Strona główna » Blog » Linia 288, Autobus

Linia 288, Autobus

Przezchlebie Pętla

288

Gliwice Plac Piastów (kierunek Przezchlebie Pętla)

Stanowisko: 5

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

354 502 622 812Z 957Z 1142Z 1332Z 1522Z 1647Z 1827 1943 2128

Wszystkich Świętych

957Z 1142Z 1332Z 1522Z 1647Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

354 502 622 812Z 957Z 1142Z 1332Z 1522Z 1647Z

288

Gliwice Piwna (kierunek Przezchlebie Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

355 504 624 814Z 959Z 1144Z 1334Z 1524Z 1649Z 1829 1944 2129

Wszystkich Świętych

958Z 1143Z 1333Z 1523Z 1648Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

355 503 623 813Z 958Z 1143Z 1333Z 1523Z 1648Z

288

Gliwice Tarnogórska (kierunek Przezchlebie Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

357 507 627 817Z 1002Z 1147Z 1337Z 1527Z 1652Z 1832 1947 2132

Wszystkich Świętych

1001Z 1146Z 1336Z 1526Z 1651Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

357 506 626 816Z 1001Z 1146Z 1336Z 1526Z 1651Z

288

Gliwice Michałowskiego (kierunek Przezchlebie Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

359 509 629 819Z 1004Z 1149Z 1339Z 1529Z 1654Z 1834 1949 2134

Wszystkich Świętych

1003Z 1148Z 1338Z 1528Z 1653Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

359 508 628 818Z 1003Z 1148Z 1338Z 1528Z 1653Z

288

Gliwice Radiostacja (kierunek Przezchlebie Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

400 510 630 820Z 1005Z 1150Z 1340Z 1530Z 1655Z 1835 1950 2135

Wszystkich Świętych

1004Z 1149Z 1339Z 1529Z 1654Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

400 509 629 819Z 1004Z 1149Z 1339Z 1529Z 1654Z

288

Gliwice Zamenhofa (kierunek Przezchlebie Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

401 511 631 821Z 1006Z 1151Z 1341Z 1531Z 1656Z 1836 1951 2136

Wszystkich Świętych

1005Z 1150Z 1340Z 1530Z 1655Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

401 510 630 820Z 1005Z 1150Z 1340Z 1530Z 1655Z

288

Żerniki Olszewskiego (kierunek Przezchlebie Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

402 512 632 822Z 1007Z 1152Z 1342Z 1532Z 1657Z 1837 1952 2137

Wszystkich Świętych

1006Z 1151Z 1341Z 1531Z 1656Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

402 511 631 821Z 1006Z 1151Z 1341Z 1531Z 1656Z

288

Żerniki Rogozińskiego (kierunek Przezchlebie Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

403 513 633 823Z 1008Z 1153Z 1343Z 1533Z 1658Z 1838 1953 2138

Wszystkich Świętych

1007Z 1152Z 1342Z 1532Z 1657Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

403 512 632 822Z 1007Z 1152Z 1342Z 1532Z 1657Z

288

Kuźnica (kierunek Przezchlebie Pętla)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

404 515 635 825Z 1010Z 1155Z 1345Z 1535Z 1700Z 1840 1955 2140

Wszystkich Świętych

1009Z 1154Z 1344Z 1534Z 1659Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

404 514 634 824Z 1009Z 1154Z 1344Z 1534Z 1659Z

288

Szałsza (kierunek Przezchlebie Pętla)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

406 517 637 827Z 1012Z 1157Z 1347Z 1537Z 1702Z 1842 1957 2142

Wszystkich Świętych

1011Z 1156Z 1346Z 1536Z 1701Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

406 516 636 826Z 1011Z 1156Z 1346Z 1536Z 1701Z

288

Czekanów (kierunek Przezchlebie Pętla)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

830Z 1015Z 1200Z 1350Z 1540Z 1705Z

Wszystkich Świętych

1014Z 1159Z 1349Z 1539Z 1704Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

829Z 1014Z 1159Z 1349Z 1539Z 1704Z

288

Czekanów Droga do Świętoszowic [nż] (kierunek Przezchlebie Pętla)

Stanowisko: 4

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

832Z 1017Z 1202Z 1352Z 1542Z 1707Z

Wszystkich Świętych

1016Z 1201Z 1351Z 1541Z 1706Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

831Z 1016Z 1201Z 1351Z 1541Z 1706Z

288

Świętoszowice Czarna Droga (kierunek Przezchlebie Pętla)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

834Z 1019Z 1204Z 1354Z 1544Z 1709Z

Wszystkich Świętych

1018Z 1203Z 1353Z 1543Z 1708Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

833Z 1018Z 1203Z 1353Z 1543Z 1708Z

288

Świętoszowice Przedszkole (kierunek Przezchlebie Pętla)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

836Z 1021Z 1206Z 1356Z 1546Z 1711Z

Wszystkich Świętych

1020Z 1205Z 1355Z 1545Z 1710Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

835Z 1020Z 1205Z 1355Z 1545Z 1710Z

288

Świętoszowice OSP (kierunek Przezchlebie Pętla)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

837Z 1022Z 1207Z 1357Z 1547Z 1712Z

Wszystkich Świętych

1021Z 1206Z 1356Z 1546Z 1711Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

836Z 1021Z 1206Z 1356Z 1546Z 1711Z

288

Świętoszowice Skrzyżowanie (kierunek Przezchlebie Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

411 523 643 838Z 1023Z 1208Z 1358Z 1548Z 1713Z 1848 2002 2147

Wszystkich Świętych

1022Z 1207Z 1357Z 1547Z 1712Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

411 522 642 837Z 1022Z 1207Z 1357Z 1547Z 1712Z

288

Ziemięcice Ośrodek Zdrowia (kierunek Przezchlebie Pętla)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

412 524 644 839Z 1024Z 1209Z 1359Z 1549Z 1714Z 1849 2003 2148

Wszystkich Świętych

1023Z 1208Z 1358Z 1548Z 1713Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

412 523 643 838Z 1023Z 1208Z 1358Z 1548Z 1713Z

288

Ziemięcice Mikulczycka (kierunek Przezchlebie Pętla)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

413 525 645 840Z 1025Z 1210Z 1400Z 1550Z 1715Z 1850 2004 2149

Wszystkich Świętych

1024Z 1209Z 1359Z 1549Z 1714Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

413 524 644 839Z 1024Z 1209Z 1359Z 1549Z 1714Z

288

Ziemięcice Ośrodek dla Niewidomych [nż] (kierunek Przezchlebie Pętla)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

414 526 646 841Z 1026Z 1211Z 1401Z 1551Z 1716Z 1851 2005 2150

Wszystkich Świętych

1025Z 1210Z 1400Z 1550Z 1715Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

414 525 645 840Z 1025Z 1210Z 1400Z 1550Z 1715Z

288

Przezchlebie Mikulczycka (kierunek Przezchlebie Pętla)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

415 527 647 842Z 1027Z 1212Z 1402Z 1552Z 1717Z 1852 2006 2151

Wszystkich Świętych

1026Z 1211Z 1401Z 1551Z 1716Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

415 526 646 841Z 1026Z 1211Z 1401Z 1551Z 1716Z

288

Przezchlebie Skrzyżowanie (kierunek Przezchlebie Pętla)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

416 528 648 843Z 1028Z 1213Z 1403Z 1553Z 1718Z 1853 2007 2152

Wszystkich Świętych

1027Z 1212Z 1402Z 1552Z 1717Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

416 527 647 842Z 1027Z 1212Z 1402Z 1552Z 1717Z

288

Przezchlebie Leśna [nż] (kierunek Przezchlebie Pętla)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

417 529 649 844Z 1029Z 1214Z 1404Z 1554Z 1719Z 1854 2008 2153

Wszystkich Świętych

1028Z 1213Z 1403Z 1553Z 1718Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

417 528 648 843Z 1028Z 1213Z 1403Z 1553Z 1718Z

288

Przezchlebie Dworcowa (kierunek Przezchlebie Pętla)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

418 530 650 845Z 1030Z 1215Z 1405Z 1555Z 1720Z 1855 2009 2154

Wszystkich Świętych

1029Z 1214Z 1404Z 1554Z 1719Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

418 529 649 844Z 1029Z 1214Z 1404Z 1554Z 1719Z

288

Przezchlebie Pętla (kierunek Przezchlebie Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

420 532 652 847Z 1032Z 1217Z 1407Z 1557Z 1722Z 1857 2011 2156

Wszystkich Świętych

1031Z 1216Z 1406Z 1556Z 1721Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

420 531 651 846Z 1031Z 1216Z 1406Z 1556Z 1721Z

Gliwice Plac Piastów

288

Przezchlebie Pętla (kierunek Gliwice Plac Piastów)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

430 545 700Z 850Z 1040Z 1230Z 1415Z 1605Z 1725 1900 2020 2200

Wszystkich Świętych

850Z 1040Z 1230Z 1415Z 1605Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

430 545 700Z 850Z 1040Z 1230Z 1415Z 1605Z 1725

288

Przezchlebie Dworcowa (kierunek Gliwice Plac Piastów)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

432 547 702Z 852Z 1042Z 1232Z 1417Z 1607Z 1727 1902 2022 2202

Wszystkich Świętych

852Z 1042Z 1232Z 1417Z 1607Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

432 547 702Z 852Z 1042Z 1232Z 1417Z 1607Z 1727

288

Przezchlebie Leśna [nż] (kierunek Gliwice Plac Piastów)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

433 548 703Z 853Z 1043Z 1233Z 1418Z 1608Z 1728 1903 2023 2203

Wszystkich Świętych

853Z 1043Z 1233Z 1418Z 1608Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

433 548 703Z 853Z 1043Z 1233Z 1418Z 1608Z 1728

288

Przezchlebie Skrzyżowanie (kierunek Gliwice Plac Piastów)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

434 549 704Z 854Z 1044Z 1234Z 1419Z 1609Z 1729 1904 2024 2204

Wszystkich Świętych

854Z 1044Z 1234Z 1419Z 1609Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

434 549 704Z 854Z 1044Z 1234Z 1419Z 1609Z 1729

288

Przezchlebie Mikulczycka (kierunek Gliwice Plac Piastów)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

435 550 705Z 855Z 1045Z 1235Z 1420Z 1610Z 1730 1905 2025 2205

Wszystkich Świętych

855Z 1045Z 1235Z 1420Z 1610Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

435 550 705Z 855Z 1045Z 1235Z 1420Z 1610Z 1730

288

Ziemięcice Ośrodek dla Niewidomych [nż] (kierunek Gliwice Plac Piastów)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

436 551 706Z 856Z 1046Z 1236Z 1421Z 1611Z 1731 1906 2026 2206

Wszystkich Świętych

856Z 1046Z 1236Z 1421Z 1611Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

436 551 706Z 856Z 1046Z 1236Z 1421Z 1611Z 1731

288

Ziemięcice Mikulczycka (kierunek Gliwice Plac Piastów)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

437 552 707Z 857Z 1047Z 1237Z 1422Z 1612Z 1732 1907 2027 2207

Wszystkich Świętych

857Z 1047Z 1237Z 1422Z 1612Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

437 552 707Z 857Z 1047Z 1237Z 1422Z 1612Z 1732

288

Ziemięcice Ośrodek Zdrowia (kierunek Gliwice Plac Piastów)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

438 553 708Z 858Z 1048Z 1238Z 1423Z 1613Z 1733 1908 2028 2208

Wszystkich Świętych

858Z 1048Z 1238Z 1423Z 1613Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

438 553 708Z 858Z 1048Z 1238Z 1423Z 1613Z 1733

288

Świętoszowice Skrzyżowanie (kierunek Gliwice Plac Piastów)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

440 555 710Z 900Z 1050Z 1240Z 1425Z 1615Z 1735 1910 2030 2210

Wszystkich Świętych

900Z 1050Z 1240Z 1425Z 1615Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

440 555 710Z 900Z 1050Z 1240Z 1425Z 1615Z 1735

288

Świętoszowice OSP (kierunek Gliwice Plac Piastów)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

711Z 901Z 1051Z 1241Z 1426Z 1616Z

Wszystkich Świętych

901Z 1051Z 1241Z 1426Z 1616Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

711Z 901Z 1051Z 1241Z 1426Z 1616Z

288

Świętoszowice Przedszkole (kierunek Gliwice Plac Piastów)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

712Z 902Z 1052Z 1242Z 1427Z 1617Z

Wszystkich Świętych

902Z 1052Z 1242Z 1427Z 1617Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

712Z 902Z 1052Z 1242Z 1427Z 1617Z

288

Świętoszowice Czarna Droga (kierunek Gliwice Plac Piastów)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

714Z 904Z 1054Z 1244Z 1429Z 1619Z

Wszystkich Świętych

904Z 1054Z 1244Z 1429Z 1619Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

714Z 904Z 1054Z 1244Z 1429Z 1619Z

288

Czekanów Droga do Świętoszowic [nż] (kierunek Gliwice Plac Piastów)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

716Z 906Z 1056Z 1246Z 1431Z 1621Z

Wszystkich Świętych

906Z 1056Z 1246Z 1431Z 1621Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

716Z 906Z 1056Z 1246Z 1431Z 1621Z

288

Czekanów (kierunek Gliwice Plac Piastów)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

718Z 908Z 1058Z 1248Z 1433Z 1623Z

Wszystkich Świętych

908Z 1058Z 1248Z 1433Z 1623Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

718Z 908Z 1058Z 1248Z 1433Z 1623Z

288

Szałsza Centrum Logistyczne [nż] (kierunek Gliwice Plac Piastów)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

442 558 1738 1912 2032 2212

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

442 558 1738

288

Szałsza (kierunek Gliwice Plac Piastów)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

445 601 721Z 911Z 1101Z 1251Z 1436Z 1626Z 1741 1915 2035 2215

Wszystkich Świętych

911Z 1101Z 1251Z 1436Z 1626Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

445 601 721Z 911Z 1101Z 1251Z 1436Z 1626Z 1741

288

Kuźnica (kierunek Gliwice Plac Piastów)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

447 603 723Z 913Z 1103Z 1253Z 1438Z 1628Z 1743 1917 2037 2217

Wszystkich Świętych

913Z 1103Z 1253Z 1438Z 1628Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

447 603 723Z 913Z 1103Z 1253Z 1438Z 1628Z 1743

288

Żerniki Rogozińskiego (kierunek Gliwice Plac Piastów)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

449 605 725Z 915Z 1105Z 1255Z 1440Z 1630Z 1745 1919 2039 2219

Wszystkich Świętych

915Z 1105Z 1255Z 1440Z 1630Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

449 605 725Z 915Z 1105Z 1255Z 1440Z 1630Z 1745

288

Żerniki Olszewskiego (kierunek Gliwice Plac Piastów)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

450 606 726Z 916Z 1106Z 1256Z 1441Z 1631Z 1746 1920 2040 2220

Wszystkich Świętych

916Z 1106Z 1256Z 1441Z 1631Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

450 606 726Z 916Z 1106Z 1256Z 1441Z 1631Z 1746

288

Gliwice Zamenhofa (kierunek Gliwice Plac Piastów)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

451 607 727Z 917Z 1107Z 1257Z 1442Z 1632Z 1747 1921 2041 2221

Wszystkich Świętych

917Z 1107Z 1257Z 1442Z 1632Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

451 607 727Z 917Z 1107Z 1257Z 1442Z 1632Z 1747

288

Gliwice Radiostacja (kierunek Gliwice Plac Piastów)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

453 609 729Z 919Z 1109Z 1259Z 1444Z 1634Z 1749 1923 2043 2223

Wszystkich Świętych

919Z 1109Z 1259Z 1444Z 1634Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

453 609 729Z 919Z 1109Z 1259Z 1444Z 1634Z 1749

288

Gliwice Michałowskiego (kierunek Gliwice Plac Piastów)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

454 610 730Z 920Z 1110Z 1300Z 1445Z 1635Z 1750 1924 2044 2224

Wszystkich Świętych

920Z 1110Z 1300Z 1445Z 1635Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

454 610 730Z 920Z 1110Z 1300Z 1445Z 1635Z 1750

288

Gliwice Tarnogórska (kierunek Gliwice Plac Piastów)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

456 612 732Z 922Z 1112Z 1302Z 1447Z 1637Z 1752 1926 2046 2226

Wszystkich Świętych

922Z 1112Z 1302Z 1447Z 1637Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

456 612 732Z 922Z 1112Z 1302Z 1447Z 1637Z 1752

288

Gliwice Plac Piastów (kierunek Gliwice Plac Piastów)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

459 615 735Z 925Z 1115Z 1305Z 1450Z 1640Z 1755 1929 2049 2229

Wszystkich Świętych

925Z 1115Z 1305Z 1450Z 1640Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

459 615 735Z 925Z 1115Z 1305Z 1450Z 1640Z 1755

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *