Strona główna » Blog » Linia 655, Autobus

Linia 655, Autobus

Zgoń Pętla

655

Łaziska Górne Kopanina (kierunek Zgoń Pętla)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

1316Z

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

1316Z

655

Łaziska Górne Huta II (kier. K-ce) (kierunek Zgoń Pętla)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

1317Z

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

1317Z

655

Zawiść Skrzyżowanie (kierunek Zgoń Pętla)

Stanowisko: 4

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

1322Z

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

1322Z

655

Zawiść Szkoła (kierunek Zgoń Pętla)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

1324Z

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

1324Z

655

Orzesze Las (kierunek Zgoń Pętla)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

1325Z

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

1325Z

655

Orzesze Mikołowska (kierunek Zgoń Pętla)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

1327Z

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

1327Z

655

Orzesze Szpital (kierunek Zgoń Pętla)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

531X 733X 1326X 30Z 2058X

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

531X 1326X 30Z 2058X

655

Orzesze Huta Szkła (kierunek Zgoń Pętla)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

532X 734X 1327X 31Z 2059X

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

532X 1327X 31Z 2059X

655

Ornontowice Górka (kierunek Zgoń Pętla)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

533X 735X 1328X 32Z 2100X

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

533X 1328X 32Z 2100X

655

Ornontowice Ogródki Działkowe (kierunek Zgoń Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

534X 736X 1329X 33Z 2101X

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

534X 1329X 33Z 2101X

655

Ornontowice Zespół Szkół (kierunek Zgoń Pętla)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

535X 737X 1330X 34Z 2102X

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

535X 1330X 34Z 2102X

655

Ornontowice Centrum (kierunek Zgoń Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

537X 739X 1332X 36Z 2104X

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

537X 1332X 36Z 2104X

655

Ornontowice Kopalnia Budryk (kierunek Zgoń Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

539X 741X 1334X 38Z 2106X

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

539X 1334X 38Z 2106X

655

Ornontowice Leśna (kierunek Zgoń Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

540X 742X 1335X 39Z 2107X

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

540X 1335X 39Z 2107X

655

Ornontowice Żabik (kierunek Zgoń Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

541X 743X 1336X 40Z 2108X

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

541X 1336X 40Z 2108X

655

Mikołów Dworzec PKP (kierunek Zgoń Pętla)

Stanowisko: 3

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

418 505X 50 623Y 707X 55 908 1029 1224 1300X 1435W 1515 31W 1622 1706 1817 1918 2035X 2222

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

418 505X 50 623Y 755 1029 1224 1300X 1430 1530 1622 1706 1817 1918 2035X 2222

Soboty

630 845 1150 1418 1730 2021

Niedziele i święta

845 1150 1418 1727 2018

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

630 845 1150 1418

655

Mikołów Żwirki i Wigury (kierunek Zgoń Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

1437W 1533W

655

Mikołów Hubera (kierunek Zgoń Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

1438W 1534W

655

Mikołów Fabryczna (kierunek Zgoń Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

420 507X 52 625Y 709X 57 910 1031 1226 1302X 1440W 1517 36W 1624 1708 1819 1920 2037X 2224

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

420 507X 52 625Y 757 1031 1226 1302X 1432 1532 1624 1708 1819 1920 2037X 2224

Soboty

632 847 1152 1420 1732 2023

Niedziele i święta

847 1152 1420 1729 2020

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

632 847 1152 1420

655

Mokre Kolonia (kierunek Zgoń Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

421 508X 53 626Y 710X 58 911 1032 1227 1303X 1441W 1518 37W 1625 1709 1820 1921 2038X 2225

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

421 508X 53 626Y 758 1032 1227 1303X 1433 1533 1625 1709 1820 1921 2038X 2225

Soboty

633 848 1153 1421 1733 2024

Niedziele i święta

848 1153 1421 1730 2021

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

633 848 1153 1421

655

Mokre Bar (kierunek Zgoń Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

423 511X 56 629Y 713X 801 914 1035 1230 1306X 1444W 1521 40W 1628 1712 1823 1923 2040X 2227

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

423 511X 56 629Y 801 1035 1230 1306X 1436 1536 1628 1712 1823 1923 2040X 2227

Soboty

636 851 1156 1424 1736 2026

Niedziele i święta

851 1156 1424 1733 2023

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

636 851 1156 1424

655

Mokre Wapienniki (kierunek Zgoń Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

425 513X 58 631Y 715X 803 916 1037 1232 1308X 1446W 1523 42W 1630 1714 1825 1925 2042X 2229

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

425 513X 58 631Y 803 1037 1232 1308X 1438 1538 1630 1714 1825 1925 2042X 2229

Soboty

638 853 1158 1426 1738 2028

Niedziele i święta

853 1158 1426 1735 2025

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

638 853 1158 1426

655

Łaziska Górne Leśna (kierunek Zgoń Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

426 514X 59 632Y 716X 804 917 1038 1233 1309X 1447W 1524 43W 1631 1715 1826 1926 2043X 2230

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

426 514X 59 632Y 804 1038 1233 1309X 1439 1539 1631 1715 1826 1926 2043X 2230

Soboty

639 854 1159 1427 1739 2029

Niedziele i święta

854 1159 1427 1736 2026

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

639 854 1159 1427

655

Łaziska Górne Dworzec PKP (kierunek Zgoń Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

428 516X 601 34Y 718X 806 919 1040 1235 1311X 1449W 1526 45W 1633 1717 1828 1928 2045X 2232

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

428 516X 601 34Y 806 1040 1235 1311X 1441 1541 1633 1717 1828 1928 2045X 2232

Soboty

641 856 1201 1429 1741 2031

Niedziele i święta

856 1201 1429 1738 2028

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

641 856 1201 1429

655

Łaziska Górne Ratusz (kierunek Zgoń Pętla)

Stanowisko: 3

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

430 518X 603 36Y 720X 808 921 1042 1237 1313X 1451W 1528 47W 1635 1719 1830 1930 2047X 2234

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

430 518X 603 36Y 808 1042 1237 1313X 1443 1543 1635 1719 1830 1930 2047X 2234

Soboty

643 858 1203 1431 1743 2033

Niedziele i święta

858 1203 1431 1740 2030

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

643 858 1203 1431

655

Brada Orzeska (kierunek Zgoń Pętla)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

432 520X 605 38Y 722X 810 923 1044 1239 1315X 1453W 1530 49W 1637 1721 1832 1932 2049X 2236

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

432 520X 605 38Y 810 1044 1239 1315X 1445 1545 1637 1721 1832 1932 2049X 2236

Soboty

645 900 1205 1433 1745 2035

Niedziele i święta

900 1205 1433 1742 2032

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

645 900 1205 1433

655

Brada I (kierunek Zgoń Pętla)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

433 522X 607 40Y 724X 812 925 1046 1241 1317X 1455W 1532 51W 1639 1723 1834 1933 2050X 2237

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

433 522X 607 40Y 812 1046 1241 1317X 1447 1547 1639 1723 1834 1933 2050X 2237

Soboty

647 902 1207 1435 1747 2036

Niedziele i święta

902 1207 1435 1744 2033

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

647 902 1207 1435

655

Brada Las (kierunek Zgoń Pętla)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

434 523X 608 41Y 725X 813 926 1047 1242 1318X 1456W 1533 52W 1640 1724 1835 1934 2051X 2238

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

434 523X 608 41Y 813 1047 1242 1318X 1448 1548 1640 1724 1835 1934 2051X 2238

Soboty

648 903 1208 1436 1748 2037

Niedziele i święta

903 1208 1436 1745 2034

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

648 903 1208 1436

655

Orzesze II (kierunek Zgoń Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

436 525X 610 43Y 727X 815 928 1049 1244 1320X 1458W 1535 54W 1642 1726 1837 1936 2053X 2240

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

436 525X 610 43Y 815 1049 1244 1320X 1450 1550 1642 1726 1837 1936 2053X 2240

Soboty

650 905 1210 1438 1750 2039

Niedziele i święta

905 1210 1438 1747 2036

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

650 905 1210 1438

655

Orzesze I (kierunek Zgoń Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

437 526X 611 44Y 728X 816 929 1050 1245 1321X 1459W 1536 55W 1643 1727 1838 1937 2054X 2241

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

437 526X 611 44Y 816 1050 1245 1321X 1451 1551 1643 1727 1838 1937 2054X 2241

Soboty

651 906 1211 1439 1751 2040

Niedziele i święta

906 1211 1439 1748 2037

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

651 906 1211 1439

655

Orzesze Kościół (kierunek Zgoń Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

439 528X 613 46Y 730X 818 931 1052 1247 1323X 1501W 38 57W 1645 1729 1840 1939 2056X 2243

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

439 528X 613 46Y 818 1052 1247 1323X 1453 1553 1645 1729 1840 1939 2056X 2243

Soboty

653 908 1213 1441 1753 2042

Niedziele i święta

908 1213 1441 1750 2039

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

653 908 1213 1441

655

Orzesze Szpital (kierunek Zgoń Pętla)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

531X 733X 1326X 30Z 2058X

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

531X 1326X 30Z 2058X

655

Orzesze Huta Szkła (kierunek Zgoń Pętla)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

532X 734X 1327X 31Z 2059X

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

532X 1327X 31Z 2059X

655

Ornontowice Górka (kierunek Zgoń Pętla)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

533X 735X 1328X 32Z 2100X

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

533X 1328X 32Z 2100X

655

Ornontowice Ogródki Działkowe (kierunek Zgoń Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

534X 736X 1329X 33Z 2101X

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

534X 1329X 33Z 2101X

655

Ornontowice Zespół Szkół (kierunek Zgoń Pętla)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

535X 737X 1330X 34Z 2102X

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

535X 1330X 34Z 2102X

655

Ornontowice Centrum (kierunek Zgoń Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

537X 739X 1332X 36Z 2104X

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

537X 1332X 36Z 2104X

655

Ornontowice Kopalnia Budryk (kierunek Zgoń Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

539X 741X 1334X 38Z 2106X

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

539X 1334X 38Z 2106X

655

Ornontowice Leśna (kierunek Zgoń Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

540X 742X 1335X 39Z 2107X

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

540X 1335X 39Z 2107X

655

Ornontowice Żabik (kierunek Zgoń Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

541X 743X 1336X 40Z 2108X

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

541X 1336X 40Z 2108X

655

Orzesze Mikołowska (kierunek Zgoń Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

440 615 48Y 820 933 1054 1249 1503W 40 59W 1647 1731 1842 1940 2244

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

440 615 48Y 820 1054 1249 1455 1555 1647 1731 1842 1940 2244

Soboty

655 910 1215 1443 1755 2043

Niedziele i święta

910 1215 1443 1752 2040

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

655 910 1215 1443

655

Orzesze Las (kierunek Zgoń Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

442 617 50Y 822 935 1056 1251 1505W 42 1601W 49 1733 1844 1942 2246

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

442 617 50Y 822 1056 1251 1457 1557 1649 1733 1844 1942 2246

Soboty

657 912 1217 1445 1757 2045

Niedziele i święta

912 1217 1445 1754 2042

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

657 912 1217 1445

655

Zawiść Szkoła (kierunek Zgoń Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

443 618 51Y 823 936 1057 1252 1506W 43 1602W 50 1734 1845 1943 2247

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

443 618 51Y 823 1057 1252 1458 1558 1650 1734 1845 1943 2247

Soboty

658 913 1218 1446 1758 2046

Niedziele i święta

913 1218 1446 1755 2043

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

658 913 1218 1446

655

Zawiść Skrzyżowanie (kierunek Zgoń Pętla)

Stanowisko: 3

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

445 620 53Y 825 938 1059 1254 1508W 45 1604W 52 1736 1847 1945 2249

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

445 620 53Y 825 1059 1254 1500 1600 52 1736 1847 1945 2249

Soboty

700 915 1220 1448 1800 2048

Niedziele i święta

915 1220 1448 1757 2045

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

700 915 1220 1448

655

Gardawice Piekarnia (kierunek Zgoń Pętla)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

449 624 57Y 829 942 1103 1258 1512W 49 1608W 56 1740 1851 1949 2253

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

449 624 57Y 829 1103 1258 1504 1604 56 1740 1851 1949 2253

Soboty

704 919 1224 1452 1804 2052

Niedziele i święta

919 1224 1452 1801 2049

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

704 919 1224 1452

655

Gardawice SKR (kierunek Zgoń Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

451 626 59Y 831 944 1105 1300 1514W 51 1610W 58 1742 1853 1951 2255

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

451 626 59Y 831 1105 1300 1506 1606 58 1742 1853 1951 2255

Soboty

706 921 1226 1454 1806 2054

Niedziele i święta

921 1226 1454 1803 2051

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

706 921 1226 1454

655

Gardawice Wojska Polskiego (kierunek Zgoń Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

453 628 701Y 833 946 1107 1302 1516W 53 1612W 1700 44 1855 1953 2257

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

453 628 701Y 833 1107 1302 1508 1608 1700 44 1855 1953 2257

Soboty

708 923 1228 1456 1808 2056

Niedziele i święta

923 1228 1456 1805 2053

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

708 923 1228 1456

655

Zazdrość Las (kierunek Zgoń Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

455 630 703Y 835 948 1109 1304 1518W 55 1614W 1702 46 1857 1955 2259

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

455 630 703Y 835 1109 1304 1510 1610 1702 46 1857 1955 2259

Soboty

710 925 1230 1458 1810 2058

Niedziele i święta

925 1230 1458 1807 2055

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

710 925 1230 1458

655

Zazdrość Szkoła (kierunek Zgoń Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

457 632 705Y 837 950 1111 1306 1520W 57 1616W 1704 48 1859 1957 2301

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

457 632 705Y 837 1111 1306 1512 1612 1704 48 1859 1957 2301

Soboty

712 927 1232 1500 1812 2100

Niedziele i święta

927 1232 1500 1809 2057

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

712 927 1232 1500

655

Zazdrość I (kierunek Zgoń Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

458 633 706Y 838 951 1112 1307 1521W 58 1617W 1705 49 1900 58 2302

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

458 633 706Y 838 1112 1307 1513 1613 1705 49 1900 58 2302

Soboty

713 928 1233 1501 1813 2101

Niedziele i święta

928 1233 1501 1810 2058

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

713 928 1233 1501

655

Woszczyce Skrzyżowanie (kierunek Zgoń Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

500 635 708Y 840 953 1114 1309 1523W 1600 19W 1707 51 1902 2000 2304

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

500 635 708Y 840 1114 1309 1515 1615 1707 51 1902 2000 2304

Soboty

715 930 1235 1503 1815 2103

Niedziele i święta

930 1235 1503 1812 2100

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

715 930 1235 1503

655

Woszczyce Centrum (kierunek Zgoń Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

502 637 710Y 842 955 1116 1311 1525W 1602 21W 1709 53 1904 2002 2306

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

502 637 710Y 842 1116 1311 1517 1617 1709 53 1904 2002 2306

Soboty

717 932 1237 1505 1817 2105

Niedziele i święta

932 1237 1505 1814 2102

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

717 932 1237 1505

655

Woszczyce Szkoła (kierunek Zgoń Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

503 638 711Y 843 956 1117 1312 1526W 1603 22W 1710 54 1905 2003 2307

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

503 638 711Y 843 1117 1312 1518 1618 1710 54 1905 2003 2307

Soboty

718 933 1238 1506 1818 2106

Niedziele i święta

933 1238 1506 1815 2103

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

718 933 1238 1506

655

Królówka Las (kierunek Zgoń Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

505 640 713Y 845 958 1119 1314 1528W 1605 24W 1712 56 1907 2005 2309

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

505 640 713Y 845 1119 1314 1520 1620 1712 56 1907 2005 2309

Soboty

720 935 1240 1508 1820 2108

Niedziele i święta

935 1240 1508 1817 2105

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

720 935 1240 1508

655

Królówka G S (kierunek Zgoń Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

506 641 714Y 846 959 1120 1315 1529W 1606 25W 1713 57 1908 2006 2310

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

506 641 714Y 846 1120 1315 1521 1621 1713 57 1908 2006 2310

Soboty

721 936 1241 1509 1821 2109

Niedziele i święta

936 1241 1509 1818 2106

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

721 936 1241 1509

655

Królówka Sołtys (kierunek Zgoń Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

507 642 715Y 847 1000 1121 1316 1530W 1607 26W 1714 58 1909 2007 2311

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

507 642 715Y 847 1121 1316 1522 1622 1714 58 1909 2007 2311

Soboty

722 937 1242 1510 1822 2110

Niedziele i święta

937 1242 1510 1819 2107

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

722 937 1242 1510

655

Zgoń Skrzyżowanie (kierunek Zgoń Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

510 645 718Y 850 1003 1124 1319 1533W 1610 29W 1717 1801 1912 2010 2314

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

510 645 718Y 850 1124 1319 1525 1625 1717 1801 1912 2010 2314

Soboty

725 940 1245 1513 1825 2113

Niedziele i święta

940 1245 1513 1822 2110

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

725 940 1245 1513

655

Zgoń Pętla (kierunek Zgoń Pętla)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

720Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

720Y

655

Zgoń Kapliczka (kierunek Zgoń Pętla)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

723Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

723Y

655

Zgoń Sklep (kierunek Zgoń Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

726Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

726Y

655

Zgoń Pętla (kierunek Zgoń Pętla)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

512 647 727Y 852 1005 1126 1321 1535W 1612 31W 1719 1803 1914 2012 2316

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

512 647 727Y 852 1126 1321 1527 1627 1719 1803 1914 2012 2316

Soboty

727 942 1247 1515 1827 2115

Niedziele i święta

942 1247 1515 1824 2112

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

727 942 1247 1515

Mikołów Dworzec PKP

655

Zgoń Pętla (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

442 521 649U 731U 905 1035 1230 1328 1539 1620 1700 54 1905 2015

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

442 521 650 741 905 1230 1328 1539 1700 54 1905 2015

Soboty

525 735 1023 1250 1535 1832 2122

Niedziele i święta

1010 1314 1535 1829 2120

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

525 735 1023 1250 1535

655

Zgoń Skrzyżowanie (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

444 523 651U 733U 907 1037 1232 1330 1541 1622 1702 56 1907 2017

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

444 523 652 743 907 1232 1330 1541 1702 56 1907 2017

Soboty

527 737 1025 1252 1537 1834 2124

Niedziele i święta

1012 1316 1537 1831 2122

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

527 737 1025 1252 1537

655

Królówka Sołtys (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

447 526 654U 736U 910 1040 1235 1333 1544 1625 1705 59 1910 2020

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

447 526 655 746 910 1235 1333 1544 1705 59 1910 2020

Soboty

530 740 1028 1255 1540 1837 2127

Niedziele i święta

1015 1319 1540 1834 2125

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

530 740 1028 1255 1540

655

Królówka G S (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

448 527 655U 737U 911 1041 1236 1334 1545 1626 1706 1800 1911 2021

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

448 527 656 747 911 1236 1334 1545 1706 1800 1911 2021

Soboty

531 741 1029 1256 1541 1838 2128

Niedziele i święta

1016 1320 1541 1835 2126

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

531 741 1029 1256 1541

655

Królówka Las (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

449 528 656U 738U 912 1042 1237 1335 1546 1627 1707 1801 1912 2022

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

449 528 657 748 912 1237 1335 1546 1707 1801 1912 2022

Soboty

532 742 1030 1257 1542 1839 2129

Niedziele i święta

1017 1321 1542 1836 2127

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

532 742 1030 1257 1542

655

Woszczyce Szkoła (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

451 530 658U 740U 914 1044 1239 1337 1548 1629 1709 1803 1914 2024

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

451 530 659 750 914 1239 1337 1548 1709 1803 1914 2024

Soboty

534 744 1032 1259 1544 1841 2131

Niedziele i święta

1019 1323 1544 1838 2129

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

534 744 1032 1259 1544

655

Woszczyce Centrum (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

452 531 659U 742U 916 1046 1241 1339 1550 1631 1711 1805 1915 2025

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

452 531 700 52 916 1241 1339 1550 1711 1805 1915 2025

Soboty

535 746 1034 1301 1546 1843 2132

Niedziele i święta

1021 1325 1546 1840 2130

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

535 746 1034 1301 1546

655

Woszczyce Skrzyżowanie (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

454 533 701U 44U 918 1048 1243 1341 1552 1633 1713 1807 1917 2027

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

454 533 702 54 918 1243 1341 1552 1713 1807 1917 2027

Soboty

537 748 1036 1303 1548 1845 2134

Niedziele i święta

1023 1327 1548 1842 2132

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

537 748 1036 1303 1548

655

Zazdrość I (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

456 535 703U 46U 920 1050 1245 1343 1554 1635 1715 1809 1919 2029

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

456 535 704 56 920 1245 1343 1554 1715 1809 1919 2029

Soboty

539 750 1038 1305 1550 1847 2136

Niedziele i święta

1025 1329 1550 1844 2134

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

539 750 1038 1305 1550

655

Zazdrość Szkoła (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

457 536 704U 47U 921 1051 1246 1344 1555 1636 1716 1810 1920 2030

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

457 536 705 57 921 1246 1344 1555 1716 1810 1920 2030

Soboty

540 751 1039 1306 1551 1848 2137

Niedziele i święta

1026 1330 1551 1845 2135

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

540 751 1039 1306 1551

655

Zazdrość Las (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

459 538 706U 49U 923 1053 1248 1346 1557 1638 1718 1812 1922 2032

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

459 538 707 59 923 1248 1346 1557 1718 1812 1922 2032

Soboty

542 753 1041 1308 1553 1850 2139

Niedziele i święta

1028 1332 1553 1847 2137

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

542 753 1041 1308 1553

655

Gardawice Wojska Polskiego (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

501 40 708U 51U 925 1055 1250 1348 1559 1640 1720 1814 1924 2034

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

501 40 709 801 925 1250 1348 1559 1720 1814 1924 2034

Soboty

544 755 1043 1310 1555 1852 2141

Niedziele i święta

1030 1334 1555 1849 2139

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

544 755 1043 1310 1555

655

Gardawice SKR (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

503 42 710U 53U 927 1057 1252 1350 1601 42 1722 1816 1926 2036

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

503 42 711 803 927 1252 1350 1601 1722 1816 1926 2036

Soboty

546 757 1045 1312 1557 1854 2143

Niedziele i święta

1032 1336 1557 1851 2141

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

546 757 1045 1312 1557

655

Gardawice Piekarnia (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

505 44 712U 55U 929 1059 1254 1352 1603 44 1724 1818 1928 2038

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

505 44 713 805 929 1254 1352 1603 1724 1818 1928 2038

Soboty

548 759 1047 1314 1559 1856 2145

Niedziele i święta

1034 1338 1559 1853 2143

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

548 759 1047 1314 1559

655

Zawiść Skrzyżowanie (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 4

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

509 48 716U 59U 933 1103 1258 1356 1607 48 1728 1822 1932 2042

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

509 48 717 809 933 1258 1356 1607 1728 1822 1932 2042

Soboty

552 803 1051 1318 1603 1900 2149

Niedziele i święta

1038 1342 1603 1857 2147

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

552 803 1051 1318 1603

655

Zawiść Szkoła (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

511 50 718U 801U 935 1105 1300 58 1609 50 1730 1824 1934 2044

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

511 50 719 811 935 1300 58 1609 1730 1824 1934 2044

Soboty

554 805 1053 1320 1605 1902 2151

Niedziele i święta

1040 1344 1605 1859 2149

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

554 805 1053 1320 1605

655

Orzesze Las (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

512 51 719U 802U 936 1106 1301 59 1610 51 1731 1825 1935 2045

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

512 51 720 812 936 1301 59 1610 1731 1825 1935 2045

Soboty

555 806 1054 1321 1606 1903 2152

Niedziele i święta

1041 1345 1606 1900 2150

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

555 806 1054 1321 1606

655

Orzesze Mikołowska (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

514 53 721U 804U 938 1108 1303 1401 1612 53 1733 1827 1937 2047

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

514 53 722 814 938 1303 1401 1612 1733 1827 1937 2047

Soboty

557 808 1056 1323 1608 1905 2154

Niedziele i święta

1043 1347 1608 1902 2152

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

557 808 1056 1323 1608

655

Ornontowice Żabik (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

606Y 747Y 1408V 39Y 2230Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

606Y 1408V 39Y 2230Y

655

Ornontowice Leśna (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

607Y 748Y 1409V 40Y 2231Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

607Y 1409V 40Y 2231Y

655

Ornontowice Kopalnia Budryk (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

608Y 749Y 1410V 41Y 2232Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

608Y 1410V 41Y 2232Y

655

Ornontowice Centrum (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

610Y 751Y 1412V 43Y 2233Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

610Y 1412V 43Y 2233Y

655

Ornontowice Zespół Szkół (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

611Y 752Y 1413V 44Y 2234Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

611Y 1413V 44Y 2234Y

655

Ornontowice Ogródki Działkowe (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

612Y 753Y 1414V 45Y 2235Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

612Y 1414V 45Y 2235Y

655

Ornontowice Górka (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

613Y 754Y 1415V 46Y 2236Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

613Y 1415V 46Y 2236Y

655

Orzesze Huta Szkła (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

614Y 755Y 1416V 47Y 2237Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

614Y 1416V 47Y 2237Y

655

Orzesze Szpital (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

615Y 756Y 1417V 48Y 2238Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

615Y 1417V 48Y 2238Y

655

Orzesze Mikołowska (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

1420V

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

1420V

655

Orzesze Kościół (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

415W 515 54 618Y 723U 59Y 806U 940 1110 1305 1403 51Y 1614 55 1735 1829 1938 2048 2241Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

415W 515 54 618Y 724 816 940 1305 1403 51Y 1614 1735 1829 1938 2048 2241Y

Soboty

558 810 1058 1325 1610 1906 2155

Niedziele i święta

1045 1349 1610 1903 2153

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

558 810 1058 1325 1610

655

Orzesze Las (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

1422V

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

1422V

655

Zawiść Szkoła (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

1423V

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

1423V

655

Zawiść Skrzyżowanie (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 3

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

1425V

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

1425V

655

Gardawice Piekarnia (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

1429V

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

1429V

655

Gardawice SKR (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

1431V

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

1431V

655

Gardawice Wojska Polskiego (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

1433V

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

1433V

655

Zazdrość Las (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

1435V

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

1435V

655

Zazdrość Szkoła (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

1437V

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

1437V

655

Zazdrość I (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

1438V

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

1438V

655

Woszczyce Skrzyżowanie (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

1440V

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

1440V

655

Woszczyce Centrum (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

1442V

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

1442V

655

Woszczyce Szkoła (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

1443V

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

1443V

655

Królówka Las (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

1445V

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

1445V

655

Królówka G S (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

1446V

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

1446V

655

Królówka Sołtys (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

1447V

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

1447V

655

Zgoń Skrzyżowanie (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

1450V

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

1450V

655

Zgoń Pętla (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

442 521 649U 731U 905 1035 1230 1328 1539 1620 1700 54 1905 2015

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

442 521 650 741 905 1230 1328 1539 1700 54 1905 2015

Soboty

525 735 1023 1250 1535 1832 2122

Niedziele i święta

1010 1314 1535 1829 2120

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

525 735 1023 1250 1535

655

Orzesze I (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

417W 517 56 620Y 725U 801Y 08U 942 1112 1307 1405 53Y 1616 57 1737 1831 1940 2050 2243Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

417W 517 56 620Y 726 818 942 1307 1405 53Y 1616 1737 1831 1940 2050 2243Y

Soboty

600 812 1100 1327 1612 1908 2157

Niedziele i święta

1047 1351 1612 1905 2155

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

600 812 1100 1327 1612

655

Orzesze II (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

418W 518 57 621Y 726U 802Y 09U 943 1113 1308 1406 54Y 1617 58 1738 1832 1941 2051 2244Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

418W 518 57 621Y 727 819 943 1308 1406 54Y 1617 1738 1832 1941 2051 2244Y

Soboty

601 813 1101 1328 1613 1909 2158

Niedziele i święta

1048 1352 1613 1906 2156

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

601 813 1101 1328 1613

655

Brada Las (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

420W 520 59 623Y 728U 804Y 11U 945 1115 1310 1408 56Y 1619 1700 40 1834 1943 2053 2246Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

420W 520 59 623Y 729 821 945 1310 1408 56Y 1619 1740 1834 1943 2053 2246Y

Soboty

603 815 1103 1330 1615 1911 2200

Niedziele i święta

1050 1354 1615 1908 2158

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

603 815 1103 1330 1615

655

Brada I (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

421W 521 600 24Y 729U 805Y 12U 946 1116 1311 1409 57Y 1620 1701 41 1835 1944 2054 2247Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

421W 521 600 24Y 730 822 946 1311 1409 57Y 1620 1741 1835 1944 2054 2247Y

Soboty

604 816 1104 1331 1616 1912 2201

Niedziele i święta

1051 1355 1616 1909 2159

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

604 816 1104 1331 1616

655

Brada Orzeska (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

422W 523 602 26Y 731U 807Y 14U 948 1118 1313 1411 59Y 1622 1703 43 1837 1945 2055 2248Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

422W 523 602 26Y 732 824 948 1313 1411 59Y 1622 1743 1837 1945 2055 2248Y

Soboty

606 818 1106 1333 1618 1913 2202

Niedziele i święta

1053 1357 1618 1910 2200

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

606 818 1106 1333 1618

655

Łaziska Górne Ratusz (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

424W 525 604 28Y 733U 809Y 16U 950 1120 1315 1413 1501Y 1624 1705 45 1839 1947 2057 2250Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

424W 525 604 28Y 734 826 950 1315 1413 1501Y 1624 1745 1839 1947 2057 2250Y

Soboty

608 820 1108 1335 1620 1915 2204

Niedziele i święta

1055 1359 1620 1912 2202

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

608 820 1108 1335 1620

655

Łaziska Górne Dworzec PKP (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

425W 527 606 30Y 735U 811Y 18U 952 1122 1317 1415 1503Y 1626 1707 47 1841 1948 2058 2251Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

425W 527 606 30Y 736 828 952 1317 1415 1503Y 1626 1747 1841 1948 2058 2251Y

Soboty

610 822 1110 1337 1622 1916 2205

Niedziele i święta

1057 1401 1622 1913 2203

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

610 822 1110 1337 1622

655

Łaziska Górne Leśna (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

427W 529 608 32Y 737U 813Y 20U 954 1124 1319 1417 1505Y 1628 1709 49 1843 1950 2100 2253Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

427W 529 608 32Y 738 830 954 1319 1417 1505Y 1628 1749 1843 1950 2100 2253Y

Soboty

612 824 1112 1339 1624 1918 2207

Niedziele i święta

1059 1403 1624 1915 2205

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

612 824 1112 1339 1624

655

Mokre Wapienniki (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

428W 530 609 33Y 738U 814Y 21U 955 1125 1320 1418 1506Y 1629 1710 50 1844 1951 2101 2254Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

428W 530 609 33Y 739 831 955 1320 1418 1506Y 1629 1750 1844 1951 2101 2254Y

Soboty

613 825 1113 1340 1625 1919 2208

Niedziele i święta

1100 1404 1625 1916 2206

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

613 825 1113 1340 1625

655

Mokre Bar (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 3

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

430W 533 612 36Y 741U 817Y 24U 958 1128 1323 1421 1509Y 1632 1713 53 1847 1953 2103 2256Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

430W 533 612 36Y 742 834 958 1323 1421 1509Y 1632 1753 1847 1953 2103 2256Y

Soboty

616 828 1116 1343 1628 1921 2210

Niedziele i święta

1103 1407 1628 1918 2208

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

616 828 1116 1343 1628

655

Mokre Kolonia (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

432W 535 614 38Y 743U 819Y 26U 1000 1130 1325 1423 1511Y 1634 1715 55 1849 1955 2105 2258Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

432W 535 614 38Y 744 836 1000 1325 1423 1511Y 1634 1755 1849 1955 2105 2258Y

Soboty

618 830 1118 1345 1630 1923 2212

Niedziele i święta

1105 1409 1630 1920 2210

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

618 830 1118 1345 1630

655

Mikołów Fabryczna (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

433W 536 615 39Y 744U 820Y 27U 1001 1131 1326 1424 1512Y 1635 1716 56 1850 1956 2106 2259Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

433W 536 615 39Y 745 837 1001 1326 1424 1512Y 1635 1756 1850 1956 2106 2259Y

Soboty

619 831 1119 1346 1631 1924 2213

Niedziele i święta

1106 1410 1631 1921 2211

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

619 831 1119 1346 1631

655

Mikołów Hubera (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

746U 829U

655

Mikołów Żwirki i Wigury (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

747U 830U

655

Mikołów Dworzec PKP (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 4

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

435W 538 617 41Y 749U 822Y 32U 1003 1133 1328 1426 1514Y 1637 1718 58 1852 1958 2108 2301Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

435W 538 617 41Y 747 839 1003 1328 1426 1514Y 1637 1758 1852 1958 2108 2301Y

Soboty

621 833 1121 1348 1633 1926 2215

Niedziele i święta

1108 1412 1633 1923 2213

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

621 833 1121 1348 1633

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *