Strona główna » Blog » Linia 152, Autobus

Linia 152, Autobus

Wielowieś Centrum Przesiadkowe

152

Pyskowice Szpitalna (kierunek Wielowieś Centrum Przesiadkowe)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

609X 46T 756T 1006X 1209X 1340 1614Y 1714X 1859 2208

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

609X 718T 1006 1209Y 1445 1902 2211

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

734X 1534Y

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

656X 929 1128 1429 1629

152

Pyskowice Wojska Polskiego (kierunek Wielowieś Centrum Przesiadkowe)

Stanowisko: 3

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

610X 47T 757T 1007X 1210X 1341 1615Y 1715X 1900 2209

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

610X 719T 1007 1210Y 1446 1903 2212

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

735X 1535Y

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

657X 930 1129 1430 1630

152

Pyskowice Szopena (kierunek Wielowieś Centrum Przesiadkowe)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

612X 49T 759T 1009X 1212X 1343 1617Y 1717X 1902 2211

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

612X 721T 1009 1212Y 1448 1905 2214

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

737X 1537Y

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

659X 932 1131 1432 1632

152

Pyskowice Plac Wyszyńskiego (kierunek Wielowieś Centrum Przesiadkowe)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

614X 51T 801T 1011X 1214X 1345 1451W 1523W 51W 1619Y 1719X 1904 2030W 2213

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

614X 723T 1011 1214Y 1450 1618V 1907 2033W 2216

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

739X 1539Y

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

701X 934 1133 1434 1634

152

Pyskowice Cmentarz Komunalny (kierunek Wielowieś Centrum Przesiadkowe)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

618X 55T 805T 1015X 1218X 1349 1455W 1527W 55W 1623Y 1723X 1907 2033W 2216

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

618X 727T 1015 1218Y 1454 1622V 1910 2036W 2219

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

743X 1543Y

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

705X 938 1137 1438 1638

152

Pyskowice Schenker (kierunek Wielowieś Centrum Przesiadkowe)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

620X 57T 807T 1017X 1220X 1351 1457W 1529W 57W 1625Y 1725X 1909 2035W 2218

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

620X 729T 1017 1220Y 1456 1624V 1912 2038W 2221

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

745X 1545Y

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

707X 940 1139 1440 1640

152

Pniów Skrzyżowanie (kierunek Wielowieś Centrum Przesiadkowe)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

621X 58T 808T 1018X 1221X 1352 1458W 1530W 58W 1626Y 1726X 1910 2036W 2219

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

621X 730T 1018 1221Y 1457 1625V 1913 2039W 2222

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

746X 1546Y

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

708X 941 1140 1441 1641

152

Zacharzowice Kolonia (kierunek Wielowieś Centrum Przesiadkowe)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

624X 701T 811T 1021X 1224X 1355 1501W 33W 1601W 29Y 1729X 1912 2038W 2221

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

624X 733T 1021 1224Y 1500 1628V 1915 2041W 2224

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

749X 1549Y

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

711X 944 1143 1444 1644

152

Zacharzowice Skrzyżowanie (kierunek Wielowieś Centrum Przesiadkowe)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

626X 703T 813T 1023X 1226X 1357 1503W 35W 1603W 31Y 1731X 1913 2039W 2222

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

626X 735T 1023 1226Y 1502 1630V 1916 2042W 2225

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

751X 1551Y

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

713X 946 1145 1446 1646

152

Zacharzowice (kierunek Wielowieś Centrum Przesiadkowe)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

705T 815T

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

737T

152

Zacharzowice Kościół (kierunek Wielowieś Centrum Przesiadkowe)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

706T 816T

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

738T

152

Zacharzowice (kierunek Wielowieś Centrum Przesiadkowe)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

707T 817T

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

739T

152

Sieroty Droga do Chwoszcza (kierunek Wielowieś Centrum Przesiadkowe)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

628X 710T 820T 1025X 1228X 1359 1505W 37W 1605W 33Y 1733X 1915 2041W 2224

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

628X 742T 1025 1228Y 1504 1632V 1918 2044W 2227

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

753X 1553Y

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

715X 948 1147 1448 1648

152

Sieroty (kierunek Wielowieś Centrum Przesiadkowe)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

631X 713T 18T 823T 28T 1028X 1231X 1402 1508W 40W 1608W 36Y 1736X 1917 2043W 2226

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

631X 745T 50T 1028 1231Y 1507 1635V 1920 2046W 2229

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

756X 1556Y

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

718X 951 1150 1451 1651

152

Sieroty Kościół (kierunek Wielowieś Centrum Przesiadkowe)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

715T 825T

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

747T

152

Wielowieś Szkoła (kierunek Wielowieś Centrum Przesiadkowe)

Stanowisko: 3

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

724T 834T

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

756T

152

Wielowieś Centrum Przesiadkowe (kierunek Wielowieś Centrum Przesiadkowe)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

1407 1641Y 1921 2230

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

1033 1236Y 1512 1640V 1924 2233

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

1601Y

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

956 1155 1456 1656

152

Błażejowice (kierunek Wielowieś Centrum Przesiadkowe)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

1410 1650Y 1924 2233

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

1036 1239Y 1515 1643V 1927 2236

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

1604Y

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

959 1158 1459 1659

152

Gajowice Skrzyżowanie z drogą 907 [nż] (kierunek Wielowieś Centrum Przesiadkowe)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

1412 1652Y 1926 2235

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

1038 1241Y 1517 1645V 1929 2238

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

1606Y

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

1001 1200 1501 1701

152

Gajowice (kierunek Wielowieś Centrum Przesiadkowe)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

1413 1653Y 1927 2236

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

1039 1242Y 1518 1646V 1930 2239

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

1607Y

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

1002 1201 1502 1702

152

Gajowice Skrzyżowanie z drogą 907 [nż] (kierunek Wielowieś Centrum Przesiadkowe)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

1414 1654Y 1928 2237

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

1040 1243Y 1519 1647V 1931 2240

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

1608Y

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

1003 1202 1503 1703

152

Wiśnicze Caritas (kierunek Wielowieś Centrum Przesiadkowe)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

1416 1656Y 1930 2239

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

1042 1245Y 1521 1649V 1933 2242

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

1610Y

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

1005 1204 1505 1705

152

Wiśnicze (kierunek Wielowieś Centrum Przesiadkowe)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

1417 1657Y 1931 2240

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

1043 1246Y 1522 1650V 1934 2243

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

1611Y

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

1006 1205 1506 1706

152

Świbie (kierunek Wielowieś Centrum Przesiadkowe)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

1421 1701Y 1935 2244

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

1047 1250Y 1526 1654V 1938 2247

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

1615Y

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

1010 1209 1510 1710

152

Świbie Poczta (kierunek Wielowieś Centrum Przesiadkowe)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

1423 1703Y 1937 2246

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

1049 1252Y 1528 1656V 1940 2249

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

1617Y

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

1012 1211 1512 1712

152

Radonia Boisko (kierunek Wielowieś Centrum Przesiadkowe)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

1428 1708Y 1942 2251

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

1054 1257Y 1533 1701V 1945 2254

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

1622Y

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

1017 1216 1517 1717

152

Radonia (kierunek Wielowieś Centrum Przesiadkowe)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

1429 1709Y 1943 2252

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

1055 1258Y 1534 1702V 1946 2255

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

1623Y

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

1018 1217 1518 1718

152

Radonia Skrzyżowanie z drogą 901 [nż] (kierunek Wielowieś Centrum Przesiadkowe)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

1431 1711Y 1945 2254

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

1057 1300Y 1536 1704V 1948 2257

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

1625Y

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

1020 1219 1520 1720

152

Raduń Droga do Borowian (kierunek Wielowieś Centrum Przesiadkowe)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

1433 1713Y 1947 2256

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

1059 1302Y 1538 1706V 1950 2259

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

1627Y

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

1022 1221 1522 1722

152

Raduń (kierunek Wielowieś Centrum Przesiadkowe)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

1435 1715Y 1949 2258

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

1101 1304Y 1540 1708V 1952 2301

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

1629Y

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

1024 1223 1524 1724

152

Kieleczka Przejazd Kolejowy [nż] (kierunek Wielowieś Centrum Przesiadkowe)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

1437 1717Y 1951 2300

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

1103 1306Y 1542 1710V 1954 2303

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

1631Y

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

1026 1225 1526 1726

152

Kieleczka (kierunek Wielowieś Centrum Przesiadkowe)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

1438 1718Y 1952 2301

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

1104 1307Y 1543 1711V 1955 2304

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

1632Y

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

1027 1226 1527 1727

152

Jeżmanów (kierunek Wielowieś Centrum Przesiadkowe)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

1720Y

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

1309Y

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

1634Y

152

Czarków Skrzyżowanie z drogą 907 [nż] (kierunek Wielowieś Centrum Przesiadkowe)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

1722Y

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

1311Y

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

1636Y

152

Czarków (kierunek Wielowieś Centrum Przesiadkowe)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

1723Y

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

1312Y

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

1637Y

152

Czarków Skrzyżowanie z drogą 907 [nż] (kierunek Wielowieś Centrum Przesiadkowe)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

1724Y

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

1313Y

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

1638Y

152

Wielowieś Czarkowska [nż] (kierunek Wielowieś Centrum Przesiadkowe)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

1727Y

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

1316Y

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

1641Y

152

Wielowieś Kościół (kierunek Wielowieś Centrum Przesiadkowe)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

1728Y

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

1317Y

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

1642Y

152

Wielowieś Młyn (kierunek Wielowieś Centrum Przesiadkowe)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

1441 1955 2304

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

1107 1546 1714V 1958 2307

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

1030 1229 1530 1730

152

Wielowieś Centrum Przesiadkowe (kierunek Wielowieś Centrum Przesiadkowe)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

636X 726T 836T 1033X 1236X 1443 1513W 45W 1613W 1730Y 41X 1957 2047W 2306

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

636X 758T 1109 1319Y 1548 1716V 2000 50W 2309

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

801X 1644Y

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

723X 1032 1231 1532 1732

Pyskowice Szpitalna

152

Wielowieś Centrum Przesiadkowe (kierunek Pyskowice Szpitalna)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

506Y 36W 42Y 619W 726 845 1114 1249T 53T 1414U 18U 48U 52U 1514U 18U 48 1647 1741W 1824W 2010V 2133

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

506Y 42Y 645 832Y 908Y 1110T 14T 1319T 23T 1551V 1747 2013V 2133

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

802W 45W 1645

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

432Y 508Y 725Y 801Y 1035 1245 1535

152

Wielowieś Młyn (kierunek Pyskowice Szpitalna)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

508Y

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

508Y 834Y

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

434Y 727Y

152

Kieleczka (kierunek Pyskowice Szpitalna)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

511Y 48W 1753W

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

511Y 837Y

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

814W

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

437Y 730Y

152

Kieleczka Przejazd Kolejowy [nż] (kierunek Pyskowice Szpitalna)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

512Y 49W 1754W

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

512Y 838Y

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

815W

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

438Y 731Y

152

Raduń (kierunek Pyskowice Szpitalna)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

514Y 51W 1756W

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

514Y 840Y

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

817W

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

440Y 733Y

152

Raduń Droga do Borowian (kierunek Pyskowice Szpitalna)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

516Y 53W 1758W

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

516Y 842Y

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

819W

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

442Y 735Y

152

Radonia Skrzyżowanie z drogą 901 [nż] (kierunek Pyskowice Szpitalna)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

518Y 55W 1800W

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

518Y 844Y

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

821W

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

444Y 737Y

152

Radonia (kierunek Pyskowice Szpitalna)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

520Y 57W 1802W

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

520Y 846Y

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

823W

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

446Y 739Y

152

Radonia Boisko (kierunek Pyskowice Szpitalna)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

521Y 58W 1803W

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

521Y 847Y

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

824W

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

447Y 740Y

152

Świbie Poczta (kierunek Pyskowice Szpitalna)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

526Y 603W 1808W

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

526Y 852Y

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

829W

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

452Y 745Y

152

Świbie (kierunek Pyskowice Szpitalna)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

528Y 605W 1810W

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

528Y 854Y

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

831W

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

454Y 747Y

152

Wiśnicze (kierunek Pyskowice Szpitalna)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

532Y 609W 1814W

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

532Y 858Y

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

835W

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

458Y 751Y

152

Wiśnicze Caritas (kierunek Pyskowice Szpitalna)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

533Y 610W 1815W

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

533Y 859Y

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

836W

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

459Y 752Y

152

Gajowice Skrzyżowanie z drogą 907 [nż] (kierunek Pyskowice Szpitalna)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

535Y 612W 1817W

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

535Y 901Y

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

838W

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

501Y 754Y

152

Gajowice (kierunek Pyskowice Szpitalna)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

536Y 613W 1818W

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

536Y 902Y

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

839W

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

502Y 755Y

152

Gajowice Skrzyżowanie z drogą 907 [nż] (kierunek Pyskowice Szpitalna)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

537Y 614W 1819W

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

537Y 903Y

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

840W

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

503Y 756Y

152

Błażejowice (kierunek Pyskowice Szpitalna)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

539Y 616W 1821W

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

539Y 905Y

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

842W

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

505Y 758Y

152

Wielowieś Centrum Przesiadkowe (kierunek Pyskowice Szpitalna)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

506Y 36W 42Y 619W 726 845 1114 1249T 53T 1414U 18U 48U 52U 1514U 18U 48 1647 1741W 1824W 2010V 2133

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

506Y 42Y 645 832Y 908Y 1110T 14T 1319T 23T 1551V 1747 2013V 2133

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

802W 45W 1645

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

432Y 508Y 725Y 801Y 1035 1245 1535

152

Wielowieś Kościół (kierunek Pyskowice Szpitalna)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

538W 1743W

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

804W

152

Wielowieś Czarkowska [nż] (kierunek Pyskowice Szpitalna)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

539W 1744W

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

805W

152

Czarków Skrzyżowanie z drogą 907 [nż] (kierunek Pyskowice Szpitalna)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

542W 1747W

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

808W

152

Czarków (kierunek Pyskowice Szpitalna)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

543W 1748W

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

809W

152

Czarków Skrzyżowanie z drogą 907 [nż] (kierunek Pyskowice Szpitalna)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

544W 1749W

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

810W

152

Jeżmanów (kierunek Pyskowice Szpitalna)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

546W 1751W

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

812W

152

Kieleczka (kierunek Pyskowice Szpitalna)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

511Y 48W 1753W

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

511Y 837Y

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

814W

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

437Y 730Y

152

Kieleczka Przejazd Kolejowy [nż] (kierunek Pyskowice Szpitalna)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

512Y 49W 1754W

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

512Y 838Y

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

815W

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

438Y 731Y

152

Raduń (kierunek Pyskowice Szpitalna)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

514Y 51W 1756W

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

514Y 840Y

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

817W

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

440Y 733Y

152

Raduń Droga do Borowian (kierunek Pyskowice Szpitalna)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

516Y 53W 1758W

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

516Y 842Y

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

819W

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

442Y 735Y

152

Radonia Skrzyżowanie z drogą 901 [nż] (kierunek Pyskowice Szpitalna)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

518Y 55W 1800W

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

518Y 844Y

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

821W

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

444Y 737Y

152

Radonia (kierunek Pyskowice Szpitalna)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

520Y 57W 1802W

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

520Y 846Y

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

823W

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

446Y 739Y

152

Radonia Boisko (kierunek Pyskowice Szpitalna)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

521Y 58W 1803W

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

521Y 847Y

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

824W

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

447Y 740Y

152

Świbie Poczta (kierunek Pyskowice Szpitalna)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

526Y 603W 1808W

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

526Y 852Y

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

829W

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

452Y 745Y

152

Świbie (kierunek Pyskowice Szpitalna)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

528Y 605W 1810W

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

528Y 854Y

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

831W

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

454Y 747Y

152

Wiśnicze (kierunek Pyskowice Szpitalna)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

532Y 609W 1814W

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

532Y 858Y

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

835W

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

458Y 751Y

152

Wiśnicze Caritas (kierunek Pyskowice Szpitalna)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

533Y 610W 1815W

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

533Y 859Y

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

836W

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

459Y 752Y

152

Gajowice Skrzyżowanie z drogą 907 [nż] (kierunek Pyskowice Szpitalna)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

535Y 612W 1817W

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

535Y 901Y

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

838W

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

501Y 754Y

152

Gajowice (kierunek Pyskowice Szpitalna)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

536Y 613W 1818W

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

536Y 902Y

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

839W

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

502Y 755Y

152

Gajowice Skrzyżowanie z drogą 907 [nż] (kierunek Pyskowice Szpitalna)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

537Y 614W 1819W

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

537Y 903Y

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

840W

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

503Y 756Y

152

Błażejowice (kierunek Pyskowice Szpitalna)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

539Y 616W 1821W

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

539Y 905Y

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

842W

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

505Y 758Y

152

Wielowieś Centrum Przesiadkowe (kierunek Pyskowice Szpitalna)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

506Y 36W 42Y 619W 726 845 1114 1249T 53T 1414U 18U 48U 52U 1514U 18U 48 1647 1741W 1824W 2010V 2133

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

506Y 42Y 645 832Y 908Y 1110T 14T 1319T 23T 1551V 1747 2013V 2133

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

802W 45W 1645

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

432Y 508Y 725Y 801Y 1035 1245 1535

152

Wielowieś Szkoła (kierunek Pyskowice Szpitalna)

Stanowisko: 3

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

1251T 1416U 50U 1516U

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

1112T 1321T

152

Wielowieś Centrum Przesiadkowe (kierunek Pyskowice Szpitalna)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

506Y 36W 42Y 619W 726 845 1114 1249T 53T 1414U 18U 48U 52U 1514U 18U 48 1647 1741W 1824W 2010V 2133

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

506Y 42Y 645 832Y 908Y 1110T 14T 1319T 23T 1551V 1747 2013V 2133

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

802W 45W 1645

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

432Y 508Y 725Y 801Y 1035 1245 1535

152

Sieroty Kościół (kierunek Pyskowice Szpitalna)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

1259T 1424U 58U 1524U

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

1120T 1329T

152

Sieroty (kierunek Pyskowice Szpitalna)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

547Y 624W 731 850 1119 1302T 1427U 1501U 27U 53 1652 1829W 2014V 2137

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

547Y 650 913Y 1123T 1332T 1556V 1752 2017V 2137

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

850W 1650

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

513Y 806Y 1040 1250 1540

152

Sieroty Droga do Chwoszcza (kierunek Pyskowice Szpitalna)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

550Y 627W 734 853 1122 1305T 1430U 1504U 30U 56 1655 1832W 2016V 2139

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

550Y 653 916Y 1126T 1335T 1559V 1755 2019V 2139

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

853W 1653

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

516Y 809Y 1043 1253 1543

152

Zacharzowice (kierunek Pyskowice Szpitalna)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

1308T 1433U 1507U 33U

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

1129T 1338T

152

Zacharzowice Kościół (kierunek Pyskowice Szpitalna)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

1309T 1434U 1508U 34U

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

1130T 1339T

152

Zacharzowice (kierunek Pyskowice Szpitalna)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

1310T 1435U 1509U 35U

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

1131T 1340T

152

Zacharzowice Skrzyżowanie (kierunek Pyskowice Szpitalna)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

552Y 629W 736 855 1124 1312T 1437U 1511U 37U 58 1657 1834W 2018V 2141

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

552Y 655 918Y 1133T 1342T 1601V 1757 2021V 2141

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

855W 1655

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

518Y 811Y 1045 1255 1545

152

Zacharzowice Kolonia (kierunek Pyskowice Szpitalna)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

554Y 631W 738 857 1126 1314T 1439U 1513U 39U 1600 59 1836W 2019V 2142

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

554Y 657 920Y 1135T 1344T 1603V 1759 2022V 2142

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

857W 1657

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

520Y 813Y 1047 1257 1547

152

Pniów Skrzyżowanie (kierunek Pyskowice Szpitalna)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

557Y 634W 741 900 1129 1317T 1442U 1516U 42U 1603 1702 1839W 2021V 2144

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

557Y 700 923Y 1138T 1347T 1606V 1802 2024V 2144

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

900W 1700

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

523Y 816Y 1050 1300 1550

152

Pyskowice Schenker (kierunek Pyskowice Szpitalna)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

558Y 635W 742 901 1130 1318T 1443U 1517U 43U 1604 1703 1840W 2022V 2145

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

558Y 701 924Y 1139T 1348T 1607V 1803 2025V 2145

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

901W 1701

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

524Y 817Y 1051 1301 1551

152

Pyskowice Cmentarz Komunalny (kierunek Pyskowice Szpitalna)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

600Y 37W 744 903 1132 1320T 1445U 1519U 45U 1606 1705 1842W 2024V 2147

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

600Y 703 926Y 1141T 1350T 1609V 1805 2027V 2147

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

903W 1703

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

526Y 819Y 1053 1303 1553

152

Pyskowice Plac Wyszyńskiego (kierunek Pyskowice Szpitalna)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

1449U 1523U 49U 2027V

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

1613V 2030V

152

Pyskowice Plac Wyszyńskiego (kierunek Pyskowice Szpitalna)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

604Y 41W 748 907 1136 1324T 1610 1709 1846W 2150

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

604Y 707 930Y 1145T 1354T 1809 2150

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

907W 1707

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

530Y 823Y 1057 1307 1557

152

Pyskowice Szopena (kierunek Pyskowice Szpitalna)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

606Y 43W 750 909 1138 1326T 1612 1711 1848W 2152

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

606Y 709 932Y 1147T 1356T 1811 2152

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

909W 1709

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

532Y 825Y 1059 1309 1559

152

Pyskowice Wojska Polskiego (kierunek Pyskowice Szpitalna)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

607Y 44W 751 910 1139 1327T 1613 1712 1849W 2153

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

607Y 710 933Y 1148T 1357T 1812 2153

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

910W 1710

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

533Y 826Y 1100 1310 1600

152

Pyskowice Szpitalna (kierunek Pyskowice Szpitalna)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

608Y 45W 752 911 1140 1328T 1614 1713 1850W 2154

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

608Y 711 934Y 1149T 1358T 1813 2154

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

911W 1711

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

534Y 827Y 1101 1311 1601

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *