Strona główna » Blog » Linia 120, Autobus

Linia 120, Autobus

Katowice Andrzeja Dworzec

120

Szczygłowice Centrum Przesiadkowe (kierunek Katowice Andrzeja Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

547 711 811 1011 1151 1256 1411 1531Z 1641 1806Z 2001Z 56Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

616Z 931Z 1236 1616 1926Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

547 711 811 1011 1151 1256 1411 1531Z 1641 1806Z

120

Szczygłowice Kopalnia (kierunek Katowice Andrzeja Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

549 713 813 1013 1153 1258 1413 1533Z 1643 1808Z 2003Z 58Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

618Z 933Z 1238 1618 1928Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

549 713 813 1013 1153 1258 1413 1533Z 1643 1808Z

120

Szczygłowice Skrzyżowanie [nż] (kierunek Katowice Andrzeja Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

551 715 815 1015 1155 1300 1415 1535Z 1645 1810Z 2005Z 2100Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

620Z 935Z 1240 1620 1930Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

551 715 815 1015 1155 1300 1415 1535Z 1645 1810Z

120

Krywałd Stadion [nż] (kierunek Katowice Andrzeja Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

553 717 817 1017 1157 1302 1417 1537Z 1647 1812Z 2007Z 2102Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

622Z 937Z 1242 1622 1932Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

553 717 817 1017 1157 1302 1417 1537Z 1647 1812Z

120

Krywałd Michalskiego (kierunek Katowice Andrzeja Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

555 719 819 1019 1159 1304 1419 1539Z 1649 1814Z 2008Z 2103Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

623Z 938Z 1243 1623 1933Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

554 718 818 1018 1158 1303 1418 1538Z 1648 1813Z

120

Krywałd Zacisze (kierunek Katowice Andrzeja Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

557 721 821 1021 1201 1306 1421 1541Z 1651 1816Z 2010Z 2105Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

625Z 940Z 1245 1625 1935Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

556 720 820 1020 1200 1305 1420 1540Z 1650 1815Z

120

Knurów Kino (kierunek Katowice Andrzeja Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

559 723 823 1023 1203 1308 1423 1543Z 1653 1818Z 2012Z 2107Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

627Z 942Z 1247 1627 1937Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

558 722 822 1022 1202 1307 1422 1542Z 1652 1817Z

120

Knurów Urząd Miasta (kierunek Katowice Andrzeja Dworzec)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

601 725 825 1025 1205 1310 1425 1545Z 1655 1820Z 2014Z 2109Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

629Z 944Z 1249 1629 1939Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

600 724 824 1024 1204 1309 1424 1544Z 1654 1819Z

120

Knurów Szpitalna (kierunek Katowice Andrzeja Dworzec)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

604 728 828 1028 1208 1313 1428 1548Z 1658 1823Z 2016Z 2111Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

631Z 946Z 1251 1631 1941Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

602 726 826 1026 1206 1311 1426 1546Z 1656 1821Z

120

Knurów Kosmonautów (kierunek Katowice Andrzeja Dworzec)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

606 730 830 1030 1210 1315 1430 1550Z 1700 1825Z 2018Z 2113Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

633Z 948Z 1253 1633 1943Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

604 728 828 1028 1208 1313 1428 1548Z 1658 1823Z

120

Knurów Wojska Polskiego (kierunek Katowice Andrzeja Dworzec)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

420W 609 733 833 1033 1213 1318 1433 1553Z 1703 1828Z 2021Z 2116Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

636Z 951Z 1256 1636 1946Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

420W 607 731 831 1031 1211 1316 1431 1551Z 1701 1826Z

120

Knurów Remiza (kierunek Katowice Andrzeja Dworzec)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

423W 612 736 836 1036 1216 1321 1436 1556Z 1706 1831Z 2024Z 2119Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

639Z 954Z 1259 1639 1949Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

423W 610 734 834 1034 1214 1319 1434 1554Z 1704 1829Z

120

Knurów Poczta (kierunek Katowice Andrzeja Dworzec)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

424W 614 738 838 1038 1218 1323 1438 1558Z 1708 1833Z 2025Z 2120Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

640Z 955Z 1300 1640 1950Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

424W 611 735 835 1035 1215 1320 1435 1555Z 1705 1830Z

120

Knurów Dworcowa (kierunek Katowice Andrzeja Dworzec)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

426W 616 740 840 1040 1220 1325 1440 1600Z 1710 1835Z 2027Z 2122Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

642Z 957Z 1302 1642 1952Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

426W 613 737 837 1037 1217 1322 1437 1557Z 1707 1832Z

120

Gierałtowice Granica (kierunek Katowice Andrzeja Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

428W 618 742 842 1042 1222 1327 1442 1602Z 1712 1837Z 2029Z 2124Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

644Z 959Z 1304 1644 1954Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

428W 615 739 839 1039 1219 1324 1439 1559Z 1709 1834Z

120

Gierałtowice Wyzwolenia (kierunek Katowice Andrzeja Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

429W 619 743 843 1043 1223 1328 1443 1603Z 1713 1838Z 2030Z 2125Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

645Z 1000Z 1305 1645 1955Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

429W 616 740 840 1040 1220 1325 1440 1600Z 1710 1835Z

120

Gierałtowice Kościół (kierunek Katowice Andrzeja Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

431W 621 745 845 1045 1225 1330 1445 1605Z 1715 1840Z 2032Z 2127Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

647Z 1002Z 1307 1647 1957Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

431W 618 742 842 1042 1222 1327 1442 1602Z 1712 1837Z

120

Gierałtowice Skrzyżowanie (kierunek Katowice Andrzeja Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

433W 623 747 847 1047 1227 1332 1447 1607Z 1717 1842Z 2034Z 2129Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

649Z 1004Z 1309 1649 1959Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

433W 620 744 844 1044 1224 1329 1444 1604Z 1714 1839Z

120

Przyszowice Przejazd Kolejowy [nż] (kierunek Katowice Andrzeja Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

434W 624 749 849 1049 1229 1334 1449 1609Z 1719 1844Z 2035Z 2130Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

650Z 1005Z 1310 1650 2000Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

434W 621 745 845 1045 1225 1330 1445 1605Z 1715 1840Z

120

Przyszowice Kościół (kierunek Katowice Andrzeja Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

436W 626 751 851 1051 1231 1336 1451 1611Z 1721 1846Z 2037Z 2132Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

652Z 1007Z 1312 1652 2002Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

436W 623 747 847 1047 1227 1332 1447 1607Z 1717 1842Z

120

Przyszowice Droga do Brzegu [nż] (kierunek Katowice Andrzeja Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

439W 629 754 854 1054 1234 1339 1454 1614Z 1724 1849Z 2040Z 2135Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

655Z 1010Z 1315 1655 2005Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

439W 626 750 850 1050 1230 1335 1450 1610Z 1720 1845Z

120

Paniówki Rogatka (kierunek Katowice Andrzeja Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

440W 630 755 855 1055 1235 1340 1455 1615Z 1725 1850Z 2041Z 2136Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

656Z 1011Z 1316 1656 2006Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

440W 627 751 851 1051 1231 1336 1451 1611Z 1721 1846Z

120

Paniówki Skrzyżowanie (kierunek Katowice Andrzeja Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

442W 632 757 857 1057 1237 1342 1457 1617Z 1727 1852Z 2043Z 2138Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

658Z 1013Z 1318 1658 2008Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

442W 629 753 853 1053 1233 1338 1453 1613Z 1723 1848Z

120

Borowa Wieś Świetlica (kierunek Katowice Andrzeja Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

444W 634 759 859 1059 1239 1344 1459 1619Z 1729 1854Z 2045Z 2140Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

700Z 1015Z 1320 1700 2010Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

444W 631 755 855 1055 1235 1340 1455 1615Z 1725 1850Z

120

Borowa Wieś Szkoła (kierunek Katowice Andrzeja Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

445W 635 800 900 1100 1240 1345 1500 1620Z 1730 1855Z 2046Z 2141Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

701Z 1016Z 1321 1701 2011Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

445W 632 756 856 1056 1236 1341 1456 1616Z 1726 1851Z

120

Wygoda Skrzyżowanie (kierunek Katowice Andrzeja Dworzec)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

447W 638 803 903 1103 1243 1348 1503 1623Z 1733 1858Z 2049Z 2144Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

704Z 1019Z 1324 1704 2014Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

447W 635 759 859 1059 1239 1344 1459 1619Z 1729 1854Z

120

Borowa Wieś Strażacka (kierunek Katowice Andrzeja Dworzec)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

449W 640 805 905 1105 1245 1350 1505 1625Z 1735 1900Z 2051Z 2146Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

706Z 1021Z 1326 1706 2016Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

449W 637 801 901 1101 1241 1346 1501 1621Z 1731 1856Z

120

Halemba Solidarności (kierunek Katowice Andrzeja Dworzec)

Stanowisko: 3

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

1627Z 1902Z 2053Z 2148Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

708Z 1023Z 2018Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

1623Z 1858Z

120

Halemba Energetyków (kierunek Katowice Andrzeja Dworzec)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

1629Z 1904Z 2055Z 2150Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

710Z 1025Z 2020Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

1625Z 1900Z

120

Halemba Pętla (kierunek Katowice Andrzeja Dworzec)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

943X

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

943X

120

Halemba Energetyków (kierunek Katowice Andrzeja Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

945X

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

945X

120

Halemba Solidarności (kierunek Katowice Andrzeja Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

451W 642 807 907 47X 1107 1247 1352 1507 1737

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

1328 1708

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

451W 639 803 903 47X 1103 1243 1348 1503 1733

120

Halemba Park Wodny (kierunek Katowice Andrzeja Dworzec)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

453W 645 810 910 50X 1110 1250 1355 1510 1740

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

1331 1711

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

453W 642 806 906 50X 1106 1246 1351 1506 1736

120

Halemba Grunwald [nż] (kierunek Katowice Andrzeja Dworzec)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

454W 646 811 911 51X 1111 1251 1356 1511 1741

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

1332 1712

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

454W 643 807 907 51X 1107 1247 1352 1507 1737

120

Halemba Kopalnia (kierunek Katowice Andrzeja Dworzec)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

455W 647 812 912 52X 1112 1252 1357 1512 1742

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

1333 1713

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

455W 644 808 908 52X 1108 1248 1353 1508 1738

120

Halemba Most (kierunek Katowice Andrzeja Dworzec)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

457W 649 814 914 54X 1114 1254 1359 1514 1744

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

1334 1714

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

456W 645 809 909 53X 1109 1249 1354 1509 1739

120

Halemba Żytnia [nż] (kierunek Katowice Andrzeja Dworzec)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

458W 650 815 915 55X 1115 1255 1400 1515 1745

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

1335 1715

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

457W 646 810 910 54X 1110 1250 1355 1510 1740

120

Halemba Orzeszkowej (kierunek Katowice Andrzeja Dworzec)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

459W 651 816 916 56X 1116 1256 1401 1516 1746

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

1336 1716

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

458W 647 811 911 55X 1111 1251 1356 1511 1741

120

Halemba Panewnicka (kierunek Katowice Andrzeja Dworzec)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

501W 653 818 918 58X 1118 1258 1403 1518 1748

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

1338 1718

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

500W 649 813 913 57X 1113 1253 1358 1513 1743

120

Kochłowice Park Pamięci (kierunek Katowice Andrzeja Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

503W 655 820 920 1000X 1120 1300 1405 1520 1750

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

1340 1720

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

502W 651 815 915 59X 1115 1255 1400 1515 1745

120

Kochłowice Rynek (kierunek Katowice Andrzeja Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

505W 657 822 922 1002X 1122 1302 1407 1522 1752

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

1342 1722

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

504W 653 817 917 1001X 1117 1257 1402 1517 1747

120

Kochłowice Szkoła (kierunek Katowice Andrzeja Dworzec)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

508W 700 825 925 1005X 1125 1305 1410 1525 1755

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

1344 1724

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

506W 655 819 919 1003X 1119 1259 1404 1519 1749

120

Kochłowice Kalinowa (kierunek Katowice Andrzeja Dworzec)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

509W 701 826 926 1006X 1126 1306 1411 1526 1756

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

1345 1725

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

507W 656 820 920 1004X 1120 1300 1405 1520 1750

120

Kochłowice Szyb Radoszowy (kierunek Katowice Andrzeja Dworzec)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

511W 703 828 928 1008X 1128 1308 1413 1528 1758

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

1347 1727

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

509W 658 822 922 1006X 1122 1302 1407 1522 1752

120

Chorzów Batory Szyb Kleofas [nż] (kierunek Katowice Andrzeja Dworzec)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

513W 705 830 930 1010X 1130 1310 1415 1530 1800

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

1349 1729

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

511W 700 824 924 1008X 1124 1304 1409 1524 1754

120

Katowice Osiedle Kopalni Wujek (kierunek Katowice Andrzeja Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

517W 709 834 934 1014X 1134 1314 1419 1534 1804

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

1353 1733

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

515W 704 828 928 1012X 1128 1308 1413 1528 1758

120

Katowice AWF (kierunek Katowice Andrzeja Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

520W 712 837 937 1017X 1137 1317 1422 1537 1807

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

1355 1735

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

517W 706 830 930 1014X 1130 1310 1415 1530 1800

120

Katowice Mikołowska (kierunek Katowice Andrzeja Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

522W 714 839 939 1019X 1139 1319 1424 1539 1809

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

1357 1737

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

519W 708 832 932 1016X 1132 1312 1417 1532 1802

120

Katowice Mikołowska Sąd (kierunek Katowice Andrzeja Dworzec)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

524W 716 841 941 1021X 1141 1321 1426 1541 1811

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

1358 1738

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

520W 709 833 933 1017X 1133 1313 1418 1533 1803

120

Katowice Andrzeja Dworzec (kierunek Katowice Andrzeja Dworzec)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

525W 717 842 942 1022X 1142 1322 1427 1542 1812

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

1359 1739

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

521W 710 834 934 1018X 1134 1314 1419 1534 1804

Szczygłowice Centrum Przesiadkowe

120

Katowice Andrzeja Dworzec (kierunek Szczygłowice Centrum Przesiadkowe)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

601 751 851W 951 1051 1151 1351 1456 1601 1816

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

1410 1755

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

601 751 851W 951 1051 1151 1351 1456 1601 1816

120

Katowice Kopernika Dworzec (kierunek Szczygłowice Centrum Przesiadkowe)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

603 753 853W 953 1053 1153 1353 1458 1603 1818

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

1411 1756

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

602 752 852W 952 1052 1152 1352 1457 1602 1817

120

Katowice Mikołowska (kierunek Szczygłowice Centrum Przesiadkowe)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

605 755 855W 955 1055 1155 1355 1500 1605 1820

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

1412 1757

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

603 753 853W 953 1053 1153 1353 1458 1603 1818

120

Katowice AWF (kierunek Szczygłowice Centrum Przesiadkowe)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

607 757 857W 957 1057 1157 1357 1504 1609 1822

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

1414 1759

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

605 755 855W 955 1055 1155 1355 1500 1605 1820

120

Katowice Osiedle Kopalni Wujek (kierunek Szczygłowice Centrum Przesiadkowe)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

609 759 859W 959 1059 1159 1359 1506 1611 1824

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

1416 1801

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

607 757 857W 957 1057 1157 1357 1502 1607 1822

120

Osiedle Witosa Droga Kochłowicka (kierunek Szczygłowice Centrum Przesiadkowe)

Stanowisko: 5

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

611 801 901W 1001 1101 1201 1401 1508 1613 1826

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

1418 1803

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

609 759 859W 959 1059 1159 1359 1504 1609 1824

120

Kochłowice Szyb Radoszowy (kierunek Szczygłowice Centrum Przesiadkowe)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

615 805 905W 1005 1105 1205 1405 1512 1617 1830

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

1422 1807

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

613 803 903W 1003 1103 1203 1403 1508 1613 1828

120

Kochłowice Kalinowa (kierunek Szczygłowice Centrum Przesiadkowe)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

617 807 907W 1007 1107 1207 1407 1514 1619 1832

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

1424 1809

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

615 805 905W 1005 1105 1205 1405 1510 1615 1830

120

Kochłowice Szkoła (kierunek Szczygłowice Centrum Przesiadkowe)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

618 808 908W 1008 1108 1208 1408 1515 1620 1833

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

1425 1810

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

616 806 906W 1006 1106 1206 1406 1511 1616 1831

120

Kochłowice Kościół (kierunek Szczygłowice Centrum Przesiadkowe)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

621 811 911W 1011 1111 1211 1411 1518 1623 1836

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

1427 1812

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

618 808 908W 1008 1108 1208 1408 1513 1618 1833

120

Kochłowice Park Pamięci (kierunek Szczygłowice Centrum Przesiadkowe)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

623 813 913W 1013 1113 1213 1413 1520 1625 1838

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

1429 1814

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

620 810 910W 1010 1110 1210 1410 1515 1620 1835

120

Halemba Panewnicka (kierunek Szczygłowice Centrum Przesiadkowe)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

625 815 915W 1015 1115 1215 1415 1522 1627 1840

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

1431 1816

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

622 812 912W 1012 1112 1212 1412 1517 1622 1837

120

Halemba Orzeszkowej (kierunek Szczygłowice Centrum Przesiadkowe)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

627 817 917W 1017 1117 1217 1417 1524 1629 1842

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

1433 1818

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

624 814 914W 1014 1114 1214 1414 1519 1624 1839

120

Halemba Żytnia [nż] (kierunek Szczygłowice Centrum Przesiadkowe)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

628 818 918W 1018 1118 1218 1418 1525 1630 1843

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

1434 1819

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

625 815 915W 1015 1115 1215 1415 1520 1625 1840

120

Halemba Most (kierunek Szczygłowice Centrum Przesiadkowe)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

629 819 919W 1019 1119 1219 1419 1526 1631 1844

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

1435 1820

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

626 816 916W 1016 1116 1216 1416 1521 1626 1841

120

Halemba Kopalnia (kierunek Szczygłowice Centrum Przesiadkowe)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

631 821 921W 1021 1121 1221 1421 1528 1633 1846

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

1437 1822

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

628 818 918W 1018 1118 1218 1418 1523 1628 1843

120

Halemba Grunwald [nż] (kierunek Szczygłowice Centrum Przesiadkowe)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

632 822 922W 1022 1122 1222 1422 1529 1634 1847

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

1438 1823

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

629 819 919W 1019 1119 1219 1419 1524 1629 1844

120

Halemba Park Wodny (kierunek Szczygłowice Centrum Przesiadkowe)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

633 823 923W 1023 1123 1223 1423 1530 1635 1848

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

1439 1824

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

630 820 920W 1020 1120 1220 1420 1525 1630 1845

120

Halemba Solidarności (kierunek Szczygłowice Centrum Przesiadkowe)

Stanowisko: 3

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

925W

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

922W

120

Halemba Energetyków (kierunek Szczygłowice Centrum Przesiadkowe)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

927W

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

924W

120

Halemba Pętla (kierunek Szczygłowice Centrum Przesiadkowe)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

442Y 600Y 1940Y

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

808Y 1108Y

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

442Y 600Y

120

Halemba Energetyków (kierunek Szczygłowice Centrum Przesiadkowe)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

443Y 602Y 1942Y

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

810Y 1110Y

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

443Y 602Y

120

Halemba Solidarności (kierunek Szczygłowice Centrum Przesiadkowe)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

445Y 604Y 36 826 1026 1126 1226 1426 1533 1638 1851 1944Y

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

812Y 1112Y 1442 1827

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

445Y 604Y 33 823 1023 1123 1223 1423 1528 1633 1848

120

Borowa Wieś Strażacka (kierunek Szczygłowice Centrum Przesiadkowe)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

447Y 606Y 38 828 1028 1128 1228 1428 1535 1640 1853 1946Y

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

814Y 1114Y 1444 1829

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

447Y 606Y 35 825 1025 1125 1225 1425 1530 1635 1850

120

Wygoda Skrzyżowanie (kierunek Szczygłowice Centrum Przesiadkowe)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

449Y 609Y 41 831 1031 1131 1231 1431 1538 1643 1856 1949Y

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

817Y 1117Y 1447 1832

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

449Y 609Y 38 828 1028 1128 1228 1428 1533 1638 1853

120

Borowa Wieś Szkoła (kierunek Szczygłowice Centrum Przesiadkowe)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

451Y 611Y 43 834 1034 1134 1234 1434 1541 1646 1859 1951Y

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

819Y 1119Y 1449 1834

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

451Y 611Y 40 830 1030 1130 1230 1430 1535 1640 1855

120

Borowa Wieś Świetlica (kierunek Szczygłowice Centrum Przesiadkowe)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

452Y 612Y 44 835 1035 1135 1235 1435 1542 1647 1900 52Y

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

820Y 1120Y 1450 1835

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

452Y 612Y 41 831 1031 1131 1231 1431 1536 1641 1856

120

Paniówki Skrzyżowanie (kierunek Szczygłowice Centrum Przesiadkowe)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

454Y 614Y 46 837 1037 1137 1237 1437 1544 1649 1902 54Y

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

822Y 1122Y 1452 1837

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

454Y 614Y 43 833 1033 1133 1233 1433 1538 1643 1858

120

Paniówki Rogatka (kierunek Szczygłowice Centrum Przesiadkowe)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

457Y 617Y 49 840 1040 1140 1240 1440 1547 1652 1905 57Y

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

825Y 1125Y 1455 1840

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

457Y 617Y 46 836 1036 1136 1236 1436 1541 1646 1901

120

Przyszowice Droga do Brzegu [nż] (kierunek Szczygłowice Centrum Przesiadkowe)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

458Y 618Y 50 841 1041 1141 1241 1441 1548 1653 1906 58Y

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

826Y 1126Y 1456 1841

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

458Y 618Y 47 837 1037 1137 1237 1437 1542 1647 1902

120

Przyszowice Kościół (kierunek Szczygłowice Centrum Przesiadkowe)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

501Y 621Y 53 844 1044 1144 1244 1444 1551 1656 1909 2001Y

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

829Y 1129Y 1459 1844

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

501Y 621Y 50 840 1040 1140 1240 1440 1545 1650 1905

120

Przyszowice Przejazd Kolejowy [nż] (kierunek Szczygłowice Centrum Przesiadkowe)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

503Y 623Y 55 846 1046 1146 1246 1446 1553 1658 1911 2003Y

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

831Y 1131Y 1501 1846

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

503Y 623Y 52 842 1042 1142 1242 1442 1547 1652 1907

120

Gierałtowice Skrzyżowanie (kierunek Szczygłowice Centrum Przesiadkowe)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

505Y 625Y 57 848 1048 1148 1248 1448 1555 1700 1913 2005Y

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

833Y 1133Y 1503 1848

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

505Y 625Y 54 844 1044 1144 1244 1444 1549 1654 1909

120

Gierałtowice Kościół (kierunek Szczygłowice Centrum Przesiadkowe)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

507Y 627Y 59 850 1050 1150 1250 1450 1557 1702 1915 2007Y

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

835Y 1135Y 1505 1850

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

507Y 627Y 56 846 1046 1146 1246 1446 1551 1656 1911

120

Gierałtowice Wyzwolenia (kierunek Szczygłowice Centrum Przesiadkowe)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

509Y 629Y 701 852 1052 1152 1252 1452 1559 1704 1917 2009Y

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

837Y 1137Y 1507 1852

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

509Y 629Y 58 848 1048 1148 1248 1448 1553 1658 1913

120

Gierałtowice Granica (kierunek Szczygłowice Centrum Przesiadkowe)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

511Y 631Y 703 854 1054 1154 1254 1454 1601 1706 1919 2011Y

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

839Y 1139Y 1509 1854

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

511Y 631Y 700 850 1050 1150 1250 1450 1555 1700 1915

120

Knurów Dworcowa (kierunek Szczygłowice Centrum Przesiadkowe)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

513Y 633Y 705 856 1056 1156 1256 1456 1603 1708 1921 2013Y

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

841Y 1141Y 1511 1856

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

513Y 633Y 702 852 1052 1152 1252 1452 1557 1702 1917

120

Knurów Poczta (kierunek Szczygłowice Centrum Przesiadkowe)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

515Y 635Y 707 858 1058 1158 1258 1458 1605 1710 1923 2015Y

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

843Y 1143Y 1513 1858

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

515Y 635Y 704 854 1054 1154 1254 1454 1559 1704 1919

120

Knurów Remiza (kierunek Szczygłowice Centrum Przesiadkowe)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

517Y 637Y 709 900 1100 1200 1300 1500 1607 1712 1924 2016Y

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

844Y 1144Y 1514 1859

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

516Y 636Y 705 855 1055 1155 1255 1455 1600 1705 1920

120

Knurów Wojska Polskiego (kierunek Szczygłowice Centrum Przesiadkowe)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

520Y 640Y 712 903 1103 1203 1303 1503 1610 1715 1927 2019Y

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

555X 847Y 1147Y 1517 1902

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

519Y 639Y 708 858 1058 1158 1258 1458 1603 1708 1923

120

Knurów Kosmonautów (kierunek Szczygłowice Centrum Przesiadkowe)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

522Y 642Y 714 905 1105 1205 1305 1505 1612 1717 1929 2021Y

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

557X 849Y 1149Y 1519 1904

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

521Y 641Y 710 900 1100 1200 1300 1500 1605 1710 1925

120

Knurów Szpitalna (kierunek Szczygłowice Centrum Przesiadkowe)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

524Y 644Y 716 907 1107 1207 1307 1507 1614 1719 1931 2023Y

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

559X 851Y 1151Y 1521 1906

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

523Y 643Y 712 902 1102 1202 1302 1502 1607 1712 1927

120

Knurów Kino (kierunek Szczygłowice Centrum Przesiadkowe)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

527Y 647Y 719 910 1110 1210 1310 1510 1617 1722 1934 2026Y

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

602X 854Y 1154Y 1524 1909

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

526Y 646Y 715 905 1105 1205 1305 1505 1610 1715 1930

120

Krywałd Zacisze (kierunek Szczygłowice Centrum Przesiadkowe)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

529Y 649Y 721 912 1112 1212 1312 1512 1619 1724 1936 2028Y

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

604X 856Y 1156Y 1526 1911

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

528Y 648Y 717 907 1107 1207 1307 1507 1612 1717 1932

120

Krywałd Michalskiego (kierunek Szczygłowice Centrum Przesiadkowe)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

531Y 651Y 723 914 1114 1214 1314 1514 1621 1726 1938 2030Y

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

606X 858Y 1158Y 1528 1913

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

530Y 650Y 719 909 1109 1209 1309 1509 1614 1719 1934

120

Krywałd Stadion [nż] (kierunek Szczygłowice Centrum Przesiadkowe)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

532Y 652Y 724 915 1115 1215 1315 1515 1622 1727 1939 2031Y

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

607X 859Y 1159Y 1529 1914

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

531Y 651Y 720 910 1110 1210 1310 1510 1615 1720 1935

120

Szczygłowice Skrzyżowanie [nż] (kierunek Szczygłowice Centrum Przesiadkowe)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

534Y 654Y 726 917 1117 1217 1317 1517 1624 1729 1941 2033Y

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

609X 901Y 1201Y 1531 1916

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

533Y 653Y 722 912 1112 1212 1312 1512 1617 1722 1937

120

Szczygłowice Kopalnia (kierunek Szczygłowice Centrum Przesiadkowe)

Stanowisko: 3

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

536Y 656Y 728 919 1119 1219 1319 1519 1626 1731 1943 2035Y

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

611X 903Y 1203Y 1533 1918

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

535Y 655Y 724 914 1114 1214 1314 1514 1619 1724 1939

120

Szczygłowice Centrum Przesiadkowe (kierunek Szczygłowice Centrum Przesiadkowe)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

539Y 659Y 731 922 1122 1222 1322 1522 1629 1734 1946 2038Y

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

614X 906Y 1206Y 1536 1921

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

538Y 658Y 727 917 1117 1217 1317 1517 1622 1727 1942

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *