Strona główna » Blog » Linia 75, Autobus

Linia 75, Autobus

Tychy Sikorskiego Wiadukt

75

Mikołów Dworzec PKP (kierunek Tychy Sikorskiego Wiadukt)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

501 627 701 803 922 1025 1156 1308Y 1405 28 1506 1624 1750 1828Z 2042 2205Z 34Z 2320Z 41Z

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

501 627 701 803 922 1025 1156 1308Y 1405 28 1506 1620 1741 1828Z 2042 2205Z 34Z 2320Z 41Z

Soboty

507 57 656Z 803 1011 1236 1410 1546 1811 2038 2303Z

Niedziele i święta

507 57 656Z 803 1011 1236 1410 1546 1812 2038 2305Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

507 57 656Z 803 1011 1236 1410 1546 1811

75

Mikołów Plac 750-lecia (kierunek Tychy Sikorskiego Wiadukt)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

503 629 703 805 924 1027 1158 1310Y 1407 30 1508 1626 1752 1830Z 2044 2207Z 36Z 2322Z 43Z

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

503 629 703 805 924 1027 1158 1310Y 1407 30 1508 1622 1743 1830Z 2044 2207Z 36Z 2322Z 43Z

Soboty

509 59 658Z 805 1013 1238 1412 1548 1813 2040 2305Z

Niedziele i święta

509 59 658Z 805 1013 1238 1412 1548 1814 2040 2307Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

509 59 658Z 805 1013 1238 1412 1548 1813

75

Mikołów Krakowska (kierunek Tychy Sikorskiego Wiadukt)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

506 632 706 808 927 1030 1201 1313Y 1410 33 1511 1629 1755 1833Z 2046 2209Z 38Z 2324Z 45Z

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

506 632 706 808 927 1030 1201 1313Y 1410 33 1511 1625 1746 1833Z 2046 2209Z 38Z 2324Z 45Z

Soboty

512 602 701Z 808 1016 1241 1415 1551 1816 2042 2307Z

Niedziele i święta

512 602 701Z 808 1016 1241 1415 1551 1817 2042 2309Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

512 602 701Z 808 1016 1241 1415 1551 1816

75

Mikołów Gronie I (kierunek Tychy Sikorskiego Wiadukt)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

508 634 708 810 929 1032 1203 1315Y 1412 35 1513 1631 1757 1835Z 2048 2211Z 40Z 2326Z 47Z

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

508 634 708 810 929 1032 1203 1315Y 1412 35 1513 1627 1748 1835Z 2048 2211Z 40Z 2326Z 47Z

Soboty

514 604 703Z 810 1018 1243 1417 1553 1818 2044 2309Z

Niedziele i święta

514 604 703Z 810 1018 1243 1417 1553 1819 2044 2311Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

514 604 703Z 810 1018 1243 1417 1553 1818

75

Mikołów Gronie II (kierunek Tychy Sikorskiego Wiadukt)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

509 635 709 811 930 1033 1204 1316Y 1413 36 1514 1632 1758 1836Z 2049 2212Z 41Z 2327Z 48Z

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

509 635 709 811 930 1033 1204 1316Y 1413 36 1514 1628 1749 1836Z 2049 2212Z 41Z 2327Z 48Z

Soboty

515 605 704Z 811 1019 1244 1418 1554 1819 2045 2310Z

Niedziele i święta

515 605 704Z 811 1019 1244 1418 1554 1820 2045 2312Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

515 605 704Z 811 1019 1244 1418 1554 1819

75

Wilkowyje Mikołowska (kierunek Tychy Sikorskiego Wiadukt)

Stanowisko: 7

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

511 637 711 813 932 1035 1206 1318Y 1415 38 1516 1634 1800 38Z 2051 2214Z 43Z 2329Z 50Z

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

511 637 711 813 932 1035 1206 1318Y 1415 38 1516 1630 1751 1838Z 2051 2214Z 43Z 2329Z 50Z

Soboty

517 607 706Z 813 1021 1246 1420 1556 1821 2047 2312Z

Niedziele i święta

517 607 706Z 813 1021 1246 1420 1556 1822 2047 2314Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

517 607 706Z 813 1021 1246 1420 1556 1821

75

Wilkowyje Wierzbowa (kierunek Tychy Sikorskiego Wiadukt)

Stanowisko: 5

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

512 638 712 814 933 1036 1207 1319Y 1416 39 1517 1635 1801 39Z 2052 2215Z 44Z 2330Z 51Z

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

512 638 712 814 933 1036 1207 1319Y 1416 39 1517 1631 1752 1839Z 2052 2215Z 44Z 2330Z 51Z

Soboty

518 608 707Z 814 1022 1247 1421 1557 1822 2048 2313Z

Niedziele i święta

518 608 707Z 814 1022 1247 1421 1557 1823 2048 2315Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

518 608 707Z 814 1022 1247 1421 1557 1822

75

Wilkowyje Gospoda (kierunek Tychy Sikorskiego Wiadukt)

Stanowisko: 3

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

513 639 713 815 934 1037 1208 1320Y 1417 40 1518 1636 1802 40Z 2053 2216Z 45Z 2331Z 52Z

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

513 639 713 815 934 1037 1208 1320Y 1417 40 1518 1632 1753 1840Z 2053 2216Z 45Z 2331Z 52Z

Soboty

519 609 708Z 815 1023 1248 1422 1558 1823 2049 2314Z

Niedziele i święta

519 609 708Z 815 1023 1248 1422 1558 1824 2049 2316Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

519 609 708Z 815 1023 1248 1422 1558 1823

75

Tychy Chłodnicza (kierunek Tychy Sikorskiego Wiadukt)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

514 640 714 816 935 1038 1209 1321Y 1418 41 1519 1637 1803 41Z 2054 2217Z 46Z 2332Z 53Z

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

514 640 714 816 935 1038 1209 1321Y 1418 41 1519 1633 1754 1841Z 2054 2217Z 46Z 2332Z 53Z

Soboty

520 610 709Z 816 1024 1249 1423 1559 1824 2050 2315Z

Niedziele i święta

520 610 709Z 816 1024 1249 1423 1559 1825 2050 2317Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

520 610 709Z 816 1024 1249 1423 1559 1824

75

Tychy Radziejówka (kierunek Tychy Sikorskiego Wiadukt)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

517 643 717 819 938 1041 1212 1324Y 1421 44 1522 1640 1806 44Z 2057 2220Z 49Z 2335Z 56Z

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

517 643 717 819 938 1041 1212 1324Y 1421 44 1522 1636 1757 1844Z 2057 2220Z 49Z 2335Z 56Z

Soboty

523 613 712Z 819 1027 1252 1426 1602 1827 2053 2318Z

Niedziele i święta

523 613 712Z 819 1027 1252 1426 1602 1828 2053 2320Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

523 613 712Z 819 1027 1252 1426 1602 1827

75

Tychy Gen. Andersa (kierunek Tychy Sikorskiego Wiadukt)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

519 645 719 821 940 1043 1214 1326Y 1423 46 1524 1642 1808 46Z 2059 2222Z 51Z 2337Z 58Z

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

519 645 719 821 940 1043 1214 1326Y 1423 46 1524 1638 1759 1846Z 2059 2222Z 51Z 2337Z 58Z

Soboty

525 615 714Z 821 1029 1254 1428 1604 1829 2055 2320Z

Niedziele i święta

525 615 714Z 821 1029 1254 1428 1604 1830 2055 2322Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

525 615 714Z 821 1029 1254 1428 1604 1829

75

Tychy Dworzec PKP (kierunek Tychy Sikorskiego Wiadukt)

Stanowisko: 5

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

521 647 721 823 942 1045 1216 1328Y 1425 48 1526 1644 1810 48Z 2100 2223Z 52Z 2338Z 59Z

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

521 647 721 823 942 1045 1216 1328Y 1425 48 1526 1640 1801 48Z 2100 2223Z 52Z 2338Z 59Z

Soboty

527 617 716Z 823 1031 1256 1430 1606 1831 2056 2321Z

Niedziele i święta

527 617 716Z 823 1031 1256 1430 1606 1832 2056 2323Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

527 617 716Z 823 1031 1256 1430 1606 1831

75

Tychy Carboautomatyka (kierunek Tychy Sikorskiego Wiadukt)

Stanowisko: 5

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

523 649 723 825 944 1047 1218 1330Y 1427 50 1528 1646 1812 50Z 2102 2225Z 54Z 2340Z 001Z

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

523 649 723 825 944 1047 1218 1330Y 1427 50 1528 1642 1803 50Z 2102 2225Z 54Z 2340Z 001Z

Soboty

529 619 718Z 825 1033 1258 1432 1608 1833 2058 2323Z

Niedziele i święta

529 619 718Z 825 1033 1258 1432 1608 1834 2058 2325Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

529 619 718Z 825 1033 1258 1432 1608 1833

75

Tychy E.LECLERC (kierunek Tychy Sikorskiego Wiadukt)

Stanowisko: 3

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

525 651 725 827 946 1049 1220 1332Y 1429 52 1530 1648 1814 52Z 2104 2227Z 56Z 2342Z 003Z

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

525 651 725 827 946 1049 1220 1332Y 1429 52 1530 1644 1805 52Z 2104 2227Z 56Z 2342Z 003Z

Soboty

531 621 720Z 827 1035 1300 1434 1610 1835 2100 2325Z

Niedziele i święta

531 621 720Z 827 1035 1300 1434 1610 1836 2100 2327Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

531 621 720Z 827 1035 1300 1434 1610 1835

75

Tychy Hotelowiec (kierunek Tychy Sikorskiego Wiadukt)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

527 653 727 829 948 1051 1222 1334Y 1431 54 1532 1650 1816 54Z 2106 2229Z 58Z 2344Z 005Z

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

527 653 727 829 948 1051 1222 1334Y 1431 54 1532 1646 1807 54Z 2106 2229Z 58Z 2344Z 005Z

Soboty

533 623 722Z 829 1037 1302 1436 1612 1837 2102 2327Z

Niedziele i święta

533 623 722Z 829 1037 1302 1436 1612 1838 2102 2329Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

533 623 722Z 829 1037 1302 1436 1612 1837

75

Tychy Stadion (kierunek Tychy Sikorskiego Wiadukt)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

528 654 729 831 950 1053 1224 1336Y 1433 56 1534 1652 1818 56Z 2107 2230Z 59Z 2345Z 006Z

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

528 654 729 831 950 1053 1224 1336Y 1433 56 1534 1648 1809 56Z 2107 2230Z 59Z 2345Z 006Z

Soboty

534 624 724Z 831 1039 1304 1438 1614 1839 2103 2328Z

Niedziele i święta

534 624 724Z 831 1039 1304 1438 1614 1840 2103 2330Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

534 624 724Z 831 1039 1304 1438 1614 1839

75

Tychy Pływalnia (kierunek Tychy Sikorskiego Wiadukt)

Stanowisko: 4

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

529 655 730 832 951 1054 1225 1337Y 1434 57 1535 1653 1819 57Z 2108 2231Z 2300Z 46Z 007Z

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

529 655 730 832 951 1054 1225 1337Y 1434 57 1535 1649 1810 57Z 2108 2231Z 2300Z 46Z 007Z

Soboty

535 625 725Z 832 1040 1305 1439 1615 1840 2104 2329Z

Niedziele i święta

535 625 725Z 832 1040 1305 1439 1615 1841 2104 2331Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

535 625 725Z 832 1040 1305 1439 1615 1840

75

Tychy Elfów (kierunek Tychy Sikorskiego Wiadukt)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

530 656 731 833 952 1055 1226 1338Y 1435 58 1536 1654 1820 58Z 2109 2232Z 2301Z 47Z 008Z

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

530 656 731 833 952 1055 1226 1338Y 1435 58 1536 1650 1811 58Z 2109 2232Z 2301Z 47Z 008Z

Soboty

536 626 726Z 833 1041 1306 1440 1616 1841 2105 2330Z

Niedziele i święta

536 626 726Z 833 1041 1306 1440 1616 1842 2105 2332Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

536 626 726Z 833 1041 1306 1440 1616 1841

75

Tychy Niepodległości (kierunek Tychy Sikorskiego Wiadukt)

Stanowisko: 4

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

532 658 733 835 954 1057 1228 1340Y 1437 1500 38 1656 1822 1900Z 2110 2233Z 2302Z 48Z 009Z

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

532 658 733 835 954 1057 1228 1340Y 1437 1500 38 1652 1813 1900Z 2110 2233Z 2302Z 48Z 009Z

Soboty

538 628 728Z 835 1043 1308 1442 1618 1843 2106 2331Z

Niedziele i święta

538 628 728Z 835 1043 1308 1442 1618 1844 2106 2333Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

538 628 728Z 835 1043 1308 1442 1618 1843

75

Tychy Urząd Miasta (kierunek Tychy Sikorskiego Wiadukt)

Stanowisko: 6

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

533 659 734 836 955 1058 1229 1341Y 1438 1501 39 1657 1823 1901Z 2111 2234Z 2303Z 49Z 010Z

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

533 659 734 836 955 1058 1229 1341Y 1438 1501 39 1653 1814 1901Z 2111 2234Z 2303Z 49Z 010Z

Soboty

539 629 729Z 836 1044 1309 1443 1619 1844 2107 2332Z

Niedziele i święta

539 629 729Z 836 1044 1309 1443 1619 1845 2107 2334Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

539 629 729Z 836 1044 1309 1443 1619 1844

75

Tychy Tęcza (kierunek Tychy Sikorskiego Wiadukt)

Stanowisko: 8

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

534 700 35 837 956 1059 1230 1342Y 1439 1502 40 1658 1824 1902Z 2112 2235Z 2304Z 50Z 011Z

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

534 700 35 837 956 1059 1230 1342Y 1439 1502 40 1654 1815 1902Z 2112 2235Z 2304Z 50Z 011Z

Soboty

540 630 730Z 837 1045 1310 1444 1620 1845 2108 2333Z

Niedziele i święta

540 630 730Z 837 1045 1310 1444 1620 1846 2108 2335Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

540 630 730Z 837 1045 1310 1444 1620 1845

75

Tychy Lodowisko (kierunek Tychy Sikorskiego Wiadukt)

Stanowisko: 6

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

535 701 36 838 957 1100 1231 1343Y 1440 1503 41 1659 1825 1903Z 2113 2236Z 2305Z 51Z 012Z

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

535 701 36 838 957 1100 1231 1343Y 1440 1503 41 1655 1816 1903Z 2113 2236Z 2305Z 51Z 012Z

Soboty

541 631 731Z 838 1046 1311 1445 1621 1846 2109 2334Z

Niedziele i święta

541 631 731Z 838 1046 1311 1445 1621 1847 2109 2336Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

541 631 731Z 838 1046 1311 1445 1621 1846

75

Tychy Osiedle „O” (kierunek Tychy Sikorskiego Wiadukt)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

536 702 37 839 958 1101 1232 1344Y 1441 1504 42 1700 1826 1904Z 2114 2237Z 2306Z 52Z 013Z

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

536 702 37 839 958 1101 1232 1344Y 1441 1504 42 1656 1817 1904Z 2114 2237Z 2306Z 52Z 013Z

Soboty

542 632 732Z 839 1047 1312 1446 1622 1847 2110 2335Z

Niedziele i święta

542 632 732Z 839 1047 1312 1446 1622 1848 2110 2337Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

542 632 732Z 839 1047 1312 1446 1622 1847

75

Tychy Osiedle „T” (kierunek Tychy Sikorskiego Wiadukt)

Stanowisko: 4

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

538 704 39 841 1000 1103 1234 1346Y 1443 1506 44 1702 1828 1906Z 2116 2239Z 2308Z 54Z 015Z

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

538 704 39 841 1000 1103 1234 1346Y 1443 1506 44 1658 1819 1906Z 2116 2239Z 2308Z 54Z 015Z

Soboty

544 634 734Z 841 1049 1314 1448 1624 1849 2112 2337Z

Niedziele i święta

544 634 734Z 841 1049 1314 1448 1624 1850 2112 2339Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

544 634 734Z 841 1049 1314 1448 1624 1849

75

Paprocany Dymarek (kierunek Tychy Sikorskiego Wiadukt)

Stanowisko: 10

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

539 705 40 842 1001 1104 1235 1347Y 1444 1507 45 1703 1829 1907Z 2117 2240Z 2309Z 55Z 016Z

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

539 705 40 842 1001 1104 1235 1347Y 1444 1507 45 1659 1820 1907Z 2117 2240Z 2309Z 55Z 016Z

Soboty

545 635 735Z 842 1050 1315 1449 1625 1850 2113 2338Z

Niedziele i święta

545 635 735Z 842 1050 1315 1449 1625 1851 2113 2340Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

545 635 735Z 842 1050 1315 1449 1625 1850

75

Paprocany Pętla (kierunek Tychy Sikorskiego Wiadukt)

Stanowisko: 14

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

540 706 41 843 1002 1105 1236 1348Y 1445 1508 46 1704 1830 1908Z 2118 2241Z 2310Z 56Z 017Z

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

540 706 41 843 1002 1105 1236 1348Y 1445 1508 46 1700 1821 1908Z 2118 2241Z 2310Z 56Z 017Z

Soboty

546 636 736Z 843 1051 1316 1450 1626 1851 2114 2339Z

Niedziele i święta

546 636 736Z 843 1051 1316 1450 1626 1852 2114 2341Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

546 636 736Z 843 1051 1316 1450 1626 1851

75

Tychy Jezioro Paprocańskie (kierunek Tychy Sikorskiego Wiadukt)

Stanowisko: 16

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

541 707 42 844 1003 1106 1237 1349Y 1446 1509 47 1705 1831 1909Z 2119 2242Z 2311Z 57Z 018Z

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

541 707 42 844 1003 1106 1237 1349Y 1446 1509 47 1701 1822 1909Z 2119 2242Z 2311Z 57Z 018Z

Soboty

547 637 737Z 844 1052 1317 1451 1627 1852 2115 2340Z

Niedziele i święta

547 637 737Z 844 1052 1317 1451 1627 1853 2115 2342Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

547 637 737Z 844 1052 1317 1451 1627 1852

75

Tychy Osiedle „Z” (kierunek Tychy Sikorskiego Wiadukt)

Stanowisko: 18

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

542 708 43 845 1004 1107 1238 1350Y 1447 1510 48 1706 1832 1910Z 2120 2243Z 2312Z 58Z 019Z

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

542 708 43 845 1004 1107 1238 1350Y 1447 1510 48 1702 1823 1910Z 2120 2243Z 2312Z 58Z 019Z

Soboty

548 638 738Z 845 1053 1318 1452 1628 1853 2116 2341Z

Niedziele i święta

548 638 738Z 845 1053 1318 1452 1628 1854 2116 2343Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

548 638 738Z 845 1053 1318 1452 1628 1853

75

Tychy Osiedle „Z1” (kierunek Tychy Sikorskiego Wiadukt)

Stanowisko: 20

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

543 709 44 846 1005 1108 1239 1351Y 1448 1511 49 1707 1833 1911Z 2121 2244Z 2313Z 59Z 020Z

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

543 709 44 846 1005 1108 1239 1351Y 1448 1511 49 1703 1824 1911Z 2121 2244Z 2313Z 59Z 020Z

Soboty

549 639 739Z 846 1054 1319 1453 1629 1854 2117 2342Z

Niedziele i święta

549 639 739Z 846 1054 1319 1453 1629 1855 2117 2344Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

549 639 739Z 846 1054 1319 1453 1629 1854

75

Tychy Sikorskiego Wiadukt (kierunek Tychy Sikorskiego Wiadukt)

Stanowisko: 22

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

1352Y 1912Z 2245Z 2314Z 000Z 21Z

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

1352Y 1912Z 2245Z 2314Z 000Z 21Z

Soboty

740Z 2343Z

Niedziele i święta

740Z 2345Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

740Z

75

Tychy Hipermarkety (kierunek Tychy Sikorskiego Wiadukt)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

1357Y 1917Z 2250Z 2319Z 005Z 26Z

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

1357Y 1917Z 2250Z 2319Z 005Z 26Z

Soboty

745Z 2348Z

Niedziele i święta

745Z 2350Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

745Z

75

Tychy Towarowa (kierunek Tychy Sikorskiego Wiadukt)

Stanowisko: 4

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

1359Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

1359Y

75

Tychy Fabryczna (kierunek Tychy Sikorskiego Wiadukt)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

1401Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

1401Y

75

Tychy Składowa (kierunek Tychy Sikorskiego Wiadukt)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

1404Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

1404Y

75

Tychy Fabryka Serów (kierunek Tychy Sikorskiego Wiadukt)

Stanowisko: 4

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

1405Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

1405Y

75

Tychy Przemysłowa II (kierunek Tychy Sikorskiego Wiadukt)

Stanowisko: 6

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

1407Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

1407Y

75

Tychy Przemysłowa I (kierunek Tychy Sikorskiego Wiadukt)

Stanowisko: 8

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

1408Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

1408Y

75

Tychy Towarowa Skrzyżowanie (kierunek Tychy Sikorskiego Wiadukt)

Stanowisko: 7

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

1409Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

1409Y

75

Tychy Towarowa (kierunek Tychy Sikorskiego Wiadukt)

Stanowisko: 3

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

1411Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

1411Y

Mikołów Dworzec PKP

75

Tychy Sikorskiego Wiadukt (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 17

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

600X 713 805 58 1040 1149 1247 1536 1649 1737 1948 2100 50 2208Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

600X 713 805 58 1040 1149 1247 1527 1649 1737 1948 2100 50 2208Y

Soboty

558 647 850 1103 1324 1457 1639 1902 2201

Niedziele i święta

601 53 853 1103 1324 1457 1642 1902 2201

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

558 647 850 1103 1324 1457 1639

75

Tychy Towarowa (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 3

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

409Z 48Z 1331Z 1411Z 2229Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

409Z 48Z 1331Z 1411Z 2229Y

Soboty

414Z 52Z

Niedziele i święta

414Z 52Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

414Z 52Z

75

Tychy Hipermarkety (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

411Z 50Z 1333Z 1413Z 2231Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

411Z 50Z 1333Z 1413Z 2231Y

Soboty

416Z 54Z

Niedziele i święta

416Z 54Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

416Z 54Z

75

Tychy Osiedle „Z1” (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 15

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

417Z 56Z 601X 714 806 59 1041 1150 1248 1339Z 1419Z 1537 1650 1738 1949 2101 51 2209Y 36Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

417Z 56Z 601X 714 806 59 1041 1150 1248 1339Z 1419Z 1528 1650 1738 1949 2101 51 2209Y 36Y

Soboty

422Z 500Z 59 648 851 1104 1325 1458 1640 1903 2202

Niedziele i święta

422Z 500Z 602 54 854 1104 1325 1458 1643 1903 2202

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

422Z 500Z 59 648 851 1104 1325 1458 1640

75

Tychy Osiedle „Z” (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 13

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

418Z 57Z 602X 715 807 900 1042 1151 1249 1340Z 1420Z 1538 1651 1739 1950 2102 52 2210Y 37Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

418Z 57Z 602X 715 807 900 1042 1151 1249 1340Z 1420Z 1529 1651 1739 1950 2102 52 2210Y 37Y

Soboty

423Z 501Z 600 49 852 1105 1326 1459 1641 1904 2203

Niedziele i święta

423Z 501Z 603 55 855 1105 1326 1459 1644 1904 2203

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

423Z 501Z 600 49 852 1105 1326 1459 1641

75

Tychy Jezioro Paprocańskie (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 11

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

419Z 58Z 603X 716 808 901 1043 1152 1250 1341Z 1421Z 1539 1652 1740 1951 2103 53 2211Y 38Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

419Z 58Z 603X 716 808 901 1043 1152 1250 1341Z 1421Z 1530 1652 1740 1951 2103 53 2211Y 38Y

Soboty

424Z 502Z 601 50 853 1106 1327 1500 1642 1905 2204

Niedziele i święta

424Z 502Z 604 56 856 1106 1327 1500 1645 1905 2204

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

424Z 502Z 601 50 853 1106 1327 1500 1642

75

Paprocany Pętla (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 9

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

420Z 59Z 604X 717 809 902 1044 1153 1251 1342Z 1422Z 1540 1653 1741 1952 2104 54 2212Y 39Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

420Z 59Z 604X 717 809 902 1044 1153 1251 1342Z 1422Z 1531 1653 1741 1952 2104 54 2212Y 39Y

Soboty

425Z 503Z 602 51 854 1107 1328 1501 1643 1906 2205

Niedziele i święta

425Z 503Z 605 57 857 1107 1328 1501 1646 1906 2205

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

425Z 503Z 602 51 854 1107 1328 1501 1643

75

Paprocany Dymarek (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 7

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

421Z 500Z 605X 718 810 903 1045 1154 1252 1343Z 1423Z 1541 1654 1742 1953 2105 55 2213Y 40Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

421Z 500Z 605X 718 810 903 1045 1154 1252 1343Z 1423Z 1532 1654 1742 1953 2105 55 2213Y 40Y

Soboty

426Z 504Z 603 52 855 1108 1329 1502 1644 1907 2206

Niedziele i święta

426Z 504Z 606 58 858 1108 1329 1502 1647 1907 2206

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

426Z 504Z 603 52 855 1108 1329 1502 1644

75

Tychy Osiedle „T” (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 3

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

422Z 501Z 606X 719 811 904 1046 1155 1253 1344Z 1424Z 1542 1655 1743 1954 2106 56 2214Y 41Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

422Z 501Z 606X 719 811 904 1046 1155 1253 1344Z 1424Z 1533 1655 1743 1954 2106 56 2214Y 41Y

Soboty

427Z 505Z 604 53 856 1109 1330 1503 1645 1908 2207

Niedziele i święta

427Z 505Z 607 59 859 1109 1330 1503 1648 1908 2207

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

427Z 505Z 604 53 856 1109 1330 1503 1645

75

Tychy Paprocańska (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 10

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

2215Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

2215Y

75

Tychy Hipermarkety (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

2216Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

2216Y

75

Tychy Towarowa (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 4

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

2217Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

2217Y

75

Tychy Fabryczna (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

2219Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

2219Y

75

Tychy Składowa (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

2222Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

2222Y

75

Tychy Fabryka Serów (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 4

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

2223Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

2223Y

75

Tychy Przemysłowa II (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 6

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

2225Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

2225Y

75

Tychy Przemysłowa I (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 8

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

2226Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

2226Y

75

Tychy Towarowa Skrzyżowanie (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 7

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

2227Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

2227Y

75

Tychy Towarowa (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 3

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

409Z 48Z 1331Z 1411Z 2229Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

409Z 48Z 1331Z 1411Z 2229Y

Soboty

414Z 52Z

Niedziele i święta

414Z 52Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

414Z 52Z

75

Tychy Hipermarkety (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

411Z 50Z 1333Z 1413Z 2231Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

411Z 50Z 1333Z 1413Z 2231Y

Soboty

416Z 54Z

Niedziele i święta

416Z 54Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

416Z 54Z

75

Tychy Osiedle „Z1” (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 15

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

417Z 56Z 601X 714 806 59 1041 1150 1248 1339Z 1419Z 1537 1650 1738 1949 2101 51 2209Y 36Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

417Z 56Z 601X 714 806 59 1041 1150 1248 1339Z 1419Z 1528 1650 1738 1949 2101 51 2209Y 36Y

Soboty

422Z 500Z 59 648 851 1104 1325 1458 1640 1903 2202

Niedziele i święta

422Z 500Z 602 54 854 1104 1325 1458 1643 1903 2202

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

422Z 500Z 59 648 851 1104 1325 1458 1640

75

Tychy Osiedle „Z” (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 13

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

418Z 57Z 602X 715 807 900 1042 1151 1249 1340Z 1420Z 1538 1651 1739 1950 2102 52 2210Y 37Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

418Z 57Z 602X 715 807 900 1042 1151 1249 1340Z 1420Z 1529 1651 1739 1950 2102 52 2210Y 37Y

Soboty

423Z 501Z 600 49 852 1105 1326 1459 1641 1904 2203

Niedziele i święta

423Z 501Z 603 55 855 1105 1326 1459 1644 1904 2203

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

423Z 501Z 600 49 852 1105 1326 1459 1641

75

Tychy Jezioro Paprocańskie (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 11

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

419Z 58Z 603X 716 808 901 1043 1152 1250 1341Z 1421Z 1539 1652 1740 1951 2103 53 2211Y 38Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

419Z 58Z 603X 716 808 901 1043 1152 1250 1341Z 1421Z 1530 1652 1740 1951 2103 53 2211Y 38Y

Soboty

424Z 502Z 601 50 853 1106 1327 1500 1642 1905 2204

Niedziele i święta

424Z 502Z 604 56 856 1106 1327 1500 1645 1905 2204

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

424Z 502Z 601 50 853 1106 1327 1500 1642

75

Paprocany Pętla (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 9

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

420Z 59Z 604X 717 809 902 1044 1153 1251 1342Z 1422Z 1540 1653 1741 1952 2104 54 2212Y 39Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

420Z 59Z 604X 717 809 902 1044 1153 1251 1342Z 1422Z 1531 1653 1741 1952 2104 54 2212Y 39Y

Soboty

425Z 503Z 602 51 854 1107 1328 1501 1643 1906 2205

Niedziele i święta

425Z 503Z 605 57 857 1107 1328 1501 1646 1906 2205

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

425Z 503Z 602 51 854 1107 1328 1501 1643

75

Paprocany Dymarek (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 7

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

421Z 500Z 605X 718 810 903 1045 1154 1252 1343Z 1423Z 1541 1654 1742 1953 2105 55 2213Y 40Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

421Z 500Z 605X 718 810 903 1045 1154 1252 1343Z 1423Z 1532 1654 1742 1953 2105 55 2213Y 40Y

Soboty

426Z 504Z 603 52 855 1108 1329 1502 1644 1907 2206

Niedziele i święta

426Z 504Z 606 58 858 1108 1329 1502 1647 1907 2206

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

426Z 504Z 603 52 855 1108 1329 1502 1644

75

Tychy Osiedle „T” (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 3

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

422Z 501Z 606X 719 811 904 1046 1155 1253 1344Z 1424Z 1542 1655 1743 1954 2106 56 2214Y 41Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

422Z 501Z 606X 719 811 904 1046 1155 1253 1344Z 1424Z 1533 1655 1743 1954 2106 56 2214Y 41Y

Soboty

427Z 505Z 604 53 856 1109 1330 1503 1645 1908 2207

Niedziele i święta

427Z 505Z 607 59 859 1109 1330 1503 1648 1908 2207

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

427Z 505Z 604 53 856 1109 1330 1503 1645

75

Tychy Osiedle „O” (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

424Z 503Z 608X 721 813 906 1048 1157 1255 1346Z 1426Z 1544 1657 1745 1956 2108 58 2243Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

424Z 503Z 608X 721 813 906 1048 1157 1255 1346Z 1426Z 1535 1657 1745 1956 2108 58 2243Y

Soboty

429Z 507Z 606 55 858 1111 1332 1505 1647 1910 2209

Niedziele i święta

429Z 507Z 609 701 901 1111 1332 1505 1650 1910 2209

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

429Z 507Z 606 55 858 1111 1332 1505 1647

75

Tychy Lodowisko (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 5

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

425Z 504Z 609X 722 814 907 1049 1158 1256 1347Z 1427Z 1545 1658 1746 1957 2109 59 2244Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

425Z 504Z 609X 722 814 907 1049 1158 1256 1347Z 1427Z 1536 1658 1746 1957 2109 59 2244Y

Soboty

430Z 508Z 607 56 859 1112 1333 1506 1648 1911 2210

Niedziele i święta

430Z 508Z 610 702 902 1112 1333 1506 1651 1911 2210

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

430Z 508Z 607 56 859 1112 1333 1506 1648

75

Tychy Tęcza (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 7

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

427Z 506Z 611X 724 816 909 1051 1200 58 1349Z 1429Z 1547 1700 48 1959 2111 2201 46Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

427Z 506Z 611X 724 816 909 1051 1200 58 1349Z 1429Z 1538 1700 48 1959 2111 2201 46Y

Soboty

432Z 510Z 609 58 901 1114 1335 1508 1650 1913 2212

Niedziele i święta

432Z 510Z 612 704 904 1114 1335 1508 1653 1913 2212

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

432Z 510Z 609 58 901 1114 1335 1508 1650

75

Tychy Urząd Miasta (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 5

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

428Z 507Z 612X 725 817 910 1052 1201 59 1350Z 1430Z 1548 1701 49 2000 2112 2202 47Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

428Z 507Z 612X 725 817 910 1052 1201 59 1350Z 1430Z 1539 1701 49 2000 2112 2202 47Y

Soboty

433Z 511Z 610 59 902 1115 1336 1509 1651 1914 2213

Niedziele i święta

433Z 511Z 613 705 905 1115 1336 1509 1654 1914 2213

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

433Z 511Z 610 59 902 1115 1336 1509 1651

75

Tychy Niepodległości (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 3

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

429Z 508Z 613X 726 818 911 1053 1202 1300 51Z 1431Z 1549 1702 50 2001 2113 2203 48Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

429Z 508Z 613X 726 818 911 1053 1202 1300 51Z 1431Z 1540 1702 50 2001 2113 2203 48Y

Soboty

434Z 512Z 611 700 903 1116 1337 1510 1652 1915 2214

Niedziele i święta

434Z 512Z 614 706 906 1116 1337 1510 1655 1915 2214

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

434Z 512Z 611 700 903 1116 1337 1510 1652

75

Tychy Elfów (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

430Z 510Z 615X 728 820 913 1055 1204 1302 53Z 1433Z 1551 1704 52 2002 2114 2204 49Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

430Z 510Z 615X 728 820 913 1055 1204 1302 53Z 1433Z 1542 1704 52 2002 2114 2204 49Y

Soboty

435Z 514Z 613 702 905 1118 1339 1512 1654 1916 2215

Niedziele i święta

435Z 514Z 616 708 908 1118 1339 1512 1657 1916 2215

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

435Z 514Z 613 702 905 1118 1339 1512 1654

75

Tychy Pływalnia (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 3

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

431Z 511Z 616X 729 821 914 1056 1205 1303 54Z 1434Z 1552 1705 53 2003 2115 2205 50Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

431Z 511Z 616X 729 821 914 1056 1205 1303 54Z 1434Z 1543 1705 53 2003 2115 2205 50Y

Soboty

436Z 515Z 614 703 906 1119 1340 1513 1655 1917 2216

Niedziele i święta

436Z 515Z 617 709 909 1119 1340 1513 1658 1917 2216

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

436Z 515Z 614 703 906 1119 1340 1513 1655

75

Tychy Stadion (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

432Z 512Z 617X 730 822 915 1057 1206 1304 55Z 1435Z 1553 1706 54 2004 2116 2206 51Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

432Z 512Z 617X 730 822 915 1057 1206 1304 55Z 1435Z 1544 1706 54 2004 2116 2206 51Y

Soboty

437Z 516Z 615 704 907 1120 1341 1514 1656 1918 2217

Niedziele i święta

437Z 516Z 618 710 910 1120 1341 1514 1659 1918 2217

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

437Z 516Z 615 704 907 1120 1341 1514 1656

75

Tychy Bielska (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

433Z 513Z 618X 731 823 916 1058 1207 1305 56Z 1436Z 1554 1707 55 2005 2117 2207 52Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

433Z 513Z 618X 731 823 916 1058 1207 1305 56Z 1436Z 1545 1707 55 2005 2117 2207 52Y

Soboty

438Z 517Z 616 705 908 1121 1342 1515 1657 1919 2218

Niedziele i święta

438Z 517Z 619 711 911 1121 1342 1515 1700 1919 2218

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

438Z 517Z 616 705 908 1121 1342 1515 1657

75

Tychy Hotelowiec (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 4

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

435Z 515Z 620X 733 825 918 1100 1209 1307 58Z 1438Z 1556 1709 57 2007 2119 2209 54Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

435Z 515Z 620X 733 825 918 1100 1209 1307 58Z 1438Z 1547 1709 57 2007 2119 2209 54Y

Soboty

440Z 519Z 618 707 910 1123 1344 1517 1659 1921 2220

Niedziele i święta

440Z 519Z 621 713 913 1123 1344 1517 1702 1921 2220

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

440Z 519Z 618 707 910 1123 1344 1517 1659

75

Tychy E.LECLERC (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 6

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

436Z 516Z 621X 734 826 919 1101 1210 1308 59Z 1439Z 1557 1710 58 2008 2120 2210 55Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

436Z 516Z 621X 734 826 919 1101 1210 1308 59Z 1439Z 1548 1710 58 2008 2120 2210 55Y

Soboty

441Z 520Z 619 708 911 1124 1345 1518 1700 1922 2221

Niedziele i święta

441Z 520Z 622 714 914 1124 1345 1518 1703 1922 2221

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

441Z 520Z 619 708 911 1124 1345 1518 1700

75

Tychy Dworzec PKP (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 9

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

439Z 519Z 624X 737 829 922 1104 1213 1311 1402Z 42Z 1600 1713 1801 2011 2123 2213 58Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

439Z 519Z 624X 737 829 922 1104 1213 1311 1402Z 42Z 1551 1713 1801 2011 2123 2213 58Y

Soboty

444Z 523Z 622 711 914 1127 1348 1521 1703 1925 2224

Niedziele i święta

444Z 523Z 625 717 917 1127 1348 1521 1706 1925 2224

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

444Z 523Z 622 711 914 1127 1348 1521 1703

75

Tychy Gen. Andersa (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

441Z 521Z 626X 739 831 924 1106 1215 1313 1404Z 44Z 1602 1715 1803 2013 2125 2215 2300Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

441Z 521Z 626X 739 831 924 1106 1215 1313 1404Z 44Z 1553 1715 1803 2013 2125 2215 2300Y

Soboty

446Z 525Z 624 713 916 1129 1350 1523 1705 1927 2226

Niedziele i święta

446Z 525Z 627 719 919 1129 1350 1523 1708 1927 2226

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

446Z 525Z 624 713 916 1129 1350 1523 1705

75

Tychy Radziejówka (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

442Z 523Z 628X 741 833 926 1108 1217 1315 1406Z 46Z 1604 1717 1805 2014 2126 2216 2301Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

442Z 523Z 628X 741 833 926 1108 1217 1315 1406Z 46Z 1555 1717 1805 2014 2126 2216 2301Y

Soboty

447Z 527Z 626 715 918 1131 1352 1525 1707 1928 2227

Niedziele i święta

447Z 527Z 629 721 921 1131 1352 1525 1710 1928 2227

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

447Z 527Z 626 715 918 1131 1352 1525 1707

75

Tychy Chłodnicza (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

446Z 527Z 632X 745 837 930 1112 1221 1319 1410Z 50Z 1608 1721 1809 2018 2130 2220 2305Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

446Z 527Z 632X 745 837 930 1112 1221 1319 1410Z 50Z 1559 1721 1809 2018 2130 2220 2305Y

Soboty

451Z 531Z 630 719 922 1135 1356 1529 1711 1932 2231

Niedziele i święta

451Z 531Z 633 725 925 1135 1356 1529 1714 1932 2231

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

451Z 531Z 630 719 922 1135 1356 1529 1711

75

Wilkowyje Gospoda (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 4

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

447Z 528Z 633X 746 838 931 1113 1222 1320 1411Z 51Z 1609 1722 1810 2019 2131 2221 2306Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

447Z 528Z 633X 746 838 931 1113 1222 1320 1411Z 51Z 1600 1722 1810 2019 2131 2221 2306Y

Soboty

452Z 532Z 631 720 923 1136 1357 1530 1712 1933 2232

Niedziele i święta

452Z 532Z 634 726 926 1136 1357 1530 1715 1933 2232

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

452Z 532Z 631 720 923 1136 1357 1530 1712

75

Wilkowyje Wierzbowa (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 6

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

449Z 530Z 635X 748 840 933 1115 1224 1322 1413Z 53Z 1611 1724 1812 2021 2133 2223 2308Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

449Z 530Z 635X 748 840 933 1115 1224 1322 1413Z 53Z 1602 1724 1812 2021 2133 2223 2308Y

Soboty

454Z 534Z 633 722 925 1138 1359 1532 1714 1935 2234

Niedziele i święta

454Z 534Z 636 728 928 1138 1359 1532 1717 1935 2234

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

454Z 534Z 633 722 925 1138 1359 1532 1714

75

Wilkowyje Mikołowska (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 8

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

450Z 531Z 636X 749 841 934 1116 1225 1323 1414Z 54Z 1612 1725 1813 2022 2134 2224 2309Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

450Z 531Z 636X 749 841 934 1116 1225 1323 1414Z 54Z 1603 1725 1813 2022 2134 2224 2309Y

Soboty

455Z 535Z 634 723 926 1139 1400 1533 1715 1936 2235

Niedziele i święta

455Z 535Z 637 729 929 1139 1400 1533 1718 1936 2235

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

455Z 535Z 634 723 926 1139 1400 1533 1715

75

Mikołów Gronie II (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

452Z 533Z 638X 751 843 936 1118 1227 1325 1416Z 56Z 1614 1727 1815 2024 2136 2226 2311Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

452Z 533Z 638X 751 843 936 1118 1227 1325 1416Z 56Z 1605 1727 1815 2024 2136 2226 2311Y

Soboty

457Z 537Z 636 725 928 1141 1402 1535 1717 1938 2237

Niedziele i święta

457Z 537Z 639 731 931 1141 1402 1535 1720 1938 2237

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

457Z 537Z 636 725 928 1141 1402 1535 1717

75

Mikołów Gronie I (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

453Z 534Z 639X 752 844 937 1119 1228 1326 1417Z 57Z 1615 1728 1816 2025 2137 2227 2312Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

453Z 534Z 639X 752 844 937 1119 1228 1326 1417Z 57Z 1606 1728 1816 2025 2137 2227 2312Y

Soboty

458Z 538Z 637 726 929 1142 1403 1536 1718 1939 2238

Niedziele i święta

458Z 538Z 640 732 932 1142 1403 1536 1721 1939 2238

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

458Z 538Z 637 726 929 1142 1403 1536 1718

75

Mikołów Krakowska (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

454Z 535Z 640X 753 845 938 1120 1229 1327 1418Z 58Z 1616 1729 1817 2026 2138 2228 2313Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

454Z 535Z 640X 753 845 938 1120 1229 1327 1418Z 58Z 1607 1729 1817 2026 2138 2228 2313Y

Soboty

459Z 539Z 638 727 930 1143 1404 1537 1719 1940 2239

Niedziele i święta

459Z 539Z 641 733 933 1143 1404 1537 1722 1940 2239

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

459Z 539Z 638 727 930 1143 1404 1537 1719

75

Mikołów Plac 750-lecia (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

457Z 538Z 643X 756 848 941 1123 1232 1330 1421Z 1501Z 1619 1732 1820 2029 2141 2231 2316Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

457Z 538Z 643X 756 848 941 1123 1232 1330 1421Z 1501Z 1610 1732 1820 2029 2141 2231 2316Y

Soboty

502Z 42Z 641 730 933 1146 1407 1540 1722 1943 2242

Niedziele i święta

502Z 42Z 644 736 936 1146 1407 1540 1725 1943 2242

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

502Z 42Z 641 730 933 1146 1407 1540 1722

75

Mikołów Dworzec PKP (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

645X

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

645X

75

Mikołów Żwirki i Wigury (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

647X

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

647X

75

Mikołów Hubera (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

648X

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

648X

75

Mikołów skrzyż. Żwirki i Wigury/Fabryczna (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

649X

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

649X

75

Mikołów Tereny Przemysłowe (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

650X

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

650X

75

Mikołów skrzyż. Żwirki i Wigury/Fabryczna (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

651X

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

651X

75

Mikołów Hubera (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

652X

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

652X

75

Mikołów Żwirki i Wigury (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

653X

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

653X

75

Mikołów Dworzec PKP (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 4

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

458Z 540Z 655X 758 850 943 1125 1234 1332 1423Z 1503Z 1621 1734 1822 2030 2142 2232 2317Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

458Z 540Z 655X 758 850 943 1125 1234 1332 1423Z 1503Z 1612 1734 1822 2030 2142 2232 2317Y

Soboty

504Z 44Z 643 732 935 1148 1409 1542 1724 1944 2243

Niedziele i święta

504Z 44Z 646 738 938 1148 1409 1542 1727 1944 2243

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

504Z 44Z 643 732 935 1148 1409 1542 1724

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *