Strona główna » Blog » Linia 132, Autobus

Linia 132, Autobus

Bytom Dworzec

132

Kamieniec Szkoła (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

520Z 659Z 1503Z 1601Z

132

Wieszowa Konary [nż] (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

523Z 702Z 1506Z 1604Z

132

Wieszowa Dworcowa (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

528Z 707Z 1511Z 1609Z

132

Wieszowa Pętla (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

451 529Z 621 708Z 915 1215 1335 1435 1512Z 1610Z 1745W 2124 2253X

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

550 718 900 1040 1208 1336 1506 1640 1820 1952 2124 2250

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

550 718 900 1040 1208 1336 1506 1640

132

Wieszowa Dworcowa (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

452 530Z 622 709Z 916 1216 1336 1436 1513Z 1611Z 1746W 2125 2254X

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

551 719 901 1041 1209 1337 1507 1641 1821 1953 2125 2251

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

551 719 901 1041 1209 1337 1507 1641

132

Wieszowa Kościół (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

454 532Z 624 711Z 918 1218 1338 1438 1515Z 1613Z 1748W 2127 2256X

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

553 721 903 1043 1211 1339 1509 1643 1823 1955 2127 2253

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

553 721 903 1043 1211 1339 1509 1643

132

Wieszowa Kościuszki (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

455 533Z 625 712Z 919 1219 1339 1439 1516Z 1614Z 1749W 2128 2257X

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

554 722 904 1044 1212 1340 1510 1644 1824 1956 2128 2254

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

554 722 904 1044 1212 1340 1510 1644

132

Wieszowa Szkoła (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

456 534Z 626 713Z 920 1220 1340 1440 1517Z 1615Z 1750W 2129 2258X

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

555 723 905 1045 1213 1341 1511 1645 1825 1957 2129 2255

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

555 723 905 1045 1213 1341 1511 1645

132

Wieszowa Bytomska [nż] (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

457 535Z 627 714Z 921 1221 1341 1441 1518Z 1616Z 1751W 2130 2259X

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

556 724 906 1046 1214 1342 1512 1646 1826 1958 2130 2256

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

556 724 906 1046 1214 1342 1512 1646

132

Wieszowa Stacja Paliw (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

458 536Z 628 715Z 922 1222 1342 1442 1519Z 1617Z 1752W 2131

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

557 725 907 1047 1215 1343 1513 1647 1827 1959 2131 2257

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

557 725 907 1047 1215 1343 1513 1647

132

Rokitnica Andersa (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

459 538Z 630 717Z 924 1224 1344 1444 1521Z 1619Z 1754W 2132

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

559 727 909 1049 1217 1345 1515 1649 1829 2000 2132 2258

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

559 727 909 1049 1217 1345 1515 1649

132

Rokitnica Pomorska (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

500 39Z 631 718Z 925 1225 1345 1445 1522Z 1620Z 1755W 2133

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

600 728 910 1050 1218 1346 1516 1650 1830 2001 2133 2259

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

600 728 910 1050 1218 1346 1516 1650

132

Rokitnica Pętla (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

1758W

132

Rokitnica Pętla (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 6

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

503 42Z 634 721Z 928 1228 1348 1448 1525Z 1623Z 2136

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

603 731 913 1053 1221 1349 1519 1653 1833 2004 2136 2302

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

603 731 913 1053 1221 1349 1519 1653

132

Rokitnica Szyb Ignacy [nż] (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

505 44Z 636 723Z 930 1230 1350 1450 1527Z 1625Z 2137

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

604 732 914 1054 1222 1350 1520 1654 1834 2005 2137 2303

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

604 732 914 1054 1222 1350 1520 1654

132

Miechowice Dom Pomocy [nż] (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

506 45Z 637 724Z 931 1231 1351 1451 1528Z 1626Z 2138

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

605 733 915 1055 1223 1351 1521 1655 1835 2006 2138 2304

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

605 733 915 1055 1223 1351 1521 1655

132

Miechowice Francuska (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

508 47Z 639 726Z 933 1233 1353 1453 1530Z 1628Z 2140

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

607 735 917 1057 1225 1353 1523 1657 1837 2008 2140 2306

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

607 735 917 1057 1225 1353 1523 1657

132

Miechowice Kopalnia (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

510 49Z 641 728Z 935 1235 1355 1455 1532Z 1630Z 2142

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

609 737 919 1059 1227 1355 1525 1659 1839 2010 2142 2307

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

609 737 919 1059 1227 1355 1525 1659

132

Miechowice Park (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

513 52Z 644 731Z 938 1238 1358 1458 1535Z 1633Z 2144

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

611 739 921 1101 1229 1357 1527 1701 1841 2012 2144 2309

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

611 739 921 1101 1229 1357 1527 1701

132

Miechowice Warszawska (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

515 54Z 646 733Z 940 1240 1400 1500 37Z 1635Z 2146

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

613 741 923 1103 1231 1359 1529 1703 1843 2014 2146 2310

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

613 741 923 1103 1231 1359 1529 1703

132

Karb (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

517 56Z 648 735Z 942 1242 1402 1502 39Z 1637Z 2148

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

615 743 925 1105 1233 1401 1531 1705 1845 2016 2148 2312

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

615 743 925 1105 1233 1401 1531 1705

132

Bytom Łużycka (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

520 59Z 651 738Z 945 1245 1405 1505 42Z 1640Z 2151

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

618 746 928 1108 1236 1404 1534 1708 1848 2019 2151 2314

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

618 746 928 1108 1236 1404 1534 1708

132

Bytom Wrocławska (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

523 602Z 54 741Z 948 1248 1408 1508 45Z 1643Z 2153

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

620 748 930 1110 1238 1406 1536 1710 1850 2021 2153 2316

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

620 748 930 1110 1238 1406 1536 1710

132

Bytom Dworzec (kierunek Bytom Dworzec)

Stanowisko: 13

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

526 605Z 57 744Z 951 1251 1411 1511 48Z 1646Z 2155

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

622 750 932 1112 1240 1408 1538 1712 1852 2023 2155 2318

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

622 750 932 1112 1240 1408 1538 1712

Wieszowa Pętla

132

Bytom Dworzec (kierunek Wieszowa Pętla)

Stanowisko: 13

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

530 610Z 815 1133 1228 1333 1413Z 1513Z 1648 2035 2214

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

507 636 816 958 1126 1254 1422 1552 1738 1908 2045 2217

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

507 636 816 958 1126 1254 1422 1552 1738

132

Bytom Wrocławska (kierunek Wieszowa Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

533 613Z 818 1136 1231 1336 1416Z 1516Z 1651 2037 2216

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

509 638 818 1000 1128 1256 1424 1554 1740 1910 2047 2219

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

509 638 818 1000 1128 1256 1424 1554 1740

132

Bytom Łużycka (kierunek Wieszowa Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

536 616Z 821 1139 1234 1339 1419Z 1519Z 1654 2039 2218

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

511 640 820 1002 1130 1258 1426 1556 1742 1912 2049 2221

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

511 640 820 1002 1130 1258 1426 1556 1742

132

Karb (kierunek Wieszowa Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

539 619Z 824 1142 1237 1342 1422Z 1522Z 1657 2041 2220

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

513 642 822 1004 1132 1300 1428 1558 1744 1914 2051 2223

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

513 642 822 1004 1132 1300 1428 1558 1744

132

Miechowice Warszawska (kierunek Wieszowa Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

541 621Z 826 1144 1239 1344 1424Z 1524Z 1659 2043 2222

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

515 644 824 1006 1134 1302 1430 1600 1746 1916 2053 2225

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

515 644 824 1006 1134 1302 1430 1600 1746

132

Miechowice Park (kierunek Wieszowa Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

543 623Z 828 1146 1241 1346 1426Z 1526Z 1701 2045 2224

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

517 646 826 1008 1136 1304 1432 1602 1748 1918 2055 2227

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

517 646 826 1008 1136 1304 1432 1602 1748

132

Miechowice Kopalnia (kierunek Wieszowa Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

546 626Z 831 1149 1244 1349 1429Z 1529Z 1704 2047 2226

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

519 648 828 1010 1138 1306 1434 1604 1750 1920 2057 2229

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

519 648 828 1010 1138 1306 1434 1604 1750

132

Miechowice Francuska (kierunek Wieszowa Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

548 628Z 833 1151 1246 1351 1431Z 1531Z 1706 2049 2228

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

521 650 830 1012 1140 1308 1436 1606 1752 1922 2059 2231

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

521 650 830 1012 1140 1308 1436 1606 1752

132

Miechowice Dom Pomocy [nż] (kierunek Wieszowa Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

550 630Z 835 1153 1248 1353 1433Z 1533Z 1708 2051 2230

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

523 652 832 1014 1142 1310 1438 1608 1754 1924 2101 2233

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

523 652 832 1014 1142 1310 1438 1608 1754

132

Rokitnica Szyb Ignacy [nż] (kierunek Wieszowa Pętla)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

551 631Z 836 1154 1249 1354 1434Z 1534Z 1709 2052 2231

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

524 653 833 1015 1143 1311 1439 1609 1755 1925 2102 2234

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

524 653 833 1015 1143 1311 1439 1609 1755

132

Rokitnica Pętla (kierunek Wieszowa Pętla)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

554 634Z 839 1157 1252 1357 1437Z 1537Z 1712 1806Y 2055 2234

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

527 656 836 1018 1146 1314 1442 1612 1758 1928 2105 2237

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

527 656 836 1018 1146 1314 1442 1612 1758

132

Rokitnica Pomorska (kierunek Wieszowa Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

556 636Z 842 1200 55 1400 40Z 1540Z 1715 1809Y 2057 2236

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

529 658 838 1020 1148 1316 1444 1614 1800 1930 2107 2239

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

529 658 838 1020 1148 1316 1444 1614 1800

132

Rokitnica Andersa (kierunek Wieszowa Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

557 637Z 843 1201 56 1401 41Z 1541Z 1716 1810Y 2058 2237

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

530 659 839 1021 1149 1317 1445 1615 1801 1931 2108 2240

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

530 659 839 1021 1149 1317 1445 1615 1801

132

Wieszowa Stacja Paliw (kierunek Wieszowa Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

559 639Z 845 1203 58 1403 43Z 1543Z 1718 1812Y 2059 2238

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

531 700 840 1022 1150 1318 1446 1616 1802 1932 2109 2241

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

531 700 840 1022 1150 1318 1446 1616 1802

132

Wieszowa Bytomska [nż] (kierunek Wieszowa Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

600 40Z 846 1204 59 1404 44Z 1544Z 1719 1813Y 2100 2239

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

532 701 841 1023 1151 1319 1447 1617 1803 1933 2110 2242

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

532 701 841 1023 1151 1319 1447 1617 1803

132

Wieszowa Szkoła (kierunek Wieszowa Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

601 41Z 847 1205 1300 1405 45Z 1545Z 1720 1814Y 2101 2240

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

533 702 842 1024 1152 1320 1448 1618 1804 1934 2111 2243

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

533 702 842 1024 1152 1320 1448 1618 1804

132

Wieszowa Kościuszki (kierunek Wieszowa Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

602 42Z 848 1206 1301 1406 46Z 1546Z 1721 1815Y 2102 2241

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

534 703 843 1025 1153 1321 1449 1619 1805 1935 2112 2244

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

534 703 843 1025 1153 1321 1449 1619 1805

132

Wieszowa Kościół (kierunek Wieszowa Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

603 43Z 849 1207 1302 1407 47Z 1547Z 1722 1816Y 2103 2242

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

535 704 844 1026 1154 1322 1450 1620 1806 1936 2113 2245

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

535 704 844 1026 1154 1322 1450 1620 1806

132

Wieszowa Dworcowa (kierunek Wieszowa Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

605 45Z 851 1209 1304 1409 49Z 1549Z 1724 1818Y 2105 2244

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

537 706 846 1028 1156 1324 1452 1622 1808 1938 2115 2247

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

537 706 846 1028 1156 1324 1452 1622 1808

132

Wieszowa Pętla (kierunek Wieszowa Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

646Z 1450Z 1550Z

132

Wieszowa Dworcowa (kierunek Wieszowa Pętla)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

647Z 1451Z 1551Z

132

Wieszowa Konary [nż] (kierunek Wieszowa Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

652Z 1456Z 1556Z

132

Kamieniec Szkoła (kierunek Wieszowa Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

655Z 1459Z 1559Z

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *