Strona główna » Blog » Linia 49, Autobus

Linia 49, Autobus

Sławków ZWM Pętla

49

Osiedle Mydlice Pętla (kierunek Sławków ZWM Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

440 545 658 818 930 1038 1155 1300 1420 1540 1700 1810 1918 2030 2200Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

732 1010 1255 1525 1810 2104

Niedziele i święta

942 1316 1530 1810 2104

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

732 1010 1255 1525 1810

49

Osiedle Mydlice Grynia I (kierunek Sławków ZWM Pętla)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

441 546 659 819 931 1039 1156 1301 1421 1541 1701 1811 1919 2031 2201Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

733 1011 1256 1526 1811 2105

Niedziele i święta

943 1317 1531 1811 2105

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

733 1011 1256 1526 1811

49

Osiedle Mydlice Grynia II (kierunek Sławków ZWM Pętla)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

442 547 700 820 932 1040 1157 1302 1422 1542 1702 1812 1920 2032 2202Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

734 1012 1257 1527 1812 2106

Niedziele i święta

944 1318 1532 1812 2106

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

734 1012 1257 1527 1812

49

Dąbrowa Górnicza Urząd Pracy (kierunek Sławków ZWM Pętla)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

444 550 703 823 935 1043 1200 1305 1425 1545 1705 1815 1922 2034 2204Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

737 1015 1300 1530 1815 2108

Niedziele i święta

947 1321 1535 1815 2108

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

737 1015 1300 1530 1815

49

Dąbrowa Górnicza Huta Bankowa (kierunek Sławków ZWM Pętla)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

445 551 704 824 936 1044 1201 1306 1426 1546 1706 1816 1923 2035 2205Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

738 1016 1301 1531 1816 2109

Niedziele i święta

948 1322 1536 1816 2109

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

738 1016 1301 1531 1816

49

Dąbrowa Górnicza Centrum (kierunek Sławków ZWM Pętla)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

447 553 706 826 938 1046 1203 1308 1428 1548 1708 1818 1925 2037 2207Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

505Y 740 1018 1303 1533 1818 2111

Niedziele i święta

736Y 950 1324 1538 1818 2111

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

505Y 740 1018 1303 1533 1818

49

Dąbrowa Górnicza Aleja Róż (kierunek Sławków ZWM Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

449 555 708 828 940 1048 1205 1310 1430 1550 1710 1820 1927 2039 2209Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

507Y 742 1020 1305 1535 1820 2113

Niedziele i święta

738Y 952 1326 1540 1820 2113

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

507Y 742 1020 1305 1535 1820

49

Reden Wojska Polskiego (kierunek Sławków ZWM Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

450 556 709 829 941 1049 1206 1311 1431 1551 1711 1821 1928 2040 2210Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

508Y 743 1021 1306 1536 1821 2114

Niedziele i święta

739Y 953 1327 1541 1821 2114

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

508Y 743 1021 1306 1536 1821

49

Reden Korczaka (kierunek Sławków ZWM Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

451 558 711 831 943 1051 1208 1313 1433 1553 1713 1823 1929 2041 2211Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

510Y 745 1023 1308 1538 1823 2115

Niedziele i święta

741Y 955 1329 1543 1823 2115

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

510Y 745 1023 1308 1538 1823

49

Dąbrowa Górnicza Staszic (kierunek Sławków ZWM Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

453 600 713 833 945 1053 1210 1315 1435 1555 1715 1825 1931 2043 2213Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

512Y 747 1025 1310 1540 1825 2117

Niedziele i święta

743Y 957 1331 1545 1825 2117

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

512Y 747 1025 1310 1540 1825

49

Dąbrowa Górnicza Albert [nż] (kierunek Sławków ZWM Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

454 601 714 834 946 1054 1211 1316 1436 1556 1716 1826 1932 2044 2214Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

513Y 748 1026 1311 1541 1826 2118

Niedziele i święta

744Y 958 1332 1546 1826 2118

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

513Y 748 1026 1311 1541 1826

49

Strzemieszyce Sulno (kierunek Sławków ZWM Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

456 604 717 837 949 1057 1214 1319 1439 1559 1719 1829 1934 2046 2216Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

515Y 750 1028 1313 1543 1828 2120

Niedziele i święta

746Y 1000 1334 1548 1828 2120

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

515Y 750 1028 1313 1543 1828

49

Strzemieszyce Grabocińska I [nż] (kierunek Sławków ZWM Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

458 606 719 839 951 1059 1216 1321 1441 1601 1721 1831 1936 2048 2218Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

517Y 752 1030 1315 1545 1830 2122

Niedziele i święta

748Y 1002 1336 1550 1830 2122

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

517Y 752 1030 1315 1545 1830

49

Strzemieszyce Grabocińska II [nż] (kierunek Sławków ZWM Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

459 607 720 840 952 1100 1217 1322 1442 1602 1722 1832 1937 2049 2219Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

518Y 753 1031 1316 1546 1831 2123

Niedziele i święta

749Y 1003 1337 1551 1831 2123

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

518Y 753 1031 1316 1546 1831

49

Grabocin Krzyż (kierunek Sławków ZWM Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

500 608 721 841 953 1101 1218 1323 1443 1603 1723 1833 1938 2050 2220Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

519Y 754 1032 1317 1547 1832 2124

Niedziele i święta

750Y 1004 1338 1552 1832 2124

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

519Y 754 1032 1317 1547 1832

49

Grabocin Wopistów (kierunek Sławków ZWM Pętla)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

502 610 723 843 955 1103 1220 1325 1445 1605 1725 1835 1940 2052 2222Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

521Y 756 1034 1319 1549 1834 2126

Niedziele i święta

752Y 1006 1340 1554 1834 2126

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

521Y 756 1034 1319 1549 1834

49

Grabocin Kościuszkowców (kierunek Sławków ZWM Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

503 611 724 844 956 1104 1221 1326 1446 1606 1726 1836 1941 2053 2223Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

522Y 757 1035 1320 1550 1835 2127

Niedziele i święta

753Y 1007 1341 1555 1835 2127

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

522Y 757 1035 1320 1550 1835

49

Grabocin Polna [nż] (kierunek Sławków ZWM Pętla)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

504 612 725 845 957 1105 1222 1327 1447 1607 1727 1837 1942 2054 2224Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

523Y 758 1036 1321 1551 1836 2128

Niedziele i święta

754Y 1008 1342 1556 1836 2128

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

523Y 758 1036 1321 1551 1836

49

Grabocin Sosnowiecka (kierunek Sławków ZWM Pętla)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

506 614 727 847 959 1107 1224 1329 1449 1609 1729 1839 1944 2056 2226Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

525Y 800 1038 1323 1553 1838 2130

Niedziele i święta

756Y 1010 1344 1558 1838 2130

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

525Y 800 1038 1323 1553 1838

49

Strzemieszyce Aleja Za Remizą (kierunek Sławków ZWM Pętla)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

507 615 728 848 1000 1108 1225 1330 1450 1610 1730 1840 1945 2057 2227Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

526Y 801 1039 1324 1554 1839 2131

Niedziele i święta

757Y 1011 1345 1559 1839 2131

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

526Y 801 1039 1324 1554 1839

49

Strzemieszyce Szałasowizna (kierunek Sławków ZWM Pętla)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

509 617 730 850 1002 1110 1227 1332 1452 1612 1732 1842 1947 2059 2229Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

528Y 803 1041 1326 1556 1841 2133

Niedziele i święta

759Y 1013 1347 1601 1841 2133

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

528Y 803 1041 1326 1556 1841

49

Strzemieszyce Dworzec Południowy (kierunek Sławków ZWM Pętla)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

511 619 732 852 1004 1112 1229 1334 1454 1614 1734 1844 1949 2101 2231Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

530Y 805 1043 1328 1558 1843 2135

Niedziele i święta

801Y 1015 1349 1603 1843 2135

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

530Y 805 1043 1328 1558 1843

49

Strzemieszyce Przejazd Kolejowy III (kierunek Sławków ZWM Pętla)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

512 620 733 853 1005 1113 1230 1335 1455 1615 1735 1845 1950 2102 2232Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

531Y 806 1044 1329 1559 1844 2136

Niedziele i święta

802Y 1016 1350 1604 1844 2136

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

531Y 806 1044 1329 1559 1844

49

Strzemieszyce Stacja Paliw (kierunek Sławków ZWM Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

514 622 735 855 1007 1115 1232 1337 1457 1617 1737 1847 1952 2104 2234Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

533Y 808 1046 1331 1601 1846 2138

Niedziele i święta

804Y 1018 1352 1606 1846 2138

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

533Y 808 1046 1331 1601 1846

49

Strzemieszyce Fabryka (kierunek Sławków ZWM Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

515 623 736 856 1008 1116 1233 1338 1458 1618 1738 1848 1953 2105 2235Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

534Y 809 1047 1332 1602 1847 2139

Niedziele i święta

805Y 1019 1353 1607 1847 2139

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

534Y 809 1047 1332 1602 1847

49

Strzemieszyce Krzyż (kierunek Sławków ZWM Pętla)

Stanowisko: 3

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

517 625 738 858 1010 1118 1235 1340 1500 1620 1740 1850 1955 2107 2237Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

536Y 811 1049 1334 1604 1849 2141

Niedziele i święta

807Y 1021 1355 1609 1849 2141

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

536Y 811 1049 1334 1604 1849

49

Strzemieszyce Ciołkowizna (kierunek Sławków ZWM Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

518 626 739 859 1011 1119 1236 1341 1501 1621 1741 1851 1956 2108 2238Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

537Y 812 1050 1335 1605 1850 2142

Niedziele i święta

808Y 1022 1356 1610 1850 2142

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

537Y 812 1050 1335 1605 1850

49

Strzemieszyce Rodzinna [nż] (kierunek Sławków ZWM Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

519 627 740 900 1012 1120 1237 1342 1502 1622 1742 1852 1957 2109 2239Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

538Y 813 1051 1336 1606 1851 2143

Niedziele i święta

809Y 1023 1357 1611 1851 2143

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

538Y 813 1051 1336 1606 1851

49

Groniec Świerkowa [nż] (kierunek Sławków ZWM Pętla)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

520 628 741 901 1013 1121 1238 1343 1503 1623 1743 1853 1958 2110 2240Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

539Y 814 1052 1337 1607 1852 2144

Niedziele i święta

810Y 1024 1358 1612 1852 2144

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

539Y 814 1052 1337 1607 1852

49

Groniec Kozibródek (kierunek Sławków ZWM Pętla)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

522 630 743 903 1015 1123 1240 1345 1505 1625 1745 1855 2000 2112 2242Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

541Y 816 1054 1339 1609 1854 2146

Niedziele i święta

812Y 1026 1400 1614 1854 2146

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

541Y 816 1054 1339 1609 1854

49

Groniec [nż] (kierunek Sławków ZWM Pętla)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

523 631 744 904 1016 1124 1241 1346 1506 1626 1746 1856 2001 2113 2243Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

542Y 817 1055 1340 1610 1855 2147

Niedziele i święta

813Y 1027 1401 1615 1855 2147

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

542Y 817 1055 1340 1610 1855

49

Niwa [nż] (kierunek Sławków ZWM Pętla)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

525 633 746 906 1018 1126 1243 1348 1508 1628 1748 1858 2002 2114 2244Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

543Y 818 1056 1341 1611 1856 2148

Niedziele i święta

814Y 1028 1402 1616 1856 2148

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

543Y 818 1056 1341 1611 1856

49

Niwa Schronisko (kierunek Sławków ZWM Pętla)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

526 634 747 907 1019 1127 1244 1349 1509 1629 1749 1859 2003 2115 2245Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

544Y 819 1057 1342 1612 1857 2149

Niedziele i święta

815Y 1029 1403 1617 1857 2149

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

544Y 819 1057 1342 1612 1857

49

Niwa Hrubieszowska [nż] (kierunek Sławków ZWM Pętla)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

528 636 749 909 1021 1129 1246 1351 1511 1631 1751 1901 2005 2117 2247Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

546Y 821 1059 1344 1614 1859 2151

Niedziele i święta

817Y 1031 1405 1619 1859 2151

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

546Y 821 1059 1344 1614 1859

49

Sławków Korzenna (kierunek Sławków ZWM Pętla)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

529 637 750 910 1022 1130 1247 1352 1512 1632 1752 1902 2006 2118 2248Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

547Y 822 1100 1345 1615 1900 2152

Niedziele i święta

818Y 1032 1406 1620 1900 2152

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

547Y 822 1100 1345 1615 1900

49

Sławków Owocowa (kierunek Sławków ZWM Pętla)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

531 639 752 912 1024 1132 1249 1354 1514 1634 1754 1903 2007 2119 2249Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

549Y 824 1102 1347 1617 1901 2153

Niedziele i święta

820Y 1034 1408 1622 1901 2153

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

549Y 824 1102 1347 1617 1901

49

Sławków Kolejowa (kierunek Sławków ZWM Pętla)

Stanowisko: 4

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

532 640 753 913 1025 1133 1250 1355 1515 1635 1755 1904 2008 2120 2250Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

550Y 825 1103 1348 1618 1902 2154

Niedziele i święta

821Y 1035 1409 1623 1902 2154

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

550Y 825 1103 1348 1618 1902

49

Sławków Dworzec PKP (kierunek Sławków ZWM Pętla)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

534 642 755 915 1027 1135 1252 1357 1517 1637 1757 1906 2010 2122 2252Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

552Y 827 1105 1350 1620 1904 2156

Niedziele i święta

823Y 1037 1411 1625 1904 2156

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

552Y 827 1105 1350 1620 1904

49

Sławków Szkoła (kierunek Sławków ZWM Pętla)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

535 643 756 916 1028 1136 1253 1358 1518 1638 1758 1907 2011 2123 2253Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

553Y 828 1106 1351 1621 1905 2157

Niedziele i święta

824Y 1038 1412 1626 1905 2157

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

553Y 828 1106 1351 1621 1905

49

Sławków Świętojańska (kierunek Sławków ZWM Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

536 644 757 917 1029 1137 1254 1359 1519 1639 1759 1908 2012 2124 2254Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

554Y 829 1107 1352 1622 1906 2158

Niedziele i święta

825Y 1039 1413 1627 1906 2158

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

554Y 829 1107 1352 1622 1906

49

Sławków Rynek (kierunek Sławków ZWM Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

537 645 758 918 1030 1138 1255 1400 1520 1640 1800 1909 2013 2125

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

555Y 830 1108 1353 1623 1907 2159

Niedziele i święta

826Y 1040 1414 1628 1907 2159

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

555Y 830 1108 1353 1623 1907

49

Sławków Olkuska (kierunek Sławków ZWM Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

539 647 800 920 1032 1140 1257 1402 1522 1642 1802 1911 2015 2127

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

557Y 832 1110 1355 1625 1909 2201

Niedziele i święta

828Y 1042 1416 1630 1909 2201

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

557Y 832 1110 1355 1625 1909

49

Sławków ZWM (kierunek Sławków ZWM Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

540 648 801 921 1033 1141 1258 1403 1523 1643 1803 1912 2016 2128

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

558Y 833 1111 1356 1626 1910 2202

Niedziele i święta

829Y 1043 1417 1631 1910 2202

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

558Y 833 1111 1356 1626 1910

49

Sławków ZWM Pętla (kierunek Sławków ZWM Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

541 649 802 922 1034 1142 1259 1404 1524 1644 1804 1913 2017 2129

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

559Y 834 1112 1357 1627 1911 2203

Niedziele i święta

830Y 1044 1418 1632 1911 2203

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

559Y 834 1112 1357 1627 1911

Osiedle Mydlice Pętla

49

Sławków ZWM Pętla (kierunek Osiedle Mydlice Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

546 654 807 927 1039 1148 1310 1414 1539 1649 1809 1918 2029 2209

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

619 845 1120 1414 1630 1939 2209Z

Niedziele i święta

833 1210 1420 1635 1939 2209Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

619 845 1120 1414 1630

49

Sławków ZWM (kierunek Osiedle Mydlice Pętla)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

547 655 808 928 1040 1149 1311 1415 1540 1650 1810 1919 2030 2210

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

620 846 1121 1415 1631 1940 2210Z

Niedziele i święta

834 1211 1421 1636 1940 2210Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

620 846 1121 1415 1631

49

Sławków Olkuska (kierunek Osiedle Mydlice Pętla)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

548 656 809 929 1041 1150 1312 1416 1541 1651 1811 1920 2031 2211

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

621 847 1122 1416 1632 1941 2211Z

Niedziele i święta

835 1212 1422 1637 1941 2211Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

621 847 1122 1416 1632

49

Sławków Rynek (kierunek Osiedle Mydlice Pętla)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

442Y 550 658 811 931 1043 1152 1314 1418 1543 1653 1813 1922 2033 2213

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

623 849 1124 1418 1634 1943 2213Z

Niedziele i święta

837 1214 1424 1639 1943 2213Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

623 849 1124 1418 1634

49

Sławków Urząd Miasta (Siewierska) (kierunek Osiedle Mydlice Pętla)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

443Y 551 659 812 932 1044 1153 1315 1419 1544 1654 1814 1923 2034 2214

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

624 850 1125 1419 1635 1944 2214Z

Niedziele i święta

838 1215 1425 1640 1944 2214Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

624 850 1125 1419 1635

49

Sławków Szkoła (kierunek Osiedle Mydlice Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

444Y 552 700 813 933 1045 1154 1316 1420 1545 1655 1815 1924 2035 2215

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

625 851 1126 1420 1636 1945 2215Z

Niedziele i święta

839 1216 1426 1641 1945 2215Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

625 851 1126 1420 1636

49

Sławków Dworzec PKP (kierunek Osiedle Mydlice Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

445Y 553 701 814 934 1046 1155 1317 1421 1546 1656 1816 1925 2036 2216

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

626 852 1127 1421 1637 1946 2216Z

Niedziele i święta

840 1217 1427 1642 1946 2216Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

626 852 1127 1421 1637

49

Sławków Kolejowa (kierunek Osiedle Mydlice Pętla)

Stanowisko: 3

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

447Y 555 703 816 936 1048 1157 1319 1423 1548 1658 1818 1927 2038 2218

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

628 854 1129 1423 1639 1948 2218Z

Niedziele i święta

842 1219 1429 1644 1948 2218Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

628 854 1129 1423 1639

49

Sławków Owocowa (kierunek Osiedle Mydlice Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

448Y 556 704 817 937 1049 1158 1320 1424 1549 1659 1819 1928 2039 2219

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

629 855 1130 1424 1640 1949 2219Z

Niedziele i święta

843 1220 1430 1645 1949 2219Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

629 855 1130 1424 1640

49

Sławków Korzenna (kierunek Osiedle Mydlice Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

449Y 558 706 819 939 1051 1200 1322 1426 1551 1701 1821 1929 2040 2220

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

631 857 1132 1426 1642 1950 2220Z

Niedziele i święta

845 1222 1432 1647 1950 2220Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

631 857 1132 1426 1642

49

Niwa Hrubieszowska [nż] (kierunek Osiedle Mydlice Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

450Y 559 707 820 940 1052 1201 1323 1427 1552 1702 1822 1930 2041 2221

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

632 858 1133 1427 1643 1951 2221Z

Niedziele i święta

846 1223 1433 1648 1951 2221Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

632 858 1133 1427 1643

49

Niwa Schronisko (kierunek Osiedle Mydlice Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

452Y 601 709 822 942 1054 1203 1325 1429 1554 1704 1824 1932 2043 2223

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

634 900 1135 1429 1645 1953 2223Z

Niedziele i święta

848 1225 1435 1650 1953 2223Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

634 900 1135 1429 1645

49

Niwa [nż] (kierunek Osiedle Mydlice Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

453Y 602 710 823 943 1055 1204 1326 1430 1555 1705 1825 1933 2044 2224

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

635 901 1136 1430 1646 1954 2224Z

Niedziele i święta

849 1226 1436 1651 1954 2224Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

635 901 1136 1430 1646

49

Groniec [nż] (kierunek Osiedle Mydlice Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

454Y 604 712 825 945 1057 1206 1328 1432 1557 1707 1827 1934 2045 2225

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

636 902 1137 1431 1647 1955 2225Z

Niedziele i święta

850 1227 1437 1652 1955 2225Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

636 902 1137 1431 1647

49

Groniec Kozibródek (kierunek Osiedle Mydlice Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

455Y 605 713 826 946 1058 1207 1329 1433 1558 1708 1828 1935 2046 2226

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

637 903 1138 1432 1648 1956 2226Z

Niedziele i święta

851 1228 1438 1653 1956 2226Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

637 903 1138 1432 1648

49

Groniec Świerkowa [nż] (kierunek Osiedle Mydlice Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

457Y 607 715 828 948 1100 1209 1331 1435 1600 1710 1830 1937 2048 2228

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

639 905 1140 1434 1650 1958 2228Z

Niedziele i święta

853 1230 1440 1655 1958 2228Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

639 905 1140 1434 1650

49

Strzemieszyce Rodzinna [nż] (kierunek Osiedle Mydlice Pętla)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

458Y 608 716 829 949 1101 1210 1332 1436 1601 1711 1831 1938 2049 2229

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

640 906 1141 1435 1651 1959 2229Z

Niedziele i święta

854 1231 1441 1656 1959 2229Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

640 906 1141 1435 1651

49

Strzemieszyce Ciołkowizna (kierunek Osiedle Mydlice Pętla)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

459Y 609 717 830 950 1102 1211 1333 1437 1602 1712 1832 1939 2050 2230

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

641 907 1142 1436 1652 2000 2230Z

Niedziele i święta

855 1232 1442 1657 2000 2230Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

641 907 1142 1436 1652

49

Strzemieszyce Krzyż (kierunek Osiedle Mydlice Pętla)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

500Y 610 718 831 951 1103 1212 1334 1438 1603 1713 1833 1940 2051 2231

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

642 908 1143 1437 1653 2001 2231Z

Niedziele i święta

856 1233 1443 1658 2001 2231Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

642 908 1143 1437 1653

49

Strzemieszyce Fabryka (kierunek Osiedle Mydlice Pętla)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

502Y 612 720 833 953 1105 1214 1336 1440 1605 1715 1835 1942 2053 2233

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

644 910 1145 1439 1655 2003 2233Z

Niedziele i święta

858 1235 1445 1700 2003 2233Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

644 910 1145 1439 1655

49

Strzemieszyce Stacja Paliw (kierunek Osiedle Mydlice Pętla)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

503Y 613 721 834 954 1106 1215 1337 1441 1606 1716 1836 1943 2054 2234

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

645 911 1146 1440 1656 2004 2234Z

Niedziele i święta

859 1236 1446 1701 2004 2234Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

645 911 1146 1440 1656

49

Strzemieszyce Przejazd Kolejowy III (kierunek Osiedle Mydlice Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

505Y 615 723 836 956 1108 1217 1339 1443 1608 1718 1838 1945 2056 2236

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

647 913 1148 1442 1658 2006 2236Z

Niedziele i święta

901 1238 1448 1703 2006 2236Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

647 913 1148 1442 1658

49

Strzemieszyce Dworzec Południowy (kierunek Osiedle Mydlice Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

507Y 617 725 838 958 1110 1219 1341 1445 1610 1720 1840 1947 2058 2238

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

649 915 1150 1444 1700 2008 2238Z

Niedziele i święta

903 1240 1450 1705 2008 2238Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

649 915 1150 1444 1700

49

Strzemieszyce Szałasowizna (kierunek Osiedle Mydlice Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

509Y 619 727 840 1000 1112 1221 1343 1447 1612 1722 1842 1949 2100 2240

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

651 917 1152 1446 1702 2010 2240Z

Niedziele i święta

905 1242 1452 1707 2010 2240Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

651 917 1152 1446 1702

49

Strzemieszyce Aleja Za Remizą (kierunek Osiedle Mydlice Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

511Y 621 729 842 1002 1114 1223 1345 1449 1614 1724 1844 1951 2102 2242

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

653 919 1154 1448 1704 2012 2242Z

Niedziele i święta

907 1244 1454 1709 2012 2242Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

653 919 1154 1448 1704

49

Grabocin Sosnowiecka (kierunek Osiedle Mydlice Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

512Y 622 730 843 1003 1115 1224 1346 1450 1615 1725 1845 1952 2103 2243

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

654 920 1155 1449 1705 2013 2243Z

Niedziele i święta

908 1245 1455 1710 2013 2243Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

654 920 1155 1449 1705

49

Grabocin Polna [nż] (kierunek Osiedle Mydlice Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

514Y 624 732 845 1005 1117 1226 1348 1452 1617 1727 1847 1954 2105 2245

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

656 922 1157 1451 1707 2015 2245Z

Niedziele i święta

910 1247 1457 1712 2015 2245Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

656 922 1157 1451 1707

49

Grabocin Kościuszkowców (kierunek Osiedle Mydlice Pętla)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

515Y 625 733 846 1006 1118 1227 1349 1453 1618 1728 1848 1955 2106 2246

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

657 923 1158 1452 1708 2016 2246Z

Niedziele i święta

911 1248 1458 1713 2016 2246Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

657 923 1158 1452 1708

49

Grabocin Wopistów (kierunek Osiedle Mydlice Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

516Y 626 734 847 1007 1119 1228 1350 1454 1619 1729 1849 1956 2107 2247

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

658 924 1159 1453 1709 2017 2247Z

Niedziele i święta

912 1249 1459 1714 2017 2247Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

658 924 1159 1453 1709

49

Grabocin Krzyż (kierunek Osiedle Mydlice Pętla)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

517Y 627 735 848 1008 1120 1229 1351 1455 1620 1730 1850 1957 2108 2248

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

659 925 1200 1454 1710 2018 2248Z

Niedziele i święta

913 1250 1500 1715 2018 2248Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

659 925 1200 1454 1710

49

Strzemieszyce Grabocińska II [nż] (kierunek Osiedle Mydlice Pętla)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

519Y 629 737 850 1010 1122 1231 1353 1457 1622 1732 1852 1959 2110 2250

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

701 927 1202 1456 1712 2020 2250Z

Niedziele i święta

915 1252 1502 1717 2020 2250Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

701 927 1202 1456 1712

49

Strzemieszyce Grabocińska I [nż] (kierunek Osiedle Mydlice Pętla)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

520Y 630 738 851 1011 1123 1232 1354 1458 1623 1733 1853 2000 2111 2251

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

702 928 1203 1457 1713 2021 2251Z

Niedziele i święta

916 1253 1503 1718 2021 2251Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

702 928 1203 1457 1713

49

Strzemieszyce Sulno (kierunek Osiedle Mydlice Pętla)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

522Y 632 740 853 1013 1125 1234 1356 1500 1625 1735 1855 2002 2113 2253

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

704 930 1205 1459 1715 2023 2253Z

Niedziele i święta

918 1255 1505 1720 2023 2253Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

704 930 1205 1459 1715

49

Dąbrowa Górnicza Albert [nż] (kierunek Osiedle Mydlice Pętla)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

525Y 635 743 856 1016 1128 1237 1359 1503 1628 1738 1858 2004 2115 2255

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

706 932 1207 1501 1717 2025 2255Z

Niedziele i święta

920 1257 1507 1722 2025 2255Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

706 932 1207 1501 1717

49

Dąbrowa Górnicza Staszic (kierunek Osiedle Mydlice Pętla)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

526Y 636 744 857 1017 1129 1238 1400 1504 1629 1739 1859 2005 2116 2256

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

707 933 1208 1502 1718 2026 2256Z

Niedziele i święta

921 1258 1508 1723 2026 2256Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

707 933 1208 1502 1718

49

Reden Korczaka (kierunek Osiedle Mydlice Pętla)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

528Y 638 746 859 1019 1131 1240 1402 1506 1631 1741 1901 2007 2118 2258

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

709 935 1210 1504 1720 2028 2258Z

Niedziele i święta

923 1300 1510 1725 2028 2258Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

709 935 1210 1504 1720

49

Reden Wojska Polskiego (kierunek Osiedle Mydlice Pętla)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

530Y 640 748 901 1021 1133 1242 1404 1508 1633 1743 1902 2008 2119 2259

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

710 936 1211 1505 1721 2029 2259Z

Niedziele i święta

924 1301 1511 1726 2029 2259Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

710 936 1211 1505 1721

49

Dąbrowa Górnicza Aleja Róż (kierunek Osiedle Mydlice Pętla)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

532Y 642 750 903 1023 1135 1244 1406 1510 1635 1745 1904 2010 2121 2301

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

712 938 1213 1507 1723 2031 2301Z

Niedziele i święta

926 1303 1513 1728 2031 2301Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

712 938 1213 1507 1723

49

Dąbrowa Górnicza Centrum (kierunek Osiedle Mydlice Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

533Y 643 751 904 1024 1136 1245 1407 1511 1636 1746 1905 2011 2122 2302

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

713 939 1214 1508 1724 2032

Niedziele i święta

927 1304 1514 1729 2032

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

713 939 1214 1508 1724

49

Dąbrowa Górnicza Szkoła Górnicza (kierunek Osiedle Mydlice Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

536Y 646 754 907 1027 1139 1248 1410 1514 1639 1749 1907 2013 2124 2304

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

715 941 1216 1510 1726 2034

Niedziele i święta

929 1306 1516 1731 2034

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

715 941 1216 1510 1726

49

Osiedle Mydlice Szpital (kierunek Osiedle Mydlice Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

537Y 647 755 908 1028 1140 1249 1411 1515 1640 1750 1908 2014 2125 2305

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

716 942 1217 1511 1727 2035

Niedziele i święta

930 1307 1517 1732 2035

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

716 942 1217 1511 1727

49

Osiedle Mydlice Grynia II (kierunek Osiedle Mydlice Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

540Y 650 758 911 1031 1143 1252 1414 1518 1643 1753 1910 2016 2127 2307

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

718 944 1219 1513 1729 2037

Niedziele i święta

932 1309 1519 1734 2037

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

718 944 1219 1513 1729

49

Osiedle Mydlice Grynia I (kierunek Osiedle Mydlice Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

541Y 651 759 912 1032 1144 1253 1415 1519 1644 1754 1911 2017 2128 2308

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

719 945 1220 1514 1730 2038

Niedziele i święta

933 1310 1520 1735 2038

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

719 945 1220 1514 1730

49

Osiedle Mydlice Pętla (kierunek Osiedle Mydlice Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

542Y 652 800 913 1033 1145 1254 1416 1520 1645 1755 1912 2018 2129 2309

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

720 946 1221 1515 1731 2039

Niedziele i święta

934 1311 1521 1736 2039

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

720 946 1221 1515 1731

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *