Strona główna » Blog » Linia 268, Autobus

Linia 268, Autobus

Tychy Sikorskiego Wiadukt

268

Mikołów Dworzec PKP (kierunek Tychy Sikorskiego Wiadukt)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

420 42X 515 43 57X 656 715Y 47 826 903 57 1103 1214Z 1323 51 1422 1519 51 1705 1806Y 1923 2001 59 2222Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

420 42X 515 43 57X 656 715Y 47 826 903 57 1103 1214Z 1323 51 1422 1519 51 1714 1806Y 1923 2001 59 2222Y

Soboty

543 630 728 821 915 1035 1117 1227 1331 1417 1517 1640 1742 1842 2021 2115Y 2224Y

Niedziele i święta

543 728 915 1119 1226 1331 1417 1517 1640 1742 1842 2023 2115Y 2224Y

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

543 630 728 821 915 1035 1117 1227 1331 1417 1517 1640

268

Mikołów Plac 750-lecia (kierunek Tychy Sikorskiego Wiadukt)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

422 44X 517 45 59X 658 717Y 49 828 905 59 1105 1216Z 1325 53 1424 1521 53 1707 1808Y 1925 2003 2101 2224Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

422 44X 517 45 59X 658 717Y 49 828 905 59 1105 1216Z 1325 53 1424 1521 53 1716 1808Y 1925 2003 2101 2224Y

Soboty

545 632 730 823 917 1037 1119 1229 1333 1419 1519 1642 1744 1844 2023 2117Y 2226Y

Niedziele i święta

545 730 917 1121 1228 1333 1419 1519 1642 1744 1844 2025 2117Y 2226Y

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

545 632 730 823 917 1037 1119 1229 1333 1419 1519 1642

268

Mikołów Krakowska (kierunek Tychy Sikorskiego Wiadukt)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

424 46X 520 48 602X 701 20Y 52 831 908 1002 1108 1219Z 1328 56 1427 1524 56 1710 1811Y 1927 2005 2103 2226Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

424 46X 520 48 602X 701 20Y 52 831 908 1002 1108 1219Z 1328 56 1427 1524 56 1719 1811Y 1927 2005 2103 2226Y

Soboty

548 635 733 826 920 1040 1122 1232 1336 1422 1522 1645 1747 1847 2025 2119Y 2228Y

Niedziele i święta

548 733 920 1124 1231 1336 1422 1522 1645 1747 1847 2027 2119Y 2228Y

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

548 635 733 826 920 1040 1122 1232 1336 1422 1522 1645

268

Mikołów Gronie I (kierunek Tychy Sikorskiego Wiadukt)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

426 48X 522 50 604X 703 22Y 54 833 910 1004 1110 1221Z 1330 58 1429 1526 58 1712 1813Y 1929 2007 2105 2228Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

426 48X 522 50 604X 703 22Y 54 833 910 1004 1110 1221Z 1330 58 1429 1526 58 1721 1813Y 1929 2007 2105 2228Y

Soboty

550 637 735 828 922 1042 1124 1234 1338 1424 1524 1647 1749 1849 2027 2121Y 2230Y

Niedziele i święta

550 735 922 1126 1233 1338 1424 1524 1647 1749 1849 2029 2121Y 2230Y

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

550 637 735 828 922 1042 1124 1234 1338 1424 1524 1647

268

Mikołów Gronie II (kierunek Tychy Sikorskiego Wiadukt)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

427 49X 523 51 605X 704 23Y 55 834 911 1005 1111 1222Z 1331 59 1430 1527 59 1713 1814Y 1930 2008 2106 2229Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

427 49X 523 51 605X 704 23Y 55 834 911 1005 1111 1222Z 1331 59 1430 1527 59 1722 1814Y 1930 2008 2106 2229Y

Soboty

551 638 736 829 923 1043 1125 1235 1339 1425 1525 1648 1750 1850 2028 2122Y 2231Y

Niedziele i święta

551 736 923 1127 1234 1339 1425 1525 1648 1750 1850 2030 2122Y 2231Y

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

551 638 736 829 923 1043 1125 1235 1339 1425 1525 1648

268

Wilkowyje Mikołowska (kierunek Tychy Sikorskiego Wiadukt)

Stanowisko: 7

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

429 51X 525 53 607X 706 25Y 57 836 913 1007 1113 1224Z 1333 1401 32 1529 1601 1715 1816Y 1932 2010 2108 2231Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

429 51X 525 53 607X 706 25Y 57 836 913 1007 1113 1224Z 1333 1401 32 1529 1601 1724 1816Y 1932 2010 2108 2231Y

Soboty

553 640 738 831 925 1045 1127 1237 1341 1427 1527 1650 1752 1852 2030 2124Y 2233Y

Niedziele i święta

553 738 925 1129 1236 1341 1427 1527 1650 1752 1852 2032 2124Y 2233Y

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

553 640 738 831 925 1045 1127 1237 1341 1427 1527 1650

268

Wilkowyje Wierzbowa (kierunek Tychy Sikorskiego Wiadukt)

Stanowisko: 5

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

430 52X 526 54 608X 707 26Y 58 837 914 1008 1114 1225Z 1334 1402 33 1530 1602 1716 1817Y 1933 2011 2109 2232Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

430 52X 526 54 608X 707 26Y 58 837 914 1008 1114 1225Z 1334 1402 33 1530 1602 1725 1817Y 1933 2011 2109 2232Y

Soboty

554 641 739 832 926 1046 1128 1238 1342 1428 1528 1651 1753 1853 2031 2125Y 2234Y

Niedziele i święta

554 739 926 1130 1237 1342 1428 1528 1651 1753 1853 2033 2125Y 2234Y

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

554 641 739 832 926 1046 1128 1238 1342 1428 1528 1651

268

Wilkowyje Gospoda (kierunek Tychy Sikorskiego Wiadukt)

Stanowisko: 3

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

431 53X 527 55 609X 708 27Y 59 838 915 1009 1115 1226Z 1335 1403 34 1531 1603 1717 1818Y 1934 2012 2110 2233Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

431 53X 527 55 609X 708 27Y 59 838 915 1009 1115 1226Z 1335 1403 34 1531 1603 1726 1818Y 1934 2012 2110 2233Y

Soboty

555 642 740 833 927 1047 1129 1239 1343 1429 1529 1652 1754 1854 2032 2126Y 2235Y

Niedziele i święta

555 740 927 1131 1238 1343 1429 1529 1652 1754 1854 2034 2126Y 2235Y

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

555 642 740 833 927 1047 1129 1239 1343 1429 1529 1652

268

Tychy Chłodnicza (kierunek Tychy Sikorskiego Wiadukt)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

432 54X 528 56 610X 709 28Y 800 39 916 1010 1116 1227Z 1336 1404 35 1532 1604 1718 1819Y 1935 2013 2111 2234Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

432 54X 528 56 610X 709 28Y 800 39 916 1010 1116 1227Z 1336 1404 35 1532 1604 1727 1819Y 1935 2013 2111 2234Y

Soboty

556 643 741 834 928 1048 1130 1240 1344 1430 1530 1653 1755 1855 2033 2127Y 2236Y

Niedziele i święta

556 741 928 1132 1239 1344 1430 1530 1653 1755 1855 2035 2127Y 2236Y

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

556 643 741 834 928 1048 1130 1240 1344 1430 1530 1653

268

Tychy Radziejówka (kierunek Tychy Sikorskiego Wiadukt)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

435 57X 531 59 613X 712 31Y 803 42 919 1013 1119 1230Z 1339 1407 38 1535 1607 1721 1822Y 1938 2016 2114 2237Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

435 57X 531 59 613X 712 31Y 803 42 919 1013 1119 1230Z 1339 1407 38 1535 1607 1730 1822Y 1938 2016 2114 2237Y

Soboty

559 646 744 837 931 1051 1133 1243 1347 1433 1533 1656 1758 1858 2036 2130Y 2239Y

Niedziele i święta

559 744 931 1135 1242 1347 1433 1533 1656 1758 1858 2038 2130Y 2239Y

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

559 646 744 837 931 1051 1133 1243 1347 1433 1533 1656

268

Tychy Gen. Andersa (kierunek Tychy Sikorskiego Wiadukt)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

437 59X 533 601 15X 714 33Y 805 44 921 1015 1121 1232Z 1341 1409 40 1537 1609 1723 1824Y 1940 2018 2116 2239Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

437 59X 533 601 15X 714 33Y 805 44 921 1015 1121 1232Z 1341 1409 40 1537 1609 1732 1824Y 1940 2018 2116 2239Y

Soboty

601 48 746 839 933 1053 1135 1245 1349 1435 1535 1658 1800 1900 2038 2132Y 2241Y

Niedziele i święta

601 746 933 1137 1244 1349 1435 1535 1658 1800 1900 2040 2132Y 2241Y

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

601 48 746 839 933 1053 1135 1245 1349 1435 1535 1658

268

Tychy Dworzec PKP (kierunek Tychy Sikorskiego Wiadukt)

Stanowisko: 5

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

439 501X 35 603 17X 716 35Y 807 46 923 1017 1123 1234Z 1343 1411 42 1539 1611 1725 1826Y 1941 2019 2117 2240Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

439 501X 35 603 17X 716 35Y 807 46 923 1017 1123 1234Z 1343 1411 42 1539 1611 1734 1826Y 1941 2019 2117 2240Y

Soboty

603 50 748 841 935 1055 1137 1247 1351 1437 1537 1700 1802 1901 2039 2133Y 2242Y

Niedziele i święta

603 748 935 1139 1246 1351 1437 1537 1700 1802 1901 2041 2133Y 2242Y

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

603 50 748 841 935 1055 1137 1247 1351 1437 1537 1700

268

Tychy Carboautomatyka (kierunek Tychy Sikorskiego Wiadukt)

Stanowisko: 5

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

441 503X 37 605 19X 718 37Y 809 48 925 1019 1125 1236Z 1345 1413 44 1541 1613 1727 1828Y 1943 2021 2119 2242Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

441 503X 37 605 19X 718 37Y 809 48 925 1019 1125 1236Z 1345 1413 44 1541 1613 1736 1828Y 1943 2021 2119 2242Y

Soboty

605 52 750 843 937 1057 1139 1249 1353 1439 1539 1702 1804 1903 2041 2135Y 2244Y

Niedziele i święta

605 750 937 1141 1248 1353 1439 1539 1702 1804 1903 2043 2135Y 2244Y

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

605 52 750 843 937 1057 1139 1249 1353 1439 1539 1702

268

Tychy E.LECLERC (kierunek Tychy Sikorskiego Wiadukt)

Stanowisko: 3

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

443 505X 39 607 21X 720 39Y 811 50 927 1021 1127 1238Z 1347 1415 46 1543 1615 1729 1830Y 1945 2023 2121 2244Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

443 505X 39 607 21X 720 39Y 811 50 927 1021 1127 1238Z 1347 1415 46 1543 1615 1738 1830Y 1945 2023 2121 2244Y

Soboty

607 54 752 845 939 1059 1141 1251 1355 1441 1541 1704 1806 1905 2043 2137Y 2246Y

Niedziele i święta

607 752 939 1143 1250 1355 1441 1541 1704 1806 1905 2045 2137Y 2246Y

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

607 54 752 845 939 1059 1141 1251 1355 1441 1541 1704

268

Tychy Begonii (kierunek Tychy Sikorskiego Wiadukt)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

445 507X 41 609 23X 722 41Y 813 52 929 1023 1129 1240Z 1349 1417 48 1545 1617 1731 1832Y 1947 2025 2123 2246Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

445 507X 41 609 23X 722 41Y 813 52 929 1023 1129 1240Z 1349 1417 48 1545 1617 1740 1832Y 1947 2025 2123 2246Y

Soboty

609 56 754 847 941 1101 43 1253 1357 1443 1543 1706 1808 1907 2045 2139Y 2248Y

Niedziele i święta

609 754 941 1145 1252 1357 1443 1543 1706 1808 1907 2047 2139Y 2248Y

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

609 56 754 847 941 1101 43 1253 1357 1443 1543 1706

268

Tychy Harcerska (kierunek Tychy Sikorskiego Wiadukt)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

447 509X 43 611 25X 724 43Y 815 54 931 1025 1131 1242Z 1351 1419 50 1547 1619 1733 1834Y 1949 2027 2125 2248Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

447 509X 43 611 25X 724 43Y 815 54 931 1025 1131 1242Z 1351 1419 50 1547 1619 1742 1834Y 1949 2027 2125 2248Y

Soboty

611 58 756 849 943 1103 45 1255 1359 1445 1545 1708 1810 1909 2047 2141Y 2250Y

Niedziele i święta

611 756 943 1147 1254 1359 1445 1545 1708 1810 1909 2049 2141Y 2250Y

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

611 58 756 849 943 1103 45 1255 1359 1445 1545 1708

268

Tychy Hetmańska (kierunek Tychy Sikorskiego Wiadukt)

Stanowisko: 4

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

448 510X 44 612 26X 725 44Y 816 55 932 1026 1132 1243Z 1352 1420 51 1548 1620 1734 1835Y 1950 2028 2126 2249Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

448 510X 44 612 26X 725 44Y 816 55 932 1026 1132 1243Z 1352 1420 51 1548 1620 1743 1835Y 1950 2028 2126 2249Y

Soboty

612 59 757 850 944 1104 46 1256 1400 46 1546 1709 1811 1910 2048 2142Y 2251Y

Niedziele i święta

612 757 944 1148 1255 1400 46 1546 1709 1811 1910 2050 2142Y 2251Y

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

612 59 757 850 944 1104 46 1256 1400 46 1546 1709

268

Tychy Stoczniowców 70 (kierunek Tychy Sikorskiego Wiadukt)

Stanowisko: 6

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

449 511X 45 613 27X 726 45Y 817 56 933 1027 1133 1244Z 1353 1421 52 1549 1621 1735 1836Y 1951 2029 2127 2250Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

449 511X 45 613 27X 726 45Y 817 56 933 1027 1133 1244Z 1353 1421 52 1549 1621 1744 1836Y 1951 2029 2127 2250Y

Soboty

613 700 58 851 945 1105 47 1257 1401 47 1547 1710 1812 1911 2049 2143Y 2252Y

Niedziele i święta

613 758 945 1149 1256 1401 47 1547 1710 1812 1911 2051 2143Y 2252Y

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

613 700 58 851 945 1105 47 1257 1401 47 1547 1710

268

Tychy Osiedle „R” (kierunek Tychy Sikorskiego Wiadukt)

Stanowisko: 8

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

450 512X 46 614 28X 727 46Y 818 57 934 1028 1134 1245Z 1354 1422 53 1550 1622 1736 1837Y 1952 2030 2128 2251Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

450 512X 46 614 28X 727 46Y 818 57 934 1028 1134 1245Z 1354 1422 53 1550 1622 1745 1837Y 1952 2030 2128 2251Y

Soboty

614 701 59 852 946 1106 48 1258 1402 48 1548 1711 1813 1912 2050 2144Y 2253Y

Niedziele i święta

614 759 946 1150 1257 1402 48 1548 1711 1813 1912 2052 2144Y 2253Y

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

614 701 59 852 946 1106 48 1258 1402 48 1548 1711

268

Tychy Osiedle „K” (kierunek Tychy Sikorskiego Wiadukt)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

451 513X 47 615 29X 728 47Y 819 58 935 1029 1135 1246Z 1355 1423 54 1551 1623 1737 1838Y 1953 2031 2129 2252Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

451 513X 47 615 29X 728 47Y 819 58 935 1029 1135 1246Z 1355 1423 54 1551 1623 1746 1838Y 1953 2031 2129 2252Y

Soboty

615 702 800 53 947 1107 49 1259 1403 49 1549 1712 1814 1913 2051 2145Y 2254Y

Niedziele i święta

615 800 947 1151 1258 1403 49 1549 1712 1814 1913 2053 2145Y 2254Y

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

615 702 800 53 947 1107 49 1259 1403 49 1549 1712

268

Tychy Skałka (kierunek Tychy Sikorskiego Wiadukt)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

452 515X 49 617 31X 730 49Y 821 900 37 1031 1137 1248Z 1357 1425 56 1553 1625 1739 1840Y 1954 2032 2130 2253Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

452 515X 49 617 31X 730 49Y 821 900 37 1031 1137 1248Z 1357 1425 56 1553 1625 1748 1840Y 1954 2032 2130 2253Y

Soboty

617 704 802 55 949 1109 51 1301 1405 51 1551 1714 1816 1914 2052 2146Y 2255Y

Niedziele i święta

617 802 949 1153 1300 1405 51 1551 1714 1816 1914 2054 2146Y 2255Y

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

617 704 802 55 949 1109 51 1301 1405 51 1551 1714

268

Tychy Hale Targowe (kierunek Tychy Sikorskiego Wiadukt)

Stanowisko: 4

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

453 516X 50 618 32X 731 50Y 822 901 38 1032 1138 1249Z 1358 1426 57 1554 1626 1740 1841Y 1955 2033 2131 2254Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

453 516X 50 618 32X 731 50Y 822 901 38 1032 1138 1249Z 1358 1426 57 1554 1626 1749 1841Y 1955 2033 2131 2254Y

Soboty

618 705 803 56 950 1110 52 1302 1406 52 1552 1715 1817 1915 2053 2147Y 2256Y

Niedziele i święta

618 803 950 1154 1301 1406 52 1552 1715 1817 1915 2055 2147Y 2256Y

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

618 705 803 56 950 1110 52 1302 1406 52 1552 1715

268

Tychy Hala Sportowa (kierunek Tychy Sikorskiego Wiadukt)

Stanowisko: 6

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

454 517X 51 619 33X 732 51Y 823 902 39 1033 1139 1250Z 1359 1427 58 1555 1627 1741 1842Y 1956 2034 2132 2255Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

454 517X 51 619 33X 732 51Y 823 902 39 1033 1139 1250Z 1359 1427 58 1555 1627 1750 1842Y 1956 2034 2132 2255Y

Soboty

619 706 804 57 951 1111 53 1303 1407 53 1553 1716 1818 1916 2054 2148Y 2257Y

Niedziele i święta

619 804 951 1155 1302 1407 53 1553 1716 1818 1916 2056 2148Y 2257Y

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

619 706 804 57 951 1111 53 1303 1407 53 1553 1716

268

Tychy Piłsudskiego (kierunek Tychy Sikorskiego Wiadukt)

Stanowisko: 8

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

455 518X 52 620 34X 733 52Y 824 903 40 1034 1140 1251Z 1400 28 59 1556 1628 1742 1843Y 1957 2035 2133 2256Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

455 518X 52 620 34X 733 52Y 824 903 40 1034 1140 1251Z 1400 28 59 1556 1628 1751 1843Y 1957 2035 2133 2256Y

Soboty

620 707 805 58 952 1112 54 1304 1408 54 1554 1717 1819 1917 2055 2149Y 2258Y

Niedziele i święta

620 805 952 1156 1303 1408 54 1554 1717 1819 1917 2057 2149Y 2258Y

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

620 707 805 58 952 1112 54 1304 1408 54 1554 1717

268

Tychy Osiedle „T” (kierunek Tychy Sikorskiego Wiadukt)

Stanowisko: 4

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

457 519X 53 621 35X 735 54Y 826 905 42 1036 1142 1253Z 1402 30 1501 58 1630 1744 1845Y 1958 2036 2134 2257Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

457 519X 53 621 35X 735 54Y 826 905 42 1036 1142 1253Z 1402 30 1501 58 1630 1753 1845Y 1958 2036 2134 2257Y

Soboty

621 709 807 900 54 1114 56 1306 1410 56 1556 1719 1821 1918 2056 2150Y 2259Y

Niedziele i święta

621 807 954 1158 1305 1410 56 1556 1719 1821 1918 2058 2150Y 2259Y

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

621 709 807 900 54 1114 56 1306 1410 56 1556 1719

268

Paprocany Dymarek (kierunek Tychy Sikorskiego Wiadukt)

Stanowisko: 10

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

458 520X 54 622 36X 736 55Y 827 906 43 1037 1143 1254Z 1403 31 1502 59 1631 1745 1846Y 1959 2037 2135 2258Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

458 520X 54 622 36X 736 55Y 827 906 43 1037 1143 1254Z 1403 31 1502 59 1631 1754 1846Y 1959 2037 2135 2258Y

Soboty

622 710 808 901 55 1115 57 1307 1411 57 1557 1720 1822 1919 2057 2151Y 2300Y

Niedziele i święta

622 808 955 1159 1306 1411 57 1557 1720 1822 1919 2059 2151Y 2300Y

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

622 710 808 901 55 1115 57 1307 1411 57 1557 1720

268

Paprocany Pętla (kierunek Tychy Sikorskiego Wiadukt)

Stanowisko: 14

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

459 521X 55 623 37X 737 56Y 828 907 44 1038 1144 1255Z 1404 32 1503 1600 32 1746 1847Y 2000 38 2136 2259Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

459 521X 55 623 37X 737 56Y 828 907 44 1038 1144 1255Z 1404 32 1503 1600 32 1755 1847Y 2000 38 2136 2259Y

Soboty

623 711 809 902 56 1116 58 1308 1412 58 1558 1721 1823 1920 2058 2152Y 2301Y

Niedziele i święta

623 809 956 1200 1307 1412 58 1558 1721 1823 1920 2100 52Y 2301Y

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

623 711 809 902 56 1116 58 1308 1412 58 1558 1721

268

Tychy Jezioro Paprocańskie (kierunek Tychy Sikorskiego Wiadukt)

Stanowisko: 16

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

500 22X 56 624 38X 738 57Y 829 908 45 1039 1145 1256Z 1405 33 1504 1601 33 1747 1848Y 2001 39 2137 2300Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

500 22X 56 624 38X 738 57Y 829 908 45 1039 1145 1256Z 1405 33 1504 1601 33 1756 1848Y 2001 39 2137 2300Y

Soboty

624 712 810 903 57 1117 59 1309 1413 59 1559 1722 1824 1921 2059 2153Y 2302Y

Niedziele i święta

624 810 957 1201 1308 1413 59 1559 1722 1824 1921 2101 53Y 2302Y

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

624 712 810 903 57 1117 59 1309 1413 59 1559 1722

268

Tychy Osiedle „Z” (kierunek Tychy Sikorskiego Wiadukt)

Stanowisko: 18

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

501 23X 57 625 39X 739 58Y 830 909 46 1040 1146 1257Z 1406 34 1505 1602 34 1748 1849Y 2002 40 2138 2301Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

501 23X 57 625 39X 739 58Y 830 909 46 1040 1146 1257Z 1406 34 1505 1602 34 1757 1849Y 2002 40 2138 2301Y

Soboty

625 713 811 904 58 1118 1200 1310 1414 1500 1600 1723 1825 1922 2100 54Y 2303Y

Niedziele i święta

625 811 958 1202 1309 1414 1500 1600 1723 1825 1922 2102 54Y 2303Y

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

625 713 811 904 58 1118 1200 1310 1414 1500 1600 1723

268

Tychy Osiedle „Z1” (kierunek Tychy Sikorskiego Wiadukt)

Stanowisko: 20

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

502 24X 58 626 40X 740 59Y 831 910 47 1041 1147 1258Z 1407 35 1506 1603 35 1749 1850Y 2003 41 2139 2302Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

502 24X 58 626 40X 740 59Y 831 910 47 1041 1147 1258Z 1407 35 1506 1603 35 1758 1850Y 2003 41 2139 2302Y

Soboty

626 714 812 905 59 1119 1201 1311 1415 1501 1601 1724 1826 1923 2101 55Y 2304Y

Niedziele i święta

626 812 959 1203 1310 1415 1501 1601 1724 1826 1923 2103 55Y 2304Y

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

626 714 812 905 59 1119 1201 1311 1415 1501 1601 1724

268

Tychy Sikorskiego Wiadukt (kierunek Tychy Sikorskiego Wiadukt)

Stanowisko: 22

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

525X 641X 800Y 1259Z 1851Y 2303Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

525X 641X 800Y 1259Z 1851Y 2303Y

Soboty

2156Y 2305Y

Niedziele i święta

2156Y 2305Y

268

Tychy Hipermarkety (kierunek Tychy Sikorskiego Wiadukt)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

530X 646X 805Y 1304Z 1856Y 2308Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

530X 646X 805Y 1304Z 1856Y 2308Y

Soboty

2201Y 2310Y

Niedziele i święta

2201Y 2310Y

268

Tychy Towarowa (kierunek Tychy Sikorskiego Wiadukt)

Stanowisko: 4

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

532X 648X 1306Z

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

532X 648X 1306Z

268

Tychy Fabryczna (kierunek Tychy Sikorskiego Wiadukt)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

534X 650X 1308Z

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

534X 650X 1308Z

268

Tychy Składowa (kierunek Tychy Sikorskiego Wiadukt)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

537X 653X 1311Z

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

537X 653X 1311Z

268

Tychy Fabryka Serów (kierunek Tychy Sikorskiego Wiadukt)

Stanowisko: 4

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

538X 654X 1312Z

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

538X 654X 1312Z

268

Tychy Przemysłowa II (kierunek Tychy Sikorskiego Wiadukt)

Stanowisko: 6

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

540X 656X 1314Z

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

540X 656X 1314Z

268

Tychy Przemysłowa I (kierunek Tychy Sikorskiego Wiadukt)

Stanowisko: 8

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

541X 657X 1315Z

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

541X 657X 1315Z

268

Tychy Towarowa Skrzyżowanie (kierunek Tychy Sikorskiego Wiadukt)

Stanowisko: 7

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

542X 658X 1316Z

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

542X 658X 1316Z

268

Tychy Towarowa (kierunek Tychy Sikorskiego Wiadukt)

Stanowisko: 3

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

1318Z

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

1318Z

268

Tychy Zajezdnia (kierunek Tychy Sikorskiego Wiadukt)

Stanowisko: 5

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

544X 700X

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

544X 700X

Mikołów Dworzec PKP

268

Tychy Sikorskiego Wiadukt (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 17

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

504 615 44 750 845 935 1015 1130 1215 1421 47 1528 1606 1749 1851 2007 2129

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

504 615 44 750 845 935 1015 1130 1215 1421 47 1528 1606 1749 1851 2007 2129

Soboty

629 724 815 915 1005 1123 1207 1318 1418 1521 1605 1727 1830 1931 2109

Niedziele i święta

629 815 1006 1207 1318 1418 1521 1605 1727 1830 1931 2109

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

629 724 815 915 1005 1123 1207 1318 1418 1521

268

Tychy Towarowa (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 3

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

349X 417X 34Z 536Z 716Z 1318Z

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

349X 417X 34Z 536Z 716Z 1318Z

Soboty

441Z 517Z

Niedziele i święta

441Z 1116Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

441Z 517Z

268

Tychy Hipermarkety (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

351X 419X 36Z 538Z 718Z 1320Z

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

351X 419X 36Z 538Z 718Z 1320Z

Soboty

443Z 519Z

Niedziele i święta

443Z 1118Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

443Z 519Z

268

Tychy Osiedle „Z1” (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 15

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

357X 425X 42Z 505 44Z 616 45 724Z 51 846 936 1016 1131 1216 1326Z 1422 48 1529 1607 1750 1852 2008 2130

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

357X 425X 42Z 505 44Z 616 45 724Z 51 846 936 1016 1131 1216 1326Z 1422 48 1529 1607 1750 1852 2008 2130

Soboty

449Z 525Z 630 725 816 916 1006 1124 1208 1319 1419 1522 1606 1728 1831 1932 2110

Niedziele i święta

449Z 630 816 1007 1124Z 1208 1319 1419 1522 1606 1728 1831 1932 2110

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

449Z 525Z 630 725 816 916 1006 1124 1208 1319 1419 1522

268

Tychy Osiedle „Z” (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 13

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

358X 426X 43Z 506 45Z 617 46 725Z 52 847 937 1017 1132 1217 1327Z 1423 49 1530 1608 1751 1853 2009 2131

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

358X 426X 43Z 506 45Z 617 46 725Z 52 847 937 1017 1132 1217 1327Z 1423 49 1530 1608 1751 1853 2009 2131

Soboty

450Z 526Z 631 726 817 917 1007 1125 1209 1320 1420 1523 1607 1729 1832 1933 2111

Niedziele i święta

450Z 631 817 1008 1125Z 1209 1320 1420 1523 1607 1729 1832 1933 2111

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

450Z 526Z 631 726 817 917 1007 1125 1209 1320 1420 1523

268

Tychy Jezioro Paprocańskie (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 11

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

359X 427X 44Z 507 46Z 618 47 726Z 53 848 938 1018 1133 1218 1328Z 1424 50 1531 1609 1752 1854 2010 2132

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

359X 427X 44Z 507 46Z 618 47 726Z 53 848 938 1018 1133 1218 1328Z 1424 50 1531 1609 1752 1854 2010 2132

Soboty

451Z 527Z 632 727 818 918 1008 1126 1210 1321 1421 1524 1608 1730 1833 1934 2112

Niedziele i święta

451Z 632 818 1009 1126Z 1210 1321 1421 1524 1608 1730 1833 1934 2112

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

451Z 527Z 632 727 818 918 1008 1126 1210 1321 1421 1524

268

Paprocany Pętla (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 9

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

400X 28X 45Z 508 47Z 619 48 727Z 54 849 939 1019 1134 1219 1329Z 1425 51 1532 1610 1753 1855 2011 2133

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

400X 28X 45Z 508 47Z 619 48 727Z 54 849 939 1019 1134 1219 1329Z 1425 51 1532 1610 1753 1855 2011 2133

Soboty

452Z 528Z 633 728 819 919 1009 1127 1211 1322 1422 1525 1609 1731 1834 1935 2113

Niedziele i święta

452Z 633 819 1010 1127Z 1211 1322 1422 1525 1609 1731 1834 1935 2113

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

452Z 528Z 633 728 819 919 1009 1127 1211 1322 1422 1525

268

Paprocany Dymarek (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 7

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

401X 29X 46Z 509 48Z 620 49 728Z 55 850 940 1020 1135 1220 1330Z 1426 52 1533 1611 1754 1856 2012 2134

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

401X 29X 46Z 509 48Z 620 49 728Z 55 850 940 1020 1135 1220 1330Z 1426 52 1533 1611 1754 1856 2012 2134

Soboty

453Z 529Z 634 729 820 920 1010 1128 1212 1323 1423 1526 1610 1732 1835 1936 2114

Niedziele i święta

453Z 634 820 1011 1128Z 1212 1323 1423 1526 1610 1732 1835 1936 2114

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

453Z 529Z 634 729 820 920 1010 1128 1212 1323 1423 1526

268

Tychy Osiedle „T” (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 3

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

402X 30X 47Z 510 49Z 621 50 729Z 56 851 941 1021 1136 1221 1331Z 1427 53 1534 1612 1755 1857 2013 2135

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

402X 30X 47Z 510 49Z 621 50 729Z 56 851 941 1021 1136 1221 1331Z 1427 53 1534 1612 1755 1857 2013 2135

Soboty

454Z 530Z 635 730 821 921 1011 1129 1213 1324 1424 1527 1611 1733 1836 1937 2115

Niedziele i święta

454Z 635 821 1012 1129Z 1213 1324 1424 1527 1611 1733 1836 1937 2115

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

454Z 530Z 635 730 821 921 1011 1129 1213 1324 1424 1527

268

Tychy Piłsudskiego (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 5

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

403X 31X 48Z 511 50Z 622 51 731Z 58 853 943 1023 1138 1223 1333Z 1429 55 1536 1614 1757 1859 2014 2136

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

403X 31X 48Z 511 50Z 622 51 731Z 58 853 943 1023 1138 1223 1333Z 1429 55 1536 1614 1757 1859 2014 2136

Soboty

455Z 531Z 636 732 823 923 1013 1131 1215 1326 1426 1529 1613 1735 1838 1938 2116

Niedziele i święta

455Z 636 823 1014 1131Z 1215 1326 1426 1529 1613 1735 1838 1938 2116

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

455Z 531Z 636 732 823 923 1013 1131 1215 1326 1426 1529

268

Tychy Hala Sportowa (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 3

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

404X 32X 49Z 512 51Z 623 52 732Z 59 854 944 1024 1139 1224 1334Z 1430 56 1537 1615 1758 1900 2015 2137

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

404X 32X 49Z 512 51Z 623 52 732Z 59 854 944 1024 1139 1224 1334Z 1430 56 1537 1615 1758 1900 2015 2137

Soboty

456Z 532Z 637 733 824 924 1014 1132 1216 1327 1427 1530 1614 1736 1839 1939 2117

Niedziele i święta

456Z 637 824 1015 1132Z 1216 1327 1427 1530 1614 1736 1839 1939 2117

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

456Z 532Z 637 733 824 924 1014 1132 1216 1327 1427 1530

268

Tychy Skałka (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

406X 34X 51Z 514 53Z 625 54 734Z 801 56 946 1026 1141 1226 1336Z 1432 58 1539 1617 1800 1902 2017 2139

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

406X 34X 51Z 514 53Z 625 54 734Z 801 56 946 1026 1141 1226 1336Z 1432 58 1539 1617 1800 1902 2017 2139

Soboty

458Z 534Z 639 735 826 926 1016 1134 1218 1329 1429 1532 1616 1738 1841 1941 2119

Niedziele i święta

458Z 639 826 1017 1134Z 1218 1329 1429 1532 1616 1738 1841 1941 2119

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

458Z 534Z 639 735 826 926 1016 1134 1218 1329 1429 1532

268

Tychy Osiedle „K” (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

407X 35X 52Z 516 55Z 627 56 736Z 803 58 948 1028 1143 1228 1338Z 1434 1500 41 1619 1802 1903 2018 2140

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

407X 35X 52Z 516 55Z 627 56 736Z 803 58 948 1028 1143 1228 1338Z 1434 1500 41 1619 1802 1903 2018 2140

Soboty

459Z 536Z 641 737 828 928 1018 1136 1220 1331 1431 1534 1618 1740 1843 1942 2120

Niedziele i święta

459Z 641 828 1019 1136Z 1220 1331 1431 1534 1618 1740 1843 1942 2120

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

459Z 536Z 641 737 828 928 1018 1136 1220 1331 1431 1534

268

Tychy Osiedle „R” (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 5

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

408X 36X 53Z 517 56Z 628 57 737Z 804 59 949 1029 1144 1229 1339Z 1435 1501 42 1620 1803 1904 2019 2141

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

408X 36X 53Z 517 56Z 628 57 737Z 804 59 949 1029 1144 1229 1339Z 1435 1501 42 1620 1803 1904 2019 2141

Soboty

500Z 37Z 642 738 829 929 1019 1137 1221 1332 1432 1535 1619 1741 1844 1943 2121

Niedziele i święta

500Z 642 829 1020 1137Z 1221 1332 1432 1535 1619 1741 1844 1943 2121

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

500Z 37Z 642 738 829 929 1019 1137 1221 1332 1432 1535

268

Tychy Stoczniowców 70 (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 3

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

409X 37X 54Z 518 57Z 629 58 738Z 805 900 50 1030 1145 1230 1340Z 1436 1502 43 1621 1804 1905 2020 2142

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

409X 37X 54Z 518 57Z 629 58 738Z 805 900 50 1030 1145 1230 1340Z 1436 1502 43 1621 1804 1905 2020 2142

Soboty

501Z 38Z 643 739 830 930 1020 1138 1222 1333 1433 1536 1620 1742 1845 1944 2122

Niedziele i święta

501Z 643 830 1021 1138Z 1222 1333 1433 1536 1620 1742 1845 1944 2122

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

501Z 38Z 643 739 830 930 1020 1138 1222 1333 1433 1536

268

Tychy Hetmańska (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 3

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

410X 38X 55Z 519 58Z 630 59 739Z 806 901 51 1031 1146 1231 1341Z 1437 1503 44 1622 1805 1906 2021 2143

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

410X 38X 55Z 519 58Z 630 59 739Z 806 901 51 1031 1146 1231 1341Z 1437 1503 44 1622 1805 1906 2021 2143

Soboty

502Z 39Z 644 740 831 931 1021 1139 1223 1334 1434 1537 1621 1743 1846 1945 2123

Niedziele i święta

502Z 644 831 1022 1139Z 1223 1334 1434 1537 1621 1743 1846 1945 2123

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

502Z 39Z 644 740 831 931 1021 1139 1223 1334 1434 1537

268

Tychy Harcerska (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

411X 39X 56Z 520 59Z 631 700 40Z 807 902 52 1032 1147 1232 1342Z 1438 1504 45 1623 1806 1907 2022 2144

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

411X 39X 56Z 520 59Z 631 700 40Z 807 902 52 1032 1147 1232 1342Z 1438 1504 45 1623 1806 1907 2022 2144

Soboty

503Z 40Z 645 741 832 932 1022 1140 1224 1335 1435 1538 1622 1744 1847 1946 2124

Niedziele i święta

503Z 645 832 1023 1140Z 1224 1335 1435 1538 1622 1744 1847 1946 2124

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

503Z 40Z 645 741 832 932 1022 1140 1224 1335 1435 1538

268

Tychy Hotelowiec (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 4

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

414X 42X 59Z 523 602Z 34 703 43Z 810 905 55 1035 1150 1235 1345Z 1441 1507 48 1626 1809 1910 2025 2147

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

414X 42X 59Z 523 602Z 34 703 43Z 810 905 55 1035 1150 1235 1345Z 1441 1507 48 1626 1809 1910 2025 2147

Soboty

506Z 43Z 648 744 835 935 1025 1143 1227 1338 1438 1541 1625 1747 1850 1949 2127

Niedziele i święta

506Z 648 835 1026 1143Z 1227 1338 1438 1541 1625 1747 1850 1949 2127

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

506Z 43Z 648 744 835 935 1025 1143 1227 1338 1438 1541

268

Tychy E.LECLERC (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 6

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

415X 43X 500Z 24 603Z 35 704 44Z 811 906 56 1036 1151 1236 1346Z 1442 1508 49 1627 1810 1911 2026 2148

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

415X 43X 500Z 24 603Z 35 704 44Z 811 906 56 1036 1151 1236 1346Z 1442 1508 49 1627 1810 1911 2026 2148

Soboty

507Z 44Z 649 745 836 936 1026 1144 1228 1339 1439 1542 1626 1748 1851 1950 2128

Niedziele i święta

507Z 649 836 1027 1144Z 1228 1339 1439 1542 1626 1748 1851 1950 2128

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

507Z 44Z 649 745 836 936 1026 1144 1228 1339 1439 1542

268

Tychy Dworzec PKP (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 9

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

418X 46X 503Z 27 606Z 38 707 47Z 814 909 59 1039 1154 1239 1349Z 1445 1511 52 1630 1813 1914 2029 2151

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

418X 46X 503Z 27 606Z 38 707 47Z 814 909 59 1039 1154 1239 1349Z 1445 1511 52 1630 1813 1914 2029 2151

Soboty

510Z 47Z 652 748 839 939 1029 1147 1231 1342 1442 1545 1629 1751 1854 1953 2131

Niedziele i święta

510Z 652 839 1030 1147Z 1231 1342 1442 1545 1629 1751 1854 1953 2131

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

510Z 47Z 652 748 839 939 1029 1147 1231 1342 1442 1545

268

Tychy Gen. Andersa (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

420X 48X 505Z 29 608Z 40 709 49Z 816 911 1001 41 1156 1241 1351Z 1447 1513 54 1632 1815 1916 2031 2153

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

420X 48X 505Z 29 608Z 40 709 49Z 816 911 1001 41 1156 1241 1351Z 1447 1513 54 1632 1815 1916 2031 2153

Soboty

512Z 49Z 654 750 841 941 1031 1149 1233 1344 1444 1547 1631 1753 1856 1955 2133

Niedziele i święta

512Z 654 841 1032 1149Z 1233 1344 1444 1547 1631 1753 1856 1955 2133

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

512Z 49Z 654 750 841 941 1031 1149 1233 1344 1444 1547

268

Tychy Radziejówka (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

421X 49X 507Z 31 610Z 42 711 51Z 818 913 1003 43 1158 1243 1353Z 1449 1515 56 1634 1817 1917 2032 2154

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

421X 49X 507Z 31 610Z 42 711 51Z 818 913 1003 43 1158 1243 1353Z 1449 1515 56 1634 1817 1917 2032 2154

Soboty

514Z 51Z 656 752 843 943 1033 1151 1235 1346 1446 1549 1633 1755 1858 1956 2134

Niedziele i święta

514Z 656 843 1034 1151Z 1235 1346 1446 1549 1633 1755 1858 1956 2134

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

514Z 51Z 656 752 843 943 1033 1151 1235 1346 1446 1549

268

Tychy Chłodnicza (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

425X 53X 511Z 35 614Z 46 715 55Z 822 917 1007 47 1202 47 1357Z 1453 1519 1600 38 1821 1921 2036 2158

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

425X 53X 511Z 35 614Z 46 715 55Z 822 917 1007 47 1202 47 1357Z 1453 1519 1600 38 1821 1921 2036 2158

Soboty

518Z 55Z 700 56 847 947 1037 1155 1239 1350 1450 1553 1637 1759 1902 2000 2138

Niedziele i święta

518Z 700 847 1038 1155Z 1239 1350 1450 1553 1637 1759 1902 2000 2138

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

518Z 55Z 700 56 847 947 1037 1155 1239 1350 1450 1553

268

Wilkowyje Gospoda (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 4

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

426X 54X 512Z 36 615Z 47 716 56Z 823 918 1008 48 1203 48 1358Z 1454 1520 1601 39 1822 1922 2037 2159

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

426X 54X 512Z 36 615Z 47 716 56Z 823 918 1008 48 1203 48 1358Z 1454 1520 1601 39 1822 1922 2037 2159

Soboty

519Z 56Z 701 57 848 948 1038 1156 1240 1351 1451 1554 1638 1800 1903 2001 2139

Niedziele i święta

519Z 701 848 1039 1156Z 1240 1351 1451 1554 1638 1800 1903 2001 2139

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

519Z 56Z 701 57 848 948 1038 1156 1240 1351 1451 1554

268

Wilkowyje Wierzbowa (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 6

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

428X 56X 514Z 38 617Z 49 718 58Z 825 920 1010 50 1205 50 1400Z 56 1522 1603 41 1824 1924 2039 2201

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

428X 56X 514Z 38 617Z 49 718 58Z 825 920 1010 50 1205 50 1400Z 56 1522 1603 41 1824 1924 2039 2201

Soboty

521Z 58Z 703 59 850 950 1040 1158 1242 1353 1453 1556 1640 1802 1905 2003 2141

Niedziele i święta

521Z 703 850 1041 1158Z 1242 1353 1453 1556 1640 1802 1905 2003 2141

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

521Z 58Z 703 59 850 950 1040 1158 1242 1353 1453 1556

268

Wilkowyje Mikołowska (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 8

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

429X 57X 515Z 39 618Z 50 719 59Z 826 921 1011 51 1206 51 1401Z 57 1523 1604 42 1825 1925 2040 2202

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

429X 57X 515Z 39 618Z 50 719 59Z 826 921 1011 51 1206 51 1401Z 57 1523 1604 42 1825 1925 2040 2202

Soboty

522Z 59Z 704 800 51 951 1041 1159 1243 1354 1454 1557 1641 1803 1906 2004 2142

Niedziele i święta

522Z 704 851 1042 1159Z 1243 1354 1454 1557 1641 1803 1906 2004 2142

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

522Z 59Z 704 800 51 951 1041 1159 1243 1354 1454 1557

268

Mikołów Gronie II (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

431X 59X 517Z 41 620Z 52 721 801Z 28 923 1013 53 1208 53 1403Z 59 1525 1606 44 1827 1927 2042 2204

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

431X 59X 517Z 41 620Z 52 721 801Z 28 923 1013 53 1208 53 1403Z 59 1525 1606 44 1827 1927 2042 2204

Soboty

524Z 601Z 706 802 53 953 1043 1201 45 1356 1456 1559 1643 1805 1908 2006 2144

Niedziele i święta

524Z 706 853 1044 1201Z 45 1356 1456 1559 1643 1805 1908 2006 2144

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

524Z 601Z 706 802 53 953 1043 1201 45 1356 1456 1559

268

Mikołów Gronie I (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

432X 500X 18Z 42 621Z 53 722 802Z 29 924 1014 54 1209 54 1404Z 1500 26 1607 45 1828 1928 2043 2205

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

432X 500X 18Z 42 621Z 53 722 802Z 29 924 1014 54 1209 54 1404Z 1500 26 1607 45 1828 1928 2043 2205

Soboty

525Z 602Z 707 803 54 954 1044 1202 46 1357 1457 1600 44 1806 1909 2007 2145

Niedziele i święta

525Z 707 854 1045 1202Z 46 1357 1457 1600 44 1806 1909 2007 2145

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

525Z 602Z 707 803 54 954 1044 1202 46 1357 1457 1600

268

Mikołów Krakowska (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

433X 501X 19Z 43 622Z 54 723 803Z 30 925 1015 55 1210 55 1405Z 1501 27 1608 46 1829 1929 2044 2206

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

433X 501X 19Z 43 622Z 54 723 803Z 30 925 1015 55 1210 55 1405Z 1501 27 1608 46 1829 1929 2044 2206

Soboty

526Z 603Z 708 804 55 955 1045 1203 47 1358 1458 1601 45 1807 1910 2008 2146

Niedziele i święta

526Z 708 855 1046 1203Z 47 1358 1458 1601 45 1807 1910 2008 2146

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

526Z 603Z 708 804 55 955 1045 1203 47 1358 1458 1601

268

Mikołów Plac 750-lecia (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

436X 504X

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

436X 504X

268

Mikołów Plac 750-lecia (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 3

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

522Z 46 625Z 57 726 806Z 33 928 1018 58 1213 58 1408Z 1504 30 1611 49 1832 1932 2047 2209

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

522Z 46 625Z 57 726 806Z 33 928 1018 58 1213 58 1408Z 1504 30 1611 49 1832 1932 2047 2209

Soboty

529Z 606Z 711 807 58 958 1048 1206 50 1401 1501 1604 48 1810 1913 2011 2149

Niedziele i święta

529Z 711 858 1049 1206Z 50 1401 1501 1604 48 1810 1913 2011 2149

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

529Z 606Z 711 807 58 958 1048 1206 50 1401 1501 1604

268

Mikołów Aqua Plant (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

523Z 47 626Z 58 727 807Z 34 929 1019 59 1214 59 1409Z 1505 31 1612 50 1833 1933 2048 2210

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

523Z 47 626Z 58 727 807Z 34 929 1019 59 1214 59 1409Z 1505 31 1612 50 1833 1933 2048 2210

Soboty

530Z 607Z 712 808 59 959 1049 1207 51 1402 1502 1605 49 1811 1914 2012 2150

Niedziele i święta

530Z 712 859 1050 1207Z 51 1402 1502 1605 49 1811 1914 2012 2150

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

530Z 607Z 712 808 59 959 1049 1207 51 1402 1502 1605

268

Mikołów Wymyślanka (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

524Z 48 627Z 59 729 809Z 36 931 1021 1101 1216 1301 1411Z 1507 33 1614 52 1835 1934 2049 2211

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

524Z 48 627Z 59 729 809Z 36 931 1021 1101 1216 1301 1411Z 1507 33 1614 52 1835 1934 2049 2211

Soboty

531Z 608Z 714 810 901 1001 51 1209 53 1404 1504 1607 51 1813 1915 2013 2151

Niedziele i święta

531Z 714 901 1052 1209Z 53 1404 1504 1607 51 1813 1915 2013 2151

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

531Z 608Z 714 810 901 1001 51 1209 53 1404 1504 1607

268

Mikołów Nowy Świat I (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

526Z 50 629Z 701 31 811Z 38 933 1023 1103 1218 1303 1413Z 1509 35 1616 54 1837 1936 2051 2213

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

526Z 50 629Z 701 31 811Z 38 933 1023 1103 1218 1303 1413Z 1509 35 1616 54 1837 1936 2051 2213

Soboty

533Z 610Z 716 812 903 1003 53 1211 55 1406 1506 1609 53 1815 1917 2015 2153

Niedziele i święta

533Z 716 903 1054 1211Z 55 1406 1506 1609 53 1815 1917 2015 2153

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

533Z 610Z 716 812 903 1003 53 1211 55 1406 1506 1609

268

Mikołów Mimet (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

527Z 51 630Z 702 32 812Z 39 934 1024 1104 1219 1304 1414Z 1510 36 1617 55 1838 1937 2052 2214

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

527Z 51 630Z 702 32 812Z 39 934 1024 1104 1219 1304 1414Z 1510 36 1617 55 1838 1937 2052 2214

Soboty

534Z 611Z 717 813 904 1004 54 1212 56 1407 1507 1610 54 1816 1918 2016 2154

Niedziele i święta

534Z 717 904 1055 1212Z 56 1407 1507 1610 54 1816 1918 2016 2154

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

534Z 611Z 717 813 904 1004 54 1212 56 1407 1507 1610

268

Mikołów Tereny Przemysłowe (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

528Z 52 631Z 703 33 813Z 40 935 1025 1105 1220 1305 1415Z 1511 37 1618 56 1839 1938 2053 2215

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

528Z 52 631Z 703 33 813Z 40 935 1025 1105 1220 1305 1415Z 1511 37 1618 56 1839 1938 2053 2215

Soboty

535Z 612Z 718 814 905 1005 55 1213 57 1408 1508 1611 55 1817 1919 2017 2155

Niedziele i święta

535Z 718 905 1056 1213Z 57 1408 1508 1611 55 1817 1919 2017 2155

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

535Z 612Z 718 814 905 1005 55 1213 57 1408 1508 1611

268

Mikołów skrzyż. Żwirki i Wigury/Fabryczna (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

529Z 53 632Z 704 34 814Z 41 936 1026 1106 1221 1306 1416Z 1512 38 1619 57 1840 1939 2054 2216

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

529Z 53 632Z 704 34 814Z 41 936 1026 1106 1221 1306 1416Z 1512 38 1619 57 1840 1939 2054 2216

Soboty

536Z 613Z 719 815 906 1006 56 1214 58 1409 1509 1612 56 1818 1920 2018 2156

Niedziele i święta

536Z 719 906 1057 1214Z 58 1409 1509 1612 56 1818 1920 2018 2156

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

536Z 613Z 719 815 906 1006 56 1214 58 1409 1509 1612

268

Mikołów Hubera (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

530Z 54 633Z 705 35 815Z 42 937 1027 1107 1222 1307 1417Z 1513 39 1620 58 1841 1940 2055 2217

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

530Z 54 633Z 705 35 815Z 42 937 1027 1107 1222 1307 1417Z 1513 39 1620 58 1841 1940 2055 2217

Soboty

537Z 614Z 720 816 907 1007 57 1215 59 1410 1510 1613 57 1819 1921 2019 2157

Niedziele i święta

537Z 720 907 1058 1215Z 59 1410 1510 1613 57 1819 1921 2019 2157

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

537Z 614Z 720 816 907 1007 57 1215 59 1410 1510 1613

268

Mikołów Żwirki i Wigury (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

531Z 55 634Z 706 36 816Z 43 938 1028 1108 1223 1308 1418Z 1514 40 1621 59 1842 1941 2056 2218

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

531Z 55 634Z 706 36 816Z 43 938 1028 1108 1223 1308 1418Z 1514 40 1621 59 1842 1941 2056 2218

Soboty

538Z 615Z 721 817 908 1008 58 1216 1300 1411 1511 1614 58 1820 1922 2020 2158

Niedziele i święta

538Z 721 908 1059 1216Z 1300 1411 1511 1614 58 1820 1922 2020 2158

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

538Z 615Z 721 817 908 1008 58 1216 1300 1411 1511 1614

268

Mikołów Dworzec PKP (kierunek Mikołów Dworzec PKP)

Stanowisko: 4

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

437X 506X 33Z 57 636Z 708 38 818Z 45 940 1030 1110 1225 1310 1420Z 1516 42 1623 1701 1844 1943 2058 2220

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

437X 506X 33Z 57 636Z 708 38 818Z 45 940 1030 1110 1225 1310 1420Z 1516 42 1623 1701 1844 1943 2058 2220

Soboty

540Z 617Z 723 819 910 1010 1100 1218 1302 1413 1513 1616 1700 1822 1924 2022 2200

Niedziele i święta

540Z 723 910 1101 1218Z 1302 1413 1513 1616 1700 1822 1924 2022 2200

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

540Z 617Z 723 819 910 1010 1100 1218 1302 1413 1513 1616

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *