Strona główna » Blog » Linia 140, Autobus

Linia 140, Autobus

Dąbrowa Górnicza Urząd Pracy

140

Trzebyczka Pętla (kierunek Dąbrowa Górnicza Urząd Pracy)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

736Y 1325Y 1420Y

140

Trzebyczka (kierunek Dąbrowa Górnicza Urząd Pracy)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

737Y 1326Y 1421Y

140

Chruszczobród Dworcowa (kierunek Dąbrowa Górnicza Urząd Pracy)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

739Y 1328Y 1423Y

140

Tucznawa Remiza (kierunek Dąbrowa Górnicza Urząd Pracy)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

510 610 702 41Y 841 1028 1214 1330Y 1425Y 1558 1654 1844 2045 2135

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

642 842 1042 1242 1442 1642 1842 2042 2242

Wszystkich Świętych

640 830 950 1030 1150 1230 1350 1430 1550 1630 1740 1830 2028 2230

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

642 842 1042 1242 1442 1642 1842

140

Tucznawa Bugaj (kierunek Dąbrowa Górnicza Urząd Pracy)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

512 612 704 43Y 843 1030 1216 1332Y 1427Y 1600 56 1846 2047 2137

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

644 844 1044 1244 1444 1644 1844 2044 2244

Wszystkich Świętych

642 832 952 1032 1152 1232 1352 1432 1552 1632 1742 1832 2030 2232

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

644 844 1044 1244 1444 1644 1844

140

Tucznawa Gilowa (kierunek Dąbrowa Górnicza Urząd Pracy)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

513 613 705 44Y 844 1031 1217 1333Y 1428Y 1601 57 1847 2048 2138

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

645 845 1045 1245 1445 1645 1845 2045 2245

Wszystkich Świętych

643 833 953 1033 1153 1233 1353 1433 1553 1633 1743 1833 2031 2233

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

645 845 1045 1245 1445 1645 1845

140

Sikorka Dworzec PKP (kierunek Dąbrowa Górnicza Urząd Pracy)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

515 615 707 46Y 846 1033 1219 1335Y 1430Y 1603 59 1849 2049 2139

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

646 846 1046 1246 1446 1646 1846 2046 2246

Wszystkich Świętych

644 834 954 1034 1154 1234 1354 1434 1554 1634 1744 1834 2032 2234

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

646 846 1046 1246 1446 1646 1846

140

Sikorka Wilgowa [nż] (kierunek Dąbrowa Górnicza Urząd Pracy)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

516 616 708 47Y 847 1034 1220 1336Y 1431Y 1604 1700 1850 2050 2140

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

647 847 1047 1247 1447 1647 1847 2047 2247

Wszystkich Świętych

645 835 955 1035 1155 1235 1355 1435 1555 1635 1745 1835 2033 2235

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

647 847 1047 1247 1447 1647 1847

140

Sikorka Pomłynie [nż] (kierunek Dąbrowa Górnicza Urząd Pracy)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

517 617 709 48Y 848 1035 1221 1337Y 1432Y 1605 1701 1851 2051 2141

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

648 848 1048 1248 1448 1648 1848 2048 2248

Wszystkich Świętych

646 836 956 1036 1156 1236 1356 1436 1556 1636 1746 1836 2034 2236

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

648 848 1048 1248 1448 1648 1848

140

Sikorka Pętla (kierunek Dąbrowa Górnicza Urząd Pracy)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

518 618 710 49Y 849 1036 1222 1338Y 1433Y 1606 1702 1852 2052 2142

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

649 849 1049 1249 1449 1649 1849 2049 2249

Wszystkich Świętych

647 837 957 1037 1157 1237 1357 1437 1557 1637 1747 1837 2035 2237

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

649 849 1049 1249 1449 1649 1849

140

Sikorka Skład Opałowy (kierunek Dąbrowa Górnicza Urząd Pracy)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

519 619 711 50Y 850 1037 1223 1339Y 1434Y 1607 1703 1853 2053 2143

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

650 850 1050 1250 1450 1650 1850 2050 2250

Wszystkich Świętych

648 838 958 1038 1158 1238 1358 1438 1558 1638 1748 1838 2036 2238

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

650 850 1050 1250 1450 1650 1850

140

Ząbkowice Wygiełzów [nż] (kierunek Dąbrowa Górnicza Urząd Pracy)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

521 621 713 52Y 852 1039 1225 1341Y 1436Y 1609 1705 1855 2055 2145

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

652 852 1052 1252 1452 1652 1852 2052 2252

Wszystkich Świętych

650 840 1000 40 1200 40 1400 40 1600 40 1750 1840 2038 2240

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

652 852 1052 1252 1452 1652 1852

140

Ząbkowice Spółdzielnia (kierunek Dąbrowa Górnicza Urząd Pracy)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

522 622 714 53Y 853 1040 1226 1342Y 1437Y 1610 1706 1856 2056 2146

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

653 853 1053 1253 1453 1653 1853 2053 2253

Wszystkich Świętych

651 841 1001 41 1201 41 1401 41 1601 41 1751 1841 2039 2241

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

653 853 1053 1253 1453 1653 1853

140

Ząbkowice Dom Kultury (kierunek Dąbrowa Górnicza Urząd Pracy)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

524 624 716 55Y 855 1042 1228 1344Y 1439Y 1612 1708 1858 2058 2148

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

655 855 1055 1255 1455 1655 1855 2055 2255

Wszystkich Świętych

653 843 1003 43 1203 43 1403 43 1603 43 1753 1843 2041 2243

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

655 855 1055 1255 1455 1655 1855

140

Ząbkowice Kino (kierunek Dąbrowa Górnicza Urząd Pracy)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

525 625 717 56Y 856 1043 1229 1345Y 1440Y 1613 1709 1859 2059 2149

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

656 856 1056 1256 1456 1656 1856 2056 2256

Wszystkich Świętych

654 844 1004 44 1204 44 1404 44 1604 44 1754 1844 2042 2244

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

656 856 1056 1256 1456 1656 1856

140

Ząbkowice Dworzec PKP (kierunek Dąbrowa Górnicza Urząd Pracy)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

528 628 720 59Y 859 1046 1232 1348Y 1443Y 1616 1712 1902 2102 52

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

659 859 1059 1259 1459 1659 1859 2059 2259

Wszystkich Świętych

657 847 1007 47 1207 47 1407 47 1607 47 1757 1847 2045 2247

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

659 859 1059 1259 1459 1659 1859

140

Ząbkowice Osiedle Robotnicze (kierunek Dąbrowa Górnicza Urząd Pracy)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

530 630 722 801Y 901 1048 1234 1350Y 1445Y 1618 1714 1904 2104 54

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

701 901 1101 1301 1501 1701 1901 2101 2301

Wszystkich Świętych

659 849 1009 49 1209 49 1409 49 1609 49 1759 1849 2047 2249

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

701 901 1101 1301 1501 1701 1901

140

Ząbkowice Willowa (kierunek Dąbrowa Górnicza Urząd Pracy)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

531 631 723 802Y 902 1049 1235 1351Y 1446Y 1619 1715 1905 2105 55

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

702 902 1102 1302 1502 1702 1902 2102 2302

Wszystkich Świętych

700 850 1010 50 1210 50 1410 50 1610 50 1800 50 2048 2250

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

702 902 1102 1302 1502 1702 1902

140

Ząbkowice Stara Pogoria [nż] (kierunek Dąbrowa Górnicza Urząd Pracy)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

534 634 726 805Y 905 1052 1238 1354Y 1449Y 1622 1718 1907 2107 57

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

704 904 1104 1304 1504 1704 1904 2104 2304

Wszystkich Świętych

702 852 1012 52 1212 52 1412 52 1612 52 1802 52 2050 2252

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

704 904 1104 1304 1504 1704 1904

140

Ząbkowice Pogoria Żeglarska [nż] (kierunek Dąbrowa Górnicza Urząd Pracy)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

535 635 727 806Y 906 1053 1239 1355Y 1450Y 1623 1719 1908 2108 58

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

705 905 1105 1305 1505 1705 1905 2105 2305

Wszystkich Świętych

703 853 1013 53 1213 53 1413 53 1613 53 1803 53 2051 2253

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

705 905 1105 1305 1505 1705 1905

140

Gołonóg św. Antoniego [nż] (kierunek Dąbrowa Górnicza Urząd Pracy)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

537 637 729 808Y 908 1055 1241 1357Y 1452Y 1625 1721 1910 2110 2200

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

707 907 1107 1307 1507 1707 1907 2107 2307

Wszystkich Świętych

705 855 1015 55 1215 55 1415 55 1615 55 1805 55 2053 2255

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

707 907 1107 1307 1507 1707 1907

140

Gołonóg Aleja Piłsudskiego (kierunek Dąbrowa Górnicza Urząd Pracy)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

539 639 731 810Y 910 1057 1243 1359Y 1454Y 1627 1723 1912 2112 2202

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

709 909 1109 1309 1509 1709 1909 2109 2309

Wszystkich Świętych

707 857 1017 57 1217 57 1417 57 1617 57 1807 57 2055 2257

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

709 909 1109 1309 1509 1709 1909

140

Gołonóg Dworzec PKP (kierunek Dąbrowa Górnicza Urząd Pracy)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

541 641 733 812Y 912 1059 1245 1401Y 56Y 1629 1725 1914 2114 2204

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

711 911 1111 1311 1511 1711 1911 2111 2311

Wszystkich Świętych

709 859 1019 59 1219 59 1419 59 1619 59 1809 59 2057 2259

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

711 911 1111 1311 1511 1711 1911

140

Gołonóg Osiedle (kierunek Dąbrowa Górnicza Urząd Pracy)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

543 643 735 814Y 914 1101 1247 1403Y 58Y 1631 1727 1916 2116 2206

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

713 913 1113 1313 1513 1713 1913 2113 2313

Wszystkich Świętych

711 901 1021 1101 1221 1301 1421 1501 1621 1701 1811 1901 2059 2301

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

713 913 1113 1313 1513 1713 1913

140

Gołonóg Manhattan (kierunek Dąbrowa Górnicza Urząd Pracy)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

545 645 737 816Y 916 1103 1249 1405Y 1500Y 1633 1729 1918 2118 2208

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

715 915 1115 1315 1515 1715 1915 2115 2315

Wszystkich Świętych

713 903 1023 1103 1223 1303 1423 1503 1623 1703 1813 1903 2101 2303

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

715 915 1115 1315 1515 1715 1915

140

Gołonóg Damel (kierunek Dąbrowa Górnicza Urząd Pracy)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

546 646 738 817Y 917 1104 1250 1406Y 1501Y 1634 1730 1919 2119 2209

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

716 916 1116 1316 1516 1716 1916 2116 2316

Wszystkich Świętych

714 904 1024 1104 1224 1304 1424 1504 1624 1704 1814 1904 2102 2304

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

716 916 1116 1316 1516 1716 1916

140

Reden (kierunek Dąbrowa Górnicza Urząd Pracy)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

548 648 740 819Y 919 1106 1252 1408Y 1503Y 1636 1732 1921 2121 2211

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

718 918 1118 1318 1518 1718 1918 2118 2317

Wszystkich Świętych

716 906 1026 1106 1226 1306 1426 1506 1626 1706 1816 1906 2104 2305

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

718 918 1118 1318 1518 1718 1918

140

Dąbrowa Górnicza Aleja Róż (kierunek Dąbrowa Górnicza Urząd Pracy)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

550 650 742 821Y 921 1108 1254 1410Y 1505Y 1638 1734 1923 2123 2213

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

720 920 1120 1320 1520 1720 1920 2120 2319

Wszystkich Świętych

718 908 1028 1108 1228 1308 1428 1508 1628 1708 1818 1908 2106 2307

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

720 920 1120 1320 1520 1720 1920

140

Dąbrowa Górnicza Centrum (kierunek Dąbrowa Górnicza Urząd Pracy)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

551 651 743 822Y 922 1109 1255 1411Y 1506Y 1639 1735 1924 2124 2214

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

721 921 1121 1321 1521 1721 1921 2121 2320

Wszystkich Świętych

719 909 1029 1109 1229 1309 1429 1509 1629 1709 1819 1909 2107 2308

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

721 921 1121 1321 1521 1721 1921

140

Dąbrowa Górnicza Huta Bankowa (kierunek Dąbrowa Górnicza Urząd Pracy)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

553 653 745 824Y 924 1111 1257 1413Y 1508Y 1641 1737 1926 2126 2216

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

723 923 1123 1323 1523 1723 1923 2123 2322

Wszystkich Świętych

721 911 1031 1111 1231 1311 1431 1511 1631 1711 1821 1911 2109 2310

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

723 923 1123 1323 1523 1723 1923

140

Dąbrowa Górnicza Urząd Pracy (kierunek Dąbrowa Górnicza Urząd Pracy)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

554 654 746 825Y 925 1112 1258 1414Y 1509Y 1642 1738 1927 2127 2217

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

724 924 1124 1324 1524 1724 1924 2124 2323

Wszystkich Świętych

722 912 1032 1112 1232 1312 1432 1512 1632 1712 1822 1912 2110 2311

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

724 924 1124 1324 1524 1724 1924

Tucznawa Remiza

140

Dąbrowa Górnicza Urząd Pracy (kierunek Tucznawa Remiza)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

612 36W 746 932 1118 1315W 1503 58 1746 1936 2136

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

736 936 1136 1336 1536 1736 1936 2136

Wszystkich Świętych

736 926 1006 1126 1206 1326 1406 1526 1606 46 1836 2036

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

736 936 1136 1336 1536 1736

140

Dąbrowa Górnicza Urząd Pracy (kierunek Tucznawa Remiza)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

420Y 521Y 613 37W 747 933 1119 1201X 1316W 1504 59 1747 1937 2137

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

537Y 737 937 1137 1337 1537 1737 1937 2137

Wszystkich Świętych

537Y 737 837Y 927 1007 1127 1207 1327 1407 1527 1607 47 1837 2037

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

537Y 737 937 1137 1337 1537 1737

140

Dąbrowa Górnicza Huta Bankowa (kierunek Tucznawa Remiza)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

421Y 522Y 614 38W 748 934 1120 1202X 1317W 1505 1600 1748 1938 2138

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

538Y 738 938 1138 1338 1538 1738 1938 2138

Wszystkich Świętych

538Y 738 838Y 928 1008 1128 1208 1328 1408 1528 1608 48 1838 2038

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

538Y 738 938 1138 1338 1538 1738

140

Dąbrowa Górnicza Centrum (kierunek Tucznawa Remiza)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

423Y 524Y 616 40W 750 936 1122 1204X 1319W 1507 1602 1750 1940 2140

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

540Y 740 940 1140 1340 1540 1740 1940 2140

Wszystkich Świętych

540Y 740 840Y 930 1010 1130 1210 1330 1410 1530 1610 50 1840 2040

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

540Y 740 940 1140 1340 1540 1740

140

Dąbrowa Górnicza Aleja Róż (kierunek Tucznawa Remiza)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

425Y 526Y 618 42W 752 938 1124 1206X 1321W 1509 1604 1752 1942 2142

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

542Y 742 942 1142 1342 1542 1742 1942 2142

Wszystkich Świętych

542Y 742 842Y 932 1012 1132 1212 1332 1412 1532 1612 52 1842 2042

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

542Y 742 942 1142 1342 1542 1742

140

Reden (kierunek Tucznawa Remiza)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

426Y 528Y 620 44W 754 940 1126 1208X 1323W 1511 1606 1754 1944 2144

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

544Y 744 944 1144 1344 1544 1744 1944 2144

Wszystkich Świętych

544Y 744 844Y 934 1014 1134 1214 1334 1414 1534 1614 54 1844 2044

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

544Y 744 944 1144 1344 1544 1744

140

Gołonóg Damel (kierunek Tucznawa Remiza)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

427Y 530Y 622 46W 756 942 1128 1210X 1325W 1513 1608 1756 1946 2146

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

546Y 746 946 1146 1346 1546 1746 1946 2146

Wszystkich Świętych

546Y 746 846Y 936 1016 1136 1216 1336 1416 1536 1616 56 1846 2046

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

546Y 746 946 1146 1346 1546 1746

140

Gołonóg Manhattan (kierunek Tucznawa Remiza)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

429Y 532Y 624 48W 758 944 1130 1212X 1327W 1515 1610 1758 1948 2148

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

548Y 748 948 1148 1348 1548 1748 1948 2148

Wszystkich Świętych

548Y 748 848Y 938 1018 1138 1218 1338 1418 1538 1618 58 1848 2048

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

548Y 748 948 1148 1348 1548 1748

140

Gołonóg Osiedle (kierunek Tucznawa Remiza)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

432Y 535Y 627 51W 801 947 1133 1215X 1330W 1518 1613 1801 1951 2151

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

551Y 751 951 1151 1351 1551 1751 1951 2151

Wszystkich Świętych

551Y 751 851Y 941 1021 1141 1221 1341 1421 1541 1621 1701 1851 2051

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

551Y 751 951 1151 1351 1551 1751

140

Gołonóg Dworzec PKP (kierunek Tucznawa Remiza)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

434Y 537Y 629 53W 803 949 1135 1217X 1332W 1520 1615 1803 1953 2153

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

553Y 753 953 1153 1353 1553 1753 1953 2153

Wszystkich Świętych

553Y 753 853Y 943 1023 1143 1223 1343 1423 1543 1623 1703 1853 2053

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

553Y 753 953 1153 1353 1553 1753

140

Gołonóg Hotele (kierunek Tucznawa Remiza)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

435Y 539Y 631 55W 805 951 1137 1219X 1334W 1522 1617 1805 1954 2154

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

554Y 754 954 1154 1354 1554 1754 1954 2154

Wszystkich Świętych

554Y 754 854Y 944 1024 1144 1224 1344 1424 1544 1624 1704 1854 2054

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

554Y 754 954 1154 1354 1554 1754

140

Gołonóg Swobodna (kierunek Tucznawa Remiza)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

437Y 541Y 633 57W 807 953 1139 1221X 1336W 1524 1619 1807 1956 2156

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

556Y 756 956 1156 1356 1556 1756 1956 2156

Wszystkich Świętych

556Y 756 856Y 946 1026 1146 1226 1346 1426 1546 1626 1706 1856 2056

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

556Y 756 956 1156 1356 1556 1756

140

Gołonóg św. Antoniego [nż] (kierunek Tucznawa Remiza)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

439Y 543Y 635 59W 809 955 1141 1223X 1338W 1526 1621 1809 1958 2158

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

558Y 758 958 1158 1358 1558 1758 1958 2158

Wszystkich Świętych

558Y 758 858Y 948 1028 1148 1228 1348 1428 1548 1628 1708 1858 2058

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

558Y 758 958 1158 1358 1558 1758

140

Ząbkowice Pogoria Żeglarska [nż] (kierunek Tucznawa Remiza)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

441Y 545Y 637 701W 811 957 1143 1225X 1340W 1528 1623 1811 2000 2200

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

600Y 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200

Wszystkich Świętych

600Y 800 900Y 50 1030 1150 1230 1350 1430 1550 1630 1710 1900 2100

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

600Y 800 1000 1200 1400 1600 1800

140

Ząbkowice Stara Pogoria [nż] (kierunek Tucznawa Remiza)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

442Y 546Y 638 702W 812 958 1144 1226X 1341W 1529 1624 1812 2001 2201

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

601Y 801 1001 1201 1401 1601 1801 2001 2201

Wszystkich Świętych

601Y 801 901Y 51 1031 1151 1231 1351 1431 1551 1631 1711 1901 2101

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

601Y 801 1001 1201 1401 1601 1801

140

Ząbkowice Willowa (kierunek Tucznawa Remiza)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

444Y 548Y 640 704W 814 1000 1146 1228X 1343W 1531 1626 1814 2003 2203

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

603Y 803 1003 1203 1403 1603 1803 2003 2203

Wszystkich Świętych

603Y 803 903Y 53 1033 1153 1233 1353 1433 1553 1633 1713 1903 2103

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

603Y 803 1003 1203 1403 1603 1803

140

Ząbkowice Dworzec PKP (kierunek Tucznawa Remiza)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

447Y 551Y 643 707W 817 1003 1149 1231X 1346W 1534 1629 1817 2006 2206

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

606Y 806 1006 1206 1406 1606 1806 2006 2206

Wszystkich Świętych

606Y 806 906Y 56 1036 1156 1236 1356 1436 1556 1636 1716 1906 2106

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

606Y 806 1006 1206 1406 1606 1806

140

Ząbkowice Osiedle Robotnicze (kierunek Tucznawa Remiza)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

449Y 553Y 645 709W 819 1005 1151 1233X 1348W 1536 1631 1819 2008 2208

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

608Y 808 1008 1208 1408 1608 1808 2008 2208

Wszystkich Świętych

608Y 808 908Y 58 1038 1158 1238 1358 1438 1558 1638 1718 1908 2108

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

608Y 808 1008 1208 1408 1608 1808

140

Ząbkowice Kino (kierunek Tucznawa Remiza)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

450Y 555Y 647 711W 821 1007 1153 1235X 1350W 1538 1633 1821 2009 2209

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

610Y 810 1010 1210 1410 1610 1810 2009 2209

Wszystkich Świętych

610Y 810 910Y 1000 40 1200 40 1400 40 1600 40 1720 1909 2109

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

610Y 810 1010 1210 1410 1610 1810

140

Ząbkowice Dom Kultury (kierunek Tucznawa Remiza)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

451Y 556Y 648 712W 822 1008 1154 1236X 1351W 1539 1634 1822 2010 2210

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

611Y 811 1011 1211 1411 1611 1811 2010 2210

Wszystkich Świętych

611Y 811 911Y 1001 41 1201 41 1401 41 1601 41 1721 1910 2110

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

611Y 811 1011 1211 1411 1611 1811

140

Ząbkowice Spółdzielnia (kierunek Tucznawa Remiza)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

453Y 558Y 650 714W 824 1010 1156 1238X 1353W 1541 1636 1824 2012 2212

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

613Y 813 1013 1213 1413 1613 1813 2012 2212

Wszystkich Świętych

613Y 813 913Y 1003 43 1203 43 1403 43 1603 43 1723 1912 2112

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

613Y 813 1013 1213 1413 1613 1813

140

Ząbkowice Wygiełzów [nż] (kierunek Tucznawa Remiza)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

454Y 559Y 651 715W 825 1011 1157 1239X 1354W 1542 1637 1825 2013 2213

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

614Y 814 1014 1214 1414 1614 1814 2013 2213

Wszystkich Świętych

614Y 814 914Y 1004 44 1204 44 1404 44 1604 44 1724 1913 2113

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

614Y 814 1014 1214 1414 1614 1814

140

Sikorka Skład Opałowy (kierunek Tucznawa Remiza)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

456Y 601Y 53 717W 827 1013 1159 1241X 1356W 1544 1639 1827 2015 2215

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

616Y 816 1016 1216 1416 1616 1816 2015 2215

Wszystkich Świętych

616Y 816 916Y 1006 46 1206 46 1406 46 1606 46 1726 1915 2115

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

616Y 816 1016 1216 1416 1616 1816

140

Sikorka Pętla (kierunek Tucznawa Remiza)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

457Y 602Y 54 718W 828 1014 1200 42X 1357W 1545 1640 1828 2016 2216

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

617Y 817 1017 1217 1417 1617 1817 2016 2216

Wszystkich Świętych

617Y 817 917Y 1007 47 1207 47 1407 47 1607 47 1727 1916 2116

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

617Y 817 1017 1217 1417 1617 1817

140

Sikorka Pomłynie [nż] (kierunek Tucznawa Remiza)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

458Y 603Y 55 719W 829 1015 1201 43X 1358W 1546 1641 1829 2017 2217

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

618Y 818 1018 1218 1418 1618 1818 2017 2217

Wszystkich Świętych

618Y 818 918Y 1008 48 1208 48 1408 48 1608 48 1728 1917 2117

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

618Y 818 1018 1218 1418 1618 1818

140

Sikorka Wilgowa [nż] (kierunek Tucznawa Remiza)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

459Y 604Y 56 720W 830 1016 1202 44X 1359W 1547 1642 1830 2018 2218

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

619Y 819 1019 1219 1419 1619 1819 2018 2218

Wszystkich Świętych

619Y 819 919Y 1009 49 1209 49 1409 49 1609 49 1729 1918 2118

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

619Y 819 1019 1219 1419 1619 1819

140

Sikorka Dworzec PKP (kierunek Tucznawa Remiza)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

500Y 605Y 57 721W 831 1017 1203 45X 1400W 1548 1643 1831 2019 2219

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

620Y 820 1020 1220 1420 1620 1820 2019 2219

Wszystkich Świętych

620Y 820 920Y 1010 50 1210 50 1410 50 1610 50 1730 1919 2119

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

620Y 820 1020 1220 1420 1620 1820

140

Tucznawa Gilowa (kierunek Tucznawa Remiza)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

502Y 607Y 59 723W 833 1019 1205 47X 1402W 1550 1645 1833 2020 2220

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

621Y 821 1021 1221 1421 1621 1821 2020 2220

Wszystkich Świętych

621Y 821 921Y 1011 51 1211 51 1411 51 1611 51 1731 1920 2120

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

621Y 821 1021 1221 1421 1621 1821

140

Tucznawa Bugaj (kierunek Tucznawa Remiza)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

503Y 608Y 700 24W 834 1020 1206 48X 1403W 1551 1646 1834 2021 2221

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

622Y 822 1022 1222 1422 1622 1822 2021 2221

Wszystkich Świętych

622Y 822 922Y 1012 52 1212 52 1412 52 1612 52 1732 1921 2121

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

622Y 822 1022 1222 1422 1622 1822

140

Tucznawa Remiza (kierunek Tucznawa Remiza)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

726W 1250X 1405W

140

Chruszczobród Dworcowa (kierunek Tucznawa Remiza)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

728W 1252X 1407W

140

Trzebyczka (kierunek Tucznawa Remiza)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

730W 1254X 1409W

140

Trzebyczka Pętla (kierunek Tucznawa Remiza)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

731W 1255X 1410W

140

Tucznawa Remiza (kierunek Tucznawa Remiza)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

505Y 610Y 702 836 1022 1208 1553 1648 1836 2023 2223

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

624Y 824 1024 1224 1424 1624 1824 2023 2223

Wszystkich Świętych

624Y 824 924Y 1014 54 1214 54 1414 54 1614 54 1734 1923 2123

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

624Y 824 1024 1224 1424 1624 1824

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *