Strona główna » Blog » Linia 671, Autobus

Linia 671, Autobus

Tarnowskie Góry Dworzec

671

Pniowiec Pętla (kierunek Tarnowskie Góry Dworzec)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

456 710 1100 1250 2058

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

511 616 723 835 1110 1250 1402 1506 1615 1740 1855 2116 2303

Niedziele i święta

616 723 835 940 1110 1250 1402 1506 1615 1740 2005 2116 2303

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

723 835 940 1110 1250 1402 1506 1615 1740 2005 2116 2303

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

511 616 723 835 1110 1250 1402 1506 1615

671

Pniowiec Gospoda (kierunek Tarnowskie Góry Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

457 711 1101 1251 2059

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

512 617 724 836 1111 1251 1403 1507 1616 1741 1856 2117 2304

Niedziele i święta

617 724 836 941 1111 1251 1403 1507 1616 1741 2006 2117 2304

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

724 836 941 1111 1251 1403 1507 1616 1741 2006 2117 2304

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

512 617 724 836 1111 1251 1403 1507 1616

671

Pniowiec Dom Nauczyciela (kierunek Tarnowskie Góry Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

459 713 1103 1253 2101

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

514 619 726 838 1113 1253 1405 1509 1618 1743 1858 2119 2306

Niedziele i święta

619 726 838 943 1113 1253 1405 1509 1618 1743 2008 2119 2306

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

726 838 943 1113 1253 1405 1509 1618 1743 2008 2119 2306

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

514 619 726 838 1113 1253 1405 1509 1618

671

Pniowiec Zalew [nż] (kierunek Tarnowskie Góry Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

500 714 1104 1254 2102

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

515 620 727 839 1114 1254 1406 1510 1619 1744 1859 2120 2307

Niedziele i święta

620 727 839 944 1114 1254 1406 1510 1619 1744 2009 2120 2307

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

727 839 944 1114 1254 1406 1510 1619 1744 2009 2120 2307

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

515 620 727 839 1114 1254 1406 1510 1619

671

Strzybnica Szkoła (kierunek Tarnowskie Góry Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

502 716 1106 1256 2104

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

517 622 729 841 1116 1256 1408 1512 1621 1746 1901 2122 2309

Niedziele i święta

622 729 841 946 1116 1256 1408 1512 1621 1746 2011 2122 2309

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

729 841 946 1116 1256 1408 1512 1621 1746 2011 2122 2309

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

517 622 729 841 1116 1256 1408 1512 1621

671

Strzybnica Kościelna (kierunek Tarnowskie Góry Dworzec)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

504 718 1108 1258 2106

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

519 624 731 843 1118 1258 1410 1514 1623 1748 1903 2124 2311

Niedziele i święta

624 731 843 948 1118 1258 1410 1514 1623 1748 2013 2124 2311

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

731 843 948 1118 1258 1410 1514 1623 1748 2013 2124 2311

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

519 624 731 843 1118 1258 1410 1514 1623

671

Strzybnica Kościół (kierunek Tarnowskie Góry Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

506 720 1110 1300 2108

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

521 626 733 845 1120 1300 1412 1516 1625 1750 1905 2126 2313

Niedziele i święta

626 733 845 950 1120 1300 1412 1516 1625 1750 2015 2126 2313

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

733 845 950 1120 1300 1412 1516 1625 1750 2015 2126 2313

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

521 626 733 845 1120 1300 1412 1516 1625

671

Strzybnica Grzybowa (kierunek Tarnowskie Góry Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

507 721 1111 1301 2109

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

522 627 734 846 1121 1301 1413 1517 1626 1751 1906 2127 2314

Niedziele i święta

627 734 846 951 1121 1301 1413 1517 1626 1751 2016 2127 2314

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

734 846 951 1121 1301 1413 1517 1626 1751 2016 2127 2314

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

522 627 734 846 1121 1301 1413 1517 1626

671

Strzybnica Ferma [nż] (kierunek Tarnowskie Góry Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

508 722 1112 1302 2110

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

523 628 735 847 1122 1302 1414 1518 1627 1752 1907 2128 2315

Niedziele i święta

628 735 847 952 1122 1302 1414 1518 1627 1752 2017 2128 2315

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

735 847 952 1122 1302 1414 1518 1627 1752 2017 2128 2315

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

523 628 735 847 1122 1302 1414 1518 1627

671

Repecko (kierunek Tarnowskie Góry Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

510 724 1114 1304 2112

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

525 630 737 849 1124 1304 1416 1520 1629 1754 1909 2130 2317

Niedziele i święta

630 737 849 954 1124 1304 1416 1520 1629 1754 2019 2130 2317

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

737 849 954 1124 1304 1416 1520 1629 1754 2019 2130 2317

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

525 630 737 849 1124 1304 1416 1520 1629

671

Puferki (kierunek Tarnowskie Góry Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

511 725 1115 1305 2113

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

526 631 738 850 1125 1305 1417 1521 1630 1755 1910 2131 2318

Niedziele i święta

631 738 850 955 1125 1305 1417 1521 1630 1755 2020 2131 2318

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

738 850 955 1125 1305 1417 1521 1630 1755 2020 2131 2318

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

526 631 738 850 1125 1305 1417 1521 1630

671

Sowice Cmentarz [nż] (kierunek Tarnowskie Góry Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

514 728 1118 1308 2116

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

529 634 741 853 1128 1308 1420 1524 1633 1758 1913 2134 2321

Niedziele i święta

634 741 853 958 1128 1308 1420 1524 1633 1758 2023 2134 2321

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

741 853 958 1128 1308 1420 1524 1633 1758 2023 2134 2321

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

529 634 741 853 1128 1308 1420 1524 1633

671

Sowice Czarna Huta (kierunek Tarnowskie Góry Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

516 730 1120 1310 2118

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

531 636 743 855 1130 1310 1422 1526 1635 1800 1915 2136 2323

Niedziele i święta

636 743 855 1000 1130 1310 1422 1526 1635 1800 2025 2136 2323

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

743 855 1000 1130 1310 1422 1526 1635 1800 2025 2136 2323

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

531 636 743 855 1130 1310 1422 1526 1635

671

Sowice Słowackiego (kierunek Tarnowskie Góry Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

518 732 1122 1312 2120

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

533 638 745 857 1132 1312 1424 1528 1637 1802 1917 2138 2325

Niedziele i święta

638 745 857 1002 1132 1312 1424 1528 1637 1802 2027 2138 2325

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

745 857 1002 1132 1312 1424 1528 1637 1802 2027 2138 2325

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

533 638 745 857 1132 1312 1424 1528 1637

671

Tarnowskie Góry Klonowa (kierunek Tarnowskie Góry Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

520 734 1124 1314 2122

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

535 640 747 859 1134 1314 1426 1530 1639 1804 1919 2140 2327

Niedziele i święta

640 747 859 1004 1134 1314 1426 1530 1639 1804 2029 2140 2327

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

747 859 1004 1134 1314 1426 1530 1639 1804 2029 2140 2327

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

535 640 747 859 1134 1314 1426 1530 1639

671

Tarnowskie Góry Mickiewicza (kierunek Tarnowskie Góry Dworzec)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

522 736 1126 1316 2124

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

537 642 749 901 1136 1316 1428 1532 1641 1806 1921 2142 2329

Niedziele i święta

642 749 901 1006 1136 1316 1428 1532 1641 1806 2031 2142 2329

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

749 901 1006 1136 1316 1428 1532 1641 1806 2031 2142 2329

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

537 642 749 901 1136 1316 1428 1532 1641

671

Tarnowskie Góry Kościuszki (kierunek Tarnowskie Góry Dworzec)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

523 737 1127 1317 2125

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

538 643 750 902 1137 1317 1429 1533 1642 1807 1922 2143 2330

Niedziele i święta

643 750 902 1007 1137 1317 1429 1533 1642 1807 2032 2143 2330

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

750 902 1007 1137 1317 1429 1533 1642 1807 2032 2143 2330

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

538 643 750 902 1137 1317 1429 1533 1642

671

Tarnowskie Góry Dworzec (kierunek Tarnowskie Góry Dworzec)

Stanowisko: 7

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

525 739 1129 1319 2127

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

540 645 752 904 1139 1319 1431 1535 1644 1809 1924 2145 2332

Niedziele i święta

645 752 904 1009 1139 1319 1431 1535 1644 1809 2034 2145 2332

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

752 904 1009 1139 1319 1431 1535 1644 1809 2034 2145 2332

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

540 645 752 904 1139 1319 1431 1535 1644

671

Tarnowskie Góry Dworzec (kierunek Tarnowskie Góry Dworzec)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

525 739 1129 1319 2127

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

540 645 752 904 1139 1319 1431 1535 1644 1809 1924 2145 2332

Niedziele i święta

645 752 904 1009 1139 1319 1431 1535 1644 1809 2034 2145 2332

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

752 904 1009 1139 1319 1431 1535 1644 1809 2034 2145 2332

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

540 645 752 904 1139 1319 1431 1535 1644

Pniowiec Pętla

671

Tarnowskie Góry Dworzec (kierunek Pniowiec Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

1022 1146 1330 1435 1535 2030 2230

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

440 545 650 800 1035 1215 1330 1435 1540 1705 1815 2045 2230

Niedziele i święta

545 650 800 907 1035 1215 1330 1435 1540 1705 1930 2045 2230

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

650 800 907 1035 1215 1330 1435 1540 1705 1930 2045 2230

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

440 545 650 800 1035 1215 1330 1435 1540

671

Tarnowskie Góry Sienkiewicza (kierunek Pniowiec Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

1024 1148 1332 1437 1537 2032 2232

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

442 547 652 802 1037 1217 1332 1437 1542 1707 1817 2047 2232

Niedziele i święta

547 652 802 909 1037 1217 1332 1437 1542 1707 1932 2047 2232

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

652 802 909 1037 1217 1332 1437 1542 1707 1932 2047 2232

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

442 547 652 802 1037 1217 1332 1437 1542

671

Tarnowskie Góry Klonowa (kierunek Pniowiec Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

1026 1150 1334 1439 1539 2034 2234

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

444 549 654 804 1039 1219 1334 1439 1544 1709 1819 2049 2234

Niedziele i święta

549 654 804 911 1039 1219 1334 1439 1544 1709 1934 2049 2234

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

654 804 911 1039 1219 1334 1439 1544 1709 1934 2049 2234

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

444 549 654 804 1039 1219 1334 1439 1544

671

Sowice Słowackiego (kierunek Pniowiec Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

1028 1152 1336 1441 1541 2036 2236

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

446 551 656 806 1041 1221 1336 1441 1546 1711 1821 2051 2236

Niedziele i święta

551 656 806 913 1041 1221 1336 1441 1546 1711 1936 2051 2236

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

656 806 913 1041 1221 1336 1441 1546 1711 1936 2051 2236

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

446 551 656 806 1041 1221 1336 1441 1546

671

Sowice Czarna Huta (kierunek Pniowiec Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

1030 1154 1338 1443 1543 2038 2238

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

448 553 658 808 1043 1223 1338 1443 1548 1713 1823 2053 2238

Niedziele i święta

553 658 808 915 1043 1223 1338 1443 1548 1713 1938 2053 2238

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

658 808 915 1043 1223 1338 1443 1548 1713 1938 2053 2238

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

448 553 658 808 1043 1223 1338 1443 1548

671

Sowice Cmentarz [nż] (kierunek Pniowiec Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

1032 1156 1340 1445 1545 2040 2240

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

450 555 700 810 1045 1225 1340 1445 1550 1715 1825 2055 2240

Niedziele i święta

555 700 810 917 1045 1225 1340 1445 1550 1715 1940 2055 2240

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

700 810 917 1045 1225 1340 1445 1550 1715 1940 2055 2240

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

450 555 700 810 1045 1225 1340 1445 1550

671

Puferki (kierunek Pniowiec Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

1035 1159 1343 1448 1548 2043 2243

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

453 558 703 813 1048 1228 1343 1448 1553 1718 1828 2058 2243

Niedziele i święta

558 703 813 920 1048 1228 1343 1448 1553 1718 1943 2058 2243

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

703 813 920 1048 1228 1343 1448 1553 1718 1943 2058 2243

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

453 558 703 813 1048 1228 1343 1448 1553

671

Repecko (kierunek Pniowiec Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

1036 1200 1344 1449 1549 2044 2244

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

454 559 704 814 1049 1229 1344 1449 1554 1719 1829 2059 2244

Niedziele i święta

559 704 814 921 1049 1229 1344 1449 1554 1719 1944 2059 2244

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

704 814 921 1049 1229 1344 1449 1554 1719 1944 2059 2244

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

454 559 704 814 1049 1229 1344 1449 1554

671

Strzybnica Ferma [nż] (kierunek Pniowiec Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

1038 1202 1346 1451 1551 2046 2246

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

456 601 706 816 1051 1231 1346 1451 1556 1721 1831 2101 2246

Niedziele i święta

601 706 816 923 1051 1231 1346 1451 1556 1721 1946 2101 2246

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

706 816 923 1051 1231 1346 1451 1556 1721 1946 2101 2246

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

456 601 706 816 1051 1231 1346 1451 1556

671

Strzybnica Grzybowa (kierunek Pniowiec Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

1039 1203 1347 1452 1552 2047 2247

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

457 602 707 817 1052 1232 1347 1452 1557 1722 1832 2102 2247

Niedziele i święta

602 707 817 924 1052 1232 1347 1452 1557 1722 1947 2102 2247

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

707 817 924 1052 1232 1347 1452 1557 1722 1947 2102 2247

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

457 602 707 817 1052 1232 1347 1452 1557

671

Strzybnica Kościół (kierunek Pniowiec Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

1040 1204 1348 1453 1553 2048 2248

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

458 603 708 818 1053 1233 1348 1453 1558 1723 1833 2103 2248

Niedziele i święta

603 708 818 925 1053 1233 1348 1453 1558 1723 1948 2103 2248

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

708 818 925 1053 1233 1348 1453 1558 1723 1948 2103 2248

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

458 603 708 818 1053 1233 1348 1453 1558

671

Strzybnica Kościelna (kierunek Pniowiec Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

1042 1206 1350 1455 1555 2050 2250

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

500 605 710 820 1055 1235 1350 1455 1600 1725 1835 2105 2250

Niedziele i święta

605 710 820 927 1055 1235 1350 1455 1600 1725 1950 2105 2250

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

710 820 927 1055 1235 1350 1455 1600 1725 1950 2105 2250

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

500 605 710 820 1055 1235 1350 1455 1600

671

Strzybnica Szkoła (kierunek Pniowiec Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

1044 1208 1352 1457 1557 2052 2252

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

502 607 712 822 1057 1237 1352 1457 1602 1727 1837 2107 2252

Niedziele i święta

607 712 822 929 1057 1237 1352 1457 1602 1727 1952 2107 2252

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

712 822 929 1057 1237 1352 1457 1602 1727 1952 2107 2252

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

502 607 712 822 1057 1237 1352 1457 1602

671

Pniowiec Zalew [nż] (kierunek Pniowiec Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

1046 1210 1354 1459 1559 2054 2254

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

504 609 714 824 1059 1239 1354 1459 1604 1729 1839 2109 2254

Niedziele i święta

609 714 824 931 1059 1239 1354 1459 1604 1729 1954 2109 2254

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

714 824 931 1059 1239 1354 1459 1604 1729 1954 2109 2254

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

504 609 714 824 1059 1239 1354 1459 1604

671

Pniowiec Dom Nauczyciela (kierunek Pniowiec Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

1047 1211 1355 1500 1600 2055 2255

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

505 610 715 825 1100 1240 1355 1500 1605 1730 1840 2110 2255

Niedziele i święta

610 715 825 932 1100 1240 1355 1500 1605 1730 1955 2110 2255

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

715 825 932 1100 1240 1355 1500 1605 1730 1955 2110 2255

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

505 610 715 825 1100 1240 1355 1500 1605

671

Pniowiec Gospoda (kierunek Pniowiec Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

1049 1213 1357 1502 1602 2057 2257

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

507 612 717 827 1102 1242 1357 1502 1607 1732 1842 2112 2257

Niedziele i święta

612 717 827 934 1102 1242 1357 1502 1607 1732 1957 2112 2257

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

717 827 934 1102 1242 1357 1502 1607 1732 1957 2112 2257

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

507 612 717 827 1102 1242 1357 1502 1607

671

Pniowiec Pętla (kierunek Pniowiec Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

1050 1214 1358 1503 1603 2058 2258

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

508 613 718 828 1103 1243 1358 1503 1608 1733 1843 2113 2258

Niedziele i święta

613 718 828 935 1103 1243 1358 1503 1608 1733 1958 2113 2258

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

718 828 935 1103 1243 1358 1503 1608 1733 1958 2113 2258

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

508 613 718 828 1103 1243 1358 1503 1608

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *