Strona główna » Blog » Linia 39, Autobus

Linia 39, Autobus

Bytom Dworzec

39

Kochłowice Kopalnia Śląsk (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

445 515 55 630 705 40 815Z 50Z 925Z 1045 1150 1225 1300 35 1420 1500 40Z 1630Z 1705Z 40Z 1820Z 40Z 1915 2010 2110 2205 50W

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

515 705 850Z 1000Z 1150 1305 1410 55 1555Z 1705Z 45Z 1815 1915 2010 2110 2205 50W

Wszystkich Świętych

515 705 850Z 1000Z 1100 50 1225 1305 35 1410 55 1525 55Z 1630Z 1705Z 45Z 1815 1915 2010 2110 2205 50W

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

515 705 850Z 1000Z 1150 1305 1410 55 1555Z 1705Z 45Z

39

Kochłowice Kalinowa (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

446 518 58 633 708 43 818Z 53Z 928Z 1048 1153 1228 1303 38 1423 1503 43Z 1633Z 1708Z 43Z 1823Z 43Z 1917 2012 2112 2207 52W

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

517 707 852Z 1002Z 1152 1307 1412 57 1557Z 1707Z 47Z 1817 1917 2012 2112 2207 52W

Wszystkich Świętych

517 707 852Z 1002Z 1102 52 1227 1307 37 1412 57 1527 57Z 1632Z 1707Z 47Z 1817 1917 2012 2112 2207 52W

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

517 707 852Z 1002Z 1152 1307 1412 57 1557Z 1707Z 47Z

39

Kochłowice Szkoła (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

447 519 59 634 709 44 819Z 54Z 929Z 1049 1154 1229 1304 39 1424 1504 44Z 1634Z 1709Z 44Z 1824Z 44Z 1918 2013 2113 2208 53W

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

518 708 853Z 1003Z 1153 1308 1413 58 1558Z 1708Z 48Z 1818 1918 2013 2113 2208 53W

Wszystkich Świętych

518 708 853Z 1003Z 1103 53 1228 1308 38 1413 58 1528 58Z 1633Z 1708Z 48Z 1818 1918 2013 2113 2208 53W

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

518 708 853Z 1003Z 1153 1308 1413 58 1558Z 1708Z 48Z

39

Kochłowice Kościół (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

449 522 602 37 712 47 822Z 57Z 932Z 1052 1157 1232 1307 42 1427 1507 47Z 1637Z 1712Z 47Z 1827Z 47Z 1920 2015 2115 2210 55W

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

520 710 855Z 1005Z 1155 1310 1415 1500 1600Z 1710Z 50Z 1820 1920 2015 2115 2210 55W

Wszystkich Świętych

520 710 855Z 1005Z 1105 55 1230 1310 40 1415 1500 30 1600Z 35Z 1710Z 50Z 1820 1920 2015 2115 2210 55W

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

520 710 855Z 1005Z 1155 1310 1415 1500 1600Z 1710Z 50Z

39

Kochłowice Rynek (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

450 523 603 38 713 48 823Z 58Z 933Z 1053 1158 1233 1308 43 1428 1508 48Z 1638Z 1713Z 48Z 1828Z 48Z 1921 2016 2116 2211 56W

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

521 711 856Z 1006Z 1156 1311 1416 1501 1601Z 1711Z 51Z 1821 1921 2016 2116 2211 56W

Wszystkich Świętych

521 711 856Z 1006Z 1106 56 1231 1311 41 1416 1501 31 1601Z 36Z 1711Z 51Z 1821 1921 2016 2116 2211 56W

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

521 711 856Z 1006Z 1156 1311 1416 1501 1601Z 1711Z 51Z

39

Kochłowice Krzyż (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

452 526 606 41 716 51 826Z 901Z 36Z 1056 1201 36 1311 46 1431 1511 51Z 1641Z 1716Z 51Z 1831Z 51Z 1923 2018 2118 2213 58W

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

523 713 858Z 1008Z 1158 1313 1418 1503 1603Z 1713Z 53Z 1823 1923 2018 2118 2213 58W

Wszystkich Świętych

523 713 858Z 1008Z 1108 58 1233 1313 43 1418 1503 33 1603Z 38Z 1713Z 53Z 1823 1923 2018 2118 2213 58W

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

523 713 858Z 1008Z 1158 1313 1418 1503 1603Z 1713Z 53Z

39

Kochłowice Tunkla (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

453 528 608 43 718 53 828Z 903Z 38Z 1058 1203 38 1313 48 1433 1513 53Z 1643Z 1718Z 53Z 1833Z 53Z 1925 2020 2120 2215 2300W

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

525 715 900Z 1010Z 1200 1315 1420 1505 1605Z 1715Z 55Z 1825 1925 2020 2120 2215 2300W

Wszystkich Świętych

525 715 900Z 1010Z 1110 1200 35 1315 45 1420 1505 35 1605Z 40Z 1715Z 55Z 1825 1925 2020 2120 2215 2300W

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

525 715 900Z 1010Z 1200 1315 1420 1505 1605Z 1715Z 55Z

39

Kochłowice Kopalnia Nowy Wirek (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

455 530 610 45 720 55 830Z 905Z 40Z 1100 1205 40 1315 50 1435 1515 55Z 1645Z 1720Z 55Z 1835Z 55Z 1927 2022 2122 2217 2302W

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

527 717 902Z 1012Z 1202 1317 1422 1507 1607Z 1717Z 57Z 1827 1927 2022 2122 2217 2302W

Wszystkich Świętych

527 717 902Z 1012Z 1112 1202 37 1317 47 1422 1507 37 1607Z 42Z 1717Z 57Z 1827 1927 2022 2122 2217 2302W

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

527 717 902Z 1012Z 1202 1317 1422 1507 1607Z 1717Z 57Z

39

Zgoda Droga Kochłowicka (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

456 532 612 47 722 57 832Z 907Z 42Z 1102 1207 42 1317 52 1437 1517 57Z 1647Z 1722Z 57Z 1837Z 57Z 1928 2023 2123 2218 2303W

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

528 718 903Z 1013Z 1203 1318 1423 1508 1608Z 1718Z 58Z 1828 1928 2023 2123 2218 2303W

Wszystkich Świętych

528 718 903Z 1013Z 1113 1203 38 1318 48 1423 1508 38 1608Z 43Z 1718Z 58Z 1828 1928 2023 2123 2218 2303W

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

528 718 903Z 1013Z 1203 1318 1423 1508 1608Z 1718Z 58Z

39

Bykowina Niedźwiedziniec (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

420X 58 534 614 49 724 59 834Z 909Z 44Z 1104 1209 44 1319 54 1439 1519 59Z 1649Z 1724Z 59Z 1839Z 59Z 1930 2025 2125 2220 2305W

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

420X 530 720 905Z 1015Z 1205 1320 1425 1510 1610Z 1720Z 1800Z 30 1930 2025 2125 2220 2305W

Wszystkich Świętych

420X 530 720 905Z 1015Z 1115 1205 40 1320 50 1425 1510 40 1610Z 45Z 1720Z 1800Z 30 1930 2025 2125 2220 2305W

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

420X 530 720 905Z 1015Z 1205 1320 1425 1510 1610Z 1720Z 1800Z

39

Bykowina 11 Listopada (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

421X 59 535 615 50 725 800 35Z 910Z 45Z 1105 1210 45 1320 55 1440 1520 1600Z 50Z 1725Z 1800Z 40Z 1900Z 31 2026 2126 2221 2306W

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

421X 531 721 906Z 1016Z 1206 1321 1426 1511 1611Z 1721Z 1801Z 31 1931 2026 2126 2221 2306W

Wszystkich Świętych

421X 531 721 906Z 1016Z 1116 1206 41 1321 51 1426 1511 41 1611Z 46Z 1721Z 1801Z 31 1931 2026 2126 2221 2306W

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

421X 531 721 906Z 1016Z 1206 1321 1426 1511 1611Z 1721Z 1801Z

39

Bykowina Gwarecka (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

422X 500 37 617 52 727 802 37Z 912Z 47Z 1107 1212 47 1322 57 1442 1522 1602Z 52Z 1727Z 1802Z 42Z 1902Z 33 2028 2128 2223 2307W

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

422X 533 723 908Z 1018Z 1208 1323 1428 1513 1613Z 1723Z 1803Z 33 1933 2028 2128 2223 2307W

Wszystkich Świętych

422X 533 723 908Z 1018Z 1118 1208 43 1323 53 1428 1513 43 1613Z 48Z 1723Z 1803Z 33 1933 2028 2128 2223 2307W

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

422X 533 723 908Z 1018Z 1208 1323 1428 1513 1613Z 1723Z 1803Z

39

Bykowina Górnośląska (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

424X 502 39 619 54 729 804 39Z 914Z 49Z 1109 1214 49 1324 59 1444 1524 1604Z 54Z 1729Z 1804Z 44Z 1904Z 35 2030 2130 2225 2309W

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

424X 535 725 910Z 1020Z 1210 1325 1430 1515 1615Z 1725Z 1805Z 35 1935 2030 2130 2225 2309W

Wszystkich Świętych

424X 535 725 910Z 1020Z 1120 1210 45 1325 55 1430 1515 45 1615Z 50Z 1725Z 1805Z 35 1935 2030 2130 2225 2309W

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

424X 535 725 910Z 1020Z 1210 1325 1430 1515 1615Z 1725Z 1805Z

39

Wirek Katowicka (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

425X 504 41 621 56 731 806 41Z 916Z 51Z 1111 1216 51 1326 1401 46 1526 1606Z 56Z 1731Z 1806Z 46Z 1905Z 36 2031 2131 2226 2310W

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

425X 536 726 911Z 1021Z 1211 1326 1431 1516 1616Z 1726Z 1806Z 36 1936 2031 2131 2226 2310W

Wszystkich Świętych

425X 536 726 911Z 1021Z 1121 1211 46 1326 56 1431 1516 46 1616Z 51Z 1726Z 1806Z 36 1936 2031 2131 2226 2310W

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

425X 536 726 911Z 1021Z 1211 1326 1431 1516 1616Z 1726Z 1806Z

39

Wirek Odrodzenia (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

426X 506 43 623 58 733 808 43Z 918Z 53Z 1113 1218 53 1328 1403 48 1528 1608Z 58Z 1733Z 1808Z 48Z 1907Z 38 2033 2133 2228 2311W

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

426X 538 728 913Z 1023Z 1213 1328 1433 1518 1618Z 1728Z 1808Z 38 1938 2033 2133 2228 2311W

Wszystkich Świętych

426X 538 728 913Z 1023Z 1123 1213 48 1328 58 1433 1518 48 1618Z 53Z 1728Z 1808Z 38 1938 2033 2133 2228 2311W

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

426X 538 728 913Z 1023Z 1213 1328 1433 1518 1618Z 1728Z 1808Z

39

Wirek Kopalnia Pokój (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

427X 508 45 625 700 35 810 45Z 920Z 55Z 1115 1220 55 1330 1405 50 1530 1610Z 1700Z 35Z 1810Z 50Z 1909Z 40 2035 2135 2230 2312W

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

427X 540 730 915Z 1025Z 1215 1330 1435 1520 1620Z 1730Z 1810Z 40 1940 2035 2135 2230 2312W

Wszystkich Świętych

427X 540 730 915Z 1025Z 1125 1215 50 1330 1400 35 1520 50 1620Z 55Z 1730Z 1810Z 40 1940 2035 2135 2230 2312W

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

427X 540 730 915Z 1025Z 1215 1330 1435 1520 1620Z 1730Z 1810Z

39

Nowy Bytom Urząd Miasta (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

2314W

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

2314W

Wszystkich Świętych

2314W

39

Nowy Bytom Centrum (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

429X 511 48 628 703 38 813 48Z 923Z 58Z 1118 1223 58 1333 1408 53 1533 1613Z 1703Z 38Z 1813Z 53Z 1911Z 42 2037 2137 2232

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

429X 542 732 917Z 1027Z 1217 1332 1437 1522 1622Z 1732Z 1812Z 42 1942 2037 2137 2232

Wszystkich Świętych

429X 542 732 917Z 1027Z 1127 1217 52 1332 1402 37 1522 52 1622Z 57Z 1732Z 1812Z 42 1942 2037 2137 2232

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

429X 542 732 917Z 1027Z 1217 1332 1437 1522 1622Z 1732Z 1812Z

39

Nowy Bytom Zakłady Odzieżowe (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

431X 513 50 630 705 40 815 50Z 925Z 1000Z 1120 1225 1300 35 1410 55 1535 1615Z 1705Z 40Z 1815Z 55Z 1913Z 44 2039 2139 2234

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

431X 544 734 919Z 1029Z 1219 1334 1439 1524 1624Z 1734Z 1814Z 44 1944 2039 2139 2234

Wszystkich Świętych

431X 544 734 919Z 1029Z 1129 1219 54 1334 1404 39 1524 54 1624Z 59Z 1734Z 1814Z 44 1944 2039 2139 2234

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

431X 544 734 919Z 1029Z 1219 1334 1439 1524 1624Z 1734Z 1814Z

39

Czarny Las Stacja Paliw (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

432X 514 51 631 706 41 816 51Z 926Z 1001Z 1121 1226 1301 36 1411 56 1536 1616Z 1706Z 41Z 1816Z 56Z 1914Z 45 2040 2140 2235

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

432X 545 735 920Z 1030Z 1220 1335 1440 1525 1625Z 1735Z 1815Z 45 1945 2040 2140 2235

Wszystkich Świętych

432X 545 735 920Z 1030Z 1130 1220 55 1335 1405 40 1525 55 1625Z 1700Z 35Z 1815Z 45 1945 2040 2140 2235

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

432X 545 735 920Z 1030Z 1220 1335 1440 1525 1625Z 1735Z 1815Z

39

Ruda 1 Maja (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

433X 515 52 632 707 42 817 52Z 927Z 1002Z 1122 1227 1302 37 1412 57 1537 1617Z 1707Z 42Z 1817Z 57Z 1915Z 46 2041 2141 2236

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

433X 546 736 921Z 1031Z 1221 1336 1441 1526 1626Z 1736Z 1816Z 46 1946 2041 2141 2236

Wszystkich Świętych

433X 546 736 921Z 1031Z 1131 1221 56 1336 1406 41 1526 56 1626Z 1701Z 36Z 1816Z 46 1946 2041 2141 2236

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

433X 546 736 921Z 1031Z 1221 1336 1441 1526 1626Z 1736Z 1816Z

39

Ruda Zamet (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

435X 518 55 635 710 45 820 55Z 930Z 1005Z 1125 1230 1305 40 1415 1500 40 1620Z 1710Z 45Z 1820Z 1900Z 18Z 49 2044 2144 2239

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

435X 549 739 924Z 1034Z 1224 1339 1444 1529 1629Z 1739Z 1819Z 49 1949 2044 2144 2239

Wszystkich Świętych

435X 549 739 924Z 1034Z 1134 1224 59 1339 1409 44 1529 59 1629Z 1704Z 39Z 1819Z 49 1949 2044 2144 2239

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

435X 549 739 924Z 1034Z 1224 1339 1444 1529 1629Z 1739Z 1819Z

39

Ruda Południowa (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 3

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

436X 520 57 637 712 47 822 57Z 932Z 1007Z 1127 1232 1307 42 1417 1502 42 1622Z 1712Z 47Z 1822Z 1902Z 20Z 51 2046 2146 2241

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

436X 551 741 926Z 1036Z 1226 1341 1446 1531 1631Z 1741Z 1821Z 51 1951 2046 2146 2241

Wszystkich Świętych

436X 551 741 926Z 1036Z 1136 1226 1301 41 1411 46 1531 1601 31Z 1706Z 41Z 1821Z 51 1951 2046 2146 2241

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

436X 551 741 926Z 1036Z 1226 1341 1446 1531 1631Z 1741Z 1821Z

39

Ruda Wolności (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

437X 523 600 40 715 50 825 900Z 35Z 1010Z 1130 1235 1310 45 1420 1505 45 1625Z 1715Z 50Z 1825Z 1905Z 23Z 54 2049 2149 2244

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

437X 554 744 929Z 1039Z 1229 1344 1449 1534 1634Z 1744Z 1824Z 54 1954 2049 2149 2244

Wszystkich Świętych

437X 554 744 929Z 1039Z 1139 1229 1304 44 1414 49 1534 1604 34Z 1709Z 44Z 1824Z 54 1954 2049 2149 2244

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

437X 554 744 929Z 1039Z 1229 1344 1449 1534 1634Z 1744Z 1824Z

39

Ruda Dworzec PKP (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

438X 524 601 41 716 51 826 901Z 36Z 1011Z 1131 1236 1311 46 1421 1506 46 1626Z 1716Z 51Z 1826Z 1906Z 24Z 55 2050 2150 2245

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

438X 555 745 930Z 1040Z 1230 1345 1450 1535 1635Z 1745Z 1825Z 55 1955 2050 2150 2245

Wszystkich Świętych

438X 555 745 930Z 1040Z 1140 1230 1305 45 1415 50 1535 1605 35Z 1710Z 45Z 1825Z 55 1955 2050 2150 2245

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

438X 555 745 930Z 1040Z 1230 1345 1450 1535 1635Z 1745Z 1825Z

39

Ruda Park Kozioła (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

440X 527 604 44 719 54 829 904Z 39Z 1014Z 1134 1239 1314 49 1424 1509 49 1629Z 1719Z 54Z 1829Z 1909Z 27Z 58 2053 2153 2248

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

440X 558 748 933Z 1043Z 1233 1348 1453 1538 1638Z 1748Z 1828Z 58 1958 2053 2153 2248

Wszystkich Świętych

440X 558 748 933Z 1043Z 1143 1233 1308 48 1418 53 1538 1608 38Z 1713Z 48Z 1828Z 58 1958 2053 2153 2248

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

440X 558 748 933Z 1043Z 1233 1348 1453 1538 1638Z 1748Z 1828Z

39

Ruda Szkoła (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

441X 529 606 46 721 56 831 906Z 41Z 1016Z 1136 1241 1316 51 1426 1511 51 1631Z 1721Z 56Z 1831Z 1911Z 29Z 2000 55 2155 2250

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

441X 600 750 935Z 1045Z 1235 1350 1455 1540 1640Z 1750Z 1830Z 1900 2000 55 2155 2250

Wszystkich Świętych

441X 600 750 935Z 1045Z 1145 1235 1310 50 1420 55 1540 1610 40Z 1715Z 50Z 1830Z 1900 2000 55 2155 2250

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

441X 600 750 935Z 1045Z 1235 1350 1455 1540 1640Z 1750Z 1830Z

39

Ruda Szczęść Boże (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

443X 532 609 49 724 59 834 909Z 44Z 1019Z 1139 1244 1319 54 1429 1514 54 1634Z 1724Z 59Z 1834Z 1914Z 32Z 2003 58 2158 2253

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

443X 603 753 938Z 1048Z 1238 1353 1458 1543 1643Z 1753Z 1833Z 1903 2003 58 2158 2253

Wszystkich Świętych

443X 603 753 938Z 1048Z 1148 1238 1313 53 1423 58 1543 1613 43Z 1718Z 53Z 1833Z 1903 2003 58 2158 2253

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

443X 603 753 938Z 1048Z 1238 1353 1458 1543 1643Z 1753Z 1833Z

39

Biskupice Trębacka (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

445X 534 611 51 726 801 36 911Z 46Z 1021Z 1141 1246 1321 56 1431 1516 56 1636Z 1726Z 1801Z 36Z 1916Z 34Z 2005 2100 2200 55

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

445X 605 755 940Z 1050Z 1240 1355 1500 45 1645Z 1755Z 1835Z 1905 2005 2100 2200 55

Wszystkich Świętych

445X 605 755 940Z 1050Z 1150 1240 1315 55 1425 1500 45 1615 45Z 1720Z 55Z 1835Z 1905 2005 2100 2200 55

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

445X 605 755 940Z 1050Z 1240 1355 1500 45 1645Z 1755Z 1835Z

39

Biskupice Zamkowa (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

446X 536 613 53 728 803 38 913Z 48Z 1023Z 1143 1248 1323 58 1433 1518 58 1638Z 1728Z 1803Z 38Z 1918Z 36Z 2007 2102 2202 57

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

446X 607 757 942Z 1052Z 1242 1357 1502 47 1647Z 1757Z 1837Z 1907 2007 2102 2202 57

Wszystkich Świętych

446X 607 757 942Z 1052Z 1152 1242 1317 57 1427 1502 47 1617 47Z 1722Z 57Z 1837Z 1907 2007 2102 2202 57

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

446X 607 757 942Z 1052Z 1242 1357 1502 47 1647Z 1757Z 1837Z

39

Biskupice Ziemska [nż] (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

447X 537 614 54 729 804 39 914Z 49Z 1024Z 1144 1249 1324 59 1434 1519 59 1639Z 1729Z 1804Z 39Z 1919Z 37Z 2008 2103 2203 58

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

447X 608 758 943Z 1053Z 1243 1358 1503 48 1648Z 1758Z 1838Z 1908 2008 2103 2203 58

Wszystkich Świętych

447X 608 758 943Z 1053Z 1153 1243 1318 58 1428 1503 48 1618 48Z 1723Z 58Z 1838Z 1908 2008 2103 2203 58

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

447X 608 758 943Z 1053Z 1243 1358 1503 48 1648Z 1758Z 1838Z

39

Biskupice Pętla (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

448X 539 616 56 731 806 41 916Z 51Z 1026Z 1146 1251 1326 1401 36 1521 1601 41Z 1731Z 1806Z 41Z 1920Z 38Z 2009 2104 2204 59

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

448X 609 759 944Z 1054Z 1244 1359 1504 49 1649Z 1759Z 1839Z 1909 2009 2104 2204 59

Wszystkich Świętych

448X 609 759 944Z 1054Z 1154 1244 1319 59 1429 1504 49 1619 49Z 1724Z 59Z 1839Z 1909 2009 2104 2204 59

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

448X 609 759 944Z 1054Z 1244 1359 1504 49 1649Z 1759Z 1839Z

39

Ruda Sobieskiego (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

449X 541 618 58 733 808 43 918Z 53Z 1028Z 1148 1253 1328 1403 38 1523 1603 43Z 1733Z 1808Z 43Z 1922Z 40Z 2011 2106 2206 2301

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

449X 611 801 946Z 1056Z 1246 1401 1506 51 1651Z 1801Z 41Z 1911 2011 2106 2206 2301

Wszystkich Świętych

449X 611 801 946Z 1056Z 1156 1246 1321 1401 31 1506 51 1621 51Z 1726Z 1801Z 41Z 1911 2011 2106 2206 2301

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

449X 611 801 946Z 1056Z 1246 1401 1506 51 1651Z 1801Z 41Z

39

Bobrek Szkoła [nż] (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

451X 544 621 701 36 811 46 921Z 56Z 1031Z 1151 1256 1331 1406 41 1526 1606 46Z 1736Z 1811Z 46Z 1924Z 42Z 2013 2108 2208 2303

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

451X 613 803 948Z 1058Z 1248 1403 1508 53 1653Z 1803Z 43Z 1913 2013 2108 2208 2303

Wszystkich Świętych

451X 613 803 948Z 1058Z 1158 1248 1323 1403 33 1508 53 1623 53Z 1728Z 1803Z 43Z 1913 2013 2108 2208 2303

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

451X 613 803 948Z 1058Z 1248 1403 1508 53 1653Z 1803Z 43Z

39

Bobrek Ratusz (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

452X 545 622 702 37 812 47 922Z 57Z 1032Z 1152 1257 1332 1407 42 1527 1607 47Z 1737Z 1812Z 47Z 1925Z 43Z 2014 2109 2209 2304

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

452X 614 804 949Z 1059Z 1249 1404 1509 54 1654Z 1804Z 44Z 1914 2014 2109 2209 2304

Wszystkich Świętych

452X 614 804 949Z 1059Z 1159 1249 1324 1404 34 1509 54 1624 54Z 1729Z 1804Z 44Z 1914 2014 2109 2209 2304

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

452X 614 804 949Z 1059Z 1249 1404 1509 54 1654Z 1804Z 44Z

39

Bobrek Wytrwałych (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

923Z 58Z 1033Z 1648Z 1738Z 1813Z 48Z 1926Z 44Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

950Z 1100Z 1655Z 1805Z 45Z

Wszystkich Świętych

950Z 1100Z 1655Z 1730Z 1805Z 45Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

950Z 1100Z 1655Z 1805Z 45Z

39

Bobrek Huta Julia (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

925Z 1000Z 35Z 1650Z 1740Z 1815Z 50Z 1928Z 46Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

952Z 1102Z 1657Z 1807Z 47Z

Wszystkich Świętych

952Z 1102Z 1657Z 1732Z 1807Z 47Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

952Z 1102Z 1657Z 1807Z 47Z

39

Karb Kopalnia (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

454X 547 624 704 39 814 49 1154 1259 1334 1409 44 1529 1609 2016 2111 2211 2306

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

454X 616 806 1251 1406 1511 56 1916 2016 2111 2211 2306

Wszystkich Świętych

454X 616 806 1201 51 1326 1406 36 1511 56 1626 1916 2016 2111 2211 2306

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

454X 616 806 1251 1406 1511 56

39

Karb Worpie (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

455X 548 625 705 40 815 50 1155 1300 35 1410 45 1530 1610 2017 2112 2212 2307

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

455X 617 807 1252 1407 1512 57 1917 2017 2112 2212 2307

Wszystkich Świętych

455X 617 807 1202 52 1327 1407 37 1512 57 1627 1917 2017 2112 2212 2307

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

455X 617 807 1252 1407 1512 57

39

Bytom Łużycka (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

458X 551 628 708 43 818 53 1158 1303 38 1413 48 1533 1613 2020 2115 2215 2310

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

458X 620 810 1255 1410 1515 1600 1920 2020 2115 2215 2310

Wszystkich Świętych

458X 620 810 1205 55 1330 1410 40 1515 1600 30 1920 2020 2115 2215 2310

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

458X 620 810 1255 1410 1515 1600

39

Bytom Wrocławska (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

500X 54 631 711 46 821 56 1201 1306 41 1416 51 1536 1616 2022 2117 2217 2312

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

500X 622 812 1257 1412 1517 1602 1922 2022 2117 2217 2312

Wszystkich Świętych

500X 622 812 1207 57 1332 1412 42 1517 1602 32 1922 2022 2117 2217 2312

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

500X 622 812 1257 1412 1517 1602

39

Bytom Dworzec (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 14

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

503X 57 634 714 49 824 59 1204 1309 44 1419 54 1539 1619 2024 2119 2219 2314

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

502X 624 814 1259 1414 1519 1604 1924 2024 2119 2219 2314

Wszystkich Świętych

502X 624 814 1209 59 1334 1414 44 1519 1604 34 1924 2024 2119 2219 2314

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

502X 624 814 1259 1414 1519 1604

Kochłowice Kopalnia Śląsk

39

Bytom Dworzec (kierunek Kochłowice Kopalnia Śląsk)

Stanowisko: 14

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

430 505 40 615 50 715 800 915 1135 1210 45 1355 1430 1505 40 1615 50 2050 2135 2225Y

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

410 540 730 835 1245 1340 1430 1540 1620 50 1950 2050 2135 2225Y

Wszystkich Świętych

410 540 730 835 935 1210 45 1340 1400 30 1505 40 1620 50 1950 2050 2135 2225Y

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

410 540 730 835 1245 1340 1430 1540 1620

39

Bytom Wrocławska (kierunek Kochłowice Kopalnia Śląsk)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

432 508 43 618 53 718 803 918 1138 1213 48 1358 1433 1508 43 1618 53 2052 2137 2227Y

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

412 542 732 837 1247 1342 1432 1542 1622 52 1952 2052 2137 2227Y

Wszystkich Świętych

412 542 732 837 937 1212 47 1342 1402 32 1507 42 1622 52 1952 2052 2137 2227Y

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

412 542 732 837 1247 1342 1432 1542 1622

39

Bytom Łużycka (kierunek Kochłowice Kopalnia Śląsk)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

434 511 46 621 56 721 806 921 1141 1216 51 1401 36 1511 46 1621 56 2054 2139 2229Y

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

414 544 734 839 1249 1344 1434 1544 1624 54 1954 2054 2139 2229Y

Wszystkich Świętych

414 544 734 839 939 1214 49 1344 1404 34 1509 44 1624 54 1954 2054 2139 2229Y

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

414 544 734 839 1249 1344 1434 1544 1624

39

Karb Worpie (kierunek Kochłowice Kopalnia Śląsk)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

437 515 50 625 700 25 810 925 1145 1220 55 1405 40 1515 50 1625 1700 2058 2143 2233Y

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

417 548 738 843 1253 1348 1438 1548 1628 58 1958 2058 2143 2233Y

Wszystkich Świętych

417 548 738 843 943 1218 53 1348 1408 38 1513 48 1628 58 1958 2058 2143 2233Y

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

417 548 738 843 1253 1348 1438 1548 1628

39

Karb Kopalnia (kierunek Kochłowice Kopalnia Śląsk)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

438 517 52 627 702 27 812 927 1147 1222 57 1407 42 1517 52 1627 1702 2059 2144 2234Y

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

418 549 739 844 1254 1349 1439 1549 1629 59 1959 2059 2144 2234Y

Wszystkich Świętych

418 549 739 844 944 1219 54 1349 1409 39 1514 49 1629 59 1959 2059 2144 2234Y

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

418 549 739 844 1254 1349 1439 1549 1629

39

Bobrek Huta Julia (kierunek Kochłowice Kopalnia Śląsk)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

440 520 55 630 705 30 815 930 1005X 40X 1115X 50 1225 1300 1410 45 1520 55 1630 1705 1805X 1900X 2001X 2101 46 2236Y

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

420 551 741 846 1036X 1146X 1256 1351 1441 1551 1631 1701 1801X 56X 2001 2101 46 2236Y

Wszystkich Świętych

420 551 741 846 946 1036X 1111X 46X 1221 56 1351 1411 41 1516 51 1631 1701 1801X 56X 2001 2101 46 2236Y

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

420 551 741 846 1036X 1146X 1256 1351 1441 1551 1631 1801X

39

Bobrek Szkoła [nż] (kierunek Kochłowice Kopalnia Śląsk)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

441 521 56 631 706 31 816 931 1006X 41X 1116X 51 1226 1301 1411 46 1521 56 1631 1706 1806X 1901X 2002X 2102 47 2237Y

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

421 552 742 847 1037X 1147X 1257 1352 1442 1552 1632 1702 1802X 57X 2002 2102 47 2237Y

Wszystkich Świętych

421 552 742 847 947 1037X 1112X 47X 1222 57 1352 1412 42 1517 52 1632 1702 1802X 57X 2002 2102 47 2237Y

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

421 552 742 847 1037X 1147X 1257 1352 1442 1552 1632 1802X

39

Bobrek Osiedle Pod Brzozami (kierunek Kochłowice Kopalnia Śląsk)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

442 522 57 632 707 32 817 932 1007X 42X 1117X 52 1227 1302 1412 47 1522 57 1632 1707 1807X 1902X 2003X 2103 48 2238Y

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

422 553 743 848 1038X 1148X 1258 1353 1443 1553 1633 1703 1803X 58X 2003 2103 48 2238Y

Wszystkich Świętych

422 553 743 848 948 1038X 1113X 48X 1223 58 1353 1413 43 1518 53 1633 1703 1803X 58X 2003 2103 48 2238Y

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

422 553 743 848 1038X 1148X 1258 1353 1443 1553 1633 1803X

39

Ruda Sobieskiego (kierunek Kochłowice Kopalnia Śląsk)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

444 524 59 634 709 34 819 934 1009X 44X 1119X 54 1229 1304 1414 49 1524 59 1634 1709 1809X 1904X 2005X 2105 50 2240Y

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

424 555 745 850 1040X 1150X 1300 55 1445 1555 1635 1705 1805X 1900X 2005 2105 50 2240Y

Wszystkich Świętych

424 555 745 850 950 1040X 1115X 50X 1225 1300 55 1415 45 1520 55 1635 1705 1805X 1900X 2005 2105 50 2240Y

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

424 555 745 850 1040X 1150X 1300 55 1445 1555 1635 1805X

39

Biskupice Pętla (kierunek Kochłowice Kopalnia Śląsk)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

445 526 601 36 711 36 821 936 1011X 46X 1121X 56 1231 1306 1416 51 1526 1601 36 1711 1811X 1906X 2007X 2107 52 2242Y

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

425 557 747 852 1042X 1152X 1302 57 1447 1557 1637 1707 1807X 1902X 2007 2107 52 2242Y

Wszystkich Świętych

425 557 747 852 952 1042X 1117X 52X 1227 1302 57 1417 47 1522 57 1637 1707 1807X 1902X 2007 2107 52 2242Y

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

425 557 747 852 1042X 1152X 1302 57 1447 1557 1637 1807X

39

Biskupice Ziemska [nż] (kierunek Kochłowice Kopalnia Śląsk)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

447 528 603 38 713 38 823 938 1013X 48X 1123X 58 1233 1308 1418 53 1528 1603 38 1713 1813X 1908X 2009X 2109 54 2244Y

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

427 559 749 854 1044X 1154X 1304 59 1449 1559 1639 1709 1809X 1904X 2009 2109 54 2244Y

Wszystkich Świętych

427 559 749 854 954 1044X 1119X 54X 1229 1304 59 1419 49 1524 59 1639 1709 1809X 1904X 2009 2109 54 2244Y

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

427 559 749 854 1044X 1154X 1304 59 1449 1559 1639 1809X

39

Biskupice Zamkowa (kierunek Kochłowice Kopalnia Śląsk)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

448 529 604 39 714 39 824 939 1014X 49X 1124X 59 1234 1309 1419 54 1529 1604 39 1714 1814X 1909X 2010X 2110 55 2245Y

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

428 600 750 855 1045X 1155X 1305 1400 50 1600 40 1710 1810X 1905X 2010 2110 55 2245Y

Wszystkich Świętych

428 600 750 855 955 1045X 1120X 55X 1230 1305 1400 20 50 1525 1600 40 1710 1810X 1905X 2010 2110 55 2245Y

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

428 600 750 855 1045X 1155X 1305 1400 50 1600 40 1810X

39

Biskupice Trębacka (kierunek Kochłowice Kopalnia Śląsk)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

450 531 606 41 716 41 826 941 1016X 51X 1126X 1201 36 1311 1421 56 1531 1606 41 1716 1816X 1911X 2012X 2112 57 2247Y

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

430 602 752 857 1047X 1157X 1307 1402 52 1602 42 1712 1812X 1907X 2012 2112 57 2247Y

Wszystkich Świętych

430 602 752 857 957 1047X 1122X 57X 1232 1307 1402 22 52 1527 1602 42 1712 1812X 1907X 2012 2112 57 2247Y

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

430 602 752 857 1047X 1157X 1307 1402 52 1602 42 1812X

39

Ruda Szczęść Boże (kierunek Kochłowice Kopalnia Śląsk)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

452 533 608 43 718 43 828 943 1018X 53X 1128X 1203 38 1313 1423 58 1533 1608 43 1718 1818X 1913X 2014X 2114 59 2249Y

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

432 604 754 859 1049X 1159X 1309 1404 54 1604 44 1714 1814X 1909X 2014 2114 59 2249Y

Wszystkich Świętych

432 604 754 859 959 1049X 1124X 59X 1234 1309 1404 24 54 1529 1604 44 1714 1814X 1909X 2014 2114 59 2249Y

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

432 604 754 859 1049X 1159X 1309 1404 54 1604 44 1814X

39

Ruda Szkoła (kierunek Kochłowice Kopalnia Śląsk)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

455 536 611 46 721 46 831 946 1021X 56X 1131X 1206 41 1316 1426 1501 36 1611 46 1721 1821X 1916X 2017X 2117 2202 52Y

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

435 607 757 902 1052X 1202X 1312 1407 57 1607 47 1717 1817X 1912X 2017 2117 2202 52Y

Wszystkich Świętych

435 607 757 902 1002 52X 1127X 1202X 37 1312 1407 27 57 1532 1607 47 1717 1817X 1912X 2017 2117 2202 52Y

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

435 607 757 902 1052X 1202X 1312 1407 57 1607 47 1817X

39

Ruda Park Kozioła (kierunek Kochłowice Kopalnia Śląsk)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

456 538 613 48 723 48 833 948 1023X 58X 1133X 1208 43 1318 1428 1503 38 1613 48 1723 1823X 1918X 2019X 2119 2204 54Y

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

436 609 759 904 1054X 1204X 1314 1409 59 1609 49 1719 1819X 1914X 2019 2119 2204 54Y

Wszystkich Świętych

436 609 759 904 1004 54X 1129X 1204X 39 1314 1409 29 59 1534 1609 49 1719 1819X 1914X 2019 2119 2204 54Y

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

436 609 759 904 1054X 1204X 1314 1409 59 1609 49 1819X

39

Ruda Dworzec PKP (kierunek Kochłowice Kopalnia Śląsk)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

458 540 615 50 725 50 835 950 1025X 1100X 35X 1210 45 1320 1430 1505 40 1615 50 1725 1825X 1920X 2021X 2121 2206 56Y

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

438 611 801 906 1056X 1206X 1316 1411 1501 1611 51 1721 1821X 1916X 2021 2121 2206 56Y

Wszystkich Świętych

438 611 801 906 1006 56X 1131X 1206X 41 1316 1411 31 1501 36 1611 51 1721 1821X 1916X 2021 2121 2206 56Y

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

438 611 801 906 1056X 1206X 1316 1411 1501 1611 51 1821X

39

Ruda Wolności (kierunek Kochłowice Kopalnia Śląsk)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

459 542 617 52 727 52 837 952 1027X 1102X 37X 1212 47 1322 1432 1507 42 1617 52 1727 1827X 1922X 2023X 2123 2208 58Y

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

439 613 803 908 1058X 1208X 1318 1413 1503 1613 53 1723 1823X 1918X 2023 2123 2208 58Y

Wszystkich Świętych

439 613 803 908 1008 58X 1133X 1208X 43 1318 1413 33 1503 38 1613 53 1723 1823X 1918X 2023 2123 2208 58Y

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

439 613 803 908 1058X 1208X 1318 1413 1503 1613 53 1823X

39

Ruda Południowa (kierunek Kochłowice Kopalnia Śląsk)

Stanowisko: 4

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

501 44 619 54 729 54 839 954 1029X 1104X 39X 1214 49 1324 1434 1509 44 1619 54 1729 1829X 1924X 2025X 2125 2210 2300Y

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

441 615 805 910 1100X 1210X 1320 1415 1505 1615 55 1725 1825X 1920X 2025 2125 2210 2300Y

Wszystkich Świętych

441 615 805 910 1010 1100X 35X 1210X 45 1320 1415 35 1505 40 1615 55 1725 1825X 1920X 2025 2125 2210 2300Y

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

441 615 805 910 1100X 1210X 1320 1415 1505 1615 55 1825X

39

Ruda Zamet (kierunek Kochłowice Kopalnia Śląsk)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

439W 503 46 621 56 731 56 841 956 1031X 1106X 41X 1216 51 1326 1436 1511 46 1621 56 1731 1831X 1926X 2027X 2127 2212 2301Y

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

442 617 807 912 1102X 1212X 1322 1417 1507 1617 57 1727 1827X 1922X 2027 2127 2212 2301Y

Wszystkich Świętych

442 617 807 912 1012 1102X 37X 1212X 47 1322 1417 37 1507 42 1617 57 1727 1827X 1922X 2027 2127 2212 2301Y

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

442 617 807 912 1102X 1212X 1322 1417 1507 1617 57 1827X

39

Ruda 1 Maja (kierunek Kochłowice Kopalnia Śląsk)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

441W 506 49 624 59 734 59 844 959 1034X 1109X 44X 1219 54 1329 1439 1514 49 1624 59 1734 1834X 1929X 2030X 2130 2215 2303Y

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

444 620 810 915 1105X 1215X 1325 1420 1510 1620 1700 30 1830X 1925X 2030 2130 2215 2303Y

Wszystkich Świętych

444 620 810 915 1015 1105X 40X 1215X 50 1325 1420 40 1510 45 1620 1700 30 1830X 1925X 2030 2130 2215 2303Y

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

444 620 810 915 1105X 1215X 1325 1420 1510 1620 1700 1830X

39

Czarny Las Stacja Paliw (kierunek Kochłowice Kopalnia Śląsk)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

442W 507 50 625 700 35 800 45 1000 35X 1110X 45X 1220 55 1330 1440 1515 50 1625 1700 35 1835X 1930X 2031X 2131 2216 2304Y

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

445 621 811 916 1106X 1216X 1326 1421 1511 1621 1701 31 1831X 1926X 2031 2131 2216 2304Y

Wszystkich Świętych

445 621 811 916 1016 1106X 41X 1216X 51 1326 1421 41 1511 46 1621 1701 31 1831X 1926X 2031 2131 2216 2304Y

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

445 621 811 916 1106X 1216X 1326 1421 1511 1621 1701 1831X

39

Nowy Bytom Zakłady Odzieżowe (kierunek Kochłowice Kopalnia Śląsk)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

443W 508 51 626 701 36 801 46 1001 36X 1111X 46X 1221 56 1331 1441 1516 51 1626 1701 36 1836X 1931X 2032X 2132 2217 2305Y

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

446 622 812 917 1107X 1217X 1327 1422 1512 1622 1702 32 1832X 1927X 2032 2132 2217 2305Y

Wszystkich Świętych

446 622 812 917 1017 1107X 42X 1217X 52 1327 1422 42 1512 47 1622 1702 32 1832X 1927X 2032 2132 2217 2305Y

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

446 622 812 917 1107X 1217X 1327 1422 1512 1622 1702 1832X

39

Nowy Bytom Urząd Miasta (kierunek Kochłowice Kopalnia Śląsk)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

2307Y

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

2307Y

Wszystkich Świętych

2307Y

39

Nowy Bytom Centrum (kierunek Kochłowice Kopalnia Śląsk)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

415V 45W 511 54 629 704 39 804 49 1004 39X 1114X 49X 1224 59 1334 1444 1519 54 1629 1704 39 1839X 1933X 2034X 2134 2219

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

448 624 814 919 1109X 1219X 1329 1424 1514 1624 1704 34 1834X 1929X 2034 2134 2219

Wszystkich Świętych

448 624 814 919 1019 1109X 44X 1219X 54 1329 1424 44 1514 49 1624 1704 34 1834X 1929X 2034 2134 2219

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

448 624 814 919 1109X 1219X 1329 1424 1514 1624 1704 1834X

39

Wirek Kopalnia Pokój (kierunek Kochłowice Kopalnia Śląsk)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

417V 47W 513 56 631 706 41 806 51 1006 41X 1116X 51X 1226 1301 36 1446 1521 56 1631 1706 41 1841X 1935X 2036X 2136 2221

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

450 626 816 921 1111X 1221X 1331 1426 1516 1626 1706 36 1836X 1931X 2036 2136 2221

Wszystkich Świętych

450 626 816 921 1021 1111X 46X 1221X 56 1331 1426 46 1516 51 1626 1706 36 1836X 1931X 2036 2136 2221

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

450 626 816 921 1111X 1221X 1331 1426 1516 1626 1706 1836X

39

Wirek Odrodzenia (kierunek Kochłowice Kopalnia Śląsk)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

418V 48W 515 58 633 708 43 808 53 1008 43X 1118X 53X 1228 1303 38 1448 1523 58 1633 1708 43 1843X 1937X 2038X 2138 2223

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

451 628 818 923 1113X 1223X 1333 1428 1518 1628 1708 38 1838X 1933X 2038 2138 2223

Wszystkich Świętych

451 628 818 923 1023 1113X 48X 1223X 58 1333 1428 48 1518 53 1628 1708 38 1838X 1933X 2038 2138 2223

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

451 628 818 923 1113X 1223X 1333 1428 1518 1628 1708 1838X

39

Wirek Katowicka (kierunek Kochłowice Kopalnia Śląsk)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

419V 49W 517 600 35 710 45 810 55 1010 45X 1120X 55X 1230 1305 40 1450 1525 1600 35 1710 45 1845X 1938X 2039X 2139 2224

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

452 629 819 924 1114X 1224X 1334 1429 1519 1629 1709 39 1839X 1934X 2039 2139 2224

Wszystkich Świętych

452 629 819 924 1024 1114X 49X 1224X 59 1334 1429 49 1519 54 1629 1709 39 1839X 1934X 2039 2139 2224

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

452 629 819 924 1114X 1224X 1334 1429 1519 1629 1709 1839X

39

Bykowina Górnośląska (kierunek Kochłowice Kopalnia Śląsk)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

421V 51W 519 602 37 712 47 812 57 1012 47X 1122X 57X 1232 1307 42 1452 1527 1602 37 1712 47 1847X 1940X 2041X 2141 2226

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

454 631 821 926 1116X 1226X 1336 1431 1521 1631 1711 41 1841X 1936X 2041 2141 2226

Wszystkich Świętych

454 631 821 926 1026 1116X 51X 1226X 1301 36 1431 51 1521 56 1631 1711 41 1841X 1936X 2041 2141 2226

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

454 631 821 926 1116X 1226X 1336 1431 1521 1631 1711 1841X

39

Bykowina Gwarecka (kierunek Kochłowice Kopalnia Śląsk)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

422V 52W 521 604 39 714 49 814 59 1014 49X 1124X 59X 1234 1309 44 1454 1529 1604 39 1714 49 1849X 1942X 2043X 2143 2228

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

455 633 823 928 1118X 1228X 1338 1433 1523 1633 1713 43 1843X 1938X 2043 2143 2228

Wszystkich Świętych

455 633 823 928 1028 1118X 53X 1228X 1303 38 1433 53 1523 58 1633 1713 43 1843X 1938X 2043 2143 2228

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

455 633 823 928 1118X 1228X 1338 1433 1523 1633 1713 1843X

39

Bykowina Niedźwiedziniec (kierunek Kochłowice Kopalnia Śląsk)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

424V 54W 523 606 41 716 51 816 901 1016 51X 1126X 1201X 36 1311 46 1456 1531 1606 41 1716 51 1851X 1944X 2045X 2145 2230

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

457 635 825 930 1120X 1230X 1340 1435 1525 1635 1715 45 1845X 1940X 2045 2145 2230

Wszystkich Świętych

457 635 825 930 1030 1120X 55X 1230X 1305 40 1435 55 1525 1600 35 1715 45 1845X 1940X 2045 2145 2230

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

457 635 825 930 1120X 1230X 1340 1435 1525 1635 1715 1845X

39

Zgoda Ceramiczna [nż] (kierunek Kochłowice Kopalnia Śląsk)

Stanowisko: 2t

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

425V 55W 524 607 42 717 52 817 902 1017 52X 1127X 1202X 37 1312 47 1457 1532 1607 42 1717 52 1852X 1945X 2046X 2146 2231

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

458 636 826 931 1121X 1231X 1341 1436 1526 1636 1716 46 1846X 1941X 2046 2146 2231

Wszystkich Świętych

458 636 826 931 1031 1121X 56X 1231X 1306 41 1436 56 1526 1601 36 1716 46 1846X 1941X 2046 2146 2231

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

458 636 826 931 1121X 1231X 1341 1436 1526 1636 1716 1846X

39

Zgoda Droga Kochłowicka (kierunek Kochłowice Kopalnia Śląsk)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

426V 56W 525 608 43 718 53 818 903 1018 53X 1128X 1203X 38 1313 48 1458 1533 1608 43 1718 53 1853X 1946X 2047X 2147 2232

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

459 637 827 932 1122X 1232X 1342 1437 1527 1637 1717 47 1847X 1942X 2047 2147 2232

Wszystkich Świętych

459 637 827 932 1032 1122X 57X 1232X 1307 42 1437 57 1527 1602 37 1717 47 1847X 1942X 2047 2147 2232

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

459 637 827 932 1122X 1232X 1342 1437 1527 1637 1717 1847X

39

Kochłowice Kopalnia Nowy Wirek (kierunek Kochłowice Kopalnia Śląsk)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

427V 57W 527 610 45 720 55 820 905 1020 55X 1130X 1205X 40 1315 50 1500 35 1610 45 1720 55 1855X 1947X 2048X 2148 2233

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

500 638 828 933 1123X 1233X 1343 1438 1528 1638 1718 48 1848X 1943X 2048 2148 2233

Wszystkich Świętych

500 638 828 933 1033 1123X 58X 1233X 1308 43 1438 58 1528 1603 38 1718 48 1848X 1943X 2048 2148 2233

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

500 638 828 933 1123X 1233X 1343 1438 1528 1638 1718 1848X

39

Kochłowice Tunkla (kierunek Kochłowice Kopalnia Śląsk)

Stanowisko: 3

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

428V 58W 529 612 47 722 57 822 907 1022 57X 1132X 1207X 42 1317 52 1502 37 1612 47 1722 57 1857X 1949X 2050X 2150 2235

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

502 640 830 935 1125X 1235X 1345 1440 1530 1640 1720 50 1850X 1945X 2050 2150 2235

Wszystkich Świętych

502 640 830 935 1035 1125X 1200X 35X 1310 45 1440 1500 30 1605 40 1720 50 1850X 1945X 2050 2150 2235

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

502 640 830 935 1125X 1235X 1345 1440 1530 1640 1720 1850X

39

Kochłowice Krzyż (kierunek Kochłowice Kopalnia Śląsk)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

429V 59W 531 614 49 724 59 824 909 1024 59X 1134X 1209X 44 1319 54 1504 39 1614 49 1724 59 1859X 1950X 2051X 2151 2236

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

503 641 831 936 1126X 1236X 1346 1441 1531 1641 1721 51 1851X 1946X 2051 2151 2236

Wszystkich Świętych

503 641 831 936 1036 1126X 1201X 36X 1311 46 1441 1501 31 1606 41 1721 51 1851X 1946X 2051 2151 2236

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

503 641 831 936 1126X 1236X 1346 1441 1531 1641 1721 1851X

39

Kochłowice Kościół (kierunek Kochłowice Kopalnia Śląsk)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

431V 501W 34 617 52 727 802 27 912 1027 1102X 37X 1212X 47 1322 57 1507 42 1617 52 1727 1802 1902X 52X 2053X 2153 2238

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

505 643 833 938 1128X 1238X 1348 1443 1533 1643 1723 53 1853X 1948X 2053 2153 2238

Wszystkich Świętych

505 643 833 938 1038 1128X 1203X 38X 1313 48 1443 1503 33 1608 43 1723 53 1853X 1948X 2053 2153 2238

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

505 643 833 938 1128X 1238X 1348 1443 1533 1643 1723 1853X

39

Kochłowice Rynek (kierunek Kochłowice Kopalnia Śląsk)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

432V 502W 35 618 53 728 803 28 913 1028 1103X 38X 1213X 48 1323 58 1508 43 1618 53 1728 1803 1903X 53X 2054X 2154 2239

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

506 644 834 939 1129X 1239X 1349 1444 1534 1644 1724 54 1854X 1949X 2054 2154 2239

Wszystkich Świętych

506 644 834 939 1039 1129X 1204X 39X 1314 49 1444 1504 34 1609 44 1724 54 1854X 1949X 2054 2154 2239

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

506 644 834 939 1129X 1239X 1349 1444 1534 1644 1724 1854X

39

Kochłowice Szkoła (kierunek Kochłowice Kopalnia Śląsk)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

434V 505W 38 621 56 731 806 31 916 1031 1106X 41X 1216X 51 1326 1401 1511 46 1621 56 1731 1806 1906X 56X 2057X 2157 2242

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

509 647 837 942 1132X 1242X 1352 1447 1537 1647 1727 57 1857X 1952X 2057 2157 2242

Wszystkich Świętych

509 647 837 942 1042 1132X 1207X 42X 1317 52 1447 1507 37 1612 47 1727 57 1857X 1952X 2057 2157 2242

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

509 647 837 942 1132X 1242X 1352 1447 1537 1647 1727 1857X

39

Kochłowice Kalinowa (kierunek Kochłowice Kopalnia Śląsk)

Stanowisko: 3

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

435V 507W 40 623 58 733 808 33 918 1033 1108X 43X 1218X 53 1328 1403 1513 48 1623 58 1733 1808 1907X 57X 2058X 2158 2243

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

510 648 838 943 1133X 1243X 1353 1448 1538 1648 1728 58 1858X 1953X 2058 2158 2243

Wszystkich Świętych

510 648 838 943 1043 1133X 1208X 43X 1318 53 1448 1508 38 1613 48 1728 58 1858X 1953X 2058 2158 2243

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

510 648 838 943 1133X 1243X 1353 1448 1538 1648 1728 1858X

39

Kochłowice Kopalnia Śląsk (kierunek Kochłowice Kopalnia Śląsk)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

436V 509W 42 625 700 35 810 35 920 1035 1110X 45X 1220X 55 1330 1405 1515 50 1625 1700 35 1810 1909X 59X 2100X 2200 45

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

512 650 840 945 1135X 1245X 1355 1450 1540 1650 1730 1800 1900X 55X 2100 2200 45

Wszystkich Świętych

512 650 840 945 1045 1135X 1210X 45X 1320 55 1450 1510 40 1615 50 1730 1800 1900X 55X 2100 2200 45

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

512 650 840 945 1135X 1245X 1355 1450 1540 1650 1730 1900X

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *