Strona główna » Blog » Linia 24, Autobus

Linia 24, Autobus

Bytom Dworzec

24

Będzin Kościuszki (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 4

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

521 610 747 859 1049 1219 1322 1422 1524 1709 1843 2019 2144

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

507 614 739 909 1049 1219 1329 1454 1553 1711 1843 2019 2144

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

507 614 739 909 1049 1219 1329 1454 1553 1711 1843 2019 2144

Niedziele i święta

708 909 1239 1413 1711 1843 2144

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

507 614 739 909 1049 1219 1329 1454 1553 1711

24

Będzin Dworzec PKP (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

522 611 748 900 1050 1220 1323 1423 1525 1710 1844 2020 2145

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

508 615 740 910 1050 1220 1330 1455 1554 1712 1844 2020 2145

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

508 615 740 910 1050 1220 1330 1455 1554 1712 1844 2020 2145

Niedziele i święta

709 910 1240 1414 1712 1844 2145

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

508 615 740 910 1050 1220 1330 1455 1554 1712

24

Będzin 11 Listopada (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

524 613 750 902 1052 1222 1325 1425 1527 1712 1846 2022 2147

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

510 617 742 912 1052 1222 1332 1457 1556 1714 1846 2022 2147

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

510 617 742 912 1052 1222 1332 1457 1556 1714 1846 2022 2147

Niedziele i święta

711 912 1242 1416 1714 1846 2147

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

510 617 742 912 1052 1222 1332 1457 1556 1714

24

Będzin Stadion (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

525 614 751 903 1053 1223 1326 1426 1528 1713 1847 2023 2148

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

511 618 743 913 1053 1223 1333 1458 1557 1715 1847 2023 2148

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

511 618 743 913 1053 1223 1333 1458 1557 1715 1847 2023 2148

Niedziele i święta

712 913 1243 1417 1715 1847 2148

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

511 618 743 913 1053 1223 1333 1458 1557 1715

24

Będzin Muzeum (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

527 616 753 905 1055 1225 1328 1428 1530 1715 1849 2025 2150

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

513 620 745 915 1055 1225 1335 1500 59 1717 1849 2025 2150

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

513 620 745 915 1055 1225 1335 1500 59 1717 1849 2025 2150

Niedziele i święta

714 915 1245 1419 1717 1849 2150

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

513 620 745 915 1055 1225 1335 1500 59 1717

24

Będzin Targowisko (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

528 617 754 906 1056 1226 1329 1429 1531 1716 1850 2026 2151

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

514 621 746 916 1056 1226 1336 1501 1600 1718 1850 2026 2151

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

514 621 746 916 1056 1226 1336 1501 1600 1718 1850 2026 2151

Niedziele i święta

715 916 1246 1420 1718 1850 2151

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

514 621 746 916 1056 1226 1336 1501 1600 1718

24

Osiedle Zamkowe Grodziecka (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

529 618 755 907 1057 1227 1330 1430 1532 1717 1851 2027 2152

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

515 622 747 917 1057 1227 1337 1502 1601 1719 1851 2027 2152

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

515 622 747 917 1057 1227 1337 1502 1601 1719 1851 2027 2152

Niedziele i święta

716 917 1247 1421 1719 1851 2152

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

515 622 747 917 1057 1227 1337 1502 1601 1719

24

Grodziec Bory (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

531 620 757 909 1059 1229 1332 1432 1534 1719 1853 2028 2153

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

517 624 749 919 1059 1229 1339 1504 1603 1721 1853 2028 2153

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

517 624 749 919 1059 1229 1339 1504 1603 1721 1853 2028 2153

Niedziele i święta

718 919 1249 1423 1721 1853 2153

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

517 624 749 919 1059 1229 1339 1504 1603 1721

24

Grodziec DK86 [nż] (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

532 621 758 910 1100 1230 1333 1433 1535 1720 1854 2029 2154

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

518 625 750 920 1100 1230 1340 1505 1604 1722 1854 2029 2154

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

518 625 750 920 1100 1230 1340 1505 1604 1722 1854 2029 2154

Niedziele i święta

719 920 1250 1424 1722 1854 2154

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

518 625 750 920 1100 1230 1340 1505 1604 1722

24

Grodziec Browar (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

534 623 800 912 1102 1232 1335 1435 1537 1722 1856 2031 2156

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

520 627 752 922 1102 1232 1342 1507 1606 1724 1856 2031 2156

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

520 627 752 922 1102 1232 1342 1507 1606 1724 1856 2031 2156

Niedziele i święta

721 922 1252 1426 1724 1856 2156

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

520 627 752 922 1102 1232 1342 1507 1606 1724

24

Grodziec Podgórna [nż] (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

536 625 802 914 1104 1234 1337 1437 1539 1724 1858 2032 2157

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

522 629 754 924 1104 1234 1344 1509 1608 1726 1858 2032 2157

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

521 628 753 923 1103 1233 1343 1508 1607 1725 1857 2032 2157

Niedziele i święta

722 923 1253 1427 1725 1857 2157

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

521 628 753 923 1103 1233 1343 1508 1607 1725

24

Grodziec Kościół (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

537 626 803 915 1105 1235 1338 1438 1540 1725 1859 2033 2158

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

523 630 755 925 1105 1235 1345 1510 1609 1727 1859 2033 2158

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

522 629 754 924 1104 1234 1344 1509 1608 1726 1858 2033 2158

Niedziele i święta

723 924 1254 1428 1726 1858 2158

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

522 629 754 924 1104 1234 1344 1509 1608 1726

24

Grodziec Poczta (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

539 628 805 917 1107 1237 1340 1440 1542 1727 1901 2035 2200

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

525 632 757 927 1107 1237 1347 1512 1611 1729 1901 2035 2200

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

524 631 756 926 1106 1236 1346 1511 1610 1728 1900 2035 2200

Niedziele i święta

725 926 1256 1430 1728 1900 2200

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

524 631 756 926 1106 1236 1346 1511 1610 1728

24

Grodziec Kopalnia (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

540 629 806 918 1108 1238 1341 1441 1543 1728 1902 2036 2201

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

526 633 758 928 1108 1238 1348 1513 1612 1730 1902 2036 2201

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

525 632 757 927 1107 1237 1347 1512 1611 1729 1901 2036 2201

Niedziele i święta

726 927 1257 1431 1729 1901 2201

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

525 632 757 927 1107 1237 1347 1512 1611 1729

24

Wojkowice Łęg (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

542 631 808 920 1110 1240 1343 1443 1545 1730 1904 2038 2203

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

528 635 800 930 1110 1240 1350 1515 1614 1732 1904 2038 2203

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

527 634 759 929 1109 1239 1349 1514 1613 1731 1903 2038 2203

Niedziele i święta

728 929 1259 1433 1731 1903 2203

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

527 634 759 929 1109 1239 1349 1514 1613 1731

24

Wojkowice Kościół (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

544 633 810 922 1112 1242 1345 1445 1547 1732 1906 2040 2205

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

530 637 802 932 1112 1242 1352 1517 1616 1734 1906 2040 2205

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

529 636 801 931 1111 1241 1351 1516 1615 1733 1905 2040 2205

Niedziele i święta

730 931 1301 1435 1733 1905 2205

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

529 636 801 931 1111 1241 1351 1516 1615 1733

24

Wojkowice Giełda (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

545 634 811 923 1113 1243 1346 1446 1548 1733 1907 2041 2206

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

531 638 803 933 1113 1243 1353 1518 1617 1735 1907 2041 2206

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

530 637 802 932 1112 1242 1352 1517 1616 1734 1906 2041 2206

Niedziele i święta

731 932 1302 1436 1734 1906 2206

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

530 637 802 932 1112 1242 1352 1517 1616 1734

24

Wojkowice Ośrodek Zdrowia [nż] (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

546 635 812 924 1114 1244 1347 1447 1549 1734 1908 2042 2207

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

532 639 804 934 1114 1244 1354 1519 1618 1736 1908 2042 2207

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

531 638 803 933 1113 1243 1353 1518 1617 1735 1907 2042 2207

Niedziele i święta

732 933 1303 1437 1735 1907 2207

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

531 638 803 933 1113 1243 1353 1518 1617 1735

24

Wojkowice Park (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 3

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

548 637 814 926 1116 1246 1349 1449 1551 1736 1910 2044 2209

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

534 641 806 936 1116 1246 1356 1521 1620 1738 1910 2044 2209

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

533 640 805 935 1115 1245 1355 1520 1619 1737 1909 2044 2209

Niedziele i święta

734 935 1305 1439 1737 1909 2209

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

533 640 805 935 1115 1245 1355 1520 1619 1737

24

Żychcice Alfred (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

549 638 815 927 1117 1247 1350 1450 1552 1737 1911 2045 2210

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

535 642 807 937 1117 1247 1357 1522 1621 1739 1911 2045 2210

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

534 641 806 936 1116 1246 1356 1521 1620 1738 1910 2045 2210

Niedziele i święta

735 936 1306 1440 1738 1910 2210

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

534 641 806 936 1116 1246 1356 1521 1620 1738

24

Żychcice Pętla (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

551 640 817 929 1119 1249 1352 1452 1554 1739 1913 2047 2212

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

537 644 809 939 1119 1249 1359 1524 1623 1741 1913 2047 2212

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

536 643 808 938 1118 1248 1358 1523 1622 1740 1912 2047 2212

Niedziele i święta

737 938 1308 1442 1740 1912 2212

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

536 643 808 938 1118 1248 1358 1523 1622 1740

24

Kamyce Remiza [nż] (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

552 641 818 930 1120 1250 1353 1453 1555 1740 1914 2048 2213

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

538 645 810 940 1120 1250 1400 1525 1624 1742 1914 2048 2213

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

537 644 809 939 1119 1249 1359 1524 1623 1741 1913 2048 2213

Niedziele i święta

738 939 1309 1443 1741 1913 2213

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

537 644 809 939 1119 1249 1359 1524 1623 1741

24

Kamyce Posesja 500 (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

553 642 819 931 1121 1251 1354 1454 1556 1741 1915 2049 2214

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

539 646 811 941 1121 1251 1401 1526 1625 1743 1915 2049 2214

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

538 645 810 940 1120 1250 1400 1525 1624 1742 1914 2049 2214

Niedziele i święta

739 940 1310 1444 1742 1914 2214

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

538 645 810 940 1120 1250 1400 1525 1624 1742

24

Kamyce Wygoda (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

555 644 821 933 1123 1253 1356 1456 1558 1743 1917 2051 2216

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

541 648 813 943 1123 1253 1403 1528 1627 1745 1917 2051 2216

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

540 647 812 942 1122 1252 1402 1527 1626 1744 1916 2051 2216

Niedziele i święta

741 942 1312 1446 1744 1916 2216

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

540 647 812 942 1122 1252 1402 1527 1626 1744

24

Bobrowniki Rondo (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

557 646 823 935 1125 1255 1358 1458 1600 1745 1919 2053 2218

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

543 650 815 945 1125 1255 1405 1530 1629 1747 1919 2053 2218

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

542 649 814 944 1124 1254 1404 1529 1628 1746 1918 2053 2218

Niedziele i święta

743 944 1314 1448 1746 1918 2218

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

542 649 814 944 1124 1254 1404 1529 1628 1746

24

Brzozowice (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

559 648 825 937 1127 1257 1400 1500 1602 1747 1921 2055 2220

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

545 652 817 947 1127 1257 1407 1532 1631 1749 1921 2055 2220

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

544 651 816 946 1126 1256 1406 1531 1630 1748 1920 2055 2220

Niedziele i święta

745 946 1316 1450 1748 1920 2220

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

544 651 816 946 1126 1256 1406 1531 1630 1748

24

Brzozowice Reymonta [nż] (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

600 49 826 938 1128 1258 1401 1501 1603 1748 1922 2056 2221

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

546 653 818 948 1128 1258 1408 1533 1632 1750 1922 2056 2221

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

545 652 817 947 1127 1257 1407 1532 1631 1749 1921 2056 2221

Niedziele i święta

746 947 1317 1451 1749 1921 2221

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

545 652 817 947 1127 1257 1407 1532 1631 1749

24

Szarlej Osiedle Sowińskiego (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

601 50 827 939 1129 1259 1402 1502 1604 1749 1923 2057 2222

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

547 654 819 949 1129 1259 1409 1534 1633 1751 1923 2057 2222

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

546 653 818 948 1128 1258 1408 1533 1632 1750 1922 2057 2222

Niedziele i święta

747 948 1318 1452 1750 1922 2222

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

546 653 818 948 1128 1258 1408 1533 1632 1750

24

Szarlej Wyszyńskiego (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

603 52 829 941 1131 1301 1404 1504 1606 1751 1924 2058 2223

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

549 656 821 951 1131 1301 1411 1536 1635 1753 1924 2058 2223

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

548 655 820 950 1130 1300 1410 1535 1634 1752 1923 2058 2223

Niedziele i święta

749 950 1320 1454 1752 1923 2223

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

548 655 820 950 1130 1300 1410 1535 1634 1752

24

Szarlej Szpital (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

605 54 831 943 1133 1303 1406 1506 1608 1753 1926 2100 2225

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

551 658 823 953 1133 1303 1413 1538 1637 1755 1926 2100 2225

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

550 657 822 952 1132 1302 1412 1537 1636 1754 1925 2100 2225

Niedziele i święta

751 952 1322 1456 1754 1925 2225

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

550 657 822 952 1132 1302 1412 1537 1636 1754

24

Szarlej Obwodnica [nż] (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

606 55 832 944 1134 1304 1407 1507 1609 1754 1927 2101 2226

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

552 659 824 954 1134 1304 1414 1539 1638 1756 1927 2101 2226

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

551 658 823 953 1133 1303 1413 1538 1637 1755 1926 2101 2226

Niedziele i święta

752 953 1323 1457 1755 1926 2226

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

551 658 823 953 1133 1303 1413 1538 1637 1755

24

Bytom Kruszcowa (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

609 58 835 947 1137 1307 1410 1510 1612 1757 1929 2103 2228

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

555 702 827 957 1137 1307 1417 1542 1641 1759 1929 2103 2228

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

553 700 825 955 1135 1305 1415 1540 1639 1757 1928 2103 2228

Niedziele i święta

754 955 1325 1459 1757 1928 2228

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

553 700 825 955 1135 1305 1415 1540 1639 1757

24

Bytom Mickiewicza (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

611 700 837 949 1139 1309 1412 1512 1614 1759 1931 2105 2230

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

557 704 829 959 1139 1309 1419 1544 1643 1801 1931 2105 2230

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

555 702 827 957 1137 1307 1417 1542 1641 1759 1930 2105 2230

Niedziele i święta

756 957 1327 1501 1759 1930 2230

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

555 702 827 957 1137 1307 1417 1542 1641 1759

24

Bytom Szpital Nr 1 (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

613 702 839 951 1141 1311 1414 1514 1616 1801 1933 2107 2232

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

559 706 831 1001 1141 1311 1421 1546 1645 1803 1933 2107 2232

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

557 704 829 959 1139 1309 1419 1544 1643 1801 1932 2107 2232

Niedziele i święta

758 959 1329 1503 1801 1932 2232

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

557 704 829 959 1139 1309 1419 1544 1643 1801

24

Bytom Chrobrego (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

614 703 840 952 1142 1312 1415 1515 1617 1802 1934 2108 2233

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

600 707 832 1002 1142 1312 1422 1547 1646 1804 1934 2108 2233

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

558 705 830 1000 1140 1310 1420 1545 1644 1802 1933 2108 2233

Niedziele i święta

759 1000 1330 1504 1802 1933 2233

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

558 705 830 1000 1140 1310 1420 1545 1644 1802

24

Bytom Strzelców Bytomskich (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

617 706 843 955 1145 1315 1418 1518 1620 1805 1936 2110 2235

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

603 710 835 1005 1145 1315 1425 1550 1649 1807 1936 2110 2235

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

600 707 832 1002 1142 1312 1422 1547 1646 1804 1935 2110 2235

Niedziele i święta

801 1002 1332 1506 1804 1935 2235

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

600 707 832 1002 1142 1312 1422 1547 1646 1804

24

Bytom Dworzec (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 9

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

620 709 846 958 1148 1318 1421 1521 1623 1808 1938 2112 2237

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

606 713 838 1008 1148 1318 1428 1553 1652 1810 1938 2112 2237

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

602 709 834 1004 1144 1314 1424 1549 1648 1806 1937 2112 2237

Niedziele i święta

803 1004 1334 1508 1806 1937 2237

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

602 709 834 1004 1144 1314 1424 1549 1648 1806

Będzin Kościuszki

24

Bytom Dworzec (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 9

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

630 713 900 1010 1157 1328 1439 1531 1634 1816 2010 2122 2242

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

615 720 850 1020 1200 1330 1439 1603 1707 1820 2010 2122 2242

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

615 720 850 1020 1200 1330 1439 1603 1707 1817 2010 2122 2242

Niedziele i święta

810 1020 1342 1517 1817 1955 2242

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

615 720 850 1020 1200 1330 1439 1603 1707 1817

24

Bytom Strzelców Bytomskich (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

633 716 903 1013 1200 1331 1442 1534 1637 1819 2012 2124 2244

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

618 723 853 1023 1203 1333 1442 1606 1710 1823 2012 2124 2244

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

617 722 852 1022 1202 1332 1441 1605 1709 1819 2012 2124 2244

Niedziele i święta

812 1022 1344 1519 1819 1957 2244

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

617 722 852 1022 1202 1332 1441 1605 1709 1819

24

Bytom Nawrota (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

635 718 905 1015 1202 1333 1444 1536 1639 1821 2014 2126 2246

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

620 725 855 1025 1205 1335 1444 1608 1712 1825 2014 2126 2246

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

619 724 854 1024 1204 1334 1443 1607 1711 1821 2014 2126 2246

Niedziele i święta

814 1024 1346 1521 1821 1959 2246

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

619 724 854 1024 1204 1334 1443 1607 1711 1821

24

Bytom Szpital Nr 1 (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

637 720 907 1017 1204 1335 1446 1538 1641 1823 2015 2127 2247

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

622 727 857 1027 1207 1337 1446 1610 1714 1827 2015 2127 2247

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

620 725 855 1025 1205 1335 1444 1608 1712 1822 2015 2127 2247

Niedziele i święta

815 1025 1347 1522 1822 2000 2247

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

620 725 855 1025 1205 1335 1444 1608 1712 1822

24

Bytom Gallusa (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

639 722 909 1019 1206 1337 1448 1540 1643 1825 2017 2129 2249

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

624 729 859 1029 1209 1339 1448 1612 1716 1829 2017 2129 2249

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

622 727 857 1027 1207 1337 1446 1610 1714 1824 2017 2129 2249

Niedziele i święta

817 1027 1349 1524 1824 2002 2249

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

622 727 857 1027 1207 1337 1446 1610 1714 1824

24

Bytom Zajezdnia (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

641 724 911 1021 1208 1339 1450 1542 1645 1827 2019 2131 2251

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

626 731 901 1031 1211 1341 1450 1614 1718 1831 2019 2131 2251

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

624 729 859 1029 1209 1339 1448 1612 1716 1826 2019 2131 2251

Niedziele i święta

819 1029 1351 1526 1826 2004 2251

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

624 729 859 1029 1209 1339 1448 1612 1716 1826

24

Szarlej Obwodnica [nż] (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

643 726 913 1023 1210 1341 1452 1544 1647 1829 2021 2133 2253

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

628 733 903 1033 1213 1343 1452 1616 1720 1833 2021 2133 2253

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

626 731 901 1031 1211 1341 1450 1614 1718 1828 2021 2133 2253

Niedziele i święta

821 1031 1353 1528 1828 2006 2253

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

626 731 901 1031 1211 1341 1450 1614 1718 1828

24

Szarlej Szpital (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

645 728 915 1025 1212 1343 1454 1546 1649 1831 2023 2135 2255

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

630 735 905 1035 1215 1345 1454 1618 1722 1835 2023 2135 2255

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

628 733 903 1033 1213 1343 1452 1616 1720 1830 2023 2135 2255

Niedziele i święta

823 1033 1355 1530 1830 2008 2255

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

628 733 903 1033 1213 1343 1452 1616 1720 1830

24

Szarlej Wyszyńskiego (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

647 730 917 1027 1214 1345 1456 1548 1651 1833 2025 2137 2257

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

632 737 907 1037 1217 1347 1456 1620 1724 1837 2025 2137 2257

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

630 735 905 1035 1215 1345 1454 1618 1722 1832 2025 2137 2257

Niedziele i święta

825 1035 1357 1532 1832 2010 2257

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

630 735 905 1035 1215 1345 1454 1618 1722 1832

24

Szarlej Osiedle Sowińskiego (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

649 732 919 1029 1216 1347 1458 1550 1653 1835 2026 2138 2258

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

634 739 909 1039 1219 1349 1458 1622 1726 1839 2026 2138 2258

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

632 737 907 1037 1217 1347 1456 1620 1724 1834 2026 2138 2258

Niedziele i święta

827 1037 1359 1534 1834 2011 2258

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

632 737 907 1037 1217 1347 1456 1620 1724 1834

24

Brzozowice Reymonta [nż] (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

650 733 920 1030 1217 1348 1459 1551 1654 1836 2027 2139 2259

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

635 740 910 1040 1220 1350 1459 1623 1727 1840 2027 2139 2259

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

633 738 908 1038 1218 1348 1457 1621 1725 1835 2027 2139 2259

Niedziele i święta

828 1038 1400 1535 1835 2012 2259

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

633 738 908 1038 1218 1348 1457 1621 1725 1835

24

Brzozowice (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

651 734 921 1031 1218 1349 1500 52 1655 1837 2028 2140 2300

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

636 741 911 1041 1221 1351 1500 1624 1728 1841 2028 2140 2300

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

634 739 909 1039 1219 1349 1458 1622 1726 1836 2028 2140 2300

Niedziele i święta

829 1039 1401 1536 1836 2013 2300

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

634 739 909 1039 1219 1349 1458 1622 1726 1836

24

Bobrowniki Rondo (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

414Z 653 736 923 1033 1220 1351 1502 54 1657 1839 2030 2142 2302

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

414Z 638 743 913 1043 1223 1353 1502 1626 1730 1843 2030 2142 2302

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

414Z 636 741 911 1041 1221 1351 1500 1624 1728 1838 2030 2142 2302

Niedziele i święta

831 1041 1403 1538 1838 2015 2302

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

414Z 636 741 911 1041 1221 1351 1500 1624 1728 1838

24

Kamyce Wygoda (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

416Z 655 738 925 1035 1222 1353 1504 56 1659 1841 2032 2144 2304

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

416Z 640 745 915 1045 1225 1355 1504 1628 1732 1845 2032 2144 2304

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

416Z 638 743 913 1043 1223 1353 1502 1626 1730 1840 2032 2144 2304

Niedziele i święta

833 1043 1405 1540 1840 2017 2304

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

416Z 638 743 913 1043 1223 1353 1502 1626 1730 1840

24

Kamyce Posesja 500 (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

418Z 657 740 927 1037 1224 1355 1506 58 1701 1843 2034 2146 2306

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

418Z 642 747 917 1047 1227 1357 1506 1630 1734 1847 2034 2146 2306

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

418Z 640 745 915 1045 1225 1355 1504 1628 1732 1842 2034 2146 2306

Niedziele i święta

835 1045 1407 1542 1842 2019 2306

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

418Z 640 745 915 1045 1225 1355 1504 1628 1732 1842

24

Kamyce Remiza [nż] (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

419Z 658 741 928 1038 1225 1356 1507 59 1702 1844 2035 2147 2307

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

419Z 643 748 918 1048 1228 1358 1507 1631 1735 1848 2035 2147 2307

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

419Z 641 746 916 1046 1226 1356 1505 1629 1733 1843 2035 2147 2307

Niedziele i święta

836 1046 1408 1543 1843 2020 2307

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

419Z 641 746 916 1046 1226 1356 1505 1629 1733 1843

24

Żychcice Pętla (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

420Z 659 742 929 1039 1226 1357 1508 1600 1703 1845 2036 2148 2308

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

420Z 644 749 919 1049 1229 1359 1508 1632 1736 1849 2036 2148 2308

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

420Z 642 747 917 1047 1227 1357 1506 1630 1734 1844 2036 2148 2308

Niedziele i święta

837 1047 1409 1544 1844 2021 2308

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

420Z 642 747 917 1047 1227 1357 1506 1630 1734 1844

24

Żychcice Alfred (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

422Z 701 44 931 1041 1228 1359 1510 1602 1705 1847 2038 2150 2310

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

422Z 646 751 921 1051 1231 1401 1510 1634 1738 1851 2038 2150 2310

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

422Z 644 749 919 1049 1229 1359 1508 1632 1736 1846 2038 2150 2310

Niedziele i święta

839 1049 1411 1546 1846 2023 2310

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

422Z 644 749 919 1049 1229 1359 1508 1632 1736 1846

24

Wojkowice Park (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 4

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

423Z 702 45 932 1042 1229 1400 1511 1603 1706 1848 2039 2151 2311

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

423Z 647 752 922 1052 1232 1402 1511 1635 1739 1852 2039 2151 2311

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

423Z 645 750 920 1050 1230 1400 1509 1633 1737 1847 2039 2151 2311

Niedziele i święta

840 1050 1412 1547 1847 2024 2311

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

423Z 645 750 920 1050 1230 1400 1509 1633 1737 1847

24

Wojkowice Ośrodek Zdrowia [nż] (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

424Z 703 46 933 1043 1230 1401 1512 1604 1707 1849 2040 2152 2312

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

424Z 648 753 923 1053 1233 1403 1512 1636 1740 1853 2040 2152 2312

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

424Z 646 751 921 1051 1231 1401 1510 1634 1738 1848 2040 2152 2312

Niedziele i święta

841 1051 1413 1548 1848 2025 2312

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

424Z 646 751 921 1051 1231 1401 1510 1634 1738 1848

24

Wojkowice Giełda (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

425Z 704 47 934 1044 1231 1402 1513 1605 1708 1850 2041 2153 2313

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

425Z 649 754 924 1054 1234 1404 1513 1637 1741 1854 2041 2153 2313

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

425Z 647 752 922 1052 1232 1402 1511 1635 1739 1849 2041 2153 2313

Niedziele i święta

842 1052 1414 1549 1849 2026 2313

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

425Z 647 752 922 1052 1232 1402 1511 1635 1739 1849

24

Wojkowice Kościół (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

426Z 705 48 935 1045 1232 1403 1514 1606 1709 1851 2042 2154 2314

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

426Z 650 755 925 1055 1235 1405 1514 1638 1742 1855 2042 2154 2314

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

426Z 648 753 923 1053 1233 1403 1512 1636 1740 1850 2042 2154 2314

Niedziele i święta

843 1053 1415 1550 1850 2027 2314

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

426Z 648 753 923 1053 1233 1403 1512 1636 1740 1850

24

Wojkowice Łęg (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

428Z 707 50 937 1047 1234 1405 1516 1608 1711 1853 2044 2156 2316

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

428Z 652 757 927 1057 1237 1407 1516 1640 1744 1857 2044 2156 2316

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

428Z 650 755 925 1055 1235 1405 1514 1638 1742 1852 2044 2156 2316

Niedziele i święta

845 1055 1417 1552 1852 2029 2316

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

428Z 650 755 925 1055 1235 1405 1514 1638 1742 1852

24

Grodziec Kopalnia (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

430Z 709 52 939 1049 1236 1407 1518 1610 1713 1855 2046 2158 2318

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

430Z 654 759 929 1059 1239 1409 1518 1642 1746 1859 2046 2158 2318

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

430Z 652 757 927 1057 1237 1407 1516 1640 1744 1854 2046 2158 2318

Niedziele i święta

847 1057 1419 1554 1854 2031 2318

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

430Z 652 757 927 1057 1237 1407 1516 1640 1744 1854

24

Grodziec Poczta (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

431Z 710 53 940 1050 1237 1408 1519 1611 1714 1856 2047 2159 2319

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

431Z 655 800 930 1100 1240 1410 1519 1643 1747 1900 2047 2159 2319

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

431Z 653 758 928 1058 1238 1408 1517 1641 1745 1855 2047 2159 2319

Niedziele i święta

848 1058 1420 1555 1855 2032 2319

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

431Z 653 758 928 1058 1238 1408 1517 1641 1745 1855

24

Grodziec Kościół (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

433Z 712 55 942 1052 1239 1410 1521 1613 1716 1858 2049 2201 2321

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

433Z 657 802 932 1102 1242 1412 1521 1645 1749 1902 2049 2201 2321

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

433Z 655 800 930 1100 1240 1410 1519 1643 1747 1857 2049 2201 2321

Niedziele i święta

850 1100 1422 1557 1857 2034 2321

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

433Z 655 800 930 1100 1240 1410 1519 1643 1747 1857

24

Grodziec Podgórna [nż] (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

434Z 713 56 943 1053 1240 1411 1522 1614 1717 1859 2050 2202 2322

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

434Z 658 803 933 1103 1243 1413 1522 1646 1750 1903 2050 2202 2322

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

434Z 656 801 931 1101 1241 1411 1520 1644 1748 1858 2050 2202 2322

Niedziele i święta

851 1101 1423 1558 1858 2035 2322

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

434Z 656 801 931 1101 1241 1411 1520 1644 1748 1858

24

Grodziec Browar (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

435Z 715 58 945 1055 1242 1413 1524 1616 1719 1901 2051 2203 2323

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

435Z 700 805 935 1105 1245 1415 1524 1648 1752 1904 2051 2203 2323

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

435Z 657 802 932 1102 1242 1412 1521 1645 1749 1859 2051 2203 2323

Niedziele i święta

852 1102 1424 1559 1859 2036 2323

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

435Z 657 802 932 1102 1242 1412 1521 1645 1749 1859

24

Grodziec DK86 [nż] (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

436Z 717 800 947 1057 1244 1415 1526 1618 1721 1902 2052 2204 2324

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

436Z 702 807 937 1107 1247 1417 1526 1650 1754 1905 2052 2204 2324

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

436Z 659 804 934 1104 1244 1414 1523 1647 1751 1901 2052 2204 2324

Niedziele i święta

854 1104 1426 1601 1901 2037 2324

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

436Z 659 804 934 1104 1244 1414 1523 1647 1751 1901

24

Grodziec Bory (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

437Z 718 801 948 1058 1245 1416 1527 1619 1722 1903 2053 2205 2325

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

437Z 703 808 938 1108 1248 1418 1527 1651 1755 1906 2053 2205 2325

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

437Z 700 805 935 1105 1245 1415 1524 1648 1752 1902 2053 2205 2325

Niedziele i święta

855 1105 1427 1602 1902 2038 2325

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

437Z 700 805 935 1105 1245 1415 1524 1648 1752 1902

24

Osiedle Zamkowe Grodziecka (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

438Z 719 802 949 1059 1246 1417 1528 1620 1723 1904 2054 2206 2326

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

438Z 704 809 939 1109 1249 1419 1528 1652 1756 1907 2054 2206 2326

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

438Z 701 806 936 1106 1246 1416 1525 1649 1753 1903 2054 2206 2326

Niedziele i święta

856 1106 1428 1603 1903 2039 2326

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

438Z 701 806 936 1106 1246 1416 1525 1649 1753 1903

24

Będzin Targowisko (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

439Z 720 803 950 1100 1247 1418 1529 1621 1724 1905 2055 2207 2327

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

439Z 705 810 940 1110 1250 1420 1529 1653 1757 1908 2055 2207 2327

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

439Z 702 807 937 1107 1247 1417 1526 1650 1754 1904 2055 2207 2327

Niedziele i święta

857 1107 1429 1604 1904 2040 2327

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

439Z 702 807 937 1107 1247 1417 1526 1650 1754 1904

24

Będzin Rondo (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

441Z 722 805 952 1102 1249 1420 1531 1623 1726 1907 2057 2209 2329

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

441Z 707 812 942 1112 1252 1422 1531 1655 1759 1910 2057 2209 2329

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

441Z 704 809 939 1109 1249 1419 1528 1652 1756 1906 2057 2209 2329

Niedziele i święta

859 1109 1431 1606 1906 2042 2329

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

441Z 704 809 939 1109 1249 1419 1528 1652 1756 1906

24

Będzin Stadion (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 3

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

442Z 724 807 954 1104 1251 1422 1533 1625 1728 1908 2058 2210 2330

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

442Z 709 814 944 1114 1254 1424 1533 1657 1801 1911 2058 2210 2330

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

442Z 705 810 940 1110 1250 1420 1529 1653 1757 1907 2058 2210 2330

Niedziele i święta

900 1110 1432 1607 1907 2043 2330

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

442Z 705 810 940 1110 1250 1420 1529 1653 1757 1907

24

Będzin 11 Listopada (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

443Z 725 808 955 1105 1252 1423 1534 1626 1729 1909 2059 2211 2331

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

443Z 710 815 945 1115 1255 1425 1534 1658 1802 1912 2059 2211 2331

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

443Z 706 811 941 1111 1251 1421 1530 1654 1758 1908 2059 2211 2331

Niedziele i święta

901 1111 1433 1608 1908 2044 2331

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

443Z 706 811 941 1111 1251 1421 1530 1654 1758 1908

24

Będzin Dworzec PKP (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

445Z 727 810 957 1107 1254 1425 1536 1628 1731 1911 2101 2213 2333

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

445Z 712 817 947 1117 1257 1427 1536 1700 1804 1914 2101 2213 2333

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

445Z 708 813 943 1113 1253 1423 1532 1656 1800 1910 2101 2213 2333

Niedziele i święta

903 1113 1435 1610 1910 2046 2333

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

445Z 708 813 943 1113 1253 1423 1532 1656 1800 1910

24

Będzin Poczta [nż] (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

446Z 728 811 958 1108 1255 1426 1537 1629 1732 1912 2102 2214 2334

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

446Z 713 818 948 1118 1258 1428 1537 1701 1805 1915 2102 2214 2334

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

446Z 709 814 944 1114 1254 1424 1533 1657 1801 1911 2102 2214 2334

Niedziele i święta

904 1114 1436 1611 1911 2047 2334

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

446Z 709 814 944 1114 1254 1424 1533 1657 1801 1911

24

Będzin Kościuszki (kierunek Będzin Kościuszki)

Stanowisko: 4

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

447Z 729 812 959 1109 1256 1427 1538 1630 1733 1913 2103 2215 2335

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

447Z 714 819 949 1119 1259 1429 1538 1702 1806 1916 2103 2215 2335

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

447Z 710 815 945 1115 1255 1425 1534 1658 1802 1912 2103 2215 2335

Niedziele i święta

905 1115 1437 1612 1912 2048 2335

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

447Z 710 815 945 1115 1255 1425 1534 1658 1802 1912

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *