Strona główna » Blog » Linia 133, Autobus

Linia 133, Autobus

Kierunek Katowice Plac Wolności

Katowice Plac Wolności

133

Katowice Plac Wolności (kierunek Katowice Plac Wolności)

Stanowisko: 3

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

406T 506U 40V 710W 810 910 1010 1100 1210 40 1310 40 1415 45 1550Y 1716 1906Z

133

Katowice Sokolska (kierunek Katowice Plac Wolności)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

408T 508U 42V 712W 812 912 1012 1102 1212 42 1312 42 1417 47 1552Y 1718 1908Z

133

Katowice Chorzowska (kierunek Katowice Plac Wolności)

Stanowisko: 3

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

409T 510U 44V 714W 814 914 1014 1104 1214 44 1314 44 1419 49 1554Y 1720 1910Z

133

Koszutka GIG (kierunek Katowice Plac Wolności)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

411T 513U 47V 717W 817 917 1017 1107 1217 47 1317 47 1422 52 1557Y 1723 1913Z

133

Wełnowiec Poczta (kierunek Katowice Plac Wolności)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

412T 515U 49V 719W 819 919 1019 1109 1219 49 1319 49 1424 54 1559Y 1725 1915Z

133

Wełnowiec Gnieźnieńska (kierunek Katowice Plac Wolności)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

414T 517U 51V 721W 821 921 1021 1111 1221 51 1321 51 1426 56 1601Y 1727 1917Z

133

Wełnowiec Plac Alfreda (kierunek Katowice Plac Wolności)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

416T 519U 53V 723W 823 923 1023 1113 1223 53 1323 53 1428 58 1603Y 1729 1919Z

133

Osiedle Tuwima Grabowa (kierunek Katowice Plac Wolności)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

417T 520U 54V 724W 824 924 1024 1114 1224 54 1324 54 1429 59 1604Y 1730 1920Z

133

Osiedle Tuwima Poradnia (kierunek Katowice Plac Wolności)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

418T 521U 55V 725W 825 925 1025 1115 1225 55 1325 55 1430 1500 1605Y 1731 1921Z

133

Osiedle Tuwima Lipowa (kierunek Katowice Plac Wolności)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

419T 522U 56V 726W 826 926 1026 1116 1226 56 1326 56 1431 1501 1606Y 1732 1922Z

133

Siemianowice Plac Skargi (kierunek Katowice Plac Wolności)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

420T 523U 57V 727W 827 927 1027 1117 1227 57 1327 57 1432 1502 1607Y 1733 1923Z

133

Siemianowice Plac Wolności (kierunek Katowice Plac Wolności)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

422T 525U 59V 729W 829 929 1029 1119 1229 59 1329 59 1434 1504 1609Y 1735 1925Z

133

Siemianowice Nowy Świat (kierunek Katowice Plac Wolności)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

424T 527U 601V 731W 831 931 1031 1121 1231 1301 31 1401 36 1506 1611Y 1737 1927Z

133

Siemianowice Łącząca (kierunek Katowice Plac Wolności)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

425T 528U 602V 732W 832 932 1032 1122 1232 1302 32 1402 37 1507 1612Y 1738 1928Z

133

Michałkowice Urząd Miasta (kierunek Katowice Plac Wolności)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

427T 530U 604V 734W 834 934 1034 1124 1234 1304 34 1404 39 1509 1614Y 1740 1930Z

133

Michałkowice Plac 11 Listopada (kierunek Katowice Plac Wolności)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

428T 531U 605V 735W 835 935 1035 1125 1235 1305 35 1405 40 1510 1615Y 1741 1931Z

133

Michałkowice Bank (kierunek Katowice Plac Wolności)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

430T 533U 607V 737W 837 937 1037 1127 1237 1307 37 1407 42 1512 1617Y 1743 1933Z

133

Michałkowice Tarnogórska (kierunek Katowice Plac Wolności)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

432T 535U 609V 739W 839 939 1039 1129 1239 1309 39 1409 44 1514 1619Y 1745 1935Z

133

Dąbrówka Wielka Rozalki [nż] (kierunek Katowice Plac Wolności)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

435T 538U 612V 742W 842 942 1042 1132 1242 1312 42 1412 47 1517 1622Y 1748 1938Z

133

Dąbrówka Wielka Skrzyżowanie (kierunek Katowice Plac Wolności)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

436T 539U 613V 743W 843 943 1043 1133 1243 1313 43 1413 48 1518 1623Y 1749 1939Z

133

Dąbrówka Wielka Megaset [nż] (kierunek Katowice Plac Wolności)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

437T 540U 614V 744W 844 944 1044 1134 1244 1314 44 1414 49 1519 1624Y 1750 1940Z

133

Dołki Szybowa [nż] (kierunek Katowice Plac Wolności)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

438T 541U 615V 745W 845 945 1045 1135 1245 1315 45 1415 50 1520 1625Y 1751 1941Z

133

Żychcice Pętla (kierunek Katowice Plac Wolności)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

441T 544U 618V 748W 848 948 1048 1138 1248 1318 48 1418 53 1523 1628Y 1754 1944Z

133

Żychcice Alfred (kierunek Katowice Plac Wolności)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

443T 546U 620V 750W 850 950 1050 1140 1250 1320 50 1420 55 1525 1630Y 1756 1946Z

133

Wojkowice Park (kierunek Katowice Plac Wolności)

Stanowisko: 4

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

444T 547U 621V 751W 851 951 1051 1141 1251 1321 51 1421 56 1526 1631Y 1757 1947Z

133

Wojkowice Ośrodek Zdrowia [nż] (kierunek Katowice Plac Wolności)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

446T 549U 623V 753W 853 953 1053 1143 1253 1323 53 1423 58 1528 1633Y 1759 1949Z

133

Wojkowice Morcinka (kierunek Katowice Plac Wolności)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

448T 551U

133

Wojkowice Giełda (kierunek Katowice Plac Wolności)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

624V 754W 854 954 1054 1144 1254 1324 54 1424 59 1529 1634Y 1800 1950Z

133

Wojkowice Kościół (kierunek Katowice Plac Wolności)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

625V 755W 855 955 1055 1145 1255 1325 55 1425 1500 30 1635Y 1801 1951Z

133

Wojkowice Łęg (kierunek Katowice Plac Wolności)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

451T 554U 627V 757W 857 957 1057 1147 1257 1327 57 1427 1502 32 1637Y 1803 1953Z

133

Grodziec Kopalnia (kierunek Katowice Plac Wolności)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

453T 556U 629V 759W 859 959 1059 1149 1259 1329 59 1429 1504 34 1639Y 1805 1955Z

133

Grodziec Poczta (kierunek Katowice Plac Wolności)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

454T 557U 630V 800W 900 1000 1100 50 1300 30 1400 30 1505 35 1640Y 1806 1956Z

133

Grodziec Kościół (kierunek Katowice Plac Wolności)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

456T 559U 632V 802W 902 1002 1102 52 1302 32 1402 32 1507 37 1642Y 1808 1958Z

133

Grodziec Remiza (kierunek Katowice Plac Wolności)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

457T 600U 33V 803W 903 1003 1103 53 1303 33 1403 33 1508 38 1643Y 1809 1959Z

133

Grodziec Południowa [nż] (kierunek Katowice Plac Wolności)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

458T 602U 35V 805W 905 1005 1105 55 1305 35 1405 35 1510 40 1645Y 1811 2000Z

133

Czeladź Grodziecka [nż] (kierunek Katowice Plac Wolności)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

500T 604U 37V 807W 907 1007 1107 57 1307 37 1407 37 1512 42 1647Y 1813 2002Z

133

Czeladź Zespół Szkół (kierunek Katowice Plac Wolności)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

502T 606U 39V 809W 909 1009 1109 59 1309 39 1409 39 1514 44 1649Y 1815 2004Z

133

Czeladź Stare Miasto (kierunek Katowice Plac Wolności)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

504T 608U 41V 811W 911 1011 1111 1201 1311 41 1411 41 1516 46 1651Y 1817 2006Z

133

Czeladź Staszica (kierunek Katowice Plac Wolności)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

506T 610U 43V 813W 913 1013 1113 1203 1313 43 1413 43 1518 48 1653Y 1819 2008Z

133

Czeladź Stacja Pomp [nż] (kierunek Katowice Plac Wolności)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

507T 611U 44V 814W 914 1014 1114 1204 1314 44 1414 44 1519 49 1654Y 1820 2009Z

133

Bańgów Strefa (kierunek Katowice Plac Wolności)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

508T 612U 45V 815W 915 1015 1115 1205 1315 45 1415 45 1520 50 1655Y 1821 2010Z

133

Bańgów Zachodnia (kierunek Katowice Plac Wolności)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

510T 614U 47V 817W 917 1017 1117 1207 1317 47 1417 47 1522 52 1657Y 1823 2012Z

133

Bańgów Przychodnia [nż] (kierunek Katowice Plac Wolności)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

511T 615U 48V 818W 918 1018 1118 1208 1318 48 1418 48 1523 53 1658Y 1824 2013Z

133

Bańgów Gospoda (kierunek Katowice Plac Wolności)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

512T 616U 49V 819W 919 1019 1119 1209 1319 49 1419 49 1524 54 1659Y 1825 2014Z

133

Siemianowice Strzelnica [nż] (kierunek Katowice Plac Wolności)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

515T 619U 52V 822W 922 1022 1122 1212 1322 52 1422 52 1527 57 1702Y 1828 2017Z

133

Siemianowice Urząd Skarbowy [nż] (kierunek Katowice Plac Wolności)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

516T 620U 53V 823W 923 1023 1123 1213 1323 53 1423 53 1528 58 1703Y 1829 2018Z

133

Siemianowice Plac Wolności (kierunek Katowice Plac Wolności)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

518T 622U 55V 825W 925 1025 1125 1215 1325 55 1425 55 1530 1600 1705Y 1831 2020Z

133

Siemianowice Plac Skargi (kierunek Katowice Plac Wolności)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

520T 624U 57V 827W 927 1027 1127 1217 1327 57 1427 57 1532 1602 1707Y 1833 2022Z

133

Osiedle Tuwima Lipowa (kierunek Katowice Plac Wolności)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

521T 625U 58V 828W 928 1028 1128 1218 1328 58 1428 58 1533 1603 1708Y 1834 2023Z

133

Osiedle Tuwima Poradnia (kierunek Katowice Plac Wolności)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

522T 626U 59V 829W 929 1029 1129 1219 1329 59 1429 59 1534 1604 1709Y 1835 2024Z

133

Osiedle Tuwima Grabowa (kierunek Katowice Plac Wolności)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

523T 627U 700V 830W 930 1030 1130 1220 1330 1400 30 1500 35 1605 1710Y 1836 2025Z

133

Wełnowiec Plac Alfreda (kierunek Katowice Plac Wolności)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

525T 629U 702V 832W 932 1032 1132 1222 1332 1402 32 1502 37 1607 1712Y 1838 2026Z

133

Wełnowiec Gnieźnieńska (kierunek Katowice Plac Wolności)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

527T 631U 704V 834W 934 1034 1134 1224 1334 1404 34 1504 39 1609 1714Y 1840 2028Z

133

Koszutka Słoneczna (kierunek Katowice Plac Wolności)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

530T 634U 707V 837W 937 1037 1137 1227 1337 1407 37 1507 42 1612 1717Y 1843 2031Z

133

Koszutka Morcinka (kierunek Katowice Plac Wolności)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

533T 637U 710V 840W 940 1040 1140 1230 1340 1410 40 1510 45 1615 1720Y 1846 2034Z

133

Katowice Chorzowska (kierunek Katowice Plac Wolności)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

534T 638U 711V 841W 941 1041 1141 1231 1341 1411 41 1511 46 1616 1721Y 1847 2035Z

133

Katowice Sokolska (kierunek Katowice Plac Wolności)

Stanowisko: 5

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

536T 640U 713V 843W 943 1043 1143 1233 1343 1413 43 1513 48 1618 1723Y 1849 2037Z

133

Katowice Plac Wolności (kierunek Katowice Plac Wolności)

Stanowisko: 3

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

406T 506U 40V 710W 810 910 1010 1100 1210 40 1310 40 1415 45 1550Y 1716 1906Z

133

Katowice Plac Wolności (kierunek Katowice Plac Wolności)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

642U 715V 1523Y

133

Katowice Sądowa (kierunek Katowice Plac Wolności)

Stanowisko: 1A

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

643U 716V 1524Y

133

Katowice Andrzeja Dworzec (kierunek Katowice Plac Wolności)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

646U 719V 1527Y

133

Katowice Drzymały (kierunek Katowice Plac Wolności)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

648U 721V 1529Y

133

Katowice Jagiellońska (kierunek Katowice Plac Wolności)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

650U 723V 1531Y

133

Katowice Powstańców Przychodnie (kierunek Katowice Plac Wolności)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

651U 724V 1532Y

133

Katowice Francuska Sąd (kierunek Katowice Plac Wolności)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

653U 726V 1534Y

133

Katowice Komenda Policji (kierunek Katowice Plac Wolności)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

655U 728V 1536Y

133

Katowice Francuska WORD (kierunek Katowice Plac Wolności)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

656U 729V 1537Y

133

Katowice Ceglana Szpital Kliniczny (kierunek Katowice Plac Wolności)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

658U 731V 1539Y

133

Katowice Wita Stwosza (kierunek Katowice Plac Wolności)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

700W 32V 1540Y

133

Katowice Plac Miarki (kierunek Katowice Plac Wolności)

Stanowisko: 4

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

703W 35V 1543Y

133

Katowice Kopernika Dworzec (kierunek Katowice Plac Wolności)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

705W 37V 1545Y

133

Katowice Mikołowska Sąd (kierunek Katowice Plac Wolności)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

707W 39V 1547Y

133

Katowice Plac Wolności (kierunek Katowice Plac Wolności)

Stanowisko: 3

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

406T 506U 40V 710W 810 910 1010 1100 1210 40 1310 40 1415 45 1550Y 1716 1906Z

133

Katowice Sokolska (kierunek Katowice Plac Wolności)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

408T 508U 42V 712W 812 912 1012 1102 1212 42 1312 42 1417 47 1552Y 1718 1908Z

133

Katowice Chorzowska (kierunek Katowice Plac Wolności)

Stanowisko: 3

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

409T 510U 44V 714W 814 914 1014 1104 1214 44 1314 44 1419 49 1554Y 1720 1910Z

133

Koszutka GIG (kierunek Katowice Plac Wolności)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

411T 513U 47V 717W 817 917 1017 1107 1217 47 1317 47 1422 52 1557Y 1723 1913Z

133

Wełnowiec Poczta (kierunek Katowice Plac Wolności)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

412T 515U 49V 719W 819 919 1019 1109 1219 49 1319 49 1424 54 1559Y 1725 1915Z

133

Wełnowiec Gnieźnieńska (kierunek Katowice Plac Wolności)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

414T 517U 51V 721W 821 921 1021 1111 1221 51 1321 51 1426 56 1601Y 1727 1917Z

133

Wełnowiec Plac Alfreda (kierunek Katowice Plac Wolności)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

416T 519U 53V 723W 823 923 1023 1113 1223 53 1323 53 1428 58 1603Y 1729 1919Z

133

Osiedle Tuwima Grabowa (kierunek Katowice Plac Wolności)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

417T 520U 54V 724W 824 924 1024 1114 1224 54 1324 54 1429 59 1604Y 1730 1920Z

133

Osiedle Tuwima Poradnia (kierunek Katowice Plac Wolności)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

418T 521U 55V 725W 825 925 1025 1115 1225 55 1325 55 1430 1500 1605Y 1731 1921Z

133

Osiedle Tuwima Lipowa (kierunek Katowice Plac Wolności)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

419T 522U 56V 726W 826 926 1026 1116 1226 56 1326 56 1431 1501 1606Y 1732 1922Z

133

Siemianowice Plac Skargi (kierunek Katowice Plac Wolności)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

420T 523U 57V 727W 827 927 1027 1117 1227 57 1327 57 1432 1502 1607Y 1733 1923Z

133

Siemianowice Plac Wolności (kierunek Katowice Plac Wolności)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

422T 525U 59V 729W 829 929 1029 1119 1229 59 1329 59 1434 1504 1609Y 1735 1925Z

133

Siemianowice Nowy Świat (kierunek Katowice Plac Wolności)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

424T 527U 601V 731W 831 931 1031 1121 1231 1301 31 1401 36 1506 1611Y 1737 1927Z

133

Siemianowice Łącząca (kierunek Katowice Plac Wolności)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

425T 528U 602V 732W 832 932 1032 1122 1232 1302 32 1402 37 1507 1612Y 1738 1928Z

133

Michałkowice Urząd Miasta (kierunek Katowice Plac Wolności)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

427T 530U 604V 734W 834 934 1034 1124 1234 1304 34 1404 39 1509 1614Y 1740 1930Z

133

Michałkowice Plac 11 Listopada (kierunek Katowice Plac Wolności)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

428T 531U 605V 735W 835 935 1035 1125 1235 1305 35 1405 40 1510 1615Y 1741 1931Z

133

Michałkowice Bank (kierunek Katowice Plac Wolności)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

430T 533U 607V 737W 837 937 1037 1127 1237 1307 37 1407 42 1512 1617Y 1743 1933Z

133

Michałkowice Tarnogórska (kierunek Katowice Plac Wolności)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

432T 535U 609V 739W 839 939 1039 1129 1239 1309 39 1409 44 1514 1619Y 1745 1935Z

133

Dąbrówka Wielka Rozalki [nż] (kierunek Katowice Plac Wolności)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

435T 538U 612V 742W 842 942 1042 1132 1242 1312 42 1412 47 1517 1622Y 1748 1938Z

133

Dąbrówka Wielka Skrzyżowanie (kierunek Katowice Plac Wolności)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

436T 539U 613V 743W 843 943 1043 1133 1243 1313 43 1413 48 1518 1623Y 1749 1939Z

133

Dąbrówka Wielka Megaset [nż] (kierunek Katowice Plac Wolności)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

437T 540U 614V 744W 844 944 1044 1134 1244 1314 44 1414 49 1519 1624Y 1750 1940Z

133

Dołki Szybowa [nż] (kierunek Katowice Plac Wolności)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

438T 541U 615V 745W 845 945 1045 1135 1245 1315 45 1415 50 1520 1625Y 1751 1941Z

133

Żychcice Pętla (kierunek Katowice Plac Wolności)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

441T 544U 618V 748W 848 948 1048 1138 1248 1318 48 1418 53 1523 1628Y 1754 1944Z

133

Żychcice Alfred (kierunek Katowice Plac Wolności)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

443T 546U 620V 750W 850 950 1050 1140 1250 1320 50 1420 55 1525 1630Y 1756 1946Z

133

Wojkowice Park (kierunek Katowice Plac Wolności)

Stanowisko: 4

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

444T 547U 621V 751W 851 951 1051 1141 1251 1321 51 1421 56 1526 1631Y 1757 1947Z

133

Wojkowice Ośrodek Zdrowia [nż] (kierunek Katowice Plac Wolności)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

446T 549U 623V 753W 853 953 1053 1143 1253 1323 53 1423 58 1528 1633Y 1759 1949Z

133

Wojkowice Giełda (kierunek Katowice Plac Wolności)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

624V 754W 854 954 1054 1144 1254 1324 54 1424 59 1529 1634Y 1800 1950Z

133

Wojkowice Kościół (kierunek Katowice Plac Wolności)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

625V 755W 855 955 1055 1145 1255 1325 55 1425 1500 30 1635Y 1801 1951Z

133

Wojkowice Łęg (kierunek Katowice Plac Wolności)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

451T 554U 627V 757W 857 957 1057 1147 1257 1327 57 1427 1502 32 1637Y 1803 1953Z

133

Grodziec Kopalnia (kierunek Katowice Plac Wolności)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

453T 556U 629V 759W 859 959 1059 1149 1259 1329 59 1429 1504 34 1639Y 1805 1955Z

133

Grodziec Poczta (kierunek Katowice Plac Wolności)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

454T 557U 630V 800W 900 1000 1100 50 1300 30 1400 30 1505 35 1640Y 1806 1956Z

133

Grodziec Kościół (kierunek Katowice Plac Wolności)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

456T 559U 632V 802W 902 1002 1102 52 1302 32 1402 32 1507 37 1642Y 1808 1958Z

133

Grodziec Remiza (kierunek Katowice Plac Wolności)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

457T 600U 33V 803W 903 1003 1103 53 1303 33 1403 33 1508 38 1643Y 1809 1959Z

133

Grodziec Południowa [nż] (kierunek Katowice Plac Wolności)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

458T 602U 35V 805W 905 1005 1105 55 1305 35 1405 35 1510 40 1645Y 1811 2000Z

133

Czeladź Grodziecka [nż] (kierunek Katowice Plac Wolności)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

500T 604U 37V 807W 907 1007 1107 57 1307 37 1407 37 1512 42 1647Y 1813 2002Z

133

Czeladź Zespół Szkół (kierunek Katowice Plac Wolności)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

502T 606U 39V 809W 909 1009 1109 59 1309 39 1409 39 1514 44 1649Y 1815 2004Z

133

Czeladź Stare Miasto (kierunek Katowice Plac Wolności)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

504T 608U 41V 811W 911 1011 1111 1201 1311 41 1411 41 1516 46 1651Y 1817 2006Z

133

Czeladź Staszica (kierunek Katowice Plac Wolności)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

506T 610U 43V 813W 913 1013 1113 1203 1313 43 1413 43 1518 48 1653Y 1819 2008Z

133

Czeladź Stacja Pomp [nż] (kierunek Katowice Plac Wolności)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

507T 611U 44V 814W 914 1014 1114 1204 1314 44 1414 44 1519 49 1654Y 1820 2009Z

133

Bańgów Strefa (kierunek Katowice Plac Wolności)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

508T 612U 45V 815W 915 1015 1115 1205 1315 45 1415 45 1520 50 1655Y 1821 2010Z

133

Bańgów Zachodnia (kierunek Katowice Plac Wolności)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

510T 614U 47V 817W 917 1017 1117 1207 1317 47 1417 47 1522 52 1657Y 1823 2012Z

133

Bańgów Przychodnia [nż] (kierunek Katowice Plac Wolności)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

511T 615U 48V 818W 918 1018 1118 1208 1318 48 1418 48 1523 53 1658Y 1824 2013Z

133

Bańgów Gospoda (kierunek Katowice Plac Wolności)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

512T 616U 49V 819W 919 1019 1119 1209 1319 49 1419 49 1524 54 1659Y 1825 2014Z

133

Siemianowice Strzelnica [nż] (kierunek Katowice Plac Wolności)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

515T 619U 52V 822W 922 1022 1122 1212 1322 52 1422 52 1527 57 1702Y 1828 2017Z

133

Siemianowice Urząd Skarbowy [nż] (kierunek Katowice Plac Wolności)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

516T 620U 53V 823W 923 1023 1123 1213 1323 53 1423 53 1528 58 1703Y 1829 2018Z

133

Siemianowice Plac Wolności (kierunek Katowice Plac Wolności)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

518T 622U 55V 825W 925 1025 1125 1215 1325 55 1425 55 1530 1600 1705Y 1831 2020Z

133

Siemianowice Plac Skargi (kierunek Katowice Plac Wolności)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

520T 624U 57V 827W 927 1027 1127 1217 1327 57 1427 57 1532 1602 1707Y 1833 2022Z

133

Osiedle Tuwima Lipowa (kierunek Katowice Plac Wolności)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

521T 625U 58V 828W 928 1028 1128 1218 1328 58 1428 58 1533 1603 1708Y 1834 2023Z

133

Osiedle Tuwima Poradnia (kierunek Katowice Plac Wolności)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

522T 626U 59V 829W 929 1029 1129 1219 1329 59 1429 59 1534 1604 1709Y 1835 2024Z

133

Osiedle Tuwima Grabowa (kierunek Katowice Plac Wolności)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

523T 627U 700V 830W 930 1030 1130 1220 1330 1400 30 1500 35 1605 1710Y 1836 2025Z

133

Wełnowiec Plac Alfreda (kierunek Katowice Plac Wolności)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

525T 629U 702V 832W 932 1032 1132 1222 1332 1402 32 1502 37 1607 1712Y 1838 2026Z

133

Wełnowiec Gnieźnieńska (kierunek Katowice Plac Wolności)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

527T 631U 704V 834W 934 1034 1134 1224 1334 1404 34 1504 39 1609 1714Y 1840 2028Z

133

Koszutka Słoneczna (kierunek Katowice Plac Wolności)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

530T 634U 707V 837W 937 1037 1137 1227 1337 1407 37 1507 42 1612 1717Y 1843 2031Z

133

Koszutka Morcinka (kierunek Katowice Plac Wolności)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

533T 637U 710V 840W 940 1040 1140 1230 1340 1410 40 1510 45 1615 1720Y 1846 2034Z

133

Katowice Chorzowska (kierunek Katowice Plac Wolności)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

534T 638U 711V 841W 941 1041 1141 1231 1341 1411 41 1511 46 1616 1721Y 1847 2035Z

133

Katowice Sokolska (kierunek Katowice Plac Wolności)

Stanowisko: 5

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

536T 640U 713V 843W 943 1043 1143 1233 1343 1413 43 1513 48 1618 1723Y 1849 2037Z

133

Katowice Plac Wolności (kierunek Katowice Plac Wolności)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

744V 845W 945 1045 1145 1235 1345 1415 45 1515 50 1620 1725Y 1851

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *