leśniczówka [nż] (kierunek Tarnowskie Góry Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

456W

80

Górniki Gospoda (kierunek Tarnowskie Góry Dworzec)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

458W

80

Górniki Skrzyżowanie (kierunek Tarnowskie Góry Dworzec)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

459W

80

Górniki Droga do Stolarzowic (kierunek Tarnowskie Góry Dworzec)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

501W

80

Repty Śląskie Skowronków (kierunek Tarnowskie Góry Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

503W

80

Repty Śląskie Długa (kierunek Tarnowskie Góry Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

505W

80

Tarnowskie Góry Torowa (kierunek Tarnowskie Góry Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

507W

80

Tarnowskie Góry Kolonia Staszica (kierunek Tarnowskie Góry Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

508W

80

Tarnowskie Góry Gliwicka (kierunek Tarnowskie Góry Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

510W

80

Ziemięcice Leśniczówka [nż] (kierunek Tarnowskie Góry Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

500Z 625 730 911 1021 1201 1301 53 1456 1556 1731 1844Z 1958Z 2120 2250Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

503Z 604Z 722Z 849Z 1019Z 1139Z 1259Z 1419Z 1544Z 1659Z 1842Z 1949Z 2121Z 2251Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

503Z 604Z 722Z 849Z 1019Z 1139Z 1259Z 1419Z 1544Z 1659Z

80

Boniowice Skrzyżowanie (kierunek Tarnowskie Góry Dworzec)

Stanowisko: 4

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

502Z 627 732 913 1023 1203 1303 55 1458 1558 1733 1846Z 2000Z 2122 2252Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

505Z 606Z 724Z 851Z 1021Z 1141Z 1301Z 1421Z 1546Z 1701Z 1844Z 1951Z 2123Z 2253Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

505Z 606Z 724Z 851Z 1021Z 1141Z 1301Z 1421Z 1546Z 1701Z

80

Kamieniec Szkoła (kierunek Tarnowskie Góry Dworzec)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

552Y 628 733 914 1024 1204 1304 56 1459 1559 1734 2123

80

Kamieniec (kierunek Tarnowskie Góry Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

504Z 53Y 629 734 915 1025 1205 1305 57 1500 1600 1735 1848Z 2002Z 2124 2254Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

507Z 608Z 726Z 853Z 1023Z 1143Z 1303Z 1423Z 1548Z 1703Z 1846Z 1953Z 2125Z 2255Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

507Z 608Z 726Z 853Z 1023Z 1143Z 1303Z 1423Z 1548Z 1703Z

80

Kamieniec Apteka [nż] (kierunek Tarnowskie Góry Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

505Z 54Y 630 735 916 1026 1206 1306 58 1501 1601 1736 1849Z 2003Z 2125 2255Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

508Z 609Z 727Z 854Z 1024Z 1144Z 1304Z 1424Z 1549Z 1704Z 1847Z 1954Z 2126Z 2256Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

508Z 609Z 727Z 854Z 1024Z 1144Z 1304Z 1424Z 1549Z 1704Z

80

Zbrosławice Wolności [nż] (kierunek Tarnowskie Góry Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

506Z 55Y 631 736 917 1027 1207 1307 59 1502 1602 1737 1850Z 2004Z 2126 2256Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

509Z 610Z 728Z 855Z 1025Z 1145Z 1305Z 1425Z 1550Z 1705Z 1848Z 1955Z 2127Z 2257Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

509Z 610Z 728Z 855Z 1025Z 1145Z 1305Z 1425Z 1550Z 1705Z

80

Zbrosławice Dom Opieki (kierunek Tarnowskie Góry Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

508Z 57Y 633 738 919 1029 1209 1309 1401 1504 1604 1739 1852Z 2006Z 2128 2258Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

511Z 612Z 730Z 857Z 1027Z 1147Z 1307Z 1427Z 1552Z 1707Z 1850Z 1957Z 2129Z 2259Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

511Z 612Z 730Z 857Z 1027Z 1147Z 1307Z 1427Z 1552Z 1707Z

80

Zbrosławice Szkoła (kierunek Tarnowskie Góry Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

509Z 58Y 634 739 920 1030 1210 1310 1402 1505 1605 1740 1853Z 2007Z 2129 2259Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

512Z 613Z 731Z 858Z 1028Z 1148Z 1308Z 1428Z 1553Z 1708Z 1851Z 1958Z 2130Z 2300Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

512Z 613Z 731Z 858Z 1028Z 1148Z 1308Z 1428Z 1553Z 1708Z

80

Zbrosławice Kościół (kierunek Tarnowskie Góry Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

510Z 59Y 635 740 921 1031 1211 1311 1403 1506 1606 1741 1854Z 2008Z 2130 2300Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

513Z 614Z 732Z 859Z 1029Z 1149Z 1309Z 1429Z 1554Z 1709Z 1852Z 1959Z 2131Z 2301Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

513Z 614Z 732Z 859Z 1029Z 1149Z 1309Z 1429Z 1554Z 1709Z

80

Zbrosławice Jagiellońska (kierunek Tarnowskie Góry Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

512Z 601Y 37 742 923 1033 1213 1313 1405 1508 1608 1743 1856Z 2010Z 2132 2302Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

515Z 616Z 734Z 901Z 1031Z 1151Z 1311Z 1431Z 1556Z 1711Z 1854Z 2001Z 2133Z 2303Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

515Z 616Z 734Z 901Z 1031Z 1151Z 1311Z 1431Z 1556Z 1711Z

80

Zbrosławice Rozwidlenie (kierunek Tarnowskie Góry Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

514Z 603Y 39 744 925 1035 1215 1315 1407 1510 1610 1745 1858Z 2012Z 2134 2304Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

517Z 618Z 736Z 903Z 1033Z 1153Z 1313Z 1433Z 1558Z 1713Z 1856Z 2003Z 2135Z 2305Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

517Z 618Z 736Z 903Z 1033Z 1153Z 1313Z 1433Z 1558Z 1713Z

80

Laryszów Skrzyżowanie [nż] (kierunek Tarnowskie Góry Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

516Z 605Y 41 746 927 1037 1217 1317 1409 1512 1612 1747 1900Z 2014Z 2136 2306Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

519Z 620Z 738Z 905Z 1035Z 1155Z 1315Z 1435Z 1600Z 1715Z 1858Z 2005Z 2137Z 2307Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

519Z 620Z 738Z 905Z 1035Z 1155Z 1315Z 1435Z 1600Z 1715Z

80

Stare Tarnowice Szpital (kierunek Tarnowskie Góry Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

519Z 608Y 44 749 930 1040 1220 1320 1412 1515 1615 1750 1903Z 2017Z 2139 2309Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

522Z 623Z 741Z 908Z 1038Z 1158Z 1318Z 1438Z 1603Z 1718Z 1901Z 2008Z 2140Z 2310Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

522Z 623Z 741Z 908Z 1038Z 1158Z 1318Z 1438Z 1603Z 1718Z

80

Stare Tarnowice Janasa (kierunek Tarnowskie Góry Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

521Z 610Y 46 751 932 1042 1222 1322 1414 1517 1617 1752 1905Z 2019Z 2141 2311Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

524Z 625Z 743Z 910Z 1040Z 1200Z 1320Z 1440Z 1605Z 1720Z 1903Z 2010Z 2142Z 2312Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

524Z 625Z 743Z 910Z 1040Z 1200Z 1320Z 1440Z 1605Z 1720Z

80

Stare Tarnowice Osiedle Przyjaźń (kierunek Tarnowskie Góry Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

523Z 612Y 48 753 934 1044 1224 1324 1416 1519 1619 1754 1906Z 2020Z 2142 2312Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

526Z 627Z 745Z 912Z 1042Z 1202Z 1322Z 1442Z 1607Z 1722Z 1904Z 2011Z 2143Z 2313Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

526Z 627Z 745Z 912Z 1042Z 1202Z 1322Z 1442Z 1607Z 1722Z

80

Stare Tarnowice Pomorska (kierunek Tarnowskie Góry Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

525Z 614Y 50 755 936 1046 1226 1326 1418 1521 1621 1756 1907Z 2021Z 2143 2313Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

528Z 629Z 747Z 914Z 1044Z 1204Z 1324Z 1444Z 1609Z 1724Z 1905Z 2012Z 2144Z 2314Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

528Z 629Z 747Z 914Z 1044Z 1204Z 1324Z 1444Z 1609Z 1724Z

80

Tarnowskie Góry Krótka (kierunek Tarnowskie Góry Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

528Z 617Y 53 758 939 1049 1229 1329 1421 1524 1624 1759 1909Z 2023Z 2145 2315Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

531Z 632Z 750Z 917Z 1047Z 1207Z 1327Z 1447Z 1612Z 1727Z 1907Z 2014Z 2146Z 2316Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

531Z 632Z 750Z 917Z 1047Z 1207Z 1327Z 1447Z 1612Z 1727Z

80

Tarnowskie Góry Wyszyńskiego (kierunek Tarnowskie Góry Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

529Z 618Y 54 759 940 1050 1230 1330 1422 1525 1625 1800 1910Z 2024Z 2146 2316Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

532Z 633Z 751Z 918Z 1048Z 1208Z 1328Z 1448Z 1613Z 1728Z 1908Z 2015Z 2147Z 2317Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

532Z 633Z 751Z 918Z 1048Z 1208Z 1328Z 1448Z 1613Z 1728Z

80

Tarnowskie Góry Bytomska (kierunek Tarnowskie Góry Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

513W 32Z 621Y 57 802 943 1053 1233 1333 1425 1528 1628 1803 1912Z 2026Z 2148 2318Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

535Z 636Z 754Z 921Z 1051Z 1211Z 1331Z 1451Z 1616Z 1731Z 1910Z 2017Z 2149Z 2319Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

535Z 636Z 754Z 921Z 1051Z 1211Z 1331Z 1451Z 1616Z 1731Z

80

Tarnowskie Góry Dworzec (kierunek Tarnowskie Góry Dworzec)

Stanowisko: 7

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

515W 34Z 623Y 59 804 945 1055 1235 1335 1427 1530 1630 1805 1914Z 2028Z 2150 2320Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

537Z 638Z 756Z 923Z 1053Z 1213Z 1333Z 1453Z 1618Z 1733Z 1912Z 2019Z 2151Z 2321Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

537Z 638Z 756Z 923Z 1053Z 1213Z 1333Z 1453Z 1618Z 1733Z

Gliwice Plac Piastów

80

Tarnowskie Góry Dworzec (kierunek Gliwice Plac Piastów)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

425Z 520Y 35Z 630 710 810 1000 1100 1242 1342 1438 1533 1633Z 1825Z 1922Z 2042Z 2210Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

540Z 650Z 810Z 940Z 1100Z 1220Z 1342Z 1500Z 1633Z 1815Z 1940Z 2042Z 2210Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

540Z 650Z 810Z 940Z 1100Z 1220Z 1342Z 1500Z 1633Z 1815Z

80

Tarnowskie Góry Bytomska (kierunek Gliwice Plac Piastów)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

427Z 523Y 38Z 633 713 813 1003 1103 1245 1345 1441 1536 1636Z 1828Z 1924Z 2044Z 2212Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

543Z 653Z 813Z 943Z 1103Z 1223Z 1345Z 1503Z 1636Z 1818Z 1942Z 2044Z 2212Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

543Z 653Z 813Z 943Z 1103Z 1223Z 1345Z 1503Z 1636Z 1818Z

80

Tarnowskie Góry Wyszyńskiego (kierunek Gliwice Plac Piastów)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

429Z 525Y 40Z 635 715 815 1005 1105 1247 1347 1443 1538 1638Z 1830Z 1926Z 2046Z 2214Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

545Z 655Z 815Z 945Z 1105Z 1225Z 1347Z 1505Z 1638Z 1820Z 1944Z 2046Z 2214Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

545Z 655Z 815Z 945Z 1105Z 1225Z 1347Z 1505Z 1638Z 1820Z

80

Tarnowskie Góry Krótka (kierunek Gliwice Plac Piastów)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

430Z 526Y 41Z 636 716 816 1006 1106 1248 1348 1444 1539 1639Z 1831Z 1927Z 2047Z 2215Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

546Z 656Z 816Z 946Z 1106Z 1226Z 1348Z 1506Z 1639Z 1821Z 1945Z 2047Z 2215Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

546Z 656Z 816Z 946Z 1106Z 1226Z 1348Z 1506Z 1639Z 1821Z

80

Stare Tarnowice Pomorska (kierunek Gliwice Plac Piastów)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

432Z 529Y 44Z 639 719 819 1009 1109 1251 1351 1447 1542 1642Z 1834Z 1929Z 2049Z 2217Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

549Z 659Z 819Z 949Z 1109Z 1229Z 1351Z 1509Z 1642Z 1824Z 1947Z 2049Z 2217Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

549Z 659Z 819Z 949Z 1109Z 1229Z 1351Z 1509Z 1642Z 1824Z

80

Stare Tarnowice Osiedle Przyjaźń (kierunek Gliwice Plac Piastów)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

433Z 531Y 46Z 641 721 821 1011 1111 1253 1353 1449 1544 1644Z 1836Z 1930Z 2050Z 2218Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

551Z 701Z 821Z 951Z 1111Z 1231Z 1353Z 1511Z 1644Z 1826Z 1948Z 2050Z 2218Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

551Z 701Z 821Z 951Z 1111Z 1231Z 1353Z 1511Z 1644Z 1826Z

80

Stare Tarnowice Janasa (kierunek Gliwice Plac Piastów)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

434Z 533Y 48Z 643 723 823 1013 1113 1255 1355 1451 1546 1646Z 1838Z 1931Z 2051Z 2219Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

553Z 703Z 823Z 953Z 1113Z 1233Z 1355Z 1513Z 1646Z 1828Z 1949Z 2051Z 2219Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

553Z 703Z 823Z 953Z 1113Z 1233Z 1355Z 1513Z 1646Z 1828Z

80

Stare Tarnowice Szpital (kierunek Gliwice Plac Piastów)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

436Z 535Y 50Z 645 725 825 1015 1115 1257 1357 1453 1548 1648Z 1840Z 1933Z 2053Z 2221Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

555Z 705Z 825Z 955Z 1115Z 1235Z 1357Z 1515Z 1648Z 1830Z 1951Z 2053Z 2221Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

555Z 705Z 825Z 955Z 1115Z 1235Z 1357Z 1515Z 1648Z 1830Z

80

Laryszów Skrzyżowanie [nż] (kierunek Gliwice Plac Piastów)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

439Z 538Y 53Z 648 728 828 1018 1118 1300 1400 56 1551 1651Z 1843Z 1936Z 2056Z 2224Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

558Z 708Z 828Z 958Z 1118Z 1238Z 1400Z 1518Z 1651Z 1833Z 1954Z 2056Z 2224Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

558Z 708Z 828Z 958Z 1118Z 1238Z 1400Z 1518Z 1651Z 1833Z

80

Zbrosławice Rozwidlenie (kierunek Gliwice Plac Piastów)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

441Z 540Y 55Z 650 730 830 1020 1120 1302 1402 58 1553 1653Z 1845Z 1938Z 2058Z 2226Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

600Z 710Z 830Z 1000Z 1120Z 1240Z 1402Z 1520Z 1653Z 1835Z 1956Z 2058Z 2226Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

600Z 710Z 830Z 1000Z 1120Z 1240Z 1402Z 1520Z 1653Z 1835Z

80

Zbrosławice Jagiellońska (kierunek Gliwice Plac Piastów)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

443Z 542Y 57Z 652 732 832 1022 1122 1304 1404 1500 55 1655Z 1847Z 1940Z 2100Z 2228Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

602Z 712Z 832Z 1002Z 1122Z 1242Z 1404Z 1522Z 1655Z 1837Z 1958Z 2100Z 2228Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

602Z 712Z 832Z 1002Z 1122Z 1242Z 1404Z 1522Z 1655Z 1837Z

80

Zbrosławice Kościół (kierunek Gliwice Plac Piastów)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

445Z 544Y 59Z 654 734 834 1024 1124 1306 1406 1502 57 1657Z 1849Z 1942Z 2102Z 2230Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

604Z 714Z 834Z 1004Z 1124Z 1244Z 1406Z 1524Z 1657Z 1839Z 2000Z 2102Z 2230Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

604Z 714Z 834Z 1004Z 1124Z 1244Z 1406Z 1524Z 1657Z 1839Z

80

Zbrosławice Szkoła (kierunek Gliwice Plac Piastów)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

446Z 545Y 600Z 55 735 835 1025 1125 1307 1407 1503 58 1658Z 1850Z 1943Z 2103Z 2231Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

605Z 715Z 835Z 1005Z 1125Z 1245Z 1407Z 1525Z 1658Z 1840Z 2001Z 2103Z 2231Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

605Z 715Z 835Z 1005Z 1125Z 1245Z 1407Z 1525Z 1658Z 1840Z

80

Zbrosławice Dom Opieki (kierunek Gliwice Plac Piastów)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

447Z 546Y 601Z 56 736 836 1026 1126 1308 1408 1504 59 1659Z 1851Z 1944Z 2104Z 2232Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

606Z 716Z 836Z 1006Z 1126Z 1246Z 1408Z 1526Z 1659Z 1841Z 2002Z 2104Z 2232Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

606Z 716Z 836Z 1006Z 1126Z 1246Z 1408Z 1526Z 1659Z 1841Z

80

Zbrosławice Wolności [nż] (kierunek Gliwice Plac Piastów)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

449Z 548Y 603Z 58 738 838 1028 1128 1310 1410 1506 1601 1701Z 1853Z 1946Z 2106Z 2234Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

608Z 718Z 838Z 1008Z 1128Z 1248Z 1410Z 1528Z 1701Z 1843Z 2004Z 2106Z 2234Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

608Z 718Z 838Z 1008Z 1128Z 1248Z 1410Z 1528Z 1701Z 1843Z

80

Kamieniec Apteka [nż] (kierunek Gliwice Plac Piastów)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

450Z 549Y 604Z 59 739 839 1029 1129 1311 1411 1507 1602 1702Z 1854Z 1947Z 2107Z 2235Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

609Z 719Z 839Z 1009Z 1129Z 1249Z 1411Z 1529Z 1702Z 1844Z 2005Z 2107Z 2235Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

609Z 719Z 839Z 1009Z 1129Z 1249Z 1411Z 1529Z 1702Z 1844Z

80

Kamieniec (kierunek Gliwice Plac Piastów)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

451Z 550Y 605Z 700 40 840 1030 1130 1312 1412 1508 1603 1703Z 1855Z 1948Z 2108Z 2236Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

610Z 720Z 840Z 1010Z 1130Z 1250Z 1412Z 1530Z 1703Z 1845Z 2006Z 2108Z 2236Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

610Z 720Z 840Z 1010Z 1130Z 1250Z 1412Z 1530Z 1703Z 1845Z

80

Kamieniec Szkoła (kierunek Gliwice Plac Piastów)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

701 41 841 1031 1131 1313 1413 1509 1604

80

Boniowice Skrzyżowanie (kierunek Gliwice Plac Piastów)

Stanowisko: 3

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

453Z 607Z 702 42 842 1032 1132 1314 1414 1510 1605 1705Z 1857Z 1950Z 2110Z 2238Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

612Z 722Z 842Z 1012Z 1132Z 1252Z 1414Z 1532Z 1705Z 1847Z 2008Z 2110Z 2238Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

612Z 722Z 842Z 1012Z 1132Z 1252Z 1414Z 1532Z 1705Z 1847Z

80

Ziemięcice Leśniczówka [nż] (kierunek Gliwice Plac Piastów)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

455Z 609Z 704 44 844 1034 1134 1316 1416 1512 1607 1707Z 1859Z 1952Z 2112Z 2240Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

614Z 724Z 844Z 1014Z 1134Z 1254Z 1416Z 1534Z 1707Z 1849Z 2010Z 2112Z 2240Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

614Z 724Z 844Z 1014Z 1134Z 1254Z 1416Z 1534Z 1707Z 1849Z

80

Świętoszowice Skrzyżowanie (kierunek Gliwice Plac Piastów)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

457Z 611Z 706 46 846 1036 1136 1318 1418 1514 1609 1709Z 1901Z 54Z 2114Z 2242Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

616Z 726Z 846Z 1016Z 1136Z 1256Z 1418Z 1536Z 1709Z 1851Z 2012Z 2114Z 2242Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

616Z 726Z 846Z 1016Z 1136Z 1256Z 1418Z 1536Z 1709Z 1851Z

80

Świętoszowice OSP (kierunek Gliwice Plac Piastów)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

458Z 612Z 707 47 847 1037 1137 1319 1419 1515 1610 1710Z 1902Z 55Z 2115Z 2243Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

617Z 727Z 847Z 1017Z 1137Z 1257Z 1419Z 1537Z 1710Z 1852Z 2013Z 2115Z 2243Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

617Z 727Z 847Z 1017Z 1137Z 1257Z 1419Z 1537Z 1710Z 1852Z

80

Świętoszowice Przedszkole (kierunek Gliwice Plac Piastów)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

459Z 613Z 708 48 848 1038 1138 1320 1420 1516 1611 1711Z 1903Z 56Z 2116Z 2244Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

618Z 728Z 848Z 1018Z 1138Z 1258Z 1420Z 1538Z 1711Z 1853Z 2014Z 2116Z 2244Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

618Z 728Z 848Z 1018Z 1138Z 1258Z 1420Z 1538Z 1711Z 1853Z

80

Świętoszowice Czarna Droga (kierunek Gliwice Plac Piastów)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

501Z 615Z 710 50 850 1040 1140 1322 1422 1518 1613 1713Z 1905Z 58Z 2118Z 2246Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

620Z 730Z 850Z 1020Z 1140Z 1300Z 1422Z 1540Z 1713Z 1855Z 2016Z 2118Z 2246Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

620Z 730Z 850Z 1020Z 1140Z 1300Z 1422Z 1540Z 1713Z 1855Z

80

Czekanów Droga do Świętoszowic [nż] (kierunek Gliwice Plac Piastów)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

503Z 617Z 712 52 852 1042 1142 1324 1424 1520 1615 1715Z 1907Z 2000Z 2120Z 2248Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

622Z 732Z 852Z 1022Z 1142Z 1302Z 1424Z 1542Z 1715Z 1857Z 2018Z 2120Z 2248Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

622Z 732Z 852Z 1022Z 1142Z 1302Z 1424Z 1542Z 1715Z 1857Z

80

Czekanów (kierunek Gliwice Plac Piastów)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

505Z 619Z 714 54 854 1044 1144 1326 1426 1522 1617 1717Z 1909Z 2002Z 2122Z 2250Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

624Z 734Z 854Z 1024Z 1144Z 1304Z 1426Z 1544Z 1717Z 1859Z 2020Z 2122Z 2250Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

624Z 734Z 854Z 1024Z 1144Z 1304Z 1426Z 1544Z 1717Z 1859Z

80

Szałsza (kierunek Gliwice Plac Piastów)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

508Z 622Z 717 57 857 1047 1147 1329 1429 1525 1620 1720Z 1912Z 2005Z 2125Z 2253Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

627Z 737Z 857Z 1027Z 1147Z 1307Z 1429Z 1547Z 1720Z 1902Z 2023Z 2125Z 2253Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

627Z 737Z 857Z 1027Z 1147Z 1307Z 1429Z 1547Z 1720Z 1902Z

80

Kuźnica (kierunek Gliwice Plac Piastów)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

510Z 624Z 719 59 859 1049 1149 1331 1431 1527 1622 1722Z 1914Z 2007Z 2127Z 2255Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

629Z 739Z 859Z 1029Z 1149Z 1309Z 1431Z 1549Z 1722Z 1904Z 2025Z 2127Z 2255Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

629Z 739Z 859Z 1029Z 1149Z 1309Z 1431Z 1549Z 1722Z 1904Z

80

Żerniki Rogozińskiego (kierunek Gliwice Plac Piastów)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

512Z 626Z 721 801 901 1051 1151 1333 1433 1529 1624 1724Z 1916Z 2009Z 2129Z 2257Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

631Z 741Z 901Z 1031Z 1151Z 1311Z 1433Z 1551Z 1724Z 1906Z 2027Z 2129Z 2257Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

631Z 741Z 901Z 1031Z 1151Z 1311Z 1433Z 1551Z 1724Z 1906Z

80

Żerniki Olszewskiego (kierunek Gliwice Plac Piastów)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

513Z 627Z 722 802 902 1052 1152 1334 1434 1530 1625 1725Z 1917Z 2010Z 2130Z 2258Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

632Z 742Z 902Z 1032Z 1152Z 1312Z 1434Z 1552Z 1725Z 1907Z 2028Z 2130Z 2258Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

632Z 742Z 902Z 1032Z 1152Z 1312Z 1434Z 1552Z 1725Z 1907Z

80

Gliwice Zamenhofa (kierunek Gliwice Plac Piastów)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

514Z 628Z 723 803 903 1053 1153 1335 1435 1531 1626 1726Z 1918Z 2011Z 2131Z 2259Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

633Z 743Z 903Z 1033Z 1153Z 1313Z 1435Z 1553Z 1726Z 1908Z 2029Z 2131Z 2259Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

633Z 743Z 903Z 1033Z 1153Z 1313Z 1435Z 1553Z 1726Z 1908Z

80

Gliwice Radiostacja (kierunek Gliwice Plac Piastów)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

516Z 630Z 725 805 905 1055 1155 1337 1437 1533 1628 1728Z 1920Z 2013Z 2133Z 2301Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

635Z 745Z 905Z 1035Z 1155Z 1315Z 1437Z 1555Z 1728Z 1910Z 2031Z 2133Z 2301Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

635Z 745Z 905Z 1035Z 1155Z 1315Z 1437Z 1555Z 1728Z 1910Z

80

Gliwice Michałowskiego (kierunek Gliwice Plac Piastów)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

517Z 631Z 726 806 906 1056 1156 1338 1438 1534 1629 1729Z 1921Z 2014Z 2134Z 2302Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

636Z 746Z 906Z 1036Z 1156Z 1316Z 1438Z 1556Z 1729Z 1911Z 2032Z 2134Z 2302Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

636Z 746Z 906Z 1036Z 1156Z 1316Z 1438Z 1556Z 1729Z 1911Z

80

Gliwice Tarnogórska (kierunek Gliwice Plac Piastów)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

519Z 633Z 728 808 908 1058 1158 1340 1440 1536 1631 1731Z 1923Z 2016Z 2136Z 2304Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

638Z 748Z 908Z 1038Z 1158Z 1318Z 1440Z 1558Z 1731Z 1913Z 2034Z 2136Z 2304Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

638Z 748Z 908Z 1038Z 1158Z 1318Z 1440Z 1558Z 1731Z 1913Z

80

Gliwice Plac Piastów (kierunek Gliwice Plac Piastów)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

522Z 636Z 731 811 911 1101 1201 1343 1443 1539 1634 1734Z 1926Z 2019Z 2139Z 2307Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

641Z 751Z 911Z 1041Z 1201Z 1321Z 1443Z 1601Z 1734Z 1916Z 2037Z 2139Z 2307Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

641Z 751Z 911Z 1041Z 1201Z 1321Z 1443Z 1601Z 1734Z 1916Z

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *