Strona główna » Blog » Linia 67, Autobus

Linia 67, Autobus

Kierunek Będzin Kościuszki

Będzin Kościuszki

67

Będzin Kościuszki (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 6

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

353 549 739Z 904 59Z 1146Z 1309Z 1429 1613 1711 1839Z 1955 2229

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

409 614 734 914Z 1019Z 1149Z 1319Z 1429Z 1539Z 1655Z 1824Z 1959 2229

Niedziele i święta

409 614 904Z 1054Z 1229Z 1404Z 1639Z 1824Z 1959 2229

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

409 614 734 914Z 1019Z 1149Z 1319Z 1429Z 1539Z 1655Z

67

Będzin Dworzec PKP (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

354 550 740Z 905 1000Z 1147Z 1310Z 1430 1614 1712 1840Z 1956 2230

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

410 615 735 915Z 1020Z 1150Z 1320Z 1430Z 1540Z 1656Z 1825Z 2000 2230

Niedziele i święta

410 615 905Z 1055Z 1230Z 1405Z 1640Z 1825Z 2000 2230

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

410 615 735 915Z 1020Z 1150Z 1320Z 1430Z 1540Z 1656Z

67

Będzin 11 Listopada (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

356 552 742Z 907 1002Z 1149Z 1312Z 1432 1616 1714 1842Z 1958 2232

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

412 617 737 917Z 1022Z 1152Z 1322Z 1432Z 1542Z 1658Z 1827Z 2002 2232

Niedziele i święta

412 617 907Z 1057Z 1232Z 1407Z 1642Z 1827Z 2002 2232

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

412 617 737 917Z 1022Z 1152Z 1322Z 1432Z 1542Z 1658Z

67

Będzin Stadion (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

357 553 743Z 908 1003Z 1150Z 1313Z 1433 1617 1715 1843Z 1959 2233

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

413 618 738 918Z 1023Z 1153Z 1323Z 1433Z 1543Z 1659Z 1828Z 2003 2233

Niedziele i święta

413 618 908Z 1058Z 1233Z 1408Z 1643Z 1828Z 2003 2233

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

413 618 738 918Z 1023Z 1153Z 1323Z 1433Z 1543Z 1659Z

67

Będzin Muzeum (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

359 555 745Z 910 1005Z 1152Z 1315Z 1435 1619 1717 1845Z 2001 2235

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

415 620 740 920Z 1025Z 1155Z 1325Z 1435Z 1545Z 1701Z 1830Z 2005 2235

Niedziele i święta

415 620 910Z 1100Z 1235Z 1410Z 1645Z 1830Z 2005 2235

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

415 620 740 920Z 1025Z 1155Z 1325Z 1435Z 1545Z 1701Z

67

Będzin Targowisko (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

400 556 746Z 911 1006Z 1153Z 1316Z 1436 1620 1718 1846Z 2002 2236

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

416 621 741 921Z 1026Z 1156Z 1326Z 1436Z 1546Z 1702Z 1831Z 2006 2236

Niedziele i święta

416 621 911Z 1101Z 1236Z 1411Z 1646Z 1831Z 2006 2236

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

416 621 741 921Z 1026Z 1156Z 1326Z 1436Z 1546Z 1702Z

67

Osiedle Zamkowe Grodziecka (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

401 557 747Z 912 1007Z 1154Z 1317Z 1437 1621 1719 1847Z 2003 2237

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

417 622 742 922Z 1027Z 1157Z 1327Z 1437Z 1547Z 1703Z 1832Z 2007 2237

Niedziele i święta

417 622 912Z 1102Z 1237Z 1412Z 1647Z 1832Z 2007 2237

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

417 622 742 922Z 1027Z 1157Z 1327Z 1437Z 1547Z 1703Z

67

Grodziec Bory (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

402 559 749Z 914 1009Z 1156Z 1319Z 1439 1623 1721 1849Z 2004 2238

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

418 624 744 924Z 1029Z 1159Z 1329Z 1439Z 1549Z 1705Z 1834Z 2008 2238

Niedziele i święta

418 624 914Z 1104Z 1239Z 1414Z 1649Z 1834Z 2008 2238

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

418 624 744 924Z 1029Z 1159Z 1329Z 1439Z 1549Z 1705Z

67

Grodziec DK86 [nż] (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

403 600 750Z 915 1010Z 1157Z 1320Z 1440 1624 1722 1850Z 2005 2239

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

419 625 745 925Z 1030Z 1200Z 1330Z 1440Z 1550Z 1706Z 1835Z 2009 2239

Niedziele i święta

419 625 915Z 1105Z 1240Z 1415Z 1650Z 1835Z 2009 2239

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

419 625 745 925Z 1030Z 1200Z 1330Z 1440Z 1550Z 1706Z

67

Grodziec Browar (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

405 602 752Z 917 1012Z 1159Z 1322Z 1442 1626 1724 1852Z 2007 2241

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

421 627 747 927Z 1032Z 1202Z 1332Z 1442Z 1552Z 1708Z 1837Z 2011 2241

Niedziele i święta

421 627 917Z 1107Z 1242Z 1417Z 1652Z 1837Z 2011 2241

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

421 627 747 927Z 1032Z 1202Z 1332Z 1442Z 1552Z 1708Z

67

Grodziec Podgórna [nż] (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

406 604 754Z 919 1014Z 1201Z 1324Z 1444 1628 1726 1854Z 2008 2242

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

422 628 748 928Z 1033Z 1203Z 1333Z 1443Z 1553Z 1709Z 1838Z 2012 2242

Niedziele i święta

422 628 918Z 1108Z 1243Z 1418Z 1653Z 1838Z 2012 2242

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

422 628 748 928Z 1033Z 1203Z 1333Z 1443Z 1553Z 1709Z

67

Grodziec Kościół (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

407 605 755Z 920 1015Z 1202Z 1325Z 1445 1629 1727 1855Z 2009 2243

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

423 629 749 929Z 1034Z 1204Z 1334Z 1444Z 1554Z 1710Z 1839Z 2013 2243

Niedziele i święta

423 629 919Z 1109Z 1244Z 1419Z 1654Z 1839Z 2013 2243

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

423 629 749 929Z 1034Z 1204Z 1334Z 1444Z 1554Z 1710Z

67

Grodziec Poczta (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

409 607 757Z 922 1017Z 1204Z 1327Z 1447 1631 1729 1857Z 2011 2245

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

425 631 751 931Z 1036Z 1206Z 1336Z 1446Z 1556Z 1712Z 1841Z 2015 2245

Niedziele i święta

425 631 921Z 1111Z 1246Z 1421Z 1656Z 1841Z 2015 2245

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

425 631 751 931Z 1036Z 1206Z 1336Z 1446Z 1556Z 1712Z

67

Grodziec Kopalnia (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

410 608 758Z 923 1018Z 1205Z 1328Z 1448 1632 1730 1858Z 2012 2246

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

426 632 752 932Z 1037Z 1207Z 1337Z 1447Z 1557Z 1713Z 1842Z 2016 2246

Niedziele i święta

426 632 922Z 1112Z 1247Z 1422Z 1657Z 1842Z 2016 2246

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

426 632 752 932Z 1037Z 1207Z 1337Z 1447Z 1557Z 1713Z

67

Wojkowice Łęg (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

412 610 800Z 925 1020Z 1207Z 1330Z 1450 1634 1732 1900Z 2014 2248

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

428 634 754 934Z 1039Z 1209Z 1339Z 1449Z 1559Z 1715Z 1844Z 2018 2248

Niedziele i święta

428 634 924Z 1114Z 1249Z 1424Z 1659Z 1844Z 2018 2248

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

428 634 754 934Z 1039Z 1209Z 1339Z 1449Z 1559Z 1715Z

67

Wojkowice Kościół (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 3

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

414 612 802Z 927 1022Z 1209Z 1332Z 1452 1636 1734 1902Z 2016 2250

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

430 636 756 936Z 1041Z 1211Z 1341Z 1451Z 1601Z 1717Z 1846Z 2020 2250

Niedziele i święta

430 636 926Z 1116Z 1251Z 1426Z 1701Z 1846Z 2020 2250

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

430 636 756 936Z 1041Z 1211Z 1341Z 1451Z 1601Z 1717Z

67

Wojkowice Spółdzielnia [nż] (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

415 613 803Z 928 1023Z 1210Z 1333Z 1453 1637 1735 1903Z 2017 2251

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

431 637 757 937Z 1042Z 1212Z 1342Z 1452Z 1602Z 1718Z 1847Z 2021 2251

Niedziele i święta

431 637 927Z 1117Z 1252Z 1427Z 1702Z 1847Z 2021 2251

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

431 637 757 937Z 1042Z 1212Z 1342Z 1452Z 1602Z 1718Z

67

Wojkowice Harcerska (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

416 614 804Z 929 1024Z 1211Z 1334Z 1454 1638 1736 1904Z 2018 2252

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

432 638 758 938Z 1043Z 1213Z 1343Z 1453Z 1603Z 1719Z 1848Z 2022 2252

Niedziele i święta

432 638 928Z 1118Z 1253Z 1428Z 1703Z 1848Z 2022 2252

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

432 638 758 938Z 1043Z 1213Z 1343Z 1453Z 1603Z 1719Z

67

Wojkowice Brzeziny (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

417 615 805Z 930 1025Z 1212Z 1335Z 1455 1639 1737 1905Z 2019 2253

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

433 639 759 939Z 1044Z 1214Z 1344Z 1454Z 1604Z 1720Z 1849Z 2023 2253

Niedziele i święta

433 639 929Z 1119Z 1254Z 1429Z 1704Z 1849Z 2023 2253

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

433 639 759 939Z 1044Z 1214Z 1344Z 1454Z 1604Z 1720Z

67

Wojkowice Brzeziny 76 [nż] (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

418 616 806Z 931 1026Z 1213Z 1336Z 1456 1640 1738 1906Z 2020 2254

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

434 640 800 940Z 1045Z 1215Z 1345Z 1455Z 1605Z 1721Z 1850Z 2024 2254

Niedziele i święta

434 640 930Z 1120Z 1255Z 1430Z 1705Z 1850Z 2024 2254

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

434 640 800 940Z 1045Z 1215Z 1345Z 1455Z 1605Z 1721Z

67

Psary Cmentarz [nż] (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

419 617 807Z 932 1027Z 1214Z 1337Z 1457 1641 1739 1907Z 2021 2255

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

435 641 801 941Z 1046Z 1216Z 1346Z 1456Z 1606Z 1722Z 1851Z 2025 2255

Niedziele i święta

435 641 931Z 1121Z 1256Z 1431Z 1706Z 1851Z 2025 2255

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

435 641 801 941Z 1046Z 1216Z 1346Z 1456Z 1606Z 1722Z

67

Psary Graniczna [nż] (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

420 618 808Z 933 1028Z 1215Z 1338Z 1458 1642 1740 1908Z 2022 2256

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

436 642 802 942Z 1047Z 1217Z 1347Z 1457Z 1607Z 1723Z 1852Z 2026 2256

Niedziele i święta

436 642 932Z 1122Z 1257Z 1432Z 1707Z 1852Z 2026 2256

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

436 642 802 942Z 1047Z 1217Z 1347Z 1457Z 1607Z 1723Z

67

Psary Skrzyżowanie (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 4

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

421 620 810Z 935 1030Z 1217Z 1340Z 1500 1644 1742 1909Z 2023 2257

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

437 643 803 943Z 1048Z 1218Z 1348Z 1458Z 1608Z 1724Z 1853Z 2027 2257

Niedziele i święta

437 643 933Z 1123Z 1258Z 1433Z 1708Z 1853Z 2027 2257

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

437 643 803 943Z 1048Z 1218Z 1348Z 1458Z 1608Z 1724Z

67

Strzyżowice Graniczna [nż] (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

422 621 811Z 936 1031Z 1218Z 1341Z 1501 1645 1743 1910Z 2024 2258

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

438 644 804 944Z 1049Z 1219Z 1349Z 1459Z 1609Z 1725Z 1854Z 2028 2258

Niedziele i święta

438 644 934Z 1124Z 1259Z 1434Z 1709Z 1854Z 2028 2258

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

438 644 804 944Z 1049Z 1219Z 1349Z 1459Z 1609Z 1725Z

67

Strzyżowice Belna 125 (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

423 622 812Z 937 1032Z 1219Z 1342Z 1502 1646 1744 1911Z 2025 2259

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

439 645 805 945Z 1050Z 1220Z 1350Z 1500Z 1610Z 1726Z 1855Z 2029 2259

Niedziele i święta

439 645 935Z 1125Z 1300Z 1435Z 1710Z 1855Z 2029 2259

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

439 645 805 945Z 1050Z 1220Z 1350Z 1500Z 1610Z 1726Z

67

Strzyżowice Belna 53 [nż] (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

424 623 813Z 938 1033Z 1220Z 1343Z 1503 1647 1745 1912Z 2026 2300

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

440 646 806 946Z 1051Z 1221Z 1351Z 1501Z 1611Z 1727Z 1856Z 2030 2300

Niedziele i święta

440 646 936Z 1126Z 1301Z 1436Z 1711Z 1856Z 2030 2300

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

440 646 806 946Z 1051Z 1221Z 1351Z 1501Z 1611Z 1727Z

67

Strzyżowice Skrzyżowanie (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

425 624 814Z 939 1034Z 1221Z 1344Z 1504 1648 1746 1913Z 2027 2301

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

441 647 807 947Z 1052Z 1222Z 1352Z 1502Z 1612Z 1728Z 1857Z 2031 2301

Niedziele i święta

441 647 937Z 1127Z 1302Z 1437Z 1712Z 1857Z 2031 2301

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

441 647 807 947Z 1052Z 1222Z 1352Z 1502Z 1612Z 1728Z

67

Strzyżowice Cmentarz [nż] (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

427 626 816Z 941 1036Z 1223Z 1346Z 1506 1650 1748 1915Z 2029 2303

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

443 649 809 949Z 1054Z 1224Z 1354Z 1504Z 1614Z 1730Z 1859Z 2033 2303

Niedziele i święta

443 649 939Z 1129Z 1304Z 1439Z 1714Z 1859Z 2033 2303

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

443 649 809 949Z 1054Z 1224Z 1354Z 1504Z 1614Z 1730Z

67

Strzyżowice Droga do Góry Siewierskiej (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 3

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

428 628 818Z 943 1038Z 1225Z 1348Z 1508 1652 1750 1916Z 2030 2304

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

444 651 811 951Z 1056Z 1226Z 1356Z 1506Z 1616Z 1732Z 1901Z 2034 2304

Niedziele i święta

444 651 941Z 1131Z 1306Z 1441Z 1716Z 1901Z 2034 2304

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

444 651 811 951Z 1056Z 1226Z 1356Z 1506Z 1616Z 1732Z

67

Góra Siewierska Kościuszki [nż] (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

429 629 819Z 944 1039Z 1226Z 1349Z 1509 1653 1751 1917Z 2031 2305

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

445 652 812 952Z 1057Z 1227Z 1357Z 1507Z 1617Z 1733Z 1902Z 2035 2305

Niedziele i święta

445 652 942Z 1132Z 1307Z 1442Z 1717Z 1902Z 2035 2305

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

445 652 812 952Z 1057Z 1227Z 1357Z 1507Z 1617Z 1733Z

67

Góra Siewierska Pętla (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

431 631 821Z 946 1041Z 1228Z 1351Z 1511 1655 1753 1919Z 2033 2307

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

447 654 814 954Z 1059Z 1229Z 1359Z 1509Z 1619Z 1735Z 1904Z 2037 2307

Niedziele i święta

447 654 944Z 1134Z 1309Z 1444Z 1719Z 1904Z 2037 2307

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

447 654 814 954Z 1059Z 1229Z 1359Z 1509Z 1619Z 1735Z

67

Twardowice Sienkiewicza [nż] (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

433 634 949 1514 1658 1756 2035 2309

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

449 657 817 2039 2309

Niedziele i święta

449 657 2039 2309

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

449 657 817

67

Twardowice Remiza (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

434 635 950 1515 1659 1757 2036 2310

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

450 658 818 2040 2310

Niedziele i święta

450 658 2040 2310

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

450 658 818

67

Twardowice Sienkiewicza [nż] (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

435 636 951 1516 1700 58 2037 2311

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

451 659 819 2041 2311

Niedziele i święta

451 659 2041 2311

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

451 659 819

67

Góra Siewierska Droga do Twardowic [nż] (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

437 638 822Z 953 1042Z 1229Z 1352Z 1518 1702 1800 1920Z 2039 2313

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

453 701 821 955Z 1100Z 1230Z 1400Z 1510Z 1620Z 1736Z 1905Z 2043 2313

Niedziele i święta

453 701 945Z 1135Z 1310Z 1445Z 1720Z 1905Z 2043 2313

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

453 701 821 955Z 1100Z 1230Z 1400Z 1510Z 1620Z 1736Z

67

Brzękowice Chopina [nż] (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

438 639 823Z 954 1043Z 1230Z 1353Z 1519 1703 1801 1921Z 2040 2314

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

454 702 822 956Z 1101Z 1231Z 1401Z 1511Z 1621Z 1737Z 1906Z 2044 2314

Niedziele i święta

454 702 946Z 1136Z 1311Z 1446Z 1721Z 1906Z 2044 2314

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

454 702 822 956Z 1101Z 1231Z 1401Z 1511Z 1621Z 1737Z

67

Brzękowice Górne (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

439 640 824Z 955 1044Z 1231Z 1354Z 1520 1704 1802 1922Z 2041 2315

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

455 703 823 957Z 1102Z 1232Z 1402Z 1512Z 1622Z 1738Z 1907Z 2045 2315

Niedziele i święta

455 703 947Z 1137Z 1312Z 1447Z 1722Z 1907Z 2045 2315

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

455 703 823 957Z 1102Z 1232Z 1402Z 1512Z 1622Z 1738Z

67

Brzękowice Remiza (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

441 642 826Z 957 1046Z 1233Z 1356Z 1522 1706 1804 1924Z 2043 2317

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

457 705 825 959Z 1104Z 1234Z 1404Z 1514Z 1624Z 1740Z 1909Z 2047 2317

Niedziele i święta

457 705 949Z 1139Z 1314Z 1449Z 1724Z 1909Z 2047 2317

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

457 705 825 959Z 1104Z 1234Z 1404Z 1514Z 1624Z 1740Z

67

Goląsza Górna (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

442 643 827Z 958 1047Z 1234Z 1357Z 1523 1707 1805 1925Z 2044 2318

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

458 706 826 1000Z 1105Z 1235Z 1405Z 1515Z 1625Z 1741Z 1910Z 2048 2318

Niedziele i święta

458 706 950Z 1140Z 1315Z 1450Z 1725Z 1910Z 2048 2318

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

458 706 826 1000Z 1105Z 1235Z 1405Z 1515Z 1625Z 1741Z

67

Dąbie Górne (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

443 644 828Z 959 1048Z 1235Z 1358Z 1524 1708 1806 1926Z 2045 2319

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

459 707 827 1001Z 1106Z 1236Z 1406Z 1516Z 1626Z 1742Z 1911Z 2049 2319

Niedziele i święta

459 707 951Z 1141Z 1316Z 1451Z 1726Z 1911Z 2049 2319

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

459 707 827 1001Z 1106Z 1236Z 1406Z 1516Z 1626Z 1742Z

67

Dąbie Garbacz (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

444 645 829Z 1000 49Z 1236Z 1359Z 1525 1709 1807 1927Z 2046 2320

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

500 708 828 1002Z 1107Z 1237Z 1407Z 1517Z 1627Z 1743Z 1912Z 2050 2320

Niedziele i święta

500 708 952Z 1142Z 1317Z 1452Z 1727Z 1912Z 2050 2320

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

500 708 828 1002Z 1107Z 1237Z 1407Z 1517Z 1627Z 1743Z

67

Dąbie Kościół (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

445 646 830Z 1001 50Z 1237Z 1400Z 1526 1710 1808 1928Z 2047 2321

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

501 709 829 1003Z 1108Z 1238Z 1408Z 1518Z 1628Z 1744Z 1913Z 2051 2321

Niedziele i święta

501 709 953Z 1143Z 1318Z 1453Z 1728Z 1913Z 2051 2321

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

501 709 829 1003Z 1108Z 1238Z 1408Z 1518Z 1628Z 1744Z

67

Dąbie Szkoła (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

447 648 832Z 1003 52Z 1239Z 1402Z 1528 1712 1810 1930Z 2049 2323

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

503 711 831 1005Z 1110Z 1240Z 1410Z 1520Z 1630Z 1746Z 1915Z 2053 2323

Niedziele i święta

503 711 955Z 1145Z 1320Z 1455Z 1730Z 1915Z 2053 2323

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

503 711 831 1005Z 1110Z 1240Z 1410Z 1520Z 1630Z 1746Z

67

Goląsza Dolna Mleczarnia (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

449 650 834Z 1005 54Z 1241Z 1404Z 1530 1714 1812 1932Z 2051 2325

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

505 713 833 1007Z 1112Z 1242Z 1412Z 1522Z 1632Z 1748Z 1917Z 2055 2325

Niedziele i święta

505 713 957Z 1147Z 1322Z 1457Z 1732Z 1917Z 2055 2325

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

505 713 833 1007Z 1112Z 1242Z 1412Z 1522Z 1632Z 1748Z

67

Brzękowice Dolne Ośrodek Zdrowia (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

450 651 835Z 1006 55Z 1242Z 1405Z 1531 1715 1813 1933Z 2052 2326

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

506 714 834 1008Z 1113Z 1243Z 1413Z 1523Z 1633Z 1749Z 1918Z 2056 2326

Niedziele i święta

506 714 958Z 1148Z 1323Z 1458Z 1733Z 1918Z 2056 2326

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

506 714 834 1008Z 1113Z 1243Z 1413Z 1523Z 1633Z 1749Z

67

Brzękowice Wał [nż] (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

451 652 836Z 1007 56Z 1243Z 1406Z 1532 1716 1814 1934Z 2053 2327

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

507 715 835 1009Z 1114Z 1244Z 1414Z 1524Z 1634Z 1750Z 1919Z 2057 2327

Niedziele i święta

507 715 959Z 1149Z 1324Z 1459Z 1734Z 1919Z 2057 2327

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

507 715 835 1009Z 1114Z 1244Z 1414Z 1524Z 1634Z 1750Z

67

Goląsza Biska (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

452 653 837Z 1008 57Z 1244Z 1407Z 1533 1717 1815 1935Z 2054 2328

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

508 716 836 1010Z 1115Z 1245Z 1415Z 1525Z 1635Z 1751Z 1920Z 2058 2328

Niedziele i święta

508 716 1000Z 1150Z 1325Z 1500Z 1735Z 1920Z 2058 2328

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

508 716 836 1010Z 1115Z 1245Z 1415Z 1525Z 1635Z 1751Z

67

Strzyżowice Graniczna [nż] (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

455 656 840Z 1011 1100Z 1247Z 1410Z 1536 1720 1818 1938Z 2057 2331

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

511 719 839 1013Z 1118Z 1248Z 1418Z 1528Z 1638Z 1754Z 1923Z 2101 2331

Niedziele i święta

511 719 1003Z 1153Z 1328Z 1503Z 1738Z 1923Z 2101 2331

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

511 719 839 1013Z 1118Z 1248Z 1418Z 1528Z 1638Z 1754Z

67

Psary Skrzyżowanie (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 3

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

457 658 842Z 1013 1102Z 1249Z 1412Z 1538 1722 1820 1940Z 2059 2333

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

513 721 841 1015Z 1120Z 1250Z 1420Z 1530Z 1640Z 1756Z 1925Z 2103 2333

Niedziele i święta

513 721 1005Z 1155Z 1330Z 1505Z 1740Z 1925Z 2103 2333

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

513 721 841 1015Z 1120Z 1250Z 1420Z 1530Z 1640Z 1756Z

67

Psary Graniczna [nż] (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

458 700 844Z 1015 1104Z 1251Z 1414Z 1540 1724 1822 1941Z 2100 2334

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

514 722 842 1016Z 1121Z 1251Z 1421Z 1531Z 1641Z 1757Z 1926Z 2104 2334

Niedziele i święta

514 722 1006Z 1156Z 1331Z 1506Z 1741Z 1926Z 2104 2334

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

514 722 842 1016Z 1121Z 1251Z 1421Z 1531Z 1641Z 1757Z

67

Psary Cmentarz [nż] (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

459 701 845Z 1016 1105Z 1252Z 1415Z 1541 1725 1823 1942Z 2101 2335

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

515 723 843 1017Z 1122Z 1252Z 1422Z 1532Z 1642Z 1758Z 1927Z 2105 2335

Niedziele i święta

515 723 1007Z 1157Z 1332Z 1507Z 1742Z 1927Z 2105 2335

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

515 723 843 1017Z 1122Z 1252Z 1422Z 1532Z 1642Z 1758Z

67

Wojkowice Brzeziny 76 [nż] (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

500 702 846Z 1017 1106Z 1253Z 1416Z 1542 1726 1824 1943Z 2102 2336

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

516 724 844 1018Z 1123Z 1253Z 1423Z 1533Z 1643Z 1759Z 1928Z 2106 2336

Niedziele i święta

516 724 1008Z 1158Z 1333Z 1508Z 1743Z 1928Z 2106 2336

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

516 724 844 1018Z 1123Z 1253Z 1423Z 1533Z 1643Z 1759Z

67

Wojkowice Brzeziny (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

501 703 847Z 1018 1107Z 1254Z 1417Z 1543 1727 1825 1944Z 2103 2337

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

517 725 845 1019Z 1124Z 1254Z 1424Z 1534Z 1644Z 1800Z 1929Z 2107 2337

Niedziele i święta

517 725 1009Z 1159Z 1334Z 1509Z 1744Z 1929Z 2107 2337

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

517 725 845 1019Z 1124Z 1254Z 1424Z 1534Z 1644Z 1800Z

67

Wojkowice Harcerska (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

502 704 848Z 1019 1108Z 1255Z 1418Z 1544 1728 1826 1945Z 2104 2338

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

518 726 846 1020Z 1125Z 1255Z 1425Z 1535Z 1645Z 1801Z 1930Z 2108 2338

Niedziele i święta

518 726 1010Z 1200Z 1335Z 1510Z 1745Z 1930Z 2108 2338

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

518 726 846 1020Z 1125Z 1255Z 1425Z 1535Z 1645Z 1801Z

67

Wojkowice Spółdzielnia [nż] (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

503 705 849Z 1020 1109Z 1256Z 1419Z 1545 1729 1827 1946Z 2105 2339

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

519 727 847 1021Z 1126Z 1256Z 1426Z 1536Z 1646Z 1802Z 1931Z 2109 2339

Niedziele i święta

519 727 1011Z 1201Z 1336Z 1511Z 1746Z 1931Z 2109 2339

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

519 727 847 1021Z 1126Z 1256Z 1426Z 1536Z 1646Z 1802Z

67

Wojkowice Kościół (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

504 706 850Z 1021 1110Z 1257Z 1420Z 1546 1730 1828 1947Z 2106 2340

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

520 728 848 1022Z 1127Z 1257Z 1427Z 1537Z 1647Z 1803Z 1932Z 2110 2340

Niedziele i święta

520 728 1012Z 1202Z 1337Z 1512Z 1747Z 1932Z 2110 2340

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

520 728 848 1022Z 1127Z 1257Z 1427Z 1537Z 1647Z 1803Z

67

Wojkowice Łęg (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

506 708 852Z 1023 1112Z 1259Z 1422Z 1548 1732 1830 1949Z 2108 2342

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

522 730 850 1024Z 1129Z 1259Z 1429Z 1539Z 1649Z 1805Z 1934Z 2112 2342

Niedziele i święta

522 730 1014Z 1204Z 1339Z 1514Z 1749Z 1934Z 2112 2342

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

522 730 850 1024Z 1129Z 1259Z 1429Z 1539Z 1649Z 1805Z

67

Grodziec Kopalnia (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

508 710 854Z 1025 1114Z 1301Z 1424Z 1550 1734 1832 1951Z 2110 2344

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

524 732 852 1026Z 1131Z 1301Z 1431Z 1541Z 1651Z 1807Z 1936Z 2114 2344

Niedziele i święta

524 732 1016Z 1206Z 1341Z 1516Z 1751Z 1936Z 2114 2344

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

524 732 852 1026Z 1131Z 1301Z 1431Z 1541Z 1651Z 1807Z

67

Grodziec Poczta (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

509 711 855Z 1026 1115Z 1302Z 1425Z 1551 1735 1833 1952Z 2111 2345

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

525 733 853 1027Z 1132Z 1302Z 1432Z 1542Z 1652Z 1808Z 1937Z 2115 2345

Niedziele i święta

525 733 1017Z 1207Z 1342Z 1517Z 1752Z 1937Z 2115 2345

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

525 733 853 1027Z 1132Z 1302Z 1432Z 1542Z 1652Z 1808Z

67

Grodziec Kościół (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

511 713 857Z 1028 1117Z 1304Z 1427Z 1553 1737 1835 1954Z 2113 2347

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

527 735 855 1029Z 1134Z 1304Z 1434Z 1544Z 1654Z 1810Z 1939Z 2117 2347

Niedziele i święta

527 735 1019Z 1209Z 1344Z 1519Z 1754Z 1939Z 2117 2347

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

527 735 855 1029Z 1134Z 1304Z 1434Z 1544Z 1654Z 1810Z

67

Grodziec Podgórna [nż] (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

512 714 858Z 1029 1118Z 1305Z 1428Z 1554 1738 1836 1955Z 2114 2348

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

528 736 856 1030Z 1135Z 1305Z 1435Z 1545Z 1655Z 1811Z 1940Z 2118 2348

Niedziele i święta

528 736 1020Z 1210Z 1345Z 1520Z 1755Z 1940Z 2118 2348

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

528 736 856 1030Z 1135Z 1305Z 1435Z 1545Z 1655Z 1811Z

67

Grodziec Browar (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

514 716 900Z 1031 1120Z 1307Z 1430Z 1556 1740 1838 1956Z 2115 2349

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

529 737 857 1031Z 1136Z 1306Z 1436Z 1546Z 1656Z 1812Z 1941Z 2119 2349

Niedziele i święta

529 737 1021Z 1211Z 1346Z 1521Z 1756Z 1941Z 2119 2349

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

529 737 857 1031Z 1136Z 1306Z 1436Z 1546Z 1656Z 1812Z

67

Grodziec DK86 [nż] (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

516 718 902Z 1033 1122Z 1309Z 1432Z 1558 1742 1840 1957Z 2116 2350

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

531 739 859 1033Z 1138Z 1308Z 1438Z 1548Z 1658Z 1814Z 1942Z 2120 2350

Niedziele i święta

531 739 1023Z 1213Z 1348Z 1523Z 1758Z 1942Z 2120 2350

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

531 739 859 1033Z 1138Z 1308Z 1438Z 1548Z 1658Z 1814Z

67

Grodziec Bory (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

517 719 903Z 1034 1123Z 1310Z 1433Z 1559 1743 1841 1958Z 2117 2351

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

532 740 900 1034Z 1139Z 1309Z 1439Z 1549Z 1659Z 1815Z 1943Z 2121 2351

Niedziele i święta

532 740 1024Z 1214Z 1349Z 1524Z 1759Z 1943Z 2121 2351

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

532 740 900 1034Z 1139Z 1309Z 1439Z 1549Z 1659Z 1815Z

67

Osiedle Zamkowe Grodziecka (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

518 720 904Z 1035 1124Z 1311Z 1434Z 1600 1744 1842 1959Z 2118 2352

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

533 741 901 1035Z 1140Z 1310Z 1440Z 1550Z 1700Z 1816Z 1944Z 2122 2352

Niedziele i święta

533 741 1025Z 1215Z 1350Z 1525Z 1800Z 1944Z 2122 2352

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

533 741 901 1035Z 1140Z 1310Z 1440Z 1550Z 1700Z 1816Z

67

Będzin Targowisko (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

519 721 905Z 1036 1125Z 1312Z 1435Z 1601 1745 1843 2000Z 2119 2353

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

534 742 902 1036Z 1141Z 1311Z 1441Z 1551Z 1701Z 1817Z 1945Z 2123 2353

Niedziele i święta

534 742 1026Z 1216Z 1351Z 1526Z 1801Z 1945Z 2123 2353

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

534 742 902 1036Z 1141Z 1311Z 1441Z 1551Z 1701Z 1817Z

67

Będzin Rondo (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

521 723 907Z 1038 1127Z 1314Z 1437Z 1603 1747 1845 2002Z 2121 2355

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

536 744 904 1038Z 1143Z 1313Z 1443Z 1553Z 1703Z 1819Z 1947Z 2125 2355

Niedziele i święta

536 744 1028Z 1218Z 1353Z 1528Z 1803Z 1947Z 2125 2355

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

536 744 904 1038Z 1143Z 1313Z 1443Z 1553Z 1703Z 1819Z

67

Będzin Stadion (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 3

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

523 725 909Z 1040 1129Z 1316Z 1439Z 1605 1749 1847 2003Z 2122 2356

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

537 745 905 1039Z 1144Z 1314Z 1444Z 1554Z 1704Z 1820Z 1948Z 2126 2356

Niedziele i święta

537 745 1029Z 1219Z 1354Z 1529Z 1804Z 1948Z 2126 2356

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

537 745 905 1039Z 1144Z 1314Z 1444Z 1554Z 1704Z 1820Z

67

Będzin 11 Listopada (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

524 726 910Z 1041 1130Z 1317Z 1440Z 1606 1750 1848 2004Z 2123 2357

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

538 746 906 1040Z 1145Z 1315Z 1445Z 1555Z 1705Z 1821Z 1949Z 2127 2357

Niedziele i święta

538 746 1030Z 1220Z 1355Z 1530Z 1805Z 1949Z 2127 2357

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

538 746 906 1040Z 1145Z 1315Z 1445Z 1555Z 1705Z 1821Z

67

Będzin Dworzec PKP (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

526 728 912Z 1043 1132Z 1319Z 1442Z 1608 1752 1850 2006Z 2125 2359

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

540 748 908 1042Z 1147Z 1317Z 1447Z 1557Z 1707Z 1823Z 1951Z 2129 2359

Niedziele i święta

540 748 1032Z 1222Z 1357Z 1532Z 1807Z 1951Z 2129 2359

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

540 748 908 1042Z 1147Z 1317Z 1447Z 1557Z 1707Z 1823Z

67

Będzin Poczta [nż] (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

527 729 913Z 1044 1133Z 1320Z 1443Z 1609 1753 1851 2007Z 2126 000

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

541 749 909 1043Z 1148Z 1318Z 1448Z 1558Z 1708Z 1824Z 1952Z 2130 000

Niedziele i święta

541 749 1033Z 1223Z 1358Z 1533Z 1808Z 1952Z 2130 000

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

541 749 909 1043Z 1148Z 1318Z 1448Z 1558Z 1708Z 1824Z

67

Będzin Kościuszki (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 6

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

528 730 914Z 1045 1134Z 1321Z 1444Z 1610 1754 1852 2008Z 2127 001

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

542 750 910 1044Z 1149Z 1319Z 1449Z 1559Z 1709Z 1825Z 1953Z 2131 001

Niedziele i święta

542 750 1034Z 1224Z 1359Z 1534Z 1809Z 1953Z 2131 001

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

542 750 910 1044Z 1149Z 1319Z 1449Z 1559Z 1709Z 1825Z

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *