Strona główna » Blog » Linia 721, Autobus

Linia 721, Autobus

Będzin Kościuszki

721

Będzin Kościuszki (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 4

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

503 43 652 810 1019 1138 1313 1406 1510 1609 1738 1924

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

506 632 810 1019 1231 1404 1534 1738 1908

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

506 632 804 1019 1231 1404 1534 1738 1908

Niedziele i święta

804 1104 1308 1438 1608 1738 1908

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

506 632 804 1019 1231 1404 1534 1738

721

Będzin Dworzec PKP (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

504 44 653 811 1020 1139 1314 1407 1511 1610 1739 1925

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

507 633 811 1020 1232 1405 1535 1739 1909

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

507 633 805 1020 1232 1405 1535 1739 1909

Niedziele i święta

805 1105 1309 1439 1609 1739 1909

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

507 633 805 1020 1232 1405 1535 1739

721

Będzin 11 Listopada (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

506 46 655 813 1022 1141 1316 1409 1513 1612 1741 1927

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

509 635 813 1022 1234 1407 1537 1741 1911

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

509 635 807 1022 1234 1407 1537 1741 1911

Niedziele i święta

807 1107 1311 1441 1611 1741 1911

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

509 635 807 1022 1234 1407 1537 1741

721

Będzin Stadion (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

507 47 656 814 1023 1142 1317 1410 1514 1613 1742 1928

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

510 636 814 1023 1235 1408 1538 1742 1912

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

510 636 808 1023 1235 1408 1538 1742 1912

Niedziele i święta

808 1108 1312 1442 1612 1742 1912

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

510 636 808 1023 1235 1408 1538 1742

721

Będzin Muzeum (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

509 49 658 816 1025 1144 1319 1412 1516 1615 1744 1930

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

512 638 816 1025 1237 1410 1540 1744 1914

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

512 638 810 1025 1237 1410 1540 1744 1914

Niedziele i święta

810 1110 1314 1444 1614 1744 1914

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

512 638 810 1025 1237 1410 1540 1744

721

Będzin Targowisko (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

510 50 659 817 1026 1145 1320 1413 1517 1616 1745 1931

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

513 639 817 1026 1238 1411 1541 1745 1915

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

513 639 811 1026 1238 1411 1541 1745 1915

Niedziele i święta

811 1111 1315 1445 1615 1745 1915

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

513 639 811 1026 1238 1411 1541 1745

721

Osiedle Zamkowe Grodziecka (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

511 51 700 818 1027 1146 1321 1414 1518 1617 1746 1932

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

514 640 818 1027 1239 1412 1542 1746 1916

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

514 640 812 1027 1239 1412 1542 1746 1916

Niedziele i święta

812 1112 1316 1446 1616 1746 1916

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

514 640 812 1027 1239 1412 1542 1746

721

Grodziec Bory (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

513 53 702 820 1029 1148 1323 1416 1520 1619 1748 1933

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

516 642 820 1029 1241 1414 1544 1748 1917

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

516 642 814 1029 1241 1414 1544 1748 1917

Niedziele i święta

814 1114 1318 1448 1618 1748 1917

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

516 642 814 1029 1241 1414 1544 1748

721

Grodziec DK86 [nż] (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

514 54 703 821 1030 1149 1324 1417 1521 1620 1749 1934

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

517 643 821 1030 1242 1415 1545 1749 1918

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

517 643 815 1030 1242 1415 1545 1749 1918

Niedziele i święta

815 1115 1319 1449 1619 1749 1918

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

517 643 815 1030 1242 1415 1545 1749

721

Grodziec Browar (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

516 56 705 823 1032 1151 1326 1419 1523 1622 1751 1936

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

519 645 823 1032 1244 1417 1547 1751 1920

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

519 645 817 1032 1244 1417 1547 1751 1920

Niedziele i święta

817 1117 1321 1451 1621 1751 1920

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

519 645 817 1032 1244 1417 1547 1751

721

Grodziec Podgórna [nż] (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

518 58 707 825 1034 1153 1328 1421 1525 1624 1753 1937

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

521 647 825 1034 1246 1419 1549 1753 1921

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

520 646 818 1033 1245 1418 1548 1752 1921

Niedziele i święta

818 1118 1322 1452 1622 1752 1921

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

520 646 818 1033 1245 1418 1548 1752

721

Grodziec Kościół (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

519 59 708 826 1035 1154 1329 1422 1526 1625 1754 1938

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

522 648 826 1035 1247 1420 1550 1754 1922

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

521 647 819 1034 1246 1419 1549 1753 1922

Niedziele i święta

819 1119 1323 1453 1623 1753 1922

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

521 647 819 1034 1246 1419 1549 1753

721

Grodziec Poczta (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

521 601 710 828 1037 1156 1331 1424 1528 1627 1756 1940

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

524 650 828 1037 1249 1422 1552 1756 1924

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

523 649 821 1036 1248 1421 1551 1755 1924

Niedziele i święta

821 1121 1325 1455 1625 1755 1924

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

523 649 821 1036 1248 1421 1551 1755

721

Grodziec Kopalnia (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

522 602 711 829 1038 1157 1332 1425 1529 1628 1757 1941

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

525 651 829 1038 1250 1423 1553 1757 1925

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

524 650 822 1037 1249 1422 1552 1756 1925

Niedziele i święta

822 1122 1326 1456 1626 1756 1925

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

524 650 822 1037 1249 1422 1552 1756

721

Wojkowice Łęg (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

524 604 713 831 1040 1159 1334 1427 1531 1630 1759 1943

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

527 653 831 1040 1252 1425 1555 1759 1927

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

526 652 824 1039 1251 1424 1554 1758 1927

Niedziele i święta

824 1124 1328 1458 1628 1758 1927

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

526 652 824 1039 1251 1424 1554 1758

721

Wojkowice Kościół (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

526 606 715 833 1042 1201 1336 1429 1533 1632 1801 1945

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

529 655 833 1042 1254 1427 1557 1801 1929

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

528 654 826 1041 1253 1426 1556 1800 1929

Niedziele i święta

826 1126 1330 1500 1630 1800 1929

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

528 654 826 1041 1253 1426 1556 1800

721

Wojkowice Giełda (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

527 607 716 834 1043 1202 1337 1430 1534 1633 1802 1946

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

530 656 834 1043 1255 1428 1558 1802 1930

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

529 655 827 1042 1254 1427 1557 1801 1930

Niedziele i święta

827 1127 1331 1501 1631 1801 1930

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

529 655 827 1042 1254 1427 1557 1801

721

Wojkowice Ośrodek Zdrowia [nż] (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

528 608 717 835 1044 1203 1338 1431 1535 1634 1803 1947

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

531 657 835 1044 1256 1429 1559 1803 1931

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

530 656 828 1043 1255 1428 1558 1802 1931

Niedziele i święta

828 1128 1332 1502 1632 1802 1931

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

530 656 828 1043 1255 1428 1558 1802

721

Wojkowice Park (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 3

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

530 610 719 837 1046 1205 1340 1433 1537 1636 1805 1949

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

533 659 837 1046 1258 1431 1601 1805 1933

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

532 658 830 1045 1257 1430 1600 1804 1933

Niedziele i święta

830 1130 1334 1504 1634 1804 1933

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

532 658 830 1045 1257 1430 1600 1804

721

Wojkowice Krzyżówka (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

531 611 720 838 1047 1206 1341 1434 1538 1637 1806 1950

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

534 700 838 1047 1259 1432 1602 1806 1934

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

533 659 831 1046 1258 1431 1601 1805 1934

Niedziele i święta

831 1131 1335 1505 1635 1805 1934

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

533 659 831 1046 1258 1431 1601 1805

721

Rogoźnik Narutowicza (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

534 614 723 841 1050 1209 1344 1437 1541 1640 1808 1952

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

537 703 841 1050 1302 1435 1605 1808 1936

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

535 701 833 1048 1300 1433 1603 1807 1936

Niedziele i święta

833 1133 1337 1507 1637 1807 1936

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

535 701 833 1048 1300 1433 1603 1807

721

Rogoźnik Szkoła (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

535 615 724 842 1051 1210 1345 1438 1542 1641 1809 1953

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

538 704 842 1051 1303 1436 1606 1809 1937

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

536 702 834 1049 1301 1434 1604 1808 1937

Niedziele i święta

834 1134 1338 1508 1638 1808 1937

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

536 702 834 1049 1301 1434 1604 1808

721

Rogoźnik Szamotownia (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

537 617 726 844 1053 1212 1347 1440 1544 1643 1811 1955

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

540 706 844 1053 1305 1438 1608 1811 1939

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

538 704 836 1051 1303 1436 1606 1810 1939

Niedziele i święta

836 1136 1340 1510 1640 1810 1939

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

538 704 836 1051 1303 1436 1606 1810

721

Rogoźnik Osiedle (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

538 618 727 845 1054 1213 1348 1441 1545 1644 1812 1956

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

541 707 845 1054 1306 1439 1609 1812 1940

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

539 705 837 1052 1304 1437 1607 1811 1940

Niedziele i święta

837 1137 1341 1511 1641 1811 1940

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

539 705 837 1052 1304 1437 1607 1811

721

Dobieszowice Skrzyżowanie (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

540 620 729 847 1056 1215 1350 1443 1547 1646 1814 1958

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

543 709 847 1056 1308 1441 1611 1814 1942

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

541 707 839 1054 1306 1439 1609 1813 1942

Niedziele i święta

839 1139 1343 1513 1643 1813 1942

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

541 707 839 1054 1306 1439 1609 1813

721

Bobrowniki Dąbrowskiej [nż] (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

542 622 731 849 1058 1217 1352 1445 1549 1648 1816 2000

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

545 711 849 1058 1310 1443 1613 1816 1944

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

543 709 841 1056 1308 1441 1611 1815 1944

Niedziele i święta

841 1141 1345 1515 1645 1815 1944

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

543 709 841 1056 1308 1441 1611 1815

721

Bobrowniki Pustkowie (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

543 623 732 850 1059 1218 1353 1446 1550 1649 1817 2001

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

546 712 850 1059 1311 1444 1614 1817 1945

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

544 710 842 1057 1309 1442 1612 1816 1945

Niedziele i święta

842 1142 1346 1516 1646 1816 1945

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

544 710 842 1057 1309 1442 1612 1816

721

Żychcice Piaski 117 (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

545 625 734 852 1101 1220 1355 1448 1552 1651 1819 2003

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

548 714 852 1101 1313 1446 1616 1819 1947

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

546 712 844 1059 1311 1444 1614 1818 1947

Niedziele i święta

844 1144 1348 1518 1648 1818 1947

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

546 712 844 1059 1311 1444 1614 1818

721

Żychcice Piaski 79 (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

546 626 735 853 1102 1221 1356 1449 1553 1652 1820 2004

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

549 715 853 1102 1314 1447 1617 1820 1948

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

547 713 845 1100 1312 1445 1615 1819 1948

Niedziele i święta

845 1145 1349 1519 1649 1819 1948

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

547 713 845 1100 1312 1445 1615 1819

721

Żychcice Piaski 37 (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

547 627 736 854 1103 1222 1357 1450 1554 1653 1821 2005

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

550 716 854 1103 1315 1448 1618 1821 1949

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

548 714 846 1101 1313 1446 1616 1820 1949

Niedziele i święta

846 1146 1350 1520 1650 1820 1949

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

548 714 846 1101 1313 1446 1616 1820

721

Żychcice Cmentarz (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

548 628 737 855 1104 1223 1358 1451 1555 1654 1822 2006

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

551 717 855 1104 1316 1449 1619 1822 1950

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

549 715 847 1102 1314 1447 1617 1821 1950

Niedziele i święta

847 1147 1351 1521 1651 1821 1950

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

549 715 847 1102 1314 1447 1617 1821

721

Żychcice Pętla (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

549 629 738 856 1105 1224 1359 1452 1556 1655 1823 2007

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

552 718 856 1105 1317 1450 1620 1823 1951

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

550 716 848 1103 1315 1448 1618 1822 1951

Niedziele i święta

848 1148 1352 1522 1652 1822 1951

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

550 716 848 1103 1315 1448 1618 1822

721

Żychcice Alfred (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

551 631 740 858 1107 1226 1401 54 1558 1657 1825 2009

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

554 720 858 1107 1319 1452 1622 1825 1953

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

552 718 850 1105 1317 1450 1620 1824 1953

Niedziele i święta

850 1150 1354 1524 1654 1824 1953

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

552 718 850 1105 1317 1450 1620 1824

721

Wojkowice Park (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 4

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

552 632 741 859 1108 1227 1402 55 1559 1658 1826 2010

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

555 721 859 1108 1320 1453 1623 1826 1954

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

553 719 851 1106 1318 1451 1621 1825 1954

Niedziele i święta

851 1151 1355 1525 1655 1825 1954

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

553 719 851 1106 1318 1451 1621 1825

721

Wojkowice Krzyżówka (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 3

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

554 634 743 901 1110 1229 1404 57 1601 1700 1828 2012

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

557 723 901 1110 1322 1455 1625 1828 1956

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

555 721 853 1108 1320 1453 1623 1827 1956

Niedziele i święta

853 1153 1357 1527 1657 1827 1956

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

555 721 853 1108 1320 1453 1623 1827

721

Wojkowice Głowackiego 126 [nż] (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

556 636 745 903 1112 1231 1406 59 1603 1702 1830 2014

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

559 725 903 1112 1324 1457 1627 1830 1958

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

557 723 855 1110 1322 1455 1625 1829 1958

Niedziele i święta

855 1155 1359 1529 1659 1829 1958

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

557 723 855 1110 1322 1455 1625 1829

721

Wojkowice Głowackiego 31 [nż] (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

557 637 746 904 1113 1232 1407 1500 1604 1703 1831 2015

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

600 726 904 1113 1325 1458 1628 1831 1959

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

558 724 856 1111 1323 1456 1626 1830 1959

Niedziele i święta

856 1156 1400 1530 1700 1830 1959

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

558 724 856 1111 1323 1456 1626 1830

721

Wojkowice Kościół (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

559 639 748 906 1115 1234 1409 1502 1606 1705 1833 2017

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

602 728 906 1115 1327 1500 1630 1833 2001

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

600 726 858 1113 1325 1458 1628 1832 2001

Niedziele i święta

858 1158 1402 1532 1702 1832 2001

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

600 726 858 1113 1325 1458 1628 1832

721

Wojkowice Łęg (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

601 41 750 908 1117 1236 1411 1504 1608 1707 1835 2019

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

604 730 908 1117 1329 1502 1632 1835 2003

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

602 728 900 1115 1327 1500 1630 1834 2003

Niedziele i święta

900 1200 1404 1534 1704 1834 2003

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

602 728 900 1115 1327 1500 1630 1834

721

Grodziec Kopalnia (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

603 43 752 910 1119 1238 1413 1506 1610 1709 1837 2021

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

606 732 910 1119 1331 1504 1634 1837 2005

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

604 730 902 1117 1329 1502 1632 1836 2005

Niedziele i święta

902 1202 1406 1536 1706 1836 2005

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

604 730 902 1117 1329 1502 1632 1836

721

Grodziec Poczta (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

604 44 753 911 1120 1239 1414 1507 1611 1710 1838 2022

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

607 733 911 1120 1332 1505 1635 1838 2006

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

605 731 903 1118 1330 1503 1633 1837 2006

Niedziele i święta

903 1203 1407 1537 1707 1837 2006

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

605 731 903 1118 1330 1503 1633 1837

721

Grodziec Kościół (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

606 46 755 913 1122 1241 1416 1509 1613 1712 1840 2024

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

609 735 913 1122 1334 1507 1637 1840 2008

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

607 733 905 1120 1332 1505 1635 1839 2008

Niedziele i święta

905 1205 1409 1539 1709 1839 2008

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

607 733 905 1120 1332 1505 1635 1839

721

Grodziec Podgórna [nż] (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

607 47 756 914 1123 1242 1417 1510 1614 1713 1841 2025

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

610 736 914 1123 1335 1508 1638 1841 2009

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

608 734 906 1121 1333 1506 1636 1840 2009

Niedziele i święta

906 1206 1410 1540 1710 1840 2009

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

608 734 906 1121 1333 1506 1636 1840

721

Grodziec Browar (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

609 49 758 916 1125 1244 1419 1512 1616 1715 1843 2026

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

612 738 916 1125 1337 1510 1640 1843 2010

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

609 735 907 1122 1334 1507 1637 1841 2010

Niedziele i święta

907 1207 1411 1541 1711 1841 2010

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

609 735 907 1122 1334 1507 1637 1841

721

Grodziec DK86 [nż] (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

611 51 800 918 1127 1246 1421 1514 1618 1717 1845 2027

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

614 740 918 1127 1339 1512 1642 1845 2011

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

611 737 909 1124 1336 1509 1639 1843 2011

Niedziele i święta

909 1209 1413 1543 1713 1843 2011

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

611 737 909 1124 1336 1509 1639 1843

721

Grodziec Bory (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

612 52 801 919 1128 1247 1422 1515 1619 1718 1846 2028

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

615 741 919 1128 1340 1513 1643 1846 2012

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

612 738 910 1125 1337 1510 1640 1844 2012

Niedziele i święta

910 1210 1414 1544 1714 1844 2012

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

612 738 910 1125 1337 1510 1640 1844

721

Osiedle Zamkowe Grodziecka (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

613 53 802 920 1129 1248 1423 1516 1620 1719 1847 2029

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

616 742 920 1129 1341 1514 1644 1847 2013

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

613 739 911 1126 1338 1511 1641 1845 2013

Niedziele i święta

911 1211 1415 1545 1715 1845 2013

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

613 739 911 1126 1338 1511 1641 1845

721

Będzin Targowisko (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

614 54 803 921 1130 1249 1424 1517 1621 1720 1848 2030

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

617 743 921 1130 1342 1515 1645 1848 2014

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

614 740 912 1127 1339 1512 1642 1846 2014

Niedziele i święta

912 1212 1416 1546 1716 1846 2014

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

614 740 912 1127 1339 1512 1642 1846

721

Będzin Rondo (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

616 56 805 923 1132 1251 1426 1519 1623 1722 1850 2032

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

619 745 923 1132 1344 1517 1647 1850 2016

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

616 742 914 1129 1341 1514 1644 1848 2016

Niedziele i święta

914 1214 1418 1548 1718 1848 2016

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

616 742 914 1129 1341 1514 1644 1848

721

Będzin Stadion (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 3

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

618 58 807 925 1134 1253 1428 1521 1625 1724 1852 2033

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

621 747 925 1134 1346 1519 1649 1852 2017

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

617 743 915 1130 1342 1515 1645 1849 2017

Niedziele i święta

915 1215 1419 1549 1719 1849 2017

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

617 743 915 1130 1342 1515 1645 1849

721

Będzin 11 Listopada (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

619 59 808 926 1135 1254 1429 1522 1626 1725 1853 2034

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

622 748 926 1135 1347 1520 1650 1853 2018

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

618 744 916 1131 1343 1516 1646 1850 2018

Niedziele i święta

916 1216 1420 1550 1720 1850 2018

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

618 744 916 1131 1343 1516 1646 1850

721

Będzin Dworzec PKP (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

621 701 810 928 1137 1256 1431 1524 1628 1727 1855 2036

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

624 750 928 1137 1349 1522 1652 1855 2020

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

620 746 918 1133 1345 1518 1648 1852 2020

Niedziele i święta

918 1218 1422 1552 1722 1852 2020

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

620 746 918 1133 1345 1518 1648 1852

721

Będzin Poczta [nż] (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

622 702 811 929 1138 1257 1432 1525 1629 1728 1856 2037

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

625 751 929 1138 1350 1523 1653 1856 2021

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

621 747 919 1134 1346 1519 1649 1853 2021

Niedziele i święta

919 1219 1423 1553 1723 1853 2021

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

621 747 919 1134 1346 1519 1649 1853

721

Będzin Kościuszki (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 4

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

623 703 812 930 1139 1258 1433 1526 1630 1729 1857 2038

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

626 752 930 1139 1351 1524 1654 1857 2022

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

622 748 920 1135 1347 1520 1650 1854 2022

Niedziele i święta

920 1220 1424 1554 1724 1854 2022

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

622 748 920 1135 1347 1520 1650 1854

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *