Strona główna » Blog » Linia 204, Autobus

Linia 204, Autobus

Proboszczowice

204

Kolonia Łączki (kierunek Proboszczowice)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

625S 739U 1354Z 1633Z

204

Wilkowiczki Las (kierunek Proboszczowice)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

629S 49T 743U 810V 56W 1034W 1113Y 1248W 1358Z 1443M 1557W 1637Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

608O 715W 1026W 1225W 1549O 1658W

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

449O 600W 900W 1100W 1352O 1500O 1608W 1700O 1806W

204

Wilkowiczki (kierunek Proboszczowice)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

631S 51T 745U 812V 58W 1036W 1115Y 1250W 1400Z 45M 1559W 1639Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

610O 717W 1028W 1227W 1551O 1700W

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

451O 602W 902W 1102W 1354O 1502O 1610W 1702O 1808W

204

Toszek (kierunek Proboszczowice)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

544R 638S 58T 752U 919X 1122Y 1305 1405 52M 1518 1615

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

455R 617O 820X 1119X 1420R 1558O

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

458O 751X 954X 1401O 1509O 1709O

204

Zacharzowice Kościół (kierunek Proboszczowice)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

645T 806V

204

Wilkowiczki Las (kierunek Proboszczowice)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

629S 49T 743U 810V 56W 1034W 1113Y 1248W 1358Z 1443M 1557W 1637Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

608O 715W 1026W 1225W 1549O 1658W

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

449O 600W 900W 1100W 1352O 1500O 1608W 1700O 1806W

204

Wilkowiczki (kierunek Proboszczowice)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

631S 51T 745U 812V 58W 1036W 1115Y 1250W 1400Z 45M 1559W 1639Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

610O 717W 1028W 1227W 1551O 1700W

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

451O 602W 902W 1102W 1354O 1502O 1610W 1702O 1808W

204

Toszek Wilkowicka (kierunek Proboszczowice)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

637S 57T 751U 818V 904W 1042W 1121Y 1256W 1307 1406Z 07 51M 1520 1605W 17 45Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

616O 723W 1034W 1233W 1557O 1706W

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

457O 608W 908W 1108W 1400O 1508O 1616W 1708O 1814W

204

Toszek (kierunek Proboszczowice)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

544R 638S 58T 752U 919X 1122Y 1305 1405 52M 1518 1615

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

455R 617O 820X 1119X 1420R 1558O

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

458O 751X 954X 1401O 1509O 1709O

204

Kolonia Łączki (kierunek Proboszczowice)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

625S 739U 1354Z 1633Z

204

Wilkowiczki Las (kierunek Proboszczowice)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

629S 49T 743U 810V 56W 1034W 1113Y 1248W 1358Z 1443M 1557W 1637Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

608O 715W 1026W 1225W 1549O 1658W

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

449O 600W 900W 1100W 1352O 1500O 1608W 1700O 1806W

204

Wilkowiczki (kierunek Proboszczowice)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

631S 51T 745U 812V 58W 1036W 1115Y 1250W 1400Z 45M 1559W 1639Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

610O 717W 1028W 1227W 1551O 1700W

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

451O 602W 902W 1102W 1354O 1502O 1610W 1702O 1808W

204

Toszek Wilkowicka (kierunek Proboszczowice)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

637S 57T 751U 818V 904W 1042W 1121Y 1256W 1307 1406Z 07 51M 1520 1605W 17 45Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

616O 723W 1034W 1233W 1557O 1706W

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

457O 608W 908W 1108W 1400O 1508O 1616W 1708O 1814W

204

Toszek (kierunek Proboszczowice)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

544R 638S 58T 752U 919X 1122Y 1305 1405 52M 1518 1615

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

455R 617O 820X 1119X 1420R 1558O

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

458O 751X 954X 1401O 1509O 1709O

204

Toszek Gimnazjum (kierunek Proboszczowice)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

754U 1310 1410 54M 1523 1620

204

Toszek Ogródki Działkowe [nż] (kierunek Proboszczowice)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

546R 640S 700T 56U 921X 1124Y 1312 1412 56M 1525 1622

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

457R 619O 822X 1121X 1422R 1600O

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

500O 753X 956X 1403O 1511O 1711O

204

Pawłowice (kierunek Proboszczowice)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

548R 642S 702T 58U 923X 1126Y 1314 1414 58M 1527 1624

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

459R 621O 824X 1123X 1424R 1602O

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

502O 755X 958X 1405O 1513O 1713O

204

Ligota Toszecka I (kierunek Proboszczowice)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

551R 645S 705T 801U 926X 1129Y 1317 1417 1501M 30 1627

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

502R 624O 827X 1126X 1427R 1605O

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

505O 758X 1001X 1408O 1516O 1716O

204

Ligota Toszecka (kierunek Proboszczowice)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

553R 707T 803U 928X 1131Y 1319 1419 1503M 32 1629

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

504R 626O 829X 1128X 1429R 1607O

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

507O 800X 1003X 1410O 1518O 1718O

204

Laura (kierunek Proboszczowice)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

556R 648S 710T 806U 931X 1134Y 1322 1422 1506M 35 1632

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

507R 629O 832X 1131X 1432R 1610O

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

510O 803X 1006X 1413O 1521O 1721O

204

Kotulin PKP (kierunek Proboszczowice)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

714T 810U 935X 1138Y

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

836X 1135X

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

807X 1010X

204

Kotulin Szkoła (kierunek Proboszczowice)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

600R 52S 717T 813U 938X 1141Y 1326 1426 1510M 39 1636

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

511R 633O 839X 1138X 1436R 1614O

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

514O 810X 1013X 1417O 1525O 1725O

204

Kotulin (kierunek Proboszczowice)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

601R 53S 718T 814U 939X 1142Y 1327 1427 1511M 40 1637

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

512R 634O 840X 1139X 1437R 1615O

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

515O 811X 1014X 1418O 1526O 1726O

204

Kotulin Mały (kierunek Proboszczowice)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

603R 55S 720T 816U 941X 1144Y 1329 1429 1513M 42 1639

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

514R 636O 842X 1141X 1439R 1617O

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

517O 813X 1016X 1420O 1528O 1728O

204

Proboszczowice Las (kierunek Proboszczowice)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

606R 58S 723T 819U 944X 1147Y 1332 1432 1516M 45 1642

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

517R 639O 845X 1144X 1442R 1620O

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

520O 816X 1019X 1423O 1531O 1731O

204

Proboszczowice (kierunek Proboszczowice)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

608R 700S 25T 821U 946X 1149Y 1334 1434 1518M 47 1644

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

519R 641O 847X 1146X 1444R 1622O

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

522O 818X 1021X 1425O 1533O 1733O

Toszek

204

Proboszczowice (kierunek Toszek)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

608Q 701S 25T 823U 954V 1149X 1334Z 1434Z 1518 49 1644

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

520 641U 947V 1146V 1446 1623

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

527U 823V 1023V 1427U 1535U 1733U

204

Proboszczowice Las (kierunek Toszek)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

610Q 703S 27T 825U 956V 1151X 1336Z 1436Z 1520 51 1646

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

522 643U 949V 1148V 1448 1625

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

529U 825V 1025V 1429U 1537U 1735U

204

Kotulin Mały (kierunek Toszek)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

613Q 706S 30T 828U 959V 1154X 1339Z 1439Z 1523 54 1649

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

525 646U 952V 1151V 1451 1628

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

532U 828V 1028V 1432U 1540U 1738U

204

Kotulin Szkoła (kierunek Toszek)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

615Q 708S 32T 830U 1001V 1156X 1341Z 1441Z 1525 56 1651

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

527 648U 954V 1153V 1453 1630

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

534U 830V 1030V 1434U 1542U 1740U

204

Kotulin PKP (kierunek Toszek)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

735T 1004V 1159X 1344Z 1444Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

957V 1156V

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

833V 1033V

204

Kotulin (kierunek Toszek)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

616Q 709S 831U 1526 57 1652

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

528 649U 1454 1631

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

535U 1435U 1543U 1741U

204

Laura (kierunek Toszek)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

620Q 713S 39T 835U 1008V 1203X 1348Z 1448Z 1530 1601 56

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

532 653U 1001V 1200V 1458 1635

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

539U 837V 1037V 1439U 1547U 1745U

204

Ligota Toszecka (kierunek Toszek)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

623Q 716S 42T 838U 1011V 1206X 1351Z 1451Z 1533 1604 59

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

535 656U 1004V 1203V 1501 1638

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

542U 840V 1040V 1442U 1550U 1748U

204

Ligota Toszecka I (kierunek Toszek)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

625Q 718S 44T 840U 1013V 1208X 1353Z 1453Z 1535 1606 1701

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

537 658U 1006V 1205V 1503 1640

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

544U 842V 1042V 1444U 1552U 1750U

204

Pawłowice (kierunek Toszek)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

628Q 721S 47T 843U 1016V 1211X 1356Z 1456Z 1538 1609 1704

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

540 701U 1009V 1208V 1506 1643

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

547U 845V 1045V 1447U 1555U 1753U

204

Toszek Ogródki Działkowe [nż] (kierunek Toszek)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

630Q 723S 49T 845U 1018V 1213X 1358Z 1458Z 1540 1611 1706

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

542 703U 1011V 1210V 1508 1645

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

549U 847V 1047V 1449U 1557U 1755U

204

Toszek (kierunek Toszek)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

611R 32Q 725S 53T 847U 1022V 1104W 1233Y 37Y 1335M 39M 1430Y 34Y 1542Y 46Y 1615M 19M

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

550W 705U 1015V 1214V 1540W 1649W

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

440W 551U 851V 1051V 1343W 1451U 1559U 1651W 1757U

204

Toszek Gimnazjum (kierunek Toszek)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

751T 1020V 1215X 35Y 1337M 1432Y 1544Y 1617M

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

1013V 1212V

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

849V 1049V

204

Toszek Wilkowicka (kierunek Toszek)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

612R 33Q 726S 54T 848U 1023V 1105W 1238Y 1340M 1435Y 1547Y 1620M

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

551W 706U 1016V 1215V 1541W 1650W

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

441W 552U 852V 1052V 1344W 1452U 1600U 52W 1758U

204

Wilkowiczki (kierunek Toszek)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

618R 39Q 732S 800T 54U 1029V 1111W 1244Y 1346M 1441Y 1553Y 1626M

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

557W 712U 1022V 1221V 1547W 1656W

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

447W 558U 858V 1058V 1350W 1458U 1606U 58W 1804U

204

Wilkowiczki Las (kierunek Toszek)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

620R 41Q 734S 802T 56U 1031V 1113W 1246Y 1348M 1443Y 1555Y 1628M

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

559W 714U 1024V 1223V 1549W 1658W

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

449W 600U 900V 1100V 1352W 1500U 1608U 1700W 1806U

204

Wilkowiczki Las (kierunek Toszek)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

856U 1031V 1113W 1246Y 1443Y 1555Y

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

559W 714U 1024V 1223V 1549W 1658W

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

449W 600U 900V 1100V 1352W 1500U 1608U 1700W 1806U

204

Zacharzowice Kościół (kierunek Toszek)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

645Q 806T

204

Kolonia Łączki (kierunek Toszek)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

624R 738S 1352M 1632M

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *