Strona główna » Blog » Linia 262, Autobus

Linia 262, Autobus

Rachowy Osiedle

262

Tychy Dworzec PKP (kierunek Rachowy Osiedle)

Stanowisko: 7

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

456 547 658 743 926 1029 1229 51X 1424X 1519X 1634X 1909 2051

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

456 547 658 926 1029 1251X 1424X 1519X 1634X 1909 2051

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

457 724 1000 1257Z 1522 1839 2056Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

457 724 1000 1257Z 1522

262

Tychy Gen. Andersa (kierunek Rachowy Osiedle)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

458 549 700 45 928 1031 1231 53X 1426X 1521X 1636X 1911 2053

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

458 549 700 928 1031 1253X 1426X 1521X 1636X 1911 2053

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

459 726 1002 1259Z 1524 1841 2058Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

459 726 1002 1259Z 1524

262

Tychy E.LECLERC (kierunek Rachowy Osiedle)

Stanowisko: 3

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

500 52 703 48 931 1034 1234 56X 1429X 1524X 1639X 1913 2055

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

500 52 703 931 1034 1256X 1429X 1524X 1639X 1913 2055

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

501 729 1005 1302Z 1527 1844 2100Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

501 729 1005 1302Z 1527

262

Tychy Hotelowiec (kierunek Rachowy Osiedle)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

502 54 705 50 933 1036 1236 58X 1431X 1526X 1641X 1915 2057

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

502 54 705 933 1036 1258X 1431X 1526X 1641X 1915 2057

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

503 731 1007 1304Z 1529 1846 2102Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

503 731 1007 1304Z 1529

262

Tychy Stadion (kierunek Rachowy Osiedle)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

503 55 707 52 935 1038 1238 1300X 1433X 1528X 1643X 1916 2058

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

503 55 707 935 1038 1300X 1433X 1528X 1643X 1916 2058

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

504 733 1009 1306Z 1531 1848 2103Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

504 733 1009 1306Z 1531

262

Tychy Pływalnia (kierunek Rachowy Osiedle)

Stanowisko: 4

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

504 56 708 53 936 1039 1239 1301X 1434X 1529X 1644X 1917 2059

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

504 56 708 936 1039 1301X 1434X 1529X 1644X 1917 2059

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

505 734 1010 1307Z 1532 1849 2104Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

505 734 1010 1307Z 1532

262

Tychy Niepodległości (kierunek Rachowy Osiedle)

Stanowisko: 4

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

507 59 711 56 939 1042 1242 1304X 1437X 1532X 1647X 1919 2101

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

507 59 711 939 1042 1304X 1437X 1532X 1647X 1919 2101

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

508 737 1013 1310Z 1535 1852 2106Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

508 737 1013 1310Z 1535

262

Tychy Urząd Miasta (kierunek Rachowy Osiedle)

Stanowisko: 6

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

508 600 712 57 940 1043 1243 1305X 1438X 1533X 1648X 1920 2102

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

508 600 712 940 1043 1305X 1438X 1533X 1648X 1920 2102

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

509 738 1014 1311Z 1536 1853 2107Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

509 738 1014 1311Z 1536

262

Tychy Tęcza (kierunek Rachowy Osiedle)

Stanowisko: 8

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

509 601 713 58 941 1044 1244 1306X 1439X 1534X 1649X 1921 2103

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

509 601 713 941 1044 1306X 1439X 1534X 1649X 1921 2103

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

510 739 1015 1312Z 1537 1854 2108Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

510 739 1015 1312Z 1537

262

Wartogłowiec Wiadukt (kierunek Rachowy Osiedle)

Stanowisko: 8

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

513 605 717 802 945 1048 1248 1310X 1443X 1538X 1653X 1925 2107

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

513 605 717 945 1048 1310X 1443X 1538X 1653X 1925 2107

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

514 743 1019 1316Z 1541 1858 2112Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

514 743 1019 1316Z 1541

262

Tychy Oświęcimska (kierunek Rachowy Osiedle)

Stanowisko: 10

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

515 607 719 804 947 1050 1250 1312X 1445X 1540X 1655X 1927 2109

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

515 607 719 947 1050 1312X 1445X 1540X 1655X 1927 2109

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

516 745 1021 1318Z 1543 1900 2114Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

516 745 1021 1318Z 1543

262

Urbanowice (kierunek Rachowy Osiedle)

Stanowisko: 12

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

516 608 720 805 948 1051 1251 1313X 1446X 1541X 1656X 1928 2110

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

516 608 720 948 1051 1313X 1446X 1541X 1656X 1928 2110

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

517 746 1022 1319Z 1544 1901 2115Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

517 746 1022 1319Z 1544

262

Tychy Mysłowicka zastępczy (kierunek Rachowy Osiedle)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

518 610 722 807 950 1053 1253 1315X 1448X 1543X 1658X 1930 2112

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

518 610 722 950 1053 1315X 1448X 1543X 1658X 1930 2112

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

519 748 1024 1321Z 1546 1903 2117Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

519 748 1024 1321Z 1546

262

Tychy Turyńska (kierunek Rachowy Osiedle)

Stanowisko: 4

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

519 611 723 808 951 1054 1254 1316X 1449X 1544X 1659X 1931 2113

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

519 611 723 951 1054 1316X 1449X 1544X 1659X 1931 2113

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

520 749 1025 1322Z 1547 1904 2118Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

520 749 1025 1322Z 1547

262

Tychy Fiat (kierunek Rachowy Osiedle)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

521 613 725 810 953 1056 1256 1318X 1451X 1546X 1701X 1933 2115

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

521 613 725 953 1056 1318X 1451X 1546X 1701X 1933 2115

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

522 751 1027 1324Z 1549 1906 2120Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

522 751 1027 1324Z 1549

262

Bieruń Rudnik (kierunek Rachowy Osiedle)

Stanowisko: 3

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

524 616 728 813 956 1059 1259 1321X 1454X 1549X 1704X 1935 2117

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

524 616 728 956 1059 1321X 1454X 1549X 1704X 1935 2117

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

525 754 1030 1327Z 1552 1908 2122Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

525 754 1030 1327Z 1552

262

Lędziny Cegielnia (kierunek Rachowy Osiedle)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

526 618 730 815 958 1101 1301 23X 1456X 1551X 1706X 1937 2119

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

526 618 730 958 1101 1323X 1456X 1551X 1706X 1937 2119

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

527 756 1032 1329Z 1554 1910 2124Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

527 756 1032 1329Z 1554

262

Lędziny Droga do Górek (kierunek Rachowy Osiedle)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

528 620 732 817 1000 1103 1303 25X 1458X 1553X 1708X 1939 2121

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

528 620 732 1000 1103 1325X 1458X 1553X 1708X 1939 2121

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

529 758 1034 1331Z 1556 1912 2126Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

529 758 1034 1331Z 1556

262

Lędziny Gospoda (kierunek Rachowy Osiedle)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

529 621 734 819 1002 1105 1305 27X 1500X 55X 1710X 1940 2122

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

529 621 734 1002 1105 1327X 1500X 55X 1710X 1940 2122

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

530 800 1036 1333Z 1558 1913 2127Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

530 800 1036 1333Z 1558

262

Lędziny Pomnik (kierunek Rachowy Osiedle)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

530 622 735 820 1003 1106 1306 28X 1501X 56X 1711X 1941 2123

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

530 622 735 1003 1106 1328X 1501X 56X 1711X 1941 2123

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

531 801 1037 1334Z 1559 1914 2128Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

531 801 1037 1334Z 1559

262

Lędziny Urząd Miasta (kierunek Rachowy Osiedle)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

532 624 737 822 1005 1108 1308 30X 1503X 58X 1713X 1943 2125

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

532 624 737 1005 1108 1330X 1503X 58X 1713X 1943 2125

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

533 803 1039 1336Z 1601 1916 2130Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

533 803 1039 1336Z 1601

262

Hołdunów Przejazd Kolejowy (ul. Lędzińska) (kierunek Rachowy Osiedle)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

1332X 1505X 1600X 1715X

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

1332X 1505X 1600X 1715X

262

Hołdunów Kościół (kierunek Rachowy Osiedle)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

1334X 1507X 1602X 1717X

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

1334X 1507X 1602X 1717X

262

Hołdunów Imielińska (kierunek Rachowy Osiedle)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

1335X 1508X 1603X 1718X

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

1335X 1508X 1603X 1718X

262

Hołdunów Imielińska (kierunek Rachowy Osiedle)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

1336X 1509X 1604X 1719X

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

1336X 1509X 1604X 1719X

262

Hołdunów Kościół (kierunek Rachowy Osiedle)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

1337X 1510X 1605X 1720X

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

1337X 1510X 1605X 1720X

262

Hołdunów Przejazd Kolejowy (ul. Pokoju) (kierunek Rachowy Osiedle)

Stanowisko: 4

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

533 625 739 824 1007 1110 1310 40X 1513X 1608X 1723X 1944 2126

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

533 625 739 1007 1110 1340X 1513X 1608X 1723X 1944 2126

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

534 805 1041 1338Z 1603 1917 2131Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

534 805 1041 1338Z 1603

262

Lędziny Kopalnia Ziemowit (kierunek Rachowy Osiedle)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

536 628 742 827 1010 1113 1313 43X 1516X 1611X 1726X 1947 2129

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

536 628 742 1010 1113 1343X 1516X 1611X 1726X 1947 2129

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

537 808 1044 1606 1920

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

537 808 1044 1606

262

Rachowy Ośrodek Zdrowia (kierunek Rachowy Osiedle)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

537 629 743 828 1011 1114 1314 44X 1517X 1612X 1727X 1948 2130

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

537 629 743 1011 1114 1344X 1517X 1612X 1727X 1948 2130

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

538 809 1045 1607 1921

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

538 809 1045 1607

262

Rachowy Osiedle (kierunek Rachowy Osiedle)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

539 631 745 830 1013 1116 1316 46X 1519X 1614X 1729X 1950 2132

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

539 631 745 1013 1116 1346X 1519X 1614X 1729X 1950 2132

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

540 811 1047 1609 1923

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

540 811 1047 1609

Tychy Dworzec PKP

262

Rachowy Osiedle (kierunek Tychy Dworzec PKP)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

604 40 747Y 839Y 1053Y 1125Y 1323 1411 1530 1635 1800 1959 2207

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

604 40 747Y 1053Y 1125Y 1411 1530 1635 1800 1959 2207

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

605 841 1140 1715 1940

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

605 841 1140 1715

262

Rachowy Ośrodek Zdrowia (kierunek Tychy Dworzec PKP)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

606 42 749Y 841Y 1055Y 1127Y 1325 1413 1532 1637 1802 2001 2209

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

606 42 749Y 1055Y 1127Y 1413 1532 1637 1802 2001 2209

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

607 843 1142 1717 1942

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

607 843 1142 1717

262

Lędziny Kopalnia Ziemowit (kierunek Tychy Dworzec PKP)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

608 44 751Y 843Y 1057Y 1129Y 1327 1415 1534 1639 1804 2002 2210

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

608 44 751Y 1057Y 1129Y 1415 1534 1639 1804 2002 2210

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

609 845 1144 1411X 1719 1943 2211X

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

609 845 1144 1411X 1719

262

Hołdunów Przejazd Kolejowy (ul. Pokoju) (kierunek Tychy Dworzec PKP)

Stanowisko: 3

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

755Y 847Y 1101Y 33Y

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

755Y 1101Y 33Y

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

1415X 2215X

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

1415X

262

Hołdunów Kościół (kierunek Tychy Dworzec PKP)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

758Y 850Y 1104Y 36Y

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

758Y 1104Y 36Y

262

Hołdunów Imielińska (kierunek Tychy Dworzec PKP)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

759Y 851Y 1105Y 37Y

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

759Y 1105Y 37Y

262

Hołdunów Imielińska (kierunek Tychy Dworzec PKP)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

800Y 52Y 1106Y 38Y

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

800Y 1106Y 38Y

262

Hołdunów Kościół (kierunek Tychy Dworzec PKP)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

801Y 53Y 1107Y 39Y

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

801Y 1107Y 39Y

262

Hołdunów Przejazd Kolejowy (ul. Lędzińska) (kierunek Tychy Dworzec PKP)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

612 48 803Y 55Y 1109Y 41Y 1331 1419 1538 1643 1808 2006 2214

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

612 48 803Y 1109Y 41Y 1419 1538 1643 1808 2006 2214

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

613 849 1148 1723 1947

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

613 849 1148 1723

262

Lędziny Urząd Miasta (kierunek Tychy Dworzec PKP)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

614 50 805Y 57Y 1111Y 43Y 1333 1421 1540 1645 1810 2007 2215

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

614 50 805Y 1111Y 43Y 1421 1540 1645 1810 2007 2215

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

615 851 1150 1417X 1725 1948 2217X

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

615 851 1150 1417X 1725

262

Lędziny Pomnik (kierunek Tychy Dworzec PKP)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

616 52 807Y 59Y 1113Y 45Y 1335 1423 1542 1647 1812 2009 2217

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

616 52 807Y 1113Y 45Y 1423 1542 1647 1812 2009 2217

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

617 853 1152 1419X 1727 1950 2219X

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

617 853 1152 1419X 1727

262

Lędziny Gospoda (kierunek Tychy Dworzec PKP)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

617 53 808Y 900Y 1114Y 46Y 1336 1424 1543 1648 1813 2010 2218

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

617 53 808Y 1114Y 46Y 1424 1543 1648 1813 2010 2218

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

618 854 1153 1420X 1728 1951 2220X

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

618 854 1153 1420X 1728

262

Lędziny Droga do Górek (kierunek Tychy Dworzec PKP)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

618 54 809Y 901Y 1115Y 47Y 1337 1425 1544 1649 1814 2011 2219

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

618 54 809Y 1115Y 47Y 1425 1544 1649 1814 2011 2219

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

619 855 1154 1421X 1729 1952 2221X

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

619 855 1154 1421X 1729

262

Lędziny Cegielnia (kierunek Tychy Dworzec PKP)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

620 56 811Y 903Y 1117Y 49Y 1339 1427 1546 1651 1816 2013 2221

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

620 56 811Y 1117Y 49Y 1427 1546 1651 1816 2013 2221

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

621 857 1156 1423X 1731 1954 2223X

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

621 857 1156 1423X 1731

262

Bieruń Rudnik (kierunek Tychy Dworzec PKP)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

622 58 813Y 905Y 1119Y 51Y 1341 1429 1548 1653 1818 2015 2223

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

622 58 813Y 1119Y 51Y 1429 1548 1653 1818 2015 2223

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

623 859 1158 1425X 1733 1956 2225X

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

623 859 1158 1425X 1733

262

Tychy Fiat (kierunek Tychy Dworzec PKP)

Stanowisko: 3

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

625 701 816Y 908Y 1122Y 54Y 1344 1432 1551 1656 1821 2018 2226

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

625 701 816Y 1122Y 54Y 1432 1551 1656 1821 2018 2226

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

626 902 1201 1428X 1736 1959 2228X

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

626 902 1201 1428X 1736

262

Tychy Turyńska (kierunek Tychy Dworzec PKP)

Stanowisko: 3

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

628 704 819Y 911Y 1125Y 57Y 1347 1435 1554 1659 1824 2021 2229

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

628 704 819Y 1125Y 57Y 1435 1554 1659 1824 2021 2229

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

629 905 1204 1431X 1739 2002 2231X

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

629 905 1204 1431X 1739

262

Tychy Mysłowicka zastępczy (kierunek Tychy Dworzec PKP)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

630 706 821Y 913Y 1127Y 59Y 1349 1437 1556 1701 1826 2023 2231

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

630 706 821Y 1127Y 59Y 1437 1556 1701 1826 2023 2231

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

631 907 1206 1433X 1741 2004 2233X

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

631 907 1206 1433X 1741

262

Urbanowice (kierunek Tychy Dworzec PKP)

Stanowisko: 11

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

632 708 823Y 915Y 1129Y 1201Y 1351 1439 1558 1703 1828 2025 2233

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

632 708 823Y 1129Y 1201Y 1439 1558 1703 1828 2025 2233

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

633 909 1208 1435X 1743 2006 2235X

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

633 909 1208 1435X 1743

262

Tychy Oświęcimska (kierunek Tychy Dworzec PKP)

Stanowisko: 9

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

633 709 824Y 916Y 1130Y 1202Y 1352 1440 1559 1704 1829 2026 2234

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

633 709 824Y 1130Y 1202Y 1440 1559 1704 1829 2026 2234

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

634 910 1209 1436X 1744 2007 2236X

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

634 910 1209 1436X 1744

262

Wartogłowiec Wiadukt (kierunek Tychy Dworzec PKP)

Stanowisko: 7

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

635 711 826Y 918Y 1132Y 1204Y 1354 1442 1601 1706 1831 2028 2236

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

635 711 826Y 1132Y 1204Y 1442 1601 1706 1831 2028 2236

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

636 912 1211 1438X 1746 2009 2238X

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

636 912 1211 1438X 1746

262

Tychy Szpital Wojewódzki (kierunek Tychy Dworzec PKP)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

639 715 830Y 922Y 1136Y 1208Y 1358 1446 1605 1710 1835 2032 2240

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

639 715 830Y 1136Y 1208Y 1446 1605 1710 1835 2032 2240

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

640 916 1215 1442X 1750 2013 2242X

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

640 916 1215 1442X 1750

262

Tychy Tęcza (kierunek Tychy Dworzec PKP)

Stanowisko: 7

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

640 716 831Y 923Y 1137Y 1209Y 1359 1447 1606 1711 1836 2033 2241

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

640 716 831Y 1137Y 1209Y 1447 1606 1711 1836 2033 2241

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

641 917 1216 1443X 1751 2014 2243X

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

641 917 1216 1443X 1751

262

Tychy Urząd Miasta (kierunek Tychy Dworzec PKP)

Stanowisko: 5

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

641 717 832Y 924Y 1138Y 1210Y 1400 48 1607 1712 1837 2034 2242

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

641 717 832Y 1138Y 1210Y 1448 1607 1712 1837 2034 2242

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

642 918 1217 1444X 1752 2015 2244X

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

642 918 1217 1444X 1752

262

Tychy Niepodległości (kierunek Tychy Dworzec PKP)

Stanowisko: 3

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

642 718 833Y 925Y 1139Y 1211Y 1401 49 1608 1713 1838 2035 2243

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

642 718 833Y 1139Y 1211Y 1449 1608 1713 1838 2035 2243

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

643 919 1218 1445X 1753 2016 2245X

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

643 919 1218 1445X 1753

262

Tychy Pływalnia (kierunek Tychy Dworzec PKP)

Stanowisko: 3

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

645 721 836Y 928Y 1142Y 1214Y 1404 52 1611 1716 1841 2037 2245

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

645 721 836Y 1142Y 1214Y 1452 1611 1716 1841 2037 2245

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

646 922 1221 1448X 1756 2018 2247X

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

646 922 1221 1448X 1756

262

Tychy Stadion (kierunek Tychy Dworzec PKP)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

646 722 837Y 929Y 1143Y 1215Y 1405 53 1612 1717 1842 2038 2246

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

646 722 837Y 1143Y 1215Y 1453 1612 1717 1842 2038 2246

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

647 923 1222 1449X 1757 2019 2248X

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

647 923 1222 1449X 1757

262

Tychy Bielska (kierunek Tychy Dworzec PKP)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

647 723 838Y 930Y 1144Y 1216Y 1406 54 1613 1718 1843 2039 2247

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

647 723 838Y 1144Y 1216Y 1454 1613 1718 1843 2039 2247

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

648 924 1223 1450X 1758 2020 2249X

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

648 924 1223 1450X 1758

262

Tychy Hotelowiec (kierunek Tychy Dworzec PKP)

Stanowisko: 4

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

649 725 840Y 932Y 1146Y 1218Y 1408 56 1615 1720 1845 2041 2249

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

649 725 840Y 1146Y 1218Y 1456 1615 1720 1845 2041 2249

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

650 926 1225 1452X 1800 2022 2251X

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

650 926 1225 1452X 1800

262

Tychy E.LECLERC (kierunek Tychy Dworzec PKP)

Stanowisko: 6

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

650 726 841Y 933Y 1147Y 1219Y 1409 57 1616 1721 1846 2042 2250

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

650 726 841Y 1147Y 1219Y 1457 1616 1721 1846 2042 2250

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

651 927 1226 1453X 1801 2023 2252X

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

651 927 1226 1453X 1801

262

Tychy Gen. Andersa (kierunek Tychy Dworzec PKP)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

653 729 844Y 936Y 1150Y 1222Y 1412 1500 1619 1724 1849 2044 2252

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

653 729 844Y 1150Y 1222Y 1500 1619 1724 1849 2044 2252

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

654 930 1229 1456X 1804 2025 2254X

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

654 930 1229 1456X 1804

262

Tychy Dworzec PKP (kierunek Tychy Dworzec PKP)

Stanowisko: 4

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

655 731 846Y 938Y 1152Y 1224Y 1414 1502 1621 1726 1851 2045 2253

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

655 731 846Y 1152Y 1224Y 1502 1621 1726 1851 2045 2253

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

656 932 1231 1458X 1806 2026 2255X

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

656 932 1231 1458X 1806

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *