Strona główna » Blog » Linia 243, Autobus

Linia 243, Autobus

Będzin Dworzec PKP

243

Ratanice (kierunek Będzin Dworzec PKP)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

440Z 810Z 953Z 1158Z 1656Z 2054Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

445Z 605Z 716Z 853Z 1023Z 1153Z 1308Z 1514Z 1625Z 1744Z 1855Z 2114Z

Niedziele i święta

609Z 914Z 1028Z 1514Z 1855Z 2114Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

445Z 605Z 715Z 853Z 1023Z 1153Z 1308Z 1514Z 1624Z 1744Z

243

Ratanice Most (kierunek Będzin Dworzec PKP)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

441Z 811Z 954Z 1159Z 1657Z 2055Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

446Z 606Z 717Z 854Z 1024Z 1154Z 1309Z 1515Z 1626Z 1745Z 1856Z 2115Z

Niedziele i święta

610Z 915Z 1029Z 1515Z 1856Z 2115Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

446Z 606Z 716Z 854Z 1024Z 1154Z 1309Z 1515Z 1625Z 1745Z

243

Preczów Droga do Zalewu (kierunek Będzin Dworzec PKP)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

442Z 812Z 955Z 1200Z 1658Z 2056Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

447Z 607Z 718Z 855Z 1025Z 1155Z 1310Z 1516Z 1627Z 1746Z 1857Z 2116Z

Niedziele i święta

611Z 916Z 1030Z 1516Z 1857Z 2116Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

447Z 607Z 717Z 855Z 1025Z 1155Z 1310Z 1516Z 1626Z 1746Z

243

Preczów Ośrodek Opiekuńczy [nż] (kierunek Będzin Dworzec PKP)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

443Z 813Z 956Z 1201Z 1659Z 2057Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

448Z 608Z 719Z 856Z 1026Z 1156Z 1311Z 1517Z 1628Z 1747Z 1858Z 2117Z

Niedziele i święta

612Z 917Z 1031Z 1517Z 1858Z 2117Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

448Z 608Z 718Z 856Z 1026Z 1156Z 1311Z 1517Z 1627Z 1747Z

243

Preczów Polna (kierunek Będzin Dworzec PKP)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

444Z 814Z 957Z 1202Z 1700Z 2058Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

449Z 609Z 720Z 857Z 1027Z 1157Z 1312Z 1518Z 1629Z 1748Z 1859Z 2118Z

Niedziele i święta

613Z 918Z 1032Z 1518Z 1859Z 2118Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

449Z 609Z 719Z 857Z 1027Z 1157Z 1312Z 1518Z 1628Z 1748Z

243

Preczów Remiza (kierunek Będzin Dworzec PKP)

Stanowisko: 3

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

446Z 816Z 959Z 1204Z 1702Z 2100Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

451Z 611Z 722Z 859Z 1029Z 1159Z 1314Z 1520Z 1631Z 1750Z 1901Z 2120Z

Niedziele i święta

615Z 920Z 1034Z 1520Z 1901Z 2120Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

451Z 611Z 721Z 859Z 1029Z 1159Z 1314Z 1520Z 1630Z 1750Z

243

Preczów Brzeźna [nż] (kierunek Będzin Dworzec PKP)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

447Z 817Z 1000Z 1205Z 1703Z 2101Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

452Z 612Z 723Z 900Z 1030Z 1200Z 1315Z 1521Z 1632Z 1751Z 1902Z 2121Z

Niedziele i święta

616Z 921Z 1035Z 1521Z 1902Z 2121Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

452Z 612Z 722Z 900Z 1030Z 1200Z 1315Z 1521Z 1631Z 1751Z

243

Preczów Dębowa [nż] (kierunek Będzin Dworzec PKP)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

448Z 818Z 1001Z 1206Z 1704Z 2102Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

453Z 613Z 724Z 901Z 1031Z 1201Z 1316Z 1522Z 1633Z 1752Z 1903Z 2122Z

Niedziele i święta

617Z 922Z 1036Z 1522Z 1903Z 2122Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

453Z 613Z 723Z 901Z 1031Z 1201Z 1316Z 1522Z 1632Z 1752Z

243

Niepiekło Pętla (kierunek Będzin Dworzec PKP)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

537 628 728 1313 1407 1502 1602

243

Niepiekło Pętla (kierunek Będzin Dworzec PKP)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

450Z 537 628 728 820Z 1003Z 1208Z 1313 1407 1502 1602 1706Z 2104Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

455Z 615Z 726Z 903Z 1033Z 1203Z 1318Z 1524Z 1635Z 1754Z 1905Z 2124Z

Niedziele i święta

619Z 924Z 1038Z 1524Z 1905Z 2124Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

455Z 615Z 725Z 903Z 1033Z 1203Z 1318Z 1524Z 1634Z 1754Z

243

Niepiekło [nż] (kierunek Będzin Dworzec PKP)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

451Z 538 629 729 821Z 1004Z 1209Z 1314 1408 1503 1603 1707Z 2105Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

456Z 616Z 727Z 904Z 1034Z 1204Z 1319Z 1525Z 1636Z 1755Z 1906Z 2125Z

Niedziele i święta

620Z 925Z 1039Z 1525Z 1906Z 2125Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

456Z 616Z 726Z 904Z 1034Z 1204Z 1319Z 1525Z 1635Z 1755Z

243

Podleśna [nż] (kierunek Będzin Dworzec PKP)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

452Z 539 630 730 822Z 1005Z 1210Z 1315 1409 1504 1604 1708Z 2106Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

457Z 617Z 728Z 905Z 1035Z 1205Z 1320Z 1526Z 1637Z 1756Z 1907Z 2126Z

Niedziele i święta

621Z 926Z 1040Z 1526Z 1907Z 2126Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

457Z 617Z 727Z 905Z 1035Z 1205Z 1320Z 1526Z 1636Z 1756Z

243

Podłosie [nż] (kierunek Będzin Dworzec PKP)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

453Z 540 631 731 823Z 1006Z 1211Z 1316 1410 1505 1605 1709Z 2107Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

458Z 618Z 729Z 906Z 1036Z 1206Z 1321Z 1527Z 1638Z 1757Z 1908Z 2127Z

Niedziele i święta

622Z 927Z 1041Z 1527Z 1908Z 2127Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

458Z 618Z 728Z 906Z 1036Z 1206Z 1321Z 1527Z 1637Z 1757Z

243

Łagisza Droga do Podłosia (kierunek Będzin Dworzec PKP)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

454Z 541 632 732 824Z 1007Z 1212Z 1317 1411 1506 1606 1710Z 2108Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

459Z 619Z 730Z 907Z 1037Z 1207Z 1322Z 1528Z 1639Z 1758Z 1909Z 2128Z

Niedziele i święta

623Z 928Z 1042Z 1528Z 1909Z 2128Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

459Z 619Z 729Z 907Z 1037Z 1207Z 1322Z 1528Z 1638Z 1758Z

243

Łagisza Metalzbyt [nż] (kierunek Będzin Dworzec PKP)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

455Z 542 633 733 825Z 1008Z 1213Z 1318 1412 1507 1607 1711Z 2109Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

500Z 620Z 731Z 908Z 1038Z 1208Z 1323Z 1529Z 1640Z 1759Z 1910Z 2129Z

Niedziele i święta

624Z 929Z 1043Z 1529Z 1910Z 2129Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

500Z 620Z 730Z 908Z 1038Z 1208Z 1323Z 1529Z 1639Z 1759Z

243

Łagisza Bory (kierunek Będzin Dworzec PKP)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

456Z 543 634 734 826Z 1009Z 1214Z 1319 1413 1508 1608 1712Z 2110Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

501Z 621Z 732Z 909Z 1039Z 1209Z 1324Z 1530Z 1641Z 1800Z 1911Z 2130Z

Niedziele i święta

625Z 930Z 1044Z 1530Z 1911Z 2130Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

501Z 621Z 731Z 909Z 1039Z 1209Z 1324Z 1530Z 1640Z 1800Z

243

Łagisza Energetyczna [nż] (kierunek Będzin Dworzec PKP)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

457Z 544 635 735 827Z 1010Z 1215Z 1320 1414 1509 1609 1713Z 2111Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

502Z 622Z 733Z 910Z 1040Z 1210Z 1325Z 1531Z 1642Z 1801Z 1912Z 2131Z

Niedziele i święta

626Z 931Z 1045Z 1531Z 1912Z 2131Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

502Z 622Z 732Z 910Z 1040Z 1210Z 1325Z 1531Z 1641Z 1801Z

243

Łagisza Cmentarz [nż] (kierunek Będzin Dworzec PKP)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

459Z 546 637 737 829Z 1012Z 1217Z 1322 1416 1511 1611 1715Z 2113Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

504Z 624Z 735Z 912Z 1042Z 1212Z 1327Z 1533Z 1644Z 1803Z 1914Z 2133Z

Niedziele i święta

628Z 933Z 1047Z 1533Z 1914Z 2133Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

504Z 624Z 734Z 912Z 1042Z 1212Z 1327Z 1533Z 1643Z 1803Z

243

Łagisza Poczta (kierunek Będzin Dworzec PKP)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

500Z 47 638 738 830Z 1013Z 1218Z 1323 1417 1512 1612 1716Z 2114Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

505Z 625Z 736Z 913Z 1043Z 1213Z 1328Z 1534Z 1645Z 1804Z 1915Z 2134Z

Niedziele i święta

629Z 934Z 1048Z 1534Z 1915Z 2134Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

505Z 625Z 735Z 913Z 1043Z 1213Z 1328Z 1534Z 1644Z 1804Z

243

Łagisza Elektrownia (kierunek Będzin Dworzec PKP)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

501Z 48 639 739 831Z 1014Z 1219Z 1324 1418 1513 1613 1717Z 2115Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

506Z 626Z 737Z 914Z 1044Z 1214Z 1329Z 1535Z 1646Z 1805Z 1916Z 2135Z

Niedziele i święta

630Z 935Z 1049Z 1535Z 1916Z 2135Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

506Z 626Z 736Z 914Z 1044Z 1214Z 1329Z 1535Z 1645Z 1805Z

243

Łagisza Fabryka (kierunek Będzin Dworzec PKP)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

502Z 49 640 740 832Z 1015Z 1220Z 1325 1419 1514 1614 1718Z 2116Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

507Z 627Z 738Z 915Z 1045Z 1215Z 1330Z 1536Z 1647Z 1806Z 1917Z 2136Z

Niedziele i święta

631Z 936Z 1050Z 1536Z 1917Z 2136Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

507Z 627Z 737Z 915Z 1045Z 1215Z 1330Z 1536Z 1646Z 1806Z

243

Będzin Brzozowicka [nż] (kierunek Będzin Dworzec PKP)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

504Z 51 642 742 834Z 1017Z 1222Z 1327 1421 1516 1616 1720Z 2118Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

509Z 629Z 740Z 917Z 1047Z 1217Z 1332Z 1538Z 1649Z 1808Z 1919Z 2138Z

Niedziele i święta

633Z 938Z 1052Z 1538Z 1919Z 2138Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

509Z 629Z 739Z 917Z 1047Z 1217Z 1332Z 1538Z 1648Z 1808Z

243

Będzin Targowisko (kierunek Będzin Dworzec PKP)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

505Z 52 643 743 835Z 1018Z 1223Z 1328 1422 1517 1617 1721Z 2119Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

510Z 630Z 741Z 918Z 1048Z 1218Z 1333Z 1539Z 1650Z 1809Z 1920Z 2139Z

Niedziele i święta

634Z 939Z 1053Z 1539Z 1920Z 2139Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

510Z 630Z 740Z 918Z 1048Z 1218Z 1333Z 1539Z 1649Z 1809Z

243

Będzin Małachowskiego (kierunek Będzin Dworzec PKP)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

508Z 55 646 746 838Z 1021Z 1226Z 1331 1425 1520 1620 1724Z 2122Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

513Z 633Z 744Z 921Z 1051Z 1221Z 1336Z 1542Z 1653Z 1812Z 1923Z 2142Z

Niedziele i święta

637Z 942Z 1056Z 1542Z 1923Z 2142Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

513Z 633Z 743Z 921Z 1051Z 1221Z 1336Z 1542Z 1652Z 1812Z

243

Będzin Hala Targowa (kierunek Będzin Dworzec PKP)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

509Z 56 647 747 839Z 1022Z 1227Z 1332 1426 1521 1621 1725Z 2123Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

514Z 634Z 745Z 922Z 1052Z 1222Z 1337Z 1543Z 1654Z 1813Z 1924Z 2143Z

Niedziele i święta

638Z 943Z 1057Z 1543Z 1924Z 2143Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

514Z 634Z 744Z 922Z 1052Z 1222Z 1337Z 1543Z 1653Z 1813Z

243

Będzin Dworzec PKP (kierunek Będzin Dworzec PKP)

Stanowisko: 3

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

510Z 57 648 748 840Z 1023Z 1228Z 1333 1427 1522 1622 1726Z 2124Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

515Z 635Z 746Z 923Z 1053Z 1223Z 1338Z 1544Z 1655Z 1814Z 1925Z 2144Z

Niedziele i święta

639Z 944Z 1058Z 1544Z 1925Z 2144Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

515Z 635Z 745Z 923Z 1053Z 1223Z 1338Z 1544Z 1654Z 1814Z

Ratanice

243

Będzin Dworzec PKP (kierunek Ratanice)

Stanowisko: 3

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

511Z 39 602Z 702Z 815 1012 1222 45Z 1341Z 1435Z 1535Z 1705 1835 2214

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

529 640 750 928 1058 1228 1438 1549 1659 1819 2034 2214

Niedziele i święta

533 754 952 1212 1819 2034 2214

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

530 640 750 928 1058 1228 1439 1549 1659

243

Będzin Dworzec PKP (kierunek Ratanice)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

512Z 40 603Z 703Z 816 1013 1223 46Z 1342Z 1436Z 1536Z 1706 1836 2215

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

530 641 751 929 1059 1229 1439 1550 1700 1820 2035 2215

Niedziele i święta

534 755 953 1213 1820 2035 2215

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

531 641 751 929 1059 1229 1440 1550 1700

243

Będzin 11 Listopada (kierunek Ratanice)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

514Z 42 605Z 705Z 818 1015 1225 48Z 1344Z 1438Z 1538Z 1708 1838 2217

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

532 643 753 931 1101 1231 1441 1552 1702 1822 2037 2217

Niedziele i święta

536 757 955 1215 1822 2037 2217

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

533 643 753 931 1101 1231 1442 1552 1702

243

Będzin Stadion (kierunek Ratanice)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

515Z 43 606Z 706Z 819 1016 1226 49Z 1345Z 1439Z 1539Z 1709 1839 2218

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

533 644 754 932 1102 1232 1442 1553 1703 1823 2038 2218

Niedziele i święta

537 758 956 1216 1823 2038 2218

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

534 644 754 932 1102 1232 1443 1553 1703

243

Będzin Muzeum (kierunek Ratanice)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

517Z 45 608Z 708Z 821 1018 1228 51Z 1347Z 1441Z 1541Z 1711 1841 2220

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

535 646 756 934 1104 1234 1444 1555 1705 1825 2040 2220

Niedziele i święta

539 800 958 1218 1825 2040 2220

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

536 646 756 934 1104 1234 1445 1555 1705

243

Będzin Brzozowicka [nż] (kierunek Ratanice)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

519Z 47 610Z 710Z 823 1020 1230 53Z 1349Z 1443Z 1543Z 1713 1843 2222

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

537 648 758 936 1106 1236 1446 1557 1707 1827 2042 2222

Niedziele i święta

541 802 1000 1220 1827 2042 2222

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

538 648 758 936 1106 1236 1447 1557 1707

243

Łagisza Fabryka (kierunek Ratanice)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

521Z 49 612Z 712Z 825 1022 1232 55Z 1351Z 1445Z 1545Z 1715 1845 2224

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

539 650 800 938 1108 1238 1448 1559 1709 1829 2044 2224

Niedziele i święta

543 804 1002 1222 1829 2044 2224

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

540 650 800 938 1108 1238 1449 1559 1709

243

Łagisza Elektrownia (kierunek Ratanice)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

523Z 51 614Z 714Z 827 1024 1234 57Z 1353Z 1447Z 1547Z 1717 1847 2226

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

541 652 802 940 1110 1240 1450 1601 1711 1831 2046 2226

Niedziele i święta

545 806 1004 1224 1831 2046 2226

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

542 652 802 940 1110 1240 1451 1601 1711

243

Łagisza Poczta (kierunek Ratanice)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

524Z 52 615Z 715Z 828 1025 1235 58Z 1354Z 1448Z 1548Z 1718 1848 2227

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

542 653 803 941 1111 1241 1451 1602 1712 1832 2047 2227

Niedziele i święta

546 807 1005 1225 1832 2047 2227

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

543 653 803 941 1111 1241 1452 1602 1712

243

Łagisza Cmentarz [nż] (kierunek Ratanice)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

525Z 53 616Z 716Z 829 1026 1236 59Z 1355Z 1449Z 1549Z 1719 1849 2228

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

543 654 804 942 1112 1242 1452 1603 1713 1833 2048 2228

Niedziele i święta

547 808 1006 1226 1833 2048 2228

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

544 654 804 942 1112 1242 1453 1603 1713

243

Łagisza Energetyczna [nż] (kierunek Ratanice)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

527Z 55 618Z 718Z 831 1028 1238 1301Z 57Z 1451Z 1551Z 1721 1851 2230

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

545 656 806 944 1114 1244 1454 1605 1715 1835 2050 2230

Niedziele i święta

549 810 1008 1228 1835 2050 2230

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

546 656 806 944 1114 1244 1455 1605 1715

243

Łagisza Bory (kierunek Ratanice)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

528Z 56 619Z 719Z 832 1029 1239 1302Z 58Z 1452Z 1552Z 1722 1852 2231

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

546 657 807 945 1115 1245 1455 1606 1716 1836 2051 2231

Niedziele i święta

550 811 1009 1229 1836 2051 2231

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

547 657 807 945 1115 1245 1456 1606 1716

243

Łagisza Metalzbyt [nż] (kierunek Ratanice)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

529Z 57 620Z 720Z 833 1030 1240 1303Z 59Z 1453Z 1553Z 1723 1853 2232

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

547 658 808 946 1116 1246 1456 1607 1717 1837 2052 2232

Niedziele i święta

551 812 1010 1230 1837 2052 2232

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

548 658 808 946 1116 1246 1457 1607 1717

243

Łagisza Droga do Podłosia (kierunek Ratanice)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

530Z 58 621Z 721Z 834 1031 1241 1304Z 1400Z 54Z 1554Z 1724 1854 2233

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

548 659 809 947 1117 1247 1457 1608 1718 1838 2053 2233

Niedziele i święta

552 813 1011 1231 1838 2053 2233

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

549 659 809 947 1117 1247 1458 1608 1718

243

Podłosie [nż] (kierunek Ratanice)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

531Z 59 622Z 722Z 835 1032 1242 1305Z 1401Z 55Z 1555Z 1725 1855 2234

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

549 700 810 948 1118 1248 1458 1609 1719 1839 2054 2234

Niedziele i święta

553 814 1012 1232 1839 2054 2234

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

550 700 810 948 1118 1248 1459 1609 1719

243

Podleśna [nż] (kierunek Ratanice)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

532Z 600 23Z 723Z 836 1033 1243 1306Z 1402Z 56Z 1556Z 1726 1856 2235

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

550 701 811 949 1119 1249 1459 1610 1720 1840 2055 2235

Niedziele i święta

554 815 1013 1233 1840 2055 2235

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

551 701 811 949 1119 1249 1500 1610 1720

243

Niepiekło [nż] (kierunek Ratanice)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

533Z 601 24Z 724Z 837 1034 1244 1307Z 1403Z 57Z 1557Z 1727 1857 2236

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

551 702 812 950 1120 1250 1500 1611 1721 1841 2056 2236

Niedziele i święta

555 816 1014 1234 1841 2056 2236

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

552 702 812 950 1120 1250 1501 1611 1721

243

Niepiekło Pętla (kierunek Ratanice)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

602 838 1035 1245 1728 1858 2237

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

552 703 813 951 1121 1251 1501 1612 1722 1842 2057 2237

Niedziele i święta

556 817 1015 1235 1842 2057 2237

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

553 703 813 951 1121 1251 1502 1612 1722

243

Preczów Dębowa [nż] (kierunek Ratanice)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

604 840 1037 1247 1730 1900 2239

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

554 705 815 953 1123 1253 1503 1614 1724 1844 2059 2239

Niedziele i święta

558 819 1017 1237 1844 2059 2239

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

555 705 815 953 1123 1253 1504 1614 1724

243

Preczów Brzeźna [nż] (kierunek Ratanice)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

605 841 1038 1248 1731 1901 2240

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

555 706 816 954 1124 1254 1504 1615 1725 1845 2100 2240

Niedziele i święta

559 820 1018 1238 1845 2100 2240

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

556 706 816 954 1124 1254 1505 1615 1725

243

Preczów Remiza (kierunek Ratanice)

Stanowisko: 3

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

606 842 1039 1249 1732 1902 2241

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

556 707 817 955 1125 1255 1505 1616 1726 1846 2101 2241

Niedziele i święta

600 821 1019 1239 1846 2101 2241

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

557 707 817 955 1125 1255 1506 1616 1726

243

Preczów Polna (kierunek Ratanice)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

608 844 1041 1251 1734 1904 2243

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

558 709 819 957 1127 1257 1507 1618 1728 1848 2103 2243

Niedziele i święta

602 823 1021 1241 1848 2103 2243

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

559 709 819 957 1127 1257 1508 1618 1728

243

Preczów Ośrodek Opiekuńczy [nż] (kierunek Ratanice)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

609 845 1042 1252 1735 1905 2244

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

559 710 820 958 1128 1258 1508 1619 1729 1849 2104 2244

Niedziele i święta

603 824 1022 1242 1849 2104 2244

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

600 710 820 958 1128 1258 1509 1619 1729

243

Preczów Droga do Zalewu (kierunek Ratanice)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

610 846 1043 1253 1736 1906 2245

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

600 711 821 959 1129 1259 1509 1620 1730 1850 2105 2245

Niedziele i święta

604 825 1023 1243 1850 2105 2245

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

601 711 821 959 1129 1259 1510 1620 1730

243

Ratanice Most (kierunek Ratanice)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

611 847 1044 1254 1737 1907 2246

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

601 712 822 1000 1130 1300 1510 1621 1731 1851 2106 2246

Niedziele i święta

605 826 1024 1244 1851 2106 2246

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

602 712 822 1000 1130 1300 1511 1621 1731

243

Ratanice (kierunek Ratanice)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

612 848 1045 1255 1738 1908 2247

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

602 713 823 1001 1131 1301 1511 1622 1732 1852 2107 2247

Niedziele i święta

606 827 1025 1245 1852 2107 2247

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

603 713 823 1001 1131 1301 1512 1622 1732

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *