Strona główna » Blog » Linia 708, Autobus

Linia 708, Autobus

Bytom Dworzec

708

Bytom Dworzec (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 6

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

453 522 52 627 704 42 817 1142 1212 47 1322 57 1427 57 1537 1602 1717 1822 1927 2032

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

453 522 52 627 704 817 1142 1247 1322 57 1427 57 1537 1602 1717 1822 1927 2032

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

501 52 704 817 922 1037 1142 1247 1357 1457 1602 1717 1822 1927 2032

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

501 52 704 817 922 1037 1142 1247 1357 1457 1602 1717

708

Bytom Pogoda (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

456 527 57 632 709 47 822 1147 1217 52 1327 1402 32 1502 42 1607 1722 1827 1931 2036

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

456 527 57 632 709 822 1147 1252 1327 1402 32 1502 42 1607 1722 1827 1931 2036

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

505 56 708 821 926 1041 1146 1251 1401 1501 1606 1721 1826 1931 2036

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

505 56 708 821 926 1041 1146 1251 1401 1501 1606 1721

708

Bytom Piłsudskiego (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

457 528 58 633 710 48 823 1148 1218 53 1328 1403 33 1503 43 1608 1723 1828 1932 2037

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

457 528 58 633 710 823 1148 1253 1328 1403 33 1503 43 1608 1723 1828 1932 2037

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

506 57 709 822 927 1042 1147 1252 1402 1502 1607 1722 1827 1932 2037

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

506 57 709 822 927 1042 1147 1252 1402 1502 1607 1722

708

Bytom Prusa (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

458 529 59 634 711 49 824 1149 1219 54 1329 1404 34 1504 44 1609 1724 1829 1933 2038

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

458 529 59 634 711 824 1149 1254 1329 1404 34 1504 44 1609 1724 1829 1933 2038

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

507 58 710 823 928 1043 1148 1253 1403 1503 1608 1723 1828 1933 2038

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

507 58 710 823 928 1043 1148 1253 1403 1503 1608 1723

708

Bytom Zajezdnia (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

500 31 601 36 713 51 826 1151 1221 56 1331 1406 36 1506 46 1611 1726 1831 1935 2040

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

500 31 601 36 713 826 1151 1256 1331 1406 36 1506 46 1611 1726 1831 1935 2040

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

509 600 712 825 930 1045 1150 1255 1405 1505 1610 1725 1830 1935 2040

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

509 600 712 825 930 1045 1150 1255 1405 1505 1610 1725

708

Bytom Gwarecka [nż] (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

501 32 602 37 714 52 827 1152 1222 57 1332 1407 37 1507 47 1612 1727 1832 1936 2041

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

501 32 602 37 714 827 1152 1257 1332 1407 37 1507 47 1612 1727 1832 1936 2041

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

510 601 713 826 931 1046 1151 1256 1406 1506 1611 1726 1831 1936 2041

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

510 601 713 826 931 1046 1151 1256 1406 1506 1611 1726

708

Bytom Dom Pogrzebowy (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

503 34 604 39 716 54 829 1154 1224 59 1334 1409 39 1509 49 1614 1729 1834 1938 2043

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

503 34 604 39 716 829 1154 1259 1334 1409 39 1509 49 1614 1729 1834 1938 2043

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

512 603 715 828 933 1048 1153 1258 1408 1508 1613 1728 1833 1938 2043

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

512 603 715 828 933 1048 1153 1258 1408 1508 1613 1728

708

Bytom Baza Transportowa [nż] (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

505 36 606 41 718 56 831 1156 1226 1301 36 1411 41 1511 51 1616 1731 1836 1940 2045

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

505 36 606 41 718 831 1156 1301 36 1411 41 1511 51 1616 1731 1836 1940 2045

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

514 605 717 830 935 1050 1155 1300 1410 1510 1615 1730 1835 1940 2045

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

514 605 717 830 935 1050 1155 1300 1410 1510 1615 1730

708

Bytom Dworska [nż] (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

506 37 607 42 719 57 832 1157 1227 1302 37 1412 42 1512 52 1617 1732 1837 1941 2046

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

506 37 607 42 719 832 1157 1302 37 1412 42 1512 52 1617 1732 1837 1941 2046

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

515 606 718 831 936 1051 1156 1301 1411 1511 1616 1731 1836 1941 2046

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

515 606 718 831 936 1051 1156 1301 1411 1511 1616 1731

708

Rojca Szarlejka [nż] (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

508 39 609 44 721 59 834 1159 1229 1304 39 1414 44 1514 54 1619 1734 1839 1942 2047

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

508 39 609 44 721 834 1159 1304 39 1414 44 1514 54 1619 1734 1839 1942 2047

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

516 607 719 832 937 1052 1157 1302 1412 1512 1617 1732 1837 1942 2047

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

516 607 719 832 937 1052 1157 1302 1412 1512 1617 1732

708

Rojca Baza Paliw (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

509 40 610 45 722 800 35 1200 30 1305 40 1415 45 1515 55 1620 1735 1840 1943 2048

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

509 40 610 45 722 835 1200 1305 40 1415 45 1515 55 1620 1735 1840 1943 2048

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

517 608 720 833 938 1053 1158 1303 1413 1513 1618 1733 1838 1943 2048

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

517 608 720 833 938 1053 1158 1303 1413 1513 1618 1733

708

Rojca Muzeum Chleba [nż] (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

510 41 611 46 723 801 36 1201 31 1306 41 1416 46 1516 56 1621 1736 1841 1944 2049

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

510 41 611 46 723 836 1201 1306 41 1416 46 1516 56 1621 1736 1841 1944 2049

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

518 609 721 834 939 1054 1159 1304 1414 1514 1619 1734 1839 1944 2049

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

518 609 721 834 939 1054 1159 1304 1414 1514 1619 1734

708

Rojca Nieznanego Żołnierza (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

512 43 613 48 725 803 38 1203 33 1308 43 1418 48 1518 58 1623 1738 1843 1946 2051

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

512 43 613 48 725 838 1203 1308 43 1418 48 1518 58 1623 1738 1843 1946 2051

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

520 611 723 836 941 1056 1201 1306 1416 1516 1621 1736 1841 1946 2051

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

520 611 723 836 941 1056 1201 1306 1416 1516 1621 1736

708

Rojca Centrum Przesiadkowe (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

514 45 615 50 727 805 40 1205 35 1310 45 1420 50 1520 1600 25 1740 1845 1948 2053

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

514 45 615 50 727 840 1205 1310 45 1420 50 1520 1600 25 1740 1845 1948 2053

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

522 613 725 838 943 1058 1203 1308 1418 1518 1623 1738 1843 1948 2053

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

522 613 725 838 943 1058 1203 1308 1418 1518 1623 1738

708

Radzionków Plac Letochów (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

516 47 617 52 729 807 42 1207 37 1312 47 1422 52 1522 1602 27 1742 1847 1950 2055

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

516 47 617 52 729 842 1207 1312 47 1422 52 1522 1602 27 1742 1847 1950 2055

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

524 615 727 840 945 1100 1205 1310 1420 1520 1625 1740 1845 1950 2055

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

524 615 727 840 945 1100 1205 1310 1420 1520 1625 1740

708

Radzionków Kościół (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

518 49 619 54 731 809 44 1209 39 1314 49 1424 54 1524 1604 29 1744 1849 1952 2057

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

518 49 619 54 731 844 1209 1314 49 1424 54 1524 1604 29 1744 1849 1952 2057

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

526 617 729 842 947 1102 1207 1312 1422 1522 1627 1742 1847 1952 2057

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

526 617 729 842 947 1102 1207 1312 1422 1522 1627 1742

708

Radzionków św. Wojciecha [nż] (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

519 50 620 55 732 810 45 1210 40 1315 50 1425 55 1525 1605 30 1745 1850 1953 2058

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

519 50 620 55 732 845 1210 1315 50 1425 55 1525 1605 30 1745 1850 1953 2058

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

527 618 730 843 948 1103 1208 1313 1423 1523 1628 1743 1848 1953 2058

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

527 618 730 843 948 1103 1208 1313 1423 1523 1628 1743

708

Radzionków Norwida (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

520 51 621 56 733 811 46 1211 41 1316 51 1426 56 1526 1606 31 1746 1851 1954 2059

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

520 51 621 56 733 846 1211 1316 51 1426 56 1526 1606 31 1746 1851 1954 2059

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

528 619 731 844 949 1104 1209 1314 1424 1524 1629 1744 1849 1954 2059

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

528 619 731 844 949 1104 1209 1314 1424 1524 1629 1744

708

Radzionków Knosały (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

522 53 623 58 735 813 48 1213 43 1318 53 1428 58 1528 1608 33 1748 1853 1956 2101

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

522 53 623 58 735 848 1213 1318 53 1428 58 1528 1608 33 1748 1853 1956 2101

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

530 621 733 846 951 1106 1211 1316 1426 1526 1631 1746 1851 1956 2101

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

530 621 733 846 951 1106 1211 1316 1426 1526 1631 1746

708

Radzionków Plac Letochów (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

524 55 625 700 37 815 50 1215 45 1320 55 1430 1500 30 1610 35 1750 1855 1958 2103

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

524 55 625 700 37 850 1215 1320 55 1430 1500 30 1610 35 1750 1855 1958 2103

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

532 623 735 848 953 1108 1213 1318 1428 1528 1633 1748 1853 1958 2103

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

532 623 735 848 953 1108 1213 1318 1428 1528 1633 1748

708

Radzionków Targowisko (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

525 56 626 701 38 816 51 1216 46 1321 56 1431 1501 31 1611 36 1751 1856 1959 2104

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

525 56 626 701 38 851 1216 1321 56 1431 1501 31 1611 36 1751 1856 1959 2104

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

533 624 736 849 954 1109 1214 1319 1429 1529 1634 1749 1854 1959 2104

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

533 624 736 849 954 1109 1214 1319 1429 1529 1634 1749

708

Osiedle Ziętka Szymały (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

528 59 629 704 41 819 54 1219 49 1324 59 1434 1504 34 1614 39 1754 1859 2001 2106

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

528 59 629 704 41 854 1219 1324 59 1434 1504 34 1614 39 1754 1859 2001 2106

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

535 626 738 851 956 1111 1216 1321 1431 1531 1636 1751 1856 2001 2106

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

535 626 738 851 956 1111 1216 1321 1431 1531 1636 1751

708

Stroszek Stadion [nż] (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

529 600 30 705 42 820 55 1220 50 1325 1400 35 1505 35 1615 40 1755 1900 2002 2107

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

529 600 30 705 42 855 1220 1325 1400 35 1505 35 1615 40 1755 1900 2002 2107

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

536 627 739 852 957 1112 1217 1322 1432 1532 1637 1752 1857 2002 2107

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

536 627 739 852 957 1112 1217 1322 1432 1532 1637 1752

708

Stroszek Narutowicza (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

530 601 31 706 43 821 56 1221 51 1326 1401 36 1506 36 1616 41 1756 1901 2003 2108

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

530 601 31 706 43 856 1221 1326 1401 36 1506 36 1616 41 1756 1901 2003 2108

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

537 628 740 853 958 1113 1218 1323 1433 1533 1638 1753 1858 2003 2108

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

537 628 740 853 958 1113 1218 1323 1433 1533 1638 1753

708

Stroszek Kopalnia (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

531 602 32 707 44 822 57 1222 52 1327 1402 37 1507 37 1617 42 1757 1902 2004 2109

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

531 602 32 707 44 857 1222 1327 1402 37 1507 37 1617 42 1757 1902 2004 2109

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

538 629 741 854 959 1114 1219 1324 1434 1534 1639 1754 1859 2004 2109

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

538 629 741 854 959 1114 1219 1324 1434 1534 1639 1754

708

Dąbrowa Miejska Centrum Handlowe (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

532 603 33 708 45 823 58 1223 53 1328 1403 38 1508 38 1618 43 1758 1903 2005 2110

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

532 603 33 708 45 858 1223 1328 1403 38 1508 38 1618 43 1758 1903 2005 2110

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

539 630 742 855 1000 1115 1220 1325 1435 1535 1640 1755 1900 2005 2110

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

539 630 742 855 1000 1115 1220 1325 1435 1535 1640 1755

708

Dąbrowa Miejska Kościół [nż] (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

535 606 36 711 48 826 901 1226 56 1331 1406 41 1511 41 1621 46 1801 1906 2008 2113

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

535 606 36 711 48 901 1226 1331 1406 41 1511 41 1621 46 1801 1906 2008 2113

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

542 633 745 858 1003 1118 1223 1328 1438 1538 1643 1758 1903 2008 2113

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

542 633 745 858 1003 1118 1223 1328 1438 1538 1643 1758

708

Bytom Odrzańska [nż] (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

537 608 38 713 50 828 903 1228 58 1333 1408 43 1513 43 1623 48 1803 1908 2010 2115

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

537 608 38 713 50 903 1228 1333 1408 43 1513 43 1623 48 1803 1908 2010 2115

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

544 635 747 900 1005 1120 1225 1330 1440 1540 1645 1800 1905 2010 2115

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

544 635 747 900 1005 1120 1225 1330 1440 1540 1645 1800

708

Bytom Fałata (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

539 610 40 715 52 830 905 1230 1300 35 1410 45 1515 45 1625 50 1805 1910 2012 2117

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

539 610 40 715 52 905 1230 1335 1410 45 1515 45 1625 50 1805 1910 2012 2117

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

546 637 749 902 1007 1122 1227 1332 1442 1542 1647 1802 1907 2012 2117

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

546 637 749 902 1007 1122 1227 1332 1442 1542 1647 1802

708

Bytom Strzelców Bytomskich (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

541 612 42 717 54 832 907 1232 1302 37 1412 47 1517 47 1627 52 1807 1912 2014 2119

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

541 612 42 717 54 907 1232 1337 1412 47 1517 47 1627 52 1807 1912 2014 2119

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

548 639 751 904 1009 1124 1229 1334 1444 1544 1649 1804 1909 2014 2119

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

548 639 751 904 1009 1124 1229 1334 1444 1544 1649 1804

708

Bytom Dworzec (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 6

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

544 615 45 720 57 835 910 1235 1305 40 1415 50 1520 50 1630 55 1810 1914 2016 2121

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

544 615 45 720 57 910 1235 1340 1415 50 1520 50 1630 55 1810 1914 2016 2121

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

550 641 753 906 1011 1126 1231 1336 1446 1546 1651 1806 1911 2016 2121

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

550 641 753 906 1011 1126 1231 1336 1446 1546 1651 1806

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *