Strona główna » Blog » Linia 636, Autobus

Linia 636, Autobus

Knurów Szpitalna

636

Orzesze Szkoła (kierunek Knurów Szpitalna)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

519 610T 701U 932W 1305 1410 1520 1621X 1921X 2041X

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

902Z 1135Z 1445Z 1700Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

902Z 1135Z 1445Z 1700Z

636

Orzesze Urząd Miejski (kierunek Knurów Szpitalna)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

520 611T 702U 933W 1306 1411 1521 1622X 1922X 2042X

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

903Z 1136Z 1446Z 1701Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

903Z 1136Z 1446Z 1701Z

636

Orzesze Kościół (kierunek Knurów Szpitalna)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

521 612T 703U 934W 1307 1412 1522 1623X 1923X 2043X

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

904Z 1137Z 1447Z 1702Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

904Z 1137Z 1447Z 1702Z

636

Orzesze Szpital (kierunek Knurów Szpitalna)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

524 615T 706U 937W 1310 1415 1525 1626X 1926X 2046X

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

907Z 1140Z 1450Z 1705Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

907Z 1140Z 1450Z 1705Z

636

Orzesze Huta Szkła (kierunek Knurów Szpitalna)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

525 616T 707U 938W 1311 1416 1526 1627X 1927X 2047X

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

908Z 1141Z 1451Z 1706Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

908Z 1141Z 1451Z 1706Z

636

Ornontowice Górka (kierunek Knurów Szpitalna)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

526 617T 708U 939W 1312 1417 1527 1628X 1928X 2048X

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

909Z 1142Z 1452Z 1707Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

909Z 1142Z 1452Z 1707Z

636

Ornontowice Ogródki Działkowe (kierunek Knurów Szpitalna)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

527 618T 709U 940W 1313 1418 1528 1629X 1929X 2049X

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

910Z 1143Z 1453Z 1708Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

910Z 1143Z 1453Z 1708Z

636

Ornontowice Zespół Szkół (kierunek Knurów Szpitalna)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

528 619T 710U 941W 1314 1419 1529 1630X 1930X 2050X

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

911Z 1144Z 1454Z 1709Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

911Z 1144Z 1454Z 1709Z

636

Ornontowice Centrum (kierunek Knurów Szpitalna)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

530 621T 712U 820V 943W 1316 1421 1531 1632X 1752Y 1932X 2052X

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

913Z 1146Z 1456Z 1711Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

913Z 1146Z 1456Z 1711Z

636

Ornontowice Kopalnia Budryk (kierunek Knurów Szpitalna)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

623T

636

Ornontowice Leśna (kierunek Knurów Szpitalna)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

624T

636

Ornontowice Żabik (kierunek Knurów Szpitalna)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

625T

636

Ornontowice Leśna (kierunek Knurów Szpitalna)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

626T

636

Ornontowice Kopalnia Budryk (kierunek Knurów Szpitalna)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

627T

636

Ornontowice Urząd Gminy (kierunek Knurów Szpitalna)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

531 629T 713U 821V 944W 1317 1422 1532 1633X 1753Y 1933X 2053X

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

914Z 1147Z 1457Z 1712Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

914Z 1147Z 1457Z 1712Z

636

Ornontowice Cicha (kierunek Knurów Szpitalna)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

532 630T 714U 822V 945W 1318 1423 1533 1634X 1754Y 1934X 2054X

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

915Z 1148Z 1458Z 1713Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

915Z 1148Z 1458Z 1713Z

636

Ornontowice Myto (kierunek Knurów Szpitalna)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

534 632T 716U 824V 947W 1320 1425 1535 1636X 1756Y 1936X 2056X

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

917Z 1150Z 1500Z 1715Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

917Z 1150Z 1500Z 1715Z

636

Ornontowice Granica (kierunek Knurów Szpitalna)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

633T 717U 948W 1637X 1757Y 1937X 2057X

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

918Z 1151Z 1501Z 1716Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

918Z 1151Z 1501Z 1716Z

636

Gierałtowice Most (kierunek Knurów Szpitalna)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

1640X 1800Y 1940X 2100X

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

921Z 1154Z 1504Z 1719Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

921Z 1154Z 1504Z 1719Z

636

Ornontowice Chudowska (kierunek Knurów Szpitalna)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

535 636T 720U 825V 951W 1321 1426 1536

636

Chudów Szyb [nż] (kierunek Knurów Szpitalna)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

536 637T 721U 826V 952W 1322 1427 1537

636

Chudów Kościół (kierunek Knurów Szpitalna)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

538 639T 723U 828V 954W 1324 1429 1539

636

Paniówki Darwina [nż] (kierunek Knurów Szpitalna)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

540 641T 725U 830V 956W 1326 1431 1541

636

Paniówki Wiśniowa (kierunek Knurów Szpitalna)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

541 642T 726U 831V 957W 1327 1432 1542

636

Paniówki Skrzyżowanie (kierunek Knurów Szpitalna)

Stanowisko: 4

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

542 643T 727U 832V 958W 1328 1433 1543

636

Paniówki Szkoła (kierunek Knurów Szpitalna)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

543 644T 728U 833V 959W 1329 1434 1544

636

Paniówki Zwycięstwa (kierunek Knurów Szpitalna)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

544 645T 729U 834V 1000W 1330 1435 1545

636

Paniówki Rogatka (kierunek Knurów Szpitalna)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

545 646T 730U 835V 1001W 1331 1436 1546

636

Przyszowice Droga do Brzegu [nż] (kierunek Knurów Szpitalna)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

546 647T 731U 836V 1002W 1332 1437 1547

636

Przyszowice Kościół (kierunek Knurów Szpitalna)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

549 650T 734U 839V 1005W 1335 1440 1550

636

Przyszowice Przejazd Kolejowy [nż] (kierunek Knurów Szpitalna)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

551 652T 736U 841V 1007W 1337 1442 1552

636

Gierałtowice Skrzyżowanie (kierunek Knurów Szpitalna)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

553 654T 738U 843V 1009W 1339 1444 1554

636

Gierałtowice Kościół (kierunek Knurów Szpitalna)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

555 656T 740U 845V 1341 1446 1556 1642X 1802Y 1942X 2102X

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

923Z 1156Z 1506Z 1721Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

923Z 1156Z 1506Z 1721Z

636

Gierałtowice Wyzwolenia (kierunek Knurów Szpitalna)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

557 658T 742U 847V 1343 1448 1558 1644X 1804Y 1944X 2104X

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

925Z 1158Z 1508Z 1723Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

925Z 1158Z 1508Z 1723Z

636

Gierałtowice Granica (kierunek Knurów Szpitalna)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

559 700T 44U 849V 1345 1450 1600 46X 1806Y 1946X 2106X

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

927Z 1200Z 1510Z 1725Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

927Z 1200Z 1510Z 1725Z

636

Knurów Dworcowa (kierunek Knurów Szpitalna)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

601 702T 46U 851V 1347 1452 1602 48X 1808Y 1948X 2108X

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

929Z 1202Z 1512Z 1727Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

929Z 1202Z 1512Z 1727Z

636

Knurów Poczta (kierunek Knurów Szpitalna)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

603 704T 48U 853V 1349 1454 1604 50X 1810Y 1950X 2110X

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

931Z 1204Z 1514Z 1729Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

931Z 1204Z 1514Z 1729Z

636

Knurów Remiza (kierunek Knurów Szpitalna)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

605 706T 50U 855V 1351 1456 1606 52X 1812Y 1951X 2111X

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

932Z 1205Z 1515Z 1730Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

932Z 1205Z 1515Z 1730Z

636

Knurów Szpitalna (kierunek Knurów Szpitalna)

Stanowisko: 3

Zobacz przystanek na mapie

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

935Z 1208Z 1518Z 1733Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

935Z 1208Z 1518Z 1733Z

636

Knurów Ułanów (kierunek Knurów Szpitalna)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

937Z 1210Z 1520Z 1735Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

937Z 1210Z 1520Z 1735Z

636

Knurów 26 Stycznia (kierunek Knurów Szpitalna)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

939Z 1212Z 1522Z 1737Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

939Z 1212Z 1522Z 1737Z

636

Knurów Wojska Polskiego (kierunek Knurów Szpitalna)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

941Z 1214Z 1524Z 1739Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

941Z 1214Z 1524Z 1739Z

Orzesze Szkoła

636

Knurów Szpitalna (kierunek Orzesze Szkoła)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

424R 523S 610 710T 838 1243V 1401S 1506 1652W 1832Y 2003Y

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

829Y 949Z 1349Z 1529Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

829Y 949Z 1349Z 1529Z

636

Knurów Remiza (kierunek Orzesze Szkoła)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

426R 526S 613 713T 841 1246V 1404S 1509 1655W 1835Y 2006Y

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

832Y 952Z 1352Z 1532Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

832Y 952Z 1352Z 1532Z

636

Knurów Poczta (kierunek Orzesze Szkoła)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

427R 528S 615 715T 843 1248V 1406S 1511 1657W 1837Y 2007Y

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

833Y 953Z 1353Z 1533Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

833Y 953Z 1353Z 1533Z

636

Knurów Dworcowa (kierunek Orzesze Szkoła)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

429R 530S 617 717T 845 1250V 1408S 1513 1659W 1839Y 2009Y

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

835Y 955Z 1355Z 1535Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

835Y 955Z 1355Z 1535Z

636

Gierałtowice Granica (kierunek Orzesze Szkoła)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

431R 532S 619 719T 847 1252V 1410S 1515 1701W 1841Y 2011Y

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

837Y 957Z 1357Z 1537Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

837Y 957Z 1357Z 1537Z

636

Gierałtowice Wyzwolenia (kierunek Orzesze Szkoła)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

432R 533S 620 720T 848 1253V 1411S 1516 1702W 1842Y 2012Y

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

838Y 958Z 1358Z 1538Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

838Y 958Z 1358Z 1538Z

636

Gierałtowice Kościół (kierunek Orzesze Szkoła)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

434R 535S 622 722T 850 1050U 1255V 1413S 1518 1704W 1844Y 2014Y

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

840Y 1000Z 1400Z 1540Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

840Y 1000Z 1400Z 1540Z

636

Gierałtowice Skrzyżowanie (kierunek Orzesze Szkoła)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

436R 537S 624 724T 852 1052U 1257V 1415S 1520

636

Przyszowice Przejazd Kolejowy [nż] (kierunek Orzesze Szkoła)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

437R 538S 625 726T 854 1054U 1259V 1417S 1522

636

Przyszowice Kościół (kierunek Orzesze Szkoła)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

439R 540S 627 728T 856 1056U 1301V 1419S 1524

636

Przyszowice Droga do Brzegu [nż] (kierunek Orzesze Szkoła)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

442R 543S 630 731T 859 1059U 1304V 1422S 1527

636

Paniówki Rogatka (kierunek Orzesze Szkoła)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

443R 544S 631 732T 900 1100U 1305V 1423S 1528

636

Paniówki Zwycięstwa (kierunek Orzesze Szkoła)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

444R 545S 632 733T 901 1101U 1306V 1424S 1529

636

Paniówki Szkoła (kierunek Orzesze Szkoła)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

445R 546S 633 734T 902 1102U 1307V 1425S 1530

636

Paniówki Skrzyżowanie (kierunek Orzesze Szkoła)

Stanowisko: 3

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

446R 547S 634 735T 903 1103U 1308V 1426S 1531

636

Paniówki Wiśniowa (kierunek Orzesze Szkoła)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

447R 548S 635 736T 904 1104U 1309V 1427S 1532

636

Paniówki Darwina [nż] (kierunek Orzesze Szkoła)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

448R 549S 636 737T 905 1105U 1310V 1428S 1533

636

Chudów Kościół (kierunek Orzesze Szkoła)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

450R 551S 638 739T 907 1107U 1312V 1430S 1535

636

Chudów Szyb [nż] (kierunek Orzesze Szkoła)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

451R 552S 639 740T 908 1108U 1313V 1431S 1536

636

Ornontowice Chudowska (kierunek Orzesze Szkoła)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

452R 553S 640 741T 909 1109U 1314V 1432S 1537

636

Knurów Wojska Polskiego (kierunek Orzesze Szkoła)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

945Z 1345Z 1525Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

945Z 1345Z 1525Z

636

Knurów Kosmonautów (kierunek Orzesze Szkoła)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

947Z 1347Z 1527Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

947Z 1347Z 1527Z

636

Knurów Szpitalna (kierunek Orzesze Szkoła)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

424R 523S 610 710T 838 1243V 1401S 1506 1652W 1832Y 2003Y

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

829Y 949Z 1349Z 1529Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

829Y 949Z 1349Z 1529Z

636

Knurów Remiza (kierunek Orzesze Szkoła)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

426R 526S 613 713T 841 1246V 1404S 1509 1655W 1835Y 2006Y

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

832Y 952Z 1352Z 1532Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

832Y 952Z 1352Z 1532Z

636

Knurów Poczta (kierunek Orzesze Szkoła)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

427R 528S 615 715T 843 1248V 1406S 1511 1657W 1837Y 2007Y

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

833Y 953Z 1353Z 1533Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

833Y 953Z 1353Z 1533Z

636

Knurów Dworcowa (kierunek Orzesze Szkoła)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

429R 530S 617 717T 845 1250V 1408S 1513 1659W 1839Y 2009Y

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

835Y 955Z 1355Z 1535Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

835Y 955Z 1355Z 1535Z

636

Gierałtowice Granica (kierunek Orzesze Szkoła)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

431R 532S 619 719T 847 1252V 1410S 1515 1701W 1841Y 2011Y

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

837Y 957Z 1357Z 1537Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

837Y 957Z 1357Z 1537Z

636

Gierałtowice Wyzwolenia (kierunek Orzesze Szkoła)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

432R 533S 620 720T 848 1253V 1411S 1516 1702W 1842Y 2012Y

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

838Y 958Z 1358Z 1538Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

838Y 958Z 1358Z 1538Z

636

Gierałtowice Kościół (kierunek Orzesze Szkoła)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

434R 535S 622 722T 850 1050U 1255V 1413S 1518 1704W 1844Y 2014Y

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

840Y 1000Z 1400Z 1540Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

840Y 1000Z 1400Z 1540Z

636

Gierałtowice Most (kierunek Orzesze Szkoła)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

1706W 1846Y 2016Y

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

842Y 1002Z 1402Z 1542Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

842Y 1002Z 1402Z 1542Z

636

Ornontowice Granica (kierunek Orzesze Szkoła)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

643 912 1317V 1540 1709W 1849Y 2019Y

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

845Y 1005Z 1405Z 1545Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

845Y 1005Z 1405Z 1545Z

636

Ornontowice Myto (kierunek Orzesze Szkoła)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

453R 554S 644 742T 913 1110U 1318V 1433S 1541 1710W 1850Y 2020Y

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

846Y 1006Z 1406Z 1546Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

846Y 1006Z 1406Z 1546Z

636

Ornontowice Cicha (kierunek Orzesze Szkoła)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

455R 556S 646 744T 915 1112U 1320V 1435S 1543 1712W 1852Y 2022Y

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

848Y 1008Z 1408Z 1548Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

848Y 1008Z 1408Z 1548Z

636

Ornontowice Urząd Gminy (kierunek Orzesze Szkoła)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

456R 557S 647 745T 916 1113U 1321V 1436S 1544 1713W 1853Y 2023Y

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

849Y 1009Z 1409Z 1549Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

849Y 1009Z 1409Z 1549Z

636

Ornontowice Centrum (kierunek Orzesze Szkoła)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

458R 559S 649 918 1115U 1323V 1438S 1546 1855Y 2025Y

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

851Y 1011Z 1411Z 1551Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

851Y 1011Z 1411Z 1551Z

636

Ornontowice Kopalnia Budryk (kierunek Orzesze Szkoła)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

459R 1325V

636

Ornontowice Leśna (kierunek Orzesze Szkoła)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

500R 1326V

636

Ornontowice Żabik (kierunek Orzesze Szkoła)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

501R 1327V

636

Ornontowice Leśna (kierunek Orzesze Szkoła)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

502R 1328V

636

Ornontowice Kopalnia Budryk (kierunek Orzesze Szkoła)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

503R 1329V

636

Ornontowice Zespół Szkół (kierunek Orzesze Szkoła)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

505R 600S 50 919 1116U 1331V 1439S 1547 1856Y 2026Y

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

852Y 1012Z 1412Z 1552Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

852Y 1012Z 1412Z 1552Z

636

Ornontowice Ogródki Działkowe (kierunek Orzesze Szkoła)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

506R 601S 51 920 1117U 1332V 1440S 1548 1857Y 2027Y

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

853Y 1013Z 1413Z 1553Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

853Y 1013Z 1413Z 1553Z

636

Ornontowice Górka (kierunek Orzesze Szkoła)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

507R 602S 52 921 1118U 1333V 1441S 1549 1858Y 2028Y

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

854Y 1014Z 1414Z 1554Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

854Y 1014Z 1414Z 1554Z

636

Orzesze Huta Szkła (kierunek Orzesze Szkoła)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

508R 603S 53 922 1119U 1334V 1442S 1550 1859Y 2029Y

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

855Y 1015Z 1415Z 1555Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

855Y 1015Z 1415Z 1555Z

636

Orzesze Szpital (kierunek Orzesze Szkoła)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

509R 604S 54 923 1120U 1335V 1443S 1551 1900Y 2030Y

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

856Y 1016Z 1416Z 1556Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

856Y 1016Z 1416Z 1556Z

636

Orzesze Kościół (kierunek Orzesze Szkoła)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

512R 607S 57 926 1123U 1338V 1446S 1554 1903Y 2033Y

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

859Y 1019Z 1419Z 1559Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

859Y 1019Z 1419Z 1559Z

636

Orzesze Urząd Miejski (kierunek Orzesze Szkoła)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

513R 608S 58 927 1124U 1339V 1447S 1555 1904Y 2034Y

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

900Y 1020Z 1420Z 1600Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

900Y 1020Z 1420Z 1600Z

636

Orzesze Szkoła (kierunek Orzesze Szkoła)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

514R 609S 59 928 1125U 1340V 1448S 1556 1905Y 2035Y

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

901Y 1021Z 1421Z 1601Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

901Y 1021Z 1421Z 1601Z

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *