Strona główna » Blog » Linia 180, Autobus

Linia 180, Autobus

Tarnowskie Góry Dworzec

180

Kieleczka (kierunek Tarnowskie Góry Dworzec)

Stanowisko: 3

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

538U 635V

180

Wielowieś Centrum Przesiadkowe (kierunek Tarnowskie Góry Dworzec)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

429 542U 639V 748 840Y 1040Y 1140 1303 1501 1616Y 1711 1817Y 1930Y 2035 2132X 2324Y

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

455Y 745Y 1030 1300 1520 1800Y 2038

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

1030 1300 1520 1800Y 2038

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

455Y 745Y 1030 1300 1520

180

Wielowieś Szkoła (kierunek Tarnowskie Góry Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

430 544U 641V 750 842Y 1042Y 1142 1305 1503 1618Y 1713 1819Y 1932Y 2037 2134X 2325Y

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

456Y 747Y 1032 1302 1522 1802Y 2040

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

1032 1302 1522 1802Y 2040

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

456Y 747Y 1032 1302 1522

180

Kolonia Kotków (kierunek Tarnowskie Góry Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

433 547U 644V 753 845Y 1045Y 1145 1308 1506 1621Y 1716 1822Y 1935Y 2040 2137X 2328Y

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

459Y 750Y 1035 1305 1525 1805Y 2043

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

1035 1305 1525 1805Y 2043

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

459Y 750Y 1035 1305 1525

180

Wojska Podlesie (kierunek Tarnowskie Góry Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

434 549U 646V 755 847Y 1047Y 1147 1310 1508 1623Y 1718 1824Y 1937Y 2042 2139X 2329Y

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

500Y 752Y 1037 1307 1527 1807Y 2045

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

1037 1307 1527 1807Y 2045

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

500Y 752Y 1037 1307 1527

180

Wojska Kościół (kierunek Tarnowskie Góry Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

435 550U 647V 756 848Y 1048Y 1148 1311 1509 1624Y 1719 1825Y 1938Y 2043 2140X 2330Y

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

501Y 753Y 1038 1308 1528 1808Y 2046

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

1038 1308 1528 1808Y 2046

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

501Y 753Y 1038 1308 1528

180

Wojska Powstańców Śląskich [nż] (kierunek Tarnowskie Góry Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

551U 849Y 1049Y 1625Y 1826Y 1939Y 2141X 2331Y

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

502Y 754Y 1809Y

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

1809Y

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

502Y 754Y

180

Wojska Szkoła (kierunek Tarnowskie Góry Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

436 648V 757 1149 1312 1510 1720 2044

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

1039 1309 1529 2047

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

1039 1309 1529 2047

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

1039 1309 1529

180

Jasiona (kierunek Tarnowskie Góry Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

438 651V 800 1152 1315 1513 1723 2047

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

1042 1312 1532 2050

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

1042 1312 1532 2050

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

1042 1312 1532

180

Połomia Skrzyżowanie [nż] (kierunek Tarnowskie Góry Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

442 554U 655V 804 52Y 1052Y 1156 1319 1517 1628Y 1727 1829Y 1942Y 2051 2144X 2334Y

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

505Y 757Y 1046 1316 1536 1812Y 2054

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

1046 1316 1536 1812Y 2054

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

505Y 757Y 1046 1316 1536

180

Połomia Gospoda (kierunek Tarnowskie Góry Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

444 556U 657V 806 54Y 1054Y 1158 1321 1519 1630Y 1729 1831Y 1944Y 2053 2146X 2336Y

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

507Y 759Y 1048 1318 1538 1814Y 2056

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

1048 1318 1538 1814Y 2056

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

507Y 759Y 1048 1318 1538

180

Połomia Leśniczówka [nż] (kierunek Tarnowskie Góry Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

446 558U 659V 808 56Y 1056Y 1200 1323 1521 1632Y 1731 1833Y 1946Y 2055 2148X 2338Y

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

509Y 801Y 1050 1320 1540 1816Y 2058

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

1050 1320 1540 1816Y 2058

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

509Y 801Y 1050 1320 1540

180

Miedary Ferma [nż] (kierunek Tarnowskie Góry Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

449 601U 702V 811 59Y 1059Y 1203 1326 1524 1635Y 1734 1836Y 1949Y 2058 2151X 2341Y

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

512Y 804Y 1053 1323 1543 1819Y 2101

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

1053 1323 1543 1819Y 2101

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

512Y 804Y 1053 1323 1543

180

Miedary Osiedle (kierunek Tarnowskie Góry Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

450 602U 703V 812 900Y 1100Y 1204 1327 1525 1636Y 1735 1837Y 1950Y 2059 2152X 2342Y

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

513Y 805Y 1054 1324 1544 1820Y 2102

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

1054 1324 1544 1820Y 2102

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

513Y 805Y 1054 1324 1544

180

Miedary Posesja 17 (kierunek Tarnowskie Góry Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

452 604U 705V 814 902Y 1102Y 1206 1329 1527 1638Y 1737 1839Y 1952Y 2101 54X 2344Y

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

515Y 807Y 1056 1326 1546 1822Y 2104

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

1056 1326 1546 1822Y 2104

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

515Y 807Y 1056 1326 1546

180

Miedary Kopanina (kierunek Tarnowskie Góry Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

453 605U 706V 815 903Y 1103Y 1207 1330 1528 1639Y 1738 1840Y 1953Y 2102 55X 2345Y

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

516Y 808Y 1057 1327 1547 1823Y 2105

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

1057 1327 1547 1823Y 2105

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

516Y 808Y 1057 1327 1547

180

Miedary Tarnogórska (kierunek Tarnowskie Góry Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

455 607U 708V 817 905Y 1105Y 1209 1332 1530 1641Y 1740 1842Y 1955Y 2104 57X 2347Y

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

518Y 810Y 1059 1329 1549 1825Y 2107

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

1059 1329 1549 1825Y 2107

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

518Y 810Y 1059 1329 1549

180

Rybna (kierunek Tarnowskie Góry Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

457 609U 710V 819 907Y 1107Y 1211 1334 1532 1643Y 1742 1844Y 1957Y 2106 59X 2349Y

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

520Y 812Y 1101 1331 1551 1827Y 2109

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

1101 1331 1551 1827Y 2109

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

520Y 812Y 1101 1331 1551

180

Rybna Pałac (kierunek Tarnowskie Góry Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

459 611U 712V 821 909Y 1109Y 1213 1336 1534 1645Y 1744 1846Y 1959Y 2108 2201X 2351Y

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

522Y 814Y 1103 1333 1553 1829Y 2111

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

1103 1333 1553 1829Y 2111

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

522Y 814Y 1103 1333 1553

180

Rybna Lotników (kierunek Tarnowskie Góry Dworzec)

Stanowisko: 4

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

501 614U 715V 824 912Y 1112Y 1216 1339 1537 1648Y 1747 1849Y 2002Y 2111 2204X 2353Y

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

525Y 817Y 1106 1336 1556 1832Y 2114

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

1106 1336 1556 1832Y 2114

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

525Y 817Y 1106 1336 1556

180

Rybna Starowapienna (kierunek Tarnowskie Góry Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

502 615U 716V 825 913Y 1113Y 1217 1340 1538 1649Y 1748 1850Y 2003Y 2112 2205X 2354Y

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

526Y 818Y 1107 1337 1557 1833Y 2115

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

1107 1337 1557 1833Y 2115

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

526Y 818Y 1107 1337 1557

180

Rybna Przepompownia [nż] (kierunek Tarnowskie Góry Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

503 616U 717V 826 914Y 1114Y 1218 1341 1539 1650Y 1749 1851Y 2004Y 2113 2206X 2355Y

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

527Y 819Y 1108 1338 1558 1834Y 2116

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

1108 1338 1558 1834Y 2116

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

527Y 819Y 1108 1338 1558

180

Rybna Posesja 68 [nż] (kierunek Tarnowskie Góry Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

504 617U 718V 827 915Y 1115Y 1219 1342 1540 1651Y 1750 1852Y 2005Y 2114 2207X 2356Y

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

528Y 820Y 1109 1339 1559 1835Y 2117

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

1109 1339 1559 1835Y 2117

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

528Y 820Y 1109 1339 1559

180

Opatowice Pastuszki (kierunek Tarnowskie Góry Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

506 619U 720V 829 917Y 1117Y 1221 1344 1542 1653Y 1752 1854Y 2007Y 2116 2209X 2358Y

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

530Y 822Y 1111 1341 1601 1837Y 2119

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

1111 1341 1601 1837Y 2119

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

530Y 822Y 1111 1341 1601

180

Opatowice Wiśniowa [nż] (kierunek Tarnowskie Góry Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

507 620U 721V 830 918Y 1118Y 1222 1345 1543 1654Y 1753 1855Y 2008Y 2117 2210X 2359Y

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

531Y 823Y 1112 1342 1602 1838Y 2120

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

1112 1342 1602 1838Y 2120

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

531Y 823Y 1112 1342 1602

180

Strzybnica Fazos (kierunek Tarnowskie Góry Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

509 622U 723V 832 920Y 1120Y 1224 1347 1545 1656Y 1755 1857Y 2010Y 2119 2212X 001Y

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

533Y 825Y 1114 1344 1604 1840Y 2122

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

1114 1344 1604 1840Y 2122

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

533Y 825Y 1114 1344 1604

180

Tarnowskie Góry Kaufland (kierunek Tarnowskie Góry Dworzec)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

2214X

180

Tarnowskie Góry Osiedle Fazos (kierunek Tarnowskie Góry Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

511 624U 725V 834 922Y 1122Y 1226 1349 1547 1658Y 1757 1859Y 2012Y 2121 2216X 003Y

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

535Y 827Y 1116 1346 1606 1842Y 2124

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

1116 1346 1606 1842Y 2124

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

535Y 827Y 1116 1346 1606

180

Tarnowskie Góry Powstańców Śląskich (kierunek Tarnowskie Góry Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

514 627U 728V 837 925Y 1125Y 1229 1352 1550 1701Y 1800 1902Y 2015Y 2124 2219X 006Y

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

538Y 830Y 1119 1349 1609 1845Y 2127

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

1119 1349 1609 1845Y 2127

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

538Y 830Y 1119 1349 1609

180

Tarnowskie Góry Dworzec (kierunek Tarnowskie Góry Dworzec)

Stanowisko: 7

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

517 630U 731V 840 928Y 1128Y 1232 1355 1553 1704Y 1803 1904Y 2017Y 2126 2221X 008Y

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

541Y 833Y 1122 1352 1612 1848Y 2129

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

1122 1352 1612 1848Y 2129

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

541Y 833Y 1122 1352 1612

Wielowieś Centrum Przesiadkowe

180

Tarnowskie Góry Dworzec (kierunek Wielowieś Centrum Przesiadkowe)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

344 430 526 655Z 746Z 846 1046 1146Z 1312Z 1419Z 1554Z 1706Z 1826 1918Z 2035 2224

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

406 656 936Z 1206Z 1426Z 1706 1946Z

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

936Z 1206Z 1426Z 1706 1946Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

406 656 936Z 1206Z 1426Z

180

Tarnowskie Góry Powstańców Śląskich (kierunek Wielowieś Centrum Przesiadkowe)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

346 432 529 658Z 749Z 849 1049 1149Z 1315Z 1422Z 1557Z 1709Z 1829 1920Z 2037 2226

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

408 659 939Z 1209Z 1429Z 1709 1948Z

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

939Z 1209Z 1429Z 1709 1948Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

408 659 939Z 1209Z 1429Z

180

Tarnowskie Góry Osiedle Fazos (kierunek Wielowieś Centrum Przesiadkowe)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

349 435 532 701Z 52Z 852 1052 1152Z 1318Z 1425Z 1600Z 1712Z 1832 1923Z 2040 2229

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

411 702 942Z 1212Z 1432Z 1712 1951Z

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

942Z 1212Z 1432Z 1712 1951Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

411 702 942Z 1212Z 1432Z

180

Strzybnica Fazos (kierunek Wielowieś Centrum Przesiadkowe)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

351 437 534 703Z 54Z 854 1054 1154Z 1320Z 1427Z 1602Z 1714Z 1834 1925Z 2042 2231

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

413 704 944Z 1214Z 1434Z 1714 1953Z

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

944Z 1214Z 1434Z 1714 1953Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

413 704 944Z 1214Z 1434Z

180

Opatowice Wiśniowa [nż] (kierunek Wielowieś Centrum Przesiadkowe)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

353 439 536 705Z 56Z 856 1056 1156Z 1322Z 1429Z 1604Z 1716Z 1836 1927Z 2044 2233

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

415 706 946Z 1216Z 1436Z 1716 1955Z

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

946Z 1216Z 1436Z 1716 1955Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

415 706 946Z 1216Z 1436Z

180

Opatowice Pastuszki (kierunek Wielowieś Centrum Przesiadkowe)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

354 440 537 706Z 57Z 857 1057 1157Z 1323Z 1430Z 1605Z 1717Z 1837 1928Z 2045 2234

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

416 707 947Z 1217Z 1437Z 1717 1956Z

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

947Z 1217Z 1437Z 1717 1956Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

416 707 947Z 1217Z 1437Z

180

Rybna Posesja 68 [nż] (kierunek Wielowieś Centrum Przesiadkowe)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

356 442 539 708Z 59Z 859 1059 1159Z 1325Z 1432Z 1607Z 1719Z 1839 1930Z 2047 2236

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

418 709 949Z 1219Z 1439Z 1719 1958Z

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

949Z 1219Z 1439Z 1719 1958Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

418 709 949Z 1219Z 1439Z

180

Rybna Przepompownia [nż] (kierunek Wielowieś Centrum Przesiadkowe)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

357 443 540 709Z 800Z 900 1100 1200Z 1326Z 1433Z 1608Z 1720Z 1840 1931Z 2048 2237

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

419 710 950Z 1220Z 1440Z 1720 1959Z

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

950Z 1220Z 1440Z 1720 1959Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

419 710 950Z 1220Z 1440Z

180

Rybna Starowapienna (kierunek Wielowieś Centrum Przesiadkowe)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

358 444 541 710Z 801Z 901 1101 1201Z 1327Z 1434Z 1609Z 1721Z 1841 1932Z 2049 2238

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

420 711 951Z 1221Z 1441Z 1721 2000Z

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

951Z 1221Z 1441Z 1721 2000Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

420 711 951Z 1221Z 1441Z

180

Rybna Lotników (kierunek Wielowieś Centrum Przesiadkowe)

Stanowisko: 3

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

359 445 542 711Z 802Z 902 1102 1202Z 1328Z 1435Z 1610Z 1722Z 1842 1933Z 2050 2239

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

421 712 952Z 1222Z 1442Z 1722 2001Z

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

952Z 1222Z 1442Z 1722 2001Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

421 712 952Z 1222Z 1442Z

180

Rybna Szkoła (kierunek Wielowieś Centrum Przesiadkowe)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

400 46 544 713Z 804Z 904 1104 1204Z 1330Z 1437Z 1612Z 1724Z 1844 1935Z 2052 2241

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

422 714 954Z 1224Z 1444Z 1724 2003Z

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

954Z 1224Z 1444Z 1724 2003Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

422 714 954Z 1224Z 1444Z

180

Rybna Pałac (kierunek Wielowieś Centrum Przesiadkowe)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

401 47 545 714Z 805Z 905 1105 1205Z 1331Z 1438Z 1613Z 1725Z 1845 1936Z 2053 2242

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

423 715 955Z 1225Z 1445Z 1725 2004Z

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

955Z 1225Z 1445Z 1725 2004Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

423 715 955Z 1225Z 1445Z

180

Rybna (kierunek Wielowieś Centrum Przesiadkowe)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

403 49 547 716Z 807Z 907 1107 1207Z 1333Z 1440Z 1615Z 1727Z 1847 1938Z 2055 2244

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

425 717 957Z 1227Z 1447Z 1727 2006Z

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

957Z 1227Z 1447Z 1727 2006Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

425 717 957Z 1227Z 1447Z

180

Miedary Tarnogórska (kierunek Wielowieś Centrum Przesiadkowe)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

405 51 549 718Z 809Z 909 1109 1209Z 1335Z 1442Z 1617Z 1729Z 1849 1940Z 2057 2246

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

427 719 959Z 1229Z 1449Z 1729 2008Z

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

959Z 1229Z 1449Z 1729 2008Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

427 719 959Z 1229Z 1449Z

180

Miedary Kopanina (kierunek Wielowieś Centrum Przesiadkowe)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

407 53 551 720Z 811Z 911 1111 1211Z 1337Z 1444Z 1619Z 1731Z 1851 1942Z 2059 2248

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

429 721 1001Z 1231Z 1451Z 1731 2010Z

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

1001Z 1231Z 1451Z 1731 2010Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

429 721 1001Z 1231Z 1451Z

180

Miedary Posesja 17 (kierunek Wielowieś Centrum Przesiadkowe)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

408 54 552 721Z 812Z 912 1112 1212Z 1338Z 1445Z 1620Z 1732Z 1852 1943Z 2100 2249

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

430 722 1002Z 1232Z 1452Z 1732 2011Z

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

1002Z 1232Z 1452Z 1732 2011Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

430 722 1002Z 1232Z 1452Z

180

Miedary Osiedle (kierunek Wielowieś Centrum Przesiadkowe)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

410 56 554 723Z 814Z 914 1114 1214Z 1340Z 1447Z 1622Z 1734Z 1854 1945Z 2102 2251

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

432 724 1004Z 1234Z 1454Z 1734 2013Z

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

1004Z 1234Z 1454Z 1734 2013Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

432 724 1004Z 1234Z 1454Z

180

Miedary Ferma [nż] (kierunek Wielowieś Centrum Przesiadkowe)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

411 57 555 724Z 815Z 915 1115 1215Z 1341Z 1448Z 1623Z 1735Z 1855 1946Z 2103 2252

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

433 725 1005Z 1235Z 1455Z 1735 2014Z

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

1005Z 1235Z 1455Z 1735 2014Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

433 725 1005Z 1235Z 1455Z

180

Połomia Leśniczówka [nż] (kierunek Wielowieś Centrum Przesiadkowe)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

414 500 58 727Z 818Z 918 1118 1218Z 1344Z 1451Z 1626Z 1738Z 1858 1949Z 2106 2255

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

436 728 1008Z 1238Z 1458Z 1738 2017Z

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

1008Z 1238Z 1458Z 1738 2017Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

436 728 1008Z 1238Z 1458Z

180

Połomia Gospoda (kierunek Wielowieś Centrum Przesiadkowe)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

416 502 600 729Z 820Z 920 1120 1220Z 1346Z 1453Z 1628Z 1740Z 1900 51Z 2108 2257

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

438 730 1010Z 1240Z 1500Z 1740 2019Z

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

1010Z 1240Z 1500Z 1740 2019Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

438 730 1010Z 1240Z 1500Z

180

Połomia Skrzyżowanie [nż] (kierunek Wielowieś Centrum Przesiadkowe)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

418 504 602 731Z 822Z 922 1122 1222Z 1348Z 1455Z 1630Z 1742Z 1902 53Z 2110 2259

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

440 732 1012Z 1242Z 1502Z 1742 2021Z

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

1012Z 1242Z 1502Z 1742 2021Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

440 732 1012Z 1242Z 1502Z

180

Jasiona (kierunek Wielowieś Centrum Przesiadkowe)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

735Z 826Z 1226Z 1352Z 1459Z 1634Z 1746Z 1957Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

1016Z 1246Z 1506Z 2025Z

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

1016Z 1246Z 1506Z 2025Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

1016Z 1246Z 1506Z

180

Wojska Szkoła (kierunek Wielowieś Centrum Przesiadkowe)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

738Z 829Z 1229Z 1355Z 1502Z 1637Z 1749Z 2000Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

1019Z 1249Z 1509Z 2028Z

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

1019Z 1249Z 1509Z 2028Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

1019Z 1249Z 1509Z

180

Wojska Powstańców Śląskich [nż] (kierunek Wielowieś Centrum Przesiadkowe)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

421 507 605 925 1125 1905 2113 2302

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

443 735 1745

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

1745

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

443 735

180

Wojska Kościół (kierunek Wielowieś Centrum Przesiadkowe)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

422 508 606 739Z 830Z 926 1126 1230Z 1356Z 1503Z 1638Z 1750Z 1906 2001Z 2114 2303

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

444 736 1020Z 1250Z 1510Z 1746 2029Z

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

1020Z 1250Z 1510Z 1746 2029Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

444 736 1020Z 1250Z 1510Z

180

Wojska Podlesie (kierunek Wielowieś Centrum Przesiadkowe)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

423 509 607 740Z 831Z 927 1127 1231Z 1357Z 1504Z 1639Z 1751Z 1907 2002Z 2115 2304

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

445 737 1021Z 1251Z 1511Z 1747 2030Z

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

1021Z 1251Z 1511Z 1747 2030Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

445 737 1021Z 1251Z 1511Z

180

Kolonia Kotków (kierunek Wielowieś Centrum Przesiadkowe)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

424 511 609 742Z 833Z 929 1129 1233Z 1359Z 1506Z 1641Z 1753Z 1909 2004Z 2117 2305

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

446 739 1023Z 1253Z 1513Z 1749 2032Z

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

1023Z 1253Z 1513Z 1749 2032Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

446 739 1023Z 1253Z 1513Z

180

Wielowieś Szkoła (kierunek Wielowieś Centrum Przesiadkowe)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

427 514 612 745Z 836Z 932 1132 1236Z 1402Z 1509Z 1644Z 1756Z 1912 2007Z 2120 2308

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

449 742 1026Z 1256Z 1516Z 1752 2035Z

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

1026Z 1256Z 1516Z 1752 2035Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

449 742 1026Z 1256Z 1516Z

180

Wielowieś Centrum Przesiadkowe (kierunek Wielowieś Centrum Przesiadkowe)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

533Y 630Y

180

Wielowieś Młyn (kierunek Wielowieś Centrum Przesiadkowe)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

535Y 632Y

180

Kieleczka (kierunek Wielowieś Centrum Przesiadkowe)

Stanowisko: 3

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

538Y 635Y

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *