Strona główna » Blog » Linia 65, Autobus

Linia 65, Autobus

Tychy Barwna Cmentarz

65

Tychy Rynek (kierunek Tychy Barwna Cmentarz)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

523Z 635Z 740Z 850 1038 1325 1455 1648 2108Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

523Z 635Z 740Z 850 1038 1325 1455 2108Z

Soboty

523Z 635Z 805 938 1112 1321 1510 1635

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

523Z 635Z 805 938 1112 1321 1510 1635

65

Tychy Hotelowiec (kierunek Tychy Barwna Cmentarz)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

525Z 637Z 742Z 852 1040 1327 1457 1650 2110Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

525Z 637Z 742Z 852 1040 1327 1457 2110Z

Soboty

525Z 637Z 807 940 1114 1323 1512 1637

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

525Z 637Z 807 940 1114 1323 1512 1637

65

Tychy Park Niedźwiadków (kierunek Tychy Barwna Cmentarz)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

527Z 639Z 744Z 854 1042 1329 1459 1652 2112Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

527Z 639Z 744Z 854 1042 1329 1459 2112Z

Soboty

527Z 639Z 809 942 1116 1325 1514 1639

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

527Z 639Z 809 942 1116 1325 1514 1639

65

Tychy Niepodległości (kierunek Tychy Barwna Cmentarz)

Stanowisko: 4

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

529Z 641Z 746Z 856 1044 1331 1501 1654 2114Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

529Z 641Z 746Z 856 1044 1331 1501 2114Z

Soboty

529Z 641Z 811 944 1118 1327 1516 1641

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

529Z 641Z 811 944 1118 1327 1516 1641

65

Tychy Urząd Miasta (kierunek Tychy Barwna Cmentarz)

Stanowisko: 6

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

530Z 642Z 747Z 857 1045 1332 1502 1655 2115Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

530Z 642Z 747Z 857 1045 1332 1502 2115Z

Soboty

530Z 642Z 812 945 1119 1328 1517 1642

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

530Z 642Z 812 945 1119 1328 1517 1642

65

Tychy Tęcza (kierunek Tychy Barwna Cmentarz)

Stanowisko: 8

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

531Z 643Z 748Z 858 1046 1333 1503 1656 2116Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

531Z 643Z 748Z 858 1046 1333 1503 2116Z

Soboty

531Z 643Z 813 946 1120 1329 1518 1643

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

531Z 643Z 813 946 1120 1329 1518 1643

65

Tychy Lodowisko (kierunek Tychy Barwna Cmentarz)

Stanowisko: 6

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

532Z 644Z 749Z 859 1047 1334 1504 1657 2117Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

532Z 644Z 749Z 859 1047 1334 1504 2117Z

Soboty

532Z 644Z 814 947 1121 1330 1519 1644

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

532Z 644Z 814 947 1121 1330 1519 1644

65

Tychy Osiedle „O” (kierunek Tychy Barwna Cmentarz)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

533Z 645Z 750Z 900 1048 1335 1505 1658 2118Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

533Z 645Z 750Z 900 1048 1335 1505 2118Z

Soboty

533Z 645Z 815 948 1122 1331 1520 1645

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

533Z 645Z 815 948 1122 1331 1520 1645

65

Tychy Paprocańska (kierunek Tychy Barwna Cmentarz)

Stanowisko: 10

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

535Z 647Z 752Z 902 1050 1337 1507 1700 2120Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

535Z 647Z 752Z 902 1050 1337 1507 2120Z

Soboty

535Z 647Z 817 950 1124 1333 1522 1647

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

535Z 647Z 817 950 1124 1333 1522 1647

65

Tychy Hipermarkety (kierunek Tychy Barwna Cmentarz)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

536Z 648Z 753Z 903 1051 1338 1508 1701 2121Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

536Z 648Z 753Z 903 1051 1338 1508 2121Z

Soboty

536Z 648Z 818 951 1125 1334 1523 1648

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

536Z 648Z 818 951 1125 1334 1523 1648

65

Tychy Towarowa (kierunek Tychy Barwna Cmentarz)

Stanowisko: 4

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

538Z 650Z 755Z 905 1053 1340 1510 1703 2122Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

538Z 650Z 755Z 905 1053 1340 1510 2122Z

Soboty

538Z 650Z 820 953 1127 1336 1525 1650

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

538Z 650Z 820 953 1127 1336 1525 1650

65

Tychy Towarowa Skrzyżowanie (kierunek Tychy Barwna Cmentarz)

Stanowisko: 6

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

540Z 652Z 757Z 907 1055 1342 1512 1705 2124Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

540Z 652Z 757Z 907 1055 1342 1512 2124Z

Soboty

540Z 652Z 822 955 1129 1338 1527 1652

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

540Z 652Z 822 955 1129 1338 1527 1652

65

Tychy Towarowa Rondo (kierunek Tychy Barwna Cmentarz)

Stanowisko: 8

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

541Z 653Z 758Z 908 1056 1343 1513 1706 2125Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

541Z 653Z 758Z 908 1056 1343 1513 2125Z

Soboty

541Z 653Z 823 956 1130 1339 1528 1653

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

541Z 653Z 823 956 1130 1339 1528 1653

65

Tychy Serdeczna Rondo (kierunek Tychy Barwna Cmentarz)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

542Z 654Z 759Z 909 1057 1344 1514 1707 2126Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

542Z 654Z 759Z 909 1057 1344 1514 2126Z

Soboty

542Z 654Z 824 957 1131 1340 1529 1654

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

542Z 654Z 824 957 1131 1340 1529 1654

65

Tychy Lear (kierunek Tychy Barwna Cmentarz)

Stanowisko: 4

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

543Z 655Z 800Z 910 1058 1345 1515 1708 2127Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

543Z 655Z 800Z 910 1058 1345 1515 2127Z

Soboty

543Z 655Z 825 958 1132 1341 1530 1655

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

543Z 655Z 825 958 1132 1341 1530 1655

65

Tychy Serdeczna (kierunek Tychy Barwna Cmentarz)

Stanowisko: 6

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

545Z 657Z 802Z 912 1100 1347 1517 1710 2129Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

545Z 657Z 802Z 912 1100 1347 1517 2129Z

Soboty

545Z 657Z 827 1000 1134 1343 1532 1657

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

545Z 657Z 827 1000 1134 1343 1532 1657

65

Tychy Oczyszczalnia (kierunek Tychy Barwna Cmentarz)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

547Z 659Z 804Z 914 1102 1349 1519 1712 2131Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

547Z 659Z 804Z 914 1102 1349 1519 2131Z

Soboty

547Z 659Z 829 1002 1136 1345 1534 1659

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

547Z 659Z 829 1002 1136 1345 1534 1659

65

Bieruń Baza Transportowa (kierunek Tychy Barwna Cmentarz)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

549Z 701Z 806Z 916 1104 1351 1521 1714 2133Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

549Z 701Z 806Z 916 1104 1351 1521 2133Z

Soboty

549Z 701Z 831 1004 1138 1347 1536 1701

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

549Z 701Z 831 1004 1138 1347 1536 1701

65

Bieruń Domy Polne (kierunek Tychy Barwna Cmentarz)

Stanowisko: 3

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

917 1105 1352 1522 1715

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

917 1105 1352 1522

Soboty

832 1005 1139 1348 1537 1702

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

832 1005 1139 1348 1537 1702

65

Tychy Barwna Cmentarz (kierunek Tychy Barwna Cmentarz)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

919 1107 1354 1524 1717

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

919 1107 1354 1524

Soboty

834 1007 1141 1350 1539 1704

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

834 1007 1141 1350 1539 1704

Tychy Rynek

65

Tychy Barwna Cmentarz (kierunek Tychy Rynek)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

947 1200 1412 1601 1737

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

947 1200 1412 1601

Soboty

902 1035 1217 1417 1559 1737

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

902 1035 1217 1417 1559 1737

65

Bieruń Domy Polne (kierunek Tychy Rynek)

Stanowisko: 3

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

559Z 704Z 815Z 949 1202 1414 1603 1739 2214Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

559Z 704Z 815Z 949 1202 1414 1603 2214Z

Soboty

559Z 728Z 904 1037 1219 1419 1601 1739

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

559Z 728Z 904 1037 1219 1419 1601 1739

65

Bieruń Baza Transportowa (kierunek Tychy Rynek)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

600Z 705Z 816Z 950 1203 1415 1604 1740 2215Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

600Z 705Z 816Z 950 1203 1415 1604 2215Z

Soboty

600Z 729Z 905 1038 1220 1420 1602 1740

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

600Z 729Z 905 1038 1220 1420 1602 1740

65

Tychy Oczyszczalnia (kierunek Tychy Rynek)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

602Z 707Z 818Z 952 1205 1417 1606 1742 2217Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

602Z 707Z 818Z 952 1205 1417 1606 2217Z

Soboty

602Z 731Z 907 1040 1222 1422 1604 1742

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

602Z 731Z 907 1040 1222 1422 1604 1742

65

Tychy Serdeczna (kierunek Tychy Rynek)

Stanowisko: 5

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

604Z 709Z 820Z 954 1207 1419 1608 1744 2219Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

604Z 709Z 820Z 954 1207 1419 1608 2219Z

Soboty

604Z 733Z 909 1042 1224 1424 1606 1744

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

604Z 733Z 909 1042 1224 1424 1606 1744

65

Tychy Lear (kierunek Tychy Rynek)

Stanowisko: 3

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

606Z 711Z 822Z 956 1209 1421 1610 1746 2221Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

606Z 711Z 822Z 956 1209 1421 1610 2221Z

Soboty

606Z 735Z 911 1044 1226 1426 1608 1746

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

606Z 735Z 911 1044 1226 1426 1608 1746

65

Tychy Serdeczna Rondo (kierunek Tychy Rynek)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

607Z 712Z 823Z 957 1210 1422 1611 1747 2222Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

607Z 712Z 823Z 957 1210 1422 1611 2222Z

Soboty

607Z 736Z 912 1045 1227 1427 1609 1747

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

607Z 736Z 912 1045 1227 1427 1609 1747

65

Tychy Towarowa Skrzyżowanie (kierunek Tychy Rynek)

Stanowisko: 7

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

609Z 714Z 825Z 959 1212 1424 1613 1749 2224Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

609Z 714Z 825Z 959 1212 1424 1613 2224Z

Soboty

609Z 738Z 914 1047 1229 1429 1611 1749

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

609Z 738Z 914 1047 1229 1429 1611 1749

65

Tychy Towarowa (kierunek Tychy Rynek)

Stanowisko: 3

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

611Z 716Z 827Z 1001 1214 1426 1615 1751 2226Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

611Z 716Z 827Z 1001 1214 1426 1615 2226Z

Soboty

611Z 740Z 916 1049 1231 1431 1613 1751

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

611Z 740Z 916 1049 1231 1431 1613 1751

65

Tychy Hipermarkety (kierunek Tychy Rynek)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

613Z 718Z 829Z 1003 1216 1428 1617 1753 2228Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

613Z 718Z 829Z 1003 1216 1428 1617 2228Z

Soboty

613Z 742Z 918 1051 1233 1433 1615 1753

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

613Z 742Z 918 1051 1233 1433 1615 1753

65

Tychy Paprocańska (kierunek Tychy Rynek)

Stanowisko: 7

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

614Z 719Z 830Z 1004 1217 1429 1618 1754 2229Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

614Z 719Z 830Z 1004 1217 1429 1618 2229Z

Soboty

614Z 743Z 919 1052 1234 1434 1616 1754

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

614Z 743Z 919 1052 1234 1434 1616 1754

65

Tychy Osiedle „O” (kierunek Tychy Rynek)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

616Z 721Z 832Z 1006 1219 1431 1620 1756 2231Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

616Z 721Z 832Z 1006 1219 1431 1620 2231Z

Soboty

616Z 745Z 921 1054 1236 1436 1618 1756

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

616Z 745Z 921 1054 1236 1436 1618 1756

65

Tychy Lodowisko (kierunek Tychy Rynek)

Stanowisko: 5

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

617Z 722Z 833Z 1007 1220 1432 1621 1757 2232Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

617Z 722Z 833Z 1007 1220 1432 1621 2232Z

Soboty

617Z 746Z 922 1055 1237 1437 1619 1757

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

617Z 746Z 922 1055 1237 1437 1619 1757

65

Tychy Tęcza (kierunek Tychy Rynek)

Stanowisko: 7

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

619Z 724Z 835Z 1009 1222 1434 1623 1759 2234Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

619Z 724Z 835Z 1009 1222 1434 1623 2234Z

Soboty

619Z 748Z 924 1057 1239 1439 1621 1759

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

619Z 748Z 924 1057 1239 1439 1621 1759

65

Tychy Urząd Miasta (kierunek Tychy Rynek)

Stanowisko: 5

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

620Z 725Z 836Z 1010 1223 1435 1624 1800 2235Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

620Z 725Z 836Z 1010 1223 1435 1624 2235Z

Soboty

620Z 749Z 925 1058 1240 1440 1622 1800

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

620Z 749Z 925 1058 1240 1440 1622 1800

65

Tychy Niepodległości (kierunek Tychy Rynek)

Stanowisko: 3

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

621Z 726Z 837Z 1011 1224 1436 1625 1801 2236Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

621Z 726Z 837Z 1011 1224 1436 1625 2236Z

Soboty

621Z 750Z 926 1059 1241 1441 1623 1801

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

621Z 750Z 926 1059 1241 1441 1623 1801

65

Tychy Park Niedźwiadków (kierunek Tychy Rynek)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

623Z 728Z 839Z 1013 1226 1438 1627 1803 2238Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

623Z 728Z 839Z 1013 1226 1438 1627 2238Z

Soboty

623Z 752Z 928 1101 1243 1443 1625 1803

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

623Z 752Z 928 1101 1243 1443 1625 1803

65

Tychy Bielska (kierunek Tychy Rynek)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

625Z 730Z 841Z 1015 1228 1440 1629 1805 2240Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

625Z 730Z 841Z 1015 1228 1440 1629 2240Z

Soboty

625Z 754Z 930 1103 1245 1445 1627 1805

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

625Z 754Z 930 1103 1245 1445 1627 1805

65

Tychy Plac Baczyńskiego (kierunek Tychy Rynek)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

626Z 731Z 842Z 1016 1229 1441 1630 1806 2241Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

626Z 731Z 842Z 1016 1229 1441 1630 2241Z

Soboty

626Z 755Z 931 1104 1246 1446 1628 1806

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

626Z 755Z 931 1104 1246 1446 1628 1806

65

Tychy Rynek (kierunek Tychy Rynek)

Stanowisko: 4

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

627Z 732Z 843Z 1017 1230 1442 1631 1807 2242Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

627Z 732Z 843Z 1017 1230 1442 1631 2242Z

Soboty

627Z 756Z 932 1105 1247 1447 1629 1807

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

627Z 756Z 932 1105 1247 1447 1629 1807

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *