Strona główna » Blog » Linia 206, Autobus

Linia 206, Autobus

Ciochowice

206

Wielowieś Centrum Przesiadkowe (kierunek Ciochowice)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

845Y 1038Y

206

Błażejowice (kierunek Ciochowice)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

848Y 1041Y

206

Wiśnicze Caritas (kierunek Ciochowice)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

851Y 1044Y

206

Wiśnicze Skrzyżowanie z drogą 907 [nż] (kierunek Ciochowice)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

853Y 1046Y

206

Kotliszowice Wiejska (kierunek Ciochowice)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

856Y 1049Y

206

Kotliszowice Wieś (kierunek Ciochowice)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

439V 535V 634 718 39X 857Y 1050Y 1331Z 1433Z 1508Z 34Z 1605Z 36 1712V 1921V

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

418 513 716 1020 1137 1349 1549 1657

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

418 538 719 1020 1131 1401 1601 1801

206

Kotliszowice Wiejska (kierunek Ciochowice)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

440V 536V 635 719 40X 858Y 1051Y 1332Z 1434Z 1509Z 35Z 1606Z 37 1713V 1922V

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

419 514 717 1021 1138 1350 1550 1658

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

419 539 720 1021 1132 1402 1602 1802

206

Kotliszowice (kierunek Ciochowice)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

441V 537V 636 720 41X 859Y 1052Y 1333Z 1435Z 1510Z 36Z 1607Z 38 1714V 1923V

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

420 515 718 1022 1139 1351 1551 1659

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

420 540 721 1022 1133 1403 1603 1803

206

Toszek Północ (kierunek Ciochowice)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

445V 541V 640 724 45X 903Y 1056Y 1337Z 1439Z 1514Z 40Z 1611Z 42 1718V 1927V

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

424 519 722 1026 1143 1355 1555 1703

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

424 544 725 1026 1137 1407 1607 1807

206

Toszek Wilkowicka (kierunek Ciochowice)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

747X

206

Toszek (kierunek Ciochowice)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

425U 514U 610U 42 726 48X 830U 1119U 1248U 1339Z 43Z 1441Z 45Z 1516Z 20Z 42Z 46Z 1613Z 17Z 44 1912U

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

426 521 724 1028 1145 1357 1557 1705

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

426 546 727 1028 1139 1409 1609 1809

206

Toszek Gimnazjum (kierunek Ciochowice)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

750X 1341Z 1443Z 1518Z 44Z 1615Z

206

Toszek Wilkowicka (kierunek Ciochowice)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

426U 515U 611U 43 727 831U 1120U 1249U 1344Z 1446Z 1521Z 47Z 1618Z 45 1913U

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

427 522 725 1029 1146 1358 1558 1706

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

427 547 728 1029 1140 1410 1610 1810

206

Pisarzowice (kierunek Ciochowice)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

431U 520U 616U 48 732 836U 1125U 1254U 1349Z 1451Z 1526Z 52Z 1623Z 50 1918U

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

432 527 730 1034 1151 1403 1603 1711

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

432 552 733 1034 1145 1415 1615 1815

206

Pisarzowice Grabów (kierunek Ciochowice)

Stanowisko: 3

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

433U 522U 618U 50 734 838U 1127U 1256U 1351Z 1453Z 1528Z 54Z 1625Z 52 1920U

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

434 529 732 1036 1153 1405 1605 1713

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

434 554 735 1036 1147 1417 1617 1817

206

Ciochowice (kierunek Ciochowice)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

436U 525U 621U 53 737 841U 1130U 1259U 1354Z 1456Z 1531Z 57Z 1628Z 55 1923U

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

437 532 735 1039 1156 1408 1608 1716

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

437 557 738 1039 1150 1420 1620 1820

Toszek

206

Ciochowice (kierunek Toszek)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

437 533 632V 715V 41W 934 1202 1331Y 1433Y 1507Z 34Y 1602Y 33V 1710 1926

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

437 532 740 1039 1156 1408 1608 1716

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

437 557 740 1039 1150 1423 1623 1823

206

Pisarzowice Grabów (kierunek Toszek)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

440 536 635V 718V 44W 937 1205 1334Y 1436Y 1510Z 37Y 1605Y 36V 1713 1929

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

440 535 743 1042 1159 1411 1611 1719

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

440 600 743 1042 1153 1426 1626 1826

206

Pisarzowice (kierunek Toszek)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

442 538 637V 720V 46W 939 1207 1336Y 1438Y 1512Z 39Y 1607Y 38V 1715 1931

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

442 537 745 1044 1201 1413 1613 1721

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

442 602 745 1044 1155 1428 1628 1828

206

Toszek Wilkowicka (kierunek Toszek)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

447 543 642V 725V 51W 944 1212 1341Y 1443Y 1517Z 44Y 1612Y 43V 1720 1936

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

447 542 750 1049 1206 1418 1618 1726

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

447 607 750 1049 1200 1433 1633 1833

206

Toszek Gimnazjum (kierunek Toszek)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

1520S

206

Toszek (kierunek Toszek)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

430U 513U 609U 43V 726V 52W 935X 1130X 1247U 1342Y 46Y 1444Y 48Y 1518Z 22S 45Y 49Y 1613Y 17Y 44V 1912U

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

409U 504U 707U 1011U 1128U 1340U 1540U 1648U

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

409U 529U 710U 1011U 1122U 1352U 1552U 1752U

206

Toszek Gimnazjum (kierunek Toszek)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

754W 1344Y 1446Y 1547Y 1615Y

206

Toszek Północ (kierunek Toszek)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

432U 515U 611U 45V 728V 937X 1132X 1249U 1348Y 1450Y 1551Y 1619Y 46V 1914U

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

411U 506U 709U 1013U 1130U 1342U 1542U 1650U

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

411U 531U 712U 1013U 1124U 1354U 1554U 1754U

206

Kotliszowice (kierunek Toszek)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

436U 519U 615U 49V 732V 941X 1136X 1253U 1352Y 1454Y 1555Y 1623Y 50V 1918U

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

415U 510U 713U 1017U 1134U 1346U 1546U 1654U

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

415U 535U 716U 1017U 1128U 1358U 1558U 1758U

206

Kotliszowice Wiejska (kierunek Toszek)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

438U 521U 617U 51V 734V 943X 1138X 1255U 1354Y 1456Y 1557Y 1625Y 52V 1920U

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

417U 512U 715U 1019U 1136U 1348U 1548U 1656U

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

417U 537U 718U 1019U 1130U 1400U 1600U 1800U

206

Kotliszowice Wieś (kierunek Toszek)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

944X 1139X

206

Kotliszowice Wiejska (kierunek Toszek)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

945X 1140X

206

Wiśnicze Skrzyżowanie z drogą 907 [nż] (kierunek Toszek)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

948X 1143X

206

Wiśnicze Caritas (kierunek Toszek)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

950X 1145X

206

Błażejowice (kierunek Toszek)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

953X 1148X

206

Wielowieś Centrum Przesiadkowe (kierunek Toszek)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

956X 1151X

206

Toszek Wilkowicka (kierunek Toszek)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

1523S

206

Wilkowiczki (kierunek Toszek)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

1529S

206

Kotliszowice Wieś (kierunek Toszek)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

439U 522U 618U 52V 735V 1256U 1355Y 1457Y 1534S 58Y 1626Y 53V 1921U

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

418U 513U 716U 1020U 1137U 1349U 1549U 1657U

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

418U 538U 719U 1020U 1131U 1401U 1601U 1801U

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *