Strona główna » Blog » Linia 208, Autobus

Linia 208, Autobus

Paczyna

208

Pyskowice Szpitalna (kierunek Paczyna)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

550Y 1014Y 1422Y

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

550 715 1015 1210 1417 1517 57 1650

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

535 730 835 1035 1235 1352 1535 1735

208

Pyskowice Wojska Polskiego (kierunek Paczyna)

Stanowisko: 3

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

551Y 1015Y 1423Y

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

551 716 1016 1211 1418 1518 58 1651

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

536 731 836 1036 1236 1353 1536 1736

208

Pyskowice Szopena (kierunek Paczyna)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

553Y 1017Y 1425Y

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

553 718 1018 1213 1420 1520 1600 53

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

538 733 838 1038 1238 1355 1538 1738

208

Pyskowice Plac Wyszyńskiego (kierunek Paczyna)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

503X 55Y 706Z 1019Y 1427Y 1514Z 1603Z 52Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

508X 55 720 1020 1215 1422 1522 1602 55

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

456X 540 735 840 1040 1240 1357 1540 1740

208

Pyskowice Szopena (kierunek Paczyna)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

708Z 1516Z 1605Z 54Z

208

Pyskowice Wojska Polskiego (kierunek Paczyna)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

709Z 1517Z 1606Z 55Z

208

Pyskowice Toszecka (kierunek Paczyna)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

508X

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

513X

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

501X

208

Paczynka (kierunek Paczyna)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

509X

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

514X

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

502X

208

Paczyna Skrzyżowanie z DK-94 (kierunek Paczyna)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

512X

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

517X

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

505X

208

Pyskowice Cmentarz Komunalny (kierunek Paczyna)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

559Y 713Z 1023Y 1431Y 1521Z 1610Z 59Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

559 724 1024 1219 1426 1526 1606 59

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

544 739 844 1044 1244 1401 1544 1744

208

Pyskowice Schenker (kierunek Paczyna)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

601Y 715Z 1025Y 1433Y 1523Z 1612Z 1701Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

601 726 1026 1221 1428 1528 1608 1701

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

546 741 846 1046 1246 1403 1546 1746

208

Pniów Skrzyżowanie (kierunek Paczyna)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

602Y 716Z 1026Y 1434Y 1524Z 1613Z 1702Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

602 727 1027 1222 1429 1529 1609 1702

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

547 742 847 1047 1247 1404 1547 1747

208

Srocza Góra Wieś (kierunek Paczyna)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

604Y 718Z 1028Y 1436Y 1526Z 1615Z 1704Z

208

Pniów Skrzyżowanie (kierunek Paczyna)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

606Y 720Z 1030Y 1438Y 1528Z 1617Z 1706Z

208

Pniów Szkoła (kierunek Paczyna)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

609Y 723Z 1033Y 1441Y 1531Z 1620Z 1709Z

208

Pniów Paczyńska (kierunek Paczyna)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

610Y 724Z 1034Y 1442Y 1532Z 1621Z 1710Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

604 729 1029 1224 1431 1531 1611 1704

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

549 744 849 1049 1249 1406 1549 1749

208

Paczyna Ogrodnictwo (kierunek Paczyna)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

613Y 727Z 1037Y 1445Y 1535Z 1624Z 1713Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

607 732 1032 1227 1434 1534 1614 1707

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

552 747 852 1052 1252 1409 1552 1752

208

Paczyna (kierunek Paczyna)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

515X 616Y 730Z 1040Y 1448Y 1538Z 1627Z 1716Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

520X 610 735 1035 1230 1437 1537 1617 1710

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

508X 55 750 855 1055 1255 1412 1555 1755

Pyskowice Szpitalna

208

Paczyna (kierunek Pyskowice Szpitalna)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

517X 642Y 730X 1116X 1449Y 1538Y 1627Y 1716Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

522 622 817 1122 1357 1457 1537 1617 1712Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

510 610 810 910 1110 1310 1510 1610 1755Z

208

Paczyna Skrzyżowanie z DK-94 (kierunek Pyskowice Szpitalna)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

1719Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

1715Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

1758Z

208

Paczynka (kierunek Pyskowice Szpitalna)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

1722Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

1718Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

1801Z

208

Pyskowice Toszecka (kierunek Pyskowice Szpitalna)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

1723Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

1719Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

1802Z

208

Pyskowice Plac Wyszyńskiego (kierunek Pyskowice Szpitalna)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

706Y 1513Y 1602Y 51Y 1728Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

1724Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

1807Z

208

Paczyna Ogrodnictwo (kierunek Pyskowice Szpitalna)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

520X 645Y 733X 1119X 1452Y 1541Y 1630Y

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

525 625 820 1125 1400 1500 40 1620

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

513 613 813 913 1113 1313 1513 1613

208

Pniów Paczyńska (kierunek Pyskowice Szpitalna)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

523X 648Y 736X 1122X 1455Y 1544Y 1633Y

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

528 628 823 1128 1403 1503 43 1623

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

516 616 816 916 1116 1316 1516 1616

208

Pniów Szkoła (kierunek Pyskowice Szpitalna)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

524X 649Y 737X 1123X 1456Y 1545Y 1634Y

208

Pniów Skrzyżowanie (kierunek Pyskowice Szpitalna)

Stanowisko: 3

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

527X 652Y 740X 1126X 1459Y 1548Y 1637Y

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

530 630 825 1130 1405 1505 45 1625

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

518 618 818 918 1118 1318 1518 1618

208

Srocza Góra Wieś (kierunek Pyskowice Szpitalna)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

529X 654Y 742X 1128X 1501Y 50Y 1639Y

208

Pniów Skrzyżowanie (kierunek Pyskowice Szpitalna)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

531X 656Y 744X 1130X 1503Y 52Y 1641Y

208

Pyskowice Schenker (kierunek Pyskowice Szpitalna)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

532X 657Y 745X 1131X 1504Y 53Y 1642Y

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

532 632 827 1132 1407 1507 47 1627

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

520 620 820 920 1120 1320 1520 1620

208

Pyskowice Cmentarz Komunalny (kierunek Pyskowice Szpitalna)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

534X 659Y 747X 1133X 1506Y 55Y 1644Y

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

534 634 829 1134 1409 1509 49 1629

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

522 622 822 922 1122 1322 1522 1622

208

Pyskowice Wojska Polskiego (kierunek Pyskowice Szpitalna)

Stanowisko: 3

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

702Y 1509Y 58Y 1647Y

208

Pyskowice Szopena (kierunek Pyskowice Szpitalna)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

704Y 1511Y 1600Y 49Y

208

Pyskowice Plac Wyszyńskiego (kierunek Pyskowice Szpitalna)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

706Y 1513Y 1602Y 51Y 1728Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

1724Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

1807Z

208

Pyskowice Plac Wyszyńskiego (kierunek Pyskowice Szpitalna)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

538X 751X 1137X

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

538 638 833 1138 1413 1513 53 1633

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

526 626 826 926 1126 1326 1526 1626

208

Pyskowice Szopena (kierunek Pyskowice Szpitalna)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

540X 753X 1139X

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

540 640 835 1140 1415 1515 55 1635

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

528 628 828 928 1128 1328 1528 1628

208

Pyskowice Wojska Polskiego (kierunek Pyskowice Szpitalna)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

541X 754X 1140X

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

541 641 836 1141 1416 1516 56 1636

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

529 629 829 929 1129 1329 1529 1629

208

Pyskowice Szpitalna (kierunek Pyskowice Szpitalna)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

542X 755X 1141X

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

542 642 837 1142 1417 1517 57 1637

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

530 630 830 930 1130 1330 1530 1630

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *