Strona główna » Blog » Linia 109, Autobus

Linia 109, Autobus

Janów Ośrodek Bolina

109

Osiedle Witosa Pętla (kierunek Janów Ośrodek Bolina)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

458X 528X 58 628 58 728 58 828 57Z 927 1027 1127 1227 1326 1408 26 56 1526 56 1626 55 1725 1825 1928 2053 2213X 2313Y

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

611 801 931 1041 1156 1311 1426 1541 1656 1811 1928 2053 2213X 2313Y

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

611X 801X 931X 1041X 1156X 1311X 1426X 1541X 1656X 1811X 1928X 2053X 2213X 2313Y

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

611X 801X 931X 1041X 1156X 1311X 1426X 1541X 1656X 1811X 1928X 2053X 2213X 2313Y

Wszystkich Świętych

611 801 931 51 1016 41 1101 26 56 1216 41 1311 31 56 1426 51 1516 41 1606 31 56 1716Z 41 1811 1928 2053 2213 2313Y

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

611 801 931 1041 1156 1311 1426 1541 1656 1811Z

109

Osiedle Witosa Centrum (kierunek Janów Ośrodek Bolina)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

500X 30X 600 30 700 30 800 30 59Z 929 1029 1129 1229 1328 1410 28 58 1528 58 1628 57 1727 1827 1930 2055 2215X 2315Y

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

613 803 933 1043 1158 1313 1428 1543 1658 1813 1930 2055 2215X 2315Y

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

613X 803X 933X 1043X 1158X 1313X 1428X 1543X 1658X 1813X 1930X 2055X 2215X 2315Y

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

613X 803X 933X 1043X 1158X 1313X 1428X 1543X 1658X 1813X 1930X 2055X 2215X 2315Y

Wszystkich Świętych

613 803 933 53 1018 43 1103 28 58 1218 43 1313 33 58 1428 53 1518 43 1608 33 58 1718Z 43 1813 1930 2055 2215 2315Y

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

613 803 933 1043 1158 1313 1428 1543 1658 1813Z

109

Osiedle Witosa II (kierunek Janów Ośrodek Bolina)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

502X 32X 602 32 702 32 802 32 901Z 31 1031 1131 1231 1330 1412 30 1500 30 1600 30 59 1729 1829 1932 2057 2217X 2317Y

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

615 805 935 1045 1200 1315 1430 1545 1700 1815 1932 2057 2217X 2317Y

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

615X 805X 935X 1045X 1200X 1315X 1430X 1545X 1700X 1815X 1932X 2057X 2217X 2317Y

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

615X 805X 935X 1045X 1200X 1315X 1430X 1545X 1700X 1815X 1932X 2057X 2217X 2317Y

Wszystkich Świętych

615 805 935 55 1020 45 1105 30 1200 20 45 1315 35 1400 30 55 1520 45 1610 35 1700 20Z 45 1815 1932 2057 2217 2317Y

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

615 805 935 1045 1200 1315 1430 1545 1700 1815Z

109

Załęże Wiśniowa (kierunek Janów Ośrodek Bolina)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

504X 34X 604 34 704 34 804 34 903Z 33 1033 1133 1233 1332 1414 32 1502 32 1602 32 1701 31 1831 1934 2059 2219X 2319Y

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

617 807 937 1047 1202 1317 1432 1547 1702 1817 1934 2059 2219X 2319Y

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

617X 807X 937X 1047X 1202X 1317X 1432X 1547X 1702X 1817X 1934X 2059X 2219X 2319Y

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

617X 807X 937X 1047X 1202X 1317X 1432X 1547X 1702X 1817X 1934X 2059X 2219X 2319Y

Wszystkich Świętych

617 807 937 57 1022 47 1107 32 1202 22 47 1317 37 1402 32 57 1522 47 1612 37 1702 22Z 47 1817 1934 2059 2219 2319Y

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

617 807 937 1047 1202 1317 1432 1547 1702 1817Z

109

Załęże Dom Kultury (kierunek Janów Ośrodek Bolina)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

507X 37X 607 37 707 37 807 37 906Z 36 1036 1136 1236 1335 1417 35 1505 35 1605 35 1704 34 1834 1936 2101 2221X 2321Y

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

619 809 939 1049 1204 1319 1434 1549 1704 1819 1936 2101 2221X 2321Y

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

619X 809X 939X 1049X 1204X 1319X 1434X 1549X 1704X 1819X 1936X 2101X 2221X 2321Y

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

619X 809X 939X 1049X 1204X 1319X 1434X 1549X 1704X 1819X 1936X 2101X 2221X 2321Y

Wszystkich Świętych

619 809 939 59 1024 49 1109 34 1204 24 49 1319 39 1404 34 59 1524 49 1614 39 1704 24Z 49 1819 1936 2101 2221 2321Y

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

619 809 939 1049 1204 1319 1434 1549 1704 1819Z

109

Osiedle Tysiąclecia Mieszka I (kierunek Janów Ośrodek Bolina)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

509X 39X 609 39 709 39 809 39 908Z 38 1038 1138 1238 1337 1419 37 1507 37 1607 37 1706 36 1836 1937 2102 2222X 2322Y

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

620 810 940 1050 1205 1320 1435 1550 1705 1820 1937 2102 2222X 2322Y

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

620X 810X 940X 1050X 1205X 1320X 1435X 1550X 1705X 1820X 1937X 2102X 2222X 2322Y

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

620X 810X 940X 1050X 1205X 1320X 1435X 1550X 1705X 1820X 1937X 2102X 2222X 2322Y

Wszystkich Świętych

620 810 940 1000 25 50 1110 35 1205 25 50 1320 40 1405 35 1500 25 50 1615 40 1705 25Z 50 1820 1937 2102 2222 2322Y

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

620 810 940 1050 1205 1320 1435 1550 1705 1820Z

109

Osiedle Tysiąclecia Zawiszy Czarnego (kierunek Janów Ośrodek Bolina)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

511X 41X 611 41 711 41 811 41 910Z 40 1040 1140 1240 1339 1421 39 1509 39 1609 39 1708 38 1838 1939 2104 2224X 2324Y

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

622 812 942 1052 1207 1322 1437 1552 1707 1822 1939 2104 2224X 2324Y

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

622X 812X 942X 1052X 1207X 1322X 1437X 1552X 1707X 1822X 1939X 2104X 2224X 2324Y

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

622X 812X 942X 1052X 1207X 1322X 1437X 1552X 1707X 1822X 1939X 2104X 2224X 2324Y

Wszystkich Świętych

622 812 942 1002 27 52 1112 37 1207 27 52 1322 42 1407 37 1502 27 52 1617 42 1707 27Z 52 1822 1939 2104 2224 2324Y

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

622 812 942 1052 1207 1322 1437 1552 1707 1822Z

109

Osiedle Tysiąclecia ZOO (kierunek Janów Ośrodek Bolina)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

513X 43X 613 43 713 43 813 43 912Z 42 1042 1142 1242 1341 1423 41 1511 41 1611 41 1710 40 1840 1941 2106 2226X 2326Y

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

624 814 944 1054 1209 1324 1439 1554 1709 1824 1941 2106 2226X 2326Y

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

624X 814X 944X 1054X 1209X 1324X 1439X 1554X 1709X 1824X 1941X 2106X 2226X 2326Y

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

624X 814X 944X 1054X 1209X 1324X 1439X 1554X 1709X 1824X 1941X 2106X 2226X 2326Y

Wszystkich Świętych

624 814 944 1004 29 54 1114 39 1209 29 54 1324 44 1409 39 1504 29 54 1619 44 1709 29Z 54 1824 1941 2106 2226 2326Y

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

624 814 944 1054 1209 1324 1439 1554 1709 1824Z

109

Dąb Kościół (kierunek Janów Ośrodek Bolina)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

516X 46X 616 46 716 46 816 46 915Z 45 1045 1145 1245 1344 1426 44 1514 44 1614 44 1713 43 1843 1944 2109 2229X 2328Y

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

627 817 947 1057 1212 1327 1442 1557 1712 1827 1944 2109 2229X 2328Y

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

627X 817X 947X 1057X 1212X 1327X 1442X 1557X 1712X 1827X 1944X 2109X 2229X 2328Y

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

627X 817X 947X 1057X 1212X 1327X 1442X 1557X 1712X 1827X 1944X 2109X 2229X 2328Y

Wszystkich Świętych

627 817 947 1007 32 57 1117 42 1212 32 57 1327 47 1412 42 1507 32 57 1622 47 1712 32Z 57 1827 1944 2109 2229 2328Y

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

627 817 947 1057 1212 1327 1442 1557 1712 1827Z

109

Dąb Silesia Business Park (kierunek Janów Ośrodek Bolina)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

517X 47X 617 47 717 47 817 47 916Z 46 1046 1146 1246 1345 1427 45 1515 45 1615 45 1714 44 1844 1945 2110 2230X 2329Y

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

628 818 948 1058 1213 1328 1443 1558 1713 1828 1945 2110 2230X 2329Y

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

628X 818X 948X 1058X 1213X 1328X 1443X 1558X 1713X 1828X 1945X 2110X 2230X 2329Y

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

628X 818X 948X 1058X 1213X 1328X 1443X 1558X 1713X 1828X 1945X 2110X 2230X 2329Y

Wszystkich Świętych

628 818 948 1008 33 58 1118 43 1213 33 58 1328 48 1413 43 1508 33 58 1623 48 1713 33Z 58 1828 1945 2110 2230 2329Y

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

628 818 948 1058 1213 1328 1443 1558 1713 1828Z

109

Dąb Silesia City Center (kierunek Janów Ośrodek Bolina)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

619 49 719 49 819 49 918Z 48 1048 1148 1248 1347 1429 47 1517 47 1617 47 1716 46 1846 1947 2112

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

630 820 950 1100 1215 1330 1445 1600 1715 1830 1947 2112

Wszystkich Świętych

630 820 950 1010 35 1100 20 45 1215 35 1300 30 50 1415 45 1510 35 1600 25 50 1715 35Z 1800 30 1947 2112 2232

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

630 820 950 1100 1215 1330 1445 1600 1715 1830Z

109

Józefowiec Jabłoniowa (kierunek Janów Ośrodek Bolina)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

521X 51X 621 51 721 51 821 51 920Z 50 1050 1150 1250 1349 1431 49 1519 49 1619 49 1718 48 1848 1949 2114 2234X 2331Y

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

632 822 952 1102 1217 1332 1447 1602 1717 1832 1949 2114 2234X 2331Y

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

632X 822X 952X 1102X 1217X 1332X 1447X 1602X 1717X 1832X 1949X 2114X 2234X 2331Y

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

632X 822X 952X 1102X 1217X 1332X 1447X 1602X 1717X 1832X 1949X 2114X 2234X 2331Y

Wszystkich Świętych

632 822 952 1012 37 1102 22 47 1217 37 1302 32 52 1417 47 1512 37 1602 27 52 1717 37Z 1802 32 1949 2114 2234 2331Y

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

632 822 952 1102 1217 1332 1447 1602 1717 1832Z

109

Józefowiec Cmentarz (kierunek Janów Ośrodek Bolina)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

523X 53X 623 53 723 53 823 53 922Z 52 1052 1152 1252 1351 1433 51 1521 51 1621 51 1720 50 1850 1950 2115 2235X 2332Y

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

633 823 953 1103 1218 1333 1448 1603 1718 1833 1950 2115 2235X 2332Y

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

633X 823X 953X 1103X 1218X 1333X 1448X 1603X 1718X 1833X 1950X 2115X 2235X 2332Y

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

633X 823X 953X 1103X 1218X 1333X 1448X 1603X 1718X 1833X 1950X 2115X 2235X 2332Y

Wszystkich Świętych

633 823 953 1013 38 1103 23 48 1218 38 1303 33 53 1418 48 1513 38 1603 28 53 1718 38Z 1803 33 1950 2115 2235 2332Y

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

633 823 953 1103 1218 1333 1448 1603 1718 1833Z

109

Koszutka Słoneczna (kierunek Janów Ośrodek Bolina)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

525X 55X 625 55 725 55 825 55 924Z 54 1054 1154 1254 1353 1435 53 1523 53 1623 53 1722 52 1852 1952 2117 2237X 2334Y

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

635 825 955 1105 1220 1335 1450 1605 1720 1835 1952 2117 2237X 2334Y

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

635X 825X 955X 1105X 1220X 1335X 1450X 1605X 1720X 1835X 1952X 2117X 2237X 2334Y

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

635X 825X 955X 1105X 1220X 1335X 1450X 1605X 1720X 1835X 1952X 2117X 2237X 2334Y

Wszystkich Świętych

635 825 955 1015 40 1105 25 50 1220 40 1305 35 55 1420 50 1515 40 1605 30 55 1720 40Z 1805 35 1952 2117 2237 2334Y

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

635 825 955 1105 1220 1335 1450 1605 1720 1835Z

109

Koszutka Katowicka (kierunek Janów Ośrodek Bolina)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

527X 57X 627 57 727 57 827 57 926Z 56 1056 1156 1256 1355 1437 55 1525 55 1625 55 1724 54 1854 1954 2119 2239X 2336Y

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

637 827 957 1107 1222 1337 1452 1607 1722 1837 1954 2119 2239X 2336Y

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

637X 827X 957X 1107X 1222X 1337X 1452X 1607X 1722X 1837X 1954X 2119X 2239X 2336Y

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

637X 827X 957X 1107X 1222X 1337X 1452X 1607X 1722X 1837X 1954X 2119X 2239X 2336Y

Wszystkich Świętych

637 827 957 1017 42 1107 27 52 1222 42 1307 37 57 1422 52 1517 42 1607 32 57 1722 42Z 1807 37 1954 2119 2239 2336Y

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

637 827 957 1107 1222 1337 1452 1607 1722 1837Z

109

Bogucice Kościół (kierunek Janów Ośrodek Bolina)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

529X 59X 629 59 729 59 829 59 928Z 58 1058 1159 1259 1358 1440 58 1528 58 1628 58 1726 56 1856 1956 2121 2241X 2338Y

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

639 829 959 1109 1224 1339 1454 1609 1724 1839 1956 2121 2241X 2338Y

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

639X 829X 959X 1109X 1224X 1339X 1454X 1609X 1724X 1839X 1956X 2121X 2241X 2338Y

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

639X 829X 959X 1109X 1224X 1339X 1454X 1609X 1724X 1839X 1956X 2121X 2241X 2338Y

Wszystkich Świętych

639 829 959 1019 44 1109 29 54 1224 44 1309 39 59 1424 54 1519 44 1609 34 59 1724 44Z 1809 39 1956 2121 2241 2338Y

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

639 829 959 1109 1224 1339 1454 1609 1724 1839Z

109

Bogucice Cmentarz (kierunek Janów Ośrodek Bolina)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

431W 501W 31X 601X 31 701 31 801 31 901 30Z 1000 1100 1201 1301 31W 1401 43 1501 31 1601 31 1701 28 58 1858 1958 2123 2243X 2340Y

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

531W 641 831 1001 1111 1226 1341 1456 1611 1726 1841 1958 2123 2243X 2340Y

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

531W 641X 831X 1001X 1111X 1226X 1341X 1456X 1611X 1726X 1841X 1958X 2123X 2243X 2340Y

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

531W 641X 831X 1001X 1111X 1226X 1341X 1456X 1611X 1726X 1841X 1958X 2123X 2243X 2340Y

Wszystkich Świętych

531W 641 831 51W 926W 1001 21 46 1111 31 56 1226 46 1311 41 1401 26 56 1521 46 1611 36 1701 26 46Z 1811 41 1958 2123 2243 2340Y

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

531W 641 831 1001 1111 1226 1341 1456 1611 1726 1841Z

109

Dąbrówka Mała Le Ronda (kierunek Janów Ośrodek Bolina)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

433W 503W 33X 603X 33 703 33 803 33 903 32Z 1002 1102 1203 1303 33W 1403 45 1503 33 1603 33 1703 30 1800 1900 2000 2125 2245X 2342Y

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

533W 643 833 1003 1113 1228 1343 1458 1613 1728 1843 2000 2125 2245X 2342Y

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

533W 643X 833X 1003X 1113X 1228X 1343X 1458X 1613X 1728X 1843X 2000X 2125X 2245X 2342Y

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

533W 643X 833X 1003X 1113X 1228X 1343X 1458X 1613X 1728X 1843X 2000X 2125X 2245X 2342Y

Wszystkich Świętych

533W 643 833 53W 928W 1003 23 48 1113 33 58 1228 48 1313 43 1403 28 58 1523 48 1613 38 1703 28 48Z 1813 43 2000 2125 2245 2342Y

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

533W 643 833 1003 1113 1228 1343 1458 1613 1728 1843Z

109

Dąbrówka Mała Cmentarz [nż] (kierunek Janów Ośrodek Bolina)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

434W 504W 34X 604X 34 704 34 804 34 904 33Z 1003 1103 1204 1304 34W 1404 46 1504 34 1604 34 1704 31 1801 1901 2001 2126 2246X 2343Y

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

534W 644 834 1004 1114 1229 1344 1459 1614 1729 1844 2001 2126 2246X 2343Y

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

534W 644X 834X 1004X 1114X 1229X 1344X 1459X 1614X 1729X 1844X 2001X 2126X 2246X 2343Y

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

534W 644X 834X 1004X 1114X 1229X 1344X 1459X 1614X 1729X 1844X 2001X 2126X 2246X 2343Y

Wszystkich Świętych

534W 644 834 54W 929W 1004 24 49 1114 34 59 1229 49 1314 44 1404 29 59 1524 49 1614 39 1704 29 49Z 1814 44 2001 2126 2246 2343Y

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

534W 644 834 1004 1114 1229 1344 1459 1614 1729 1844Z

109

Dąbrówka Mała Kościół (kierunek Janów Ośrodek Bolina)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

435W 506W 36X 606X 36 706 36 806 36 906 35Z 1005 1105 1206 1306 36W 1406 48 1506 36 1606 36 1706 33 1803 1902 2002 2127 2247X 2344Y

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

535W 645 835 1005 1115 1230 1345 1500 1615 1730 1845 2002 2127 2247X 2344Y

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

535W 645X 835X 1005X 1115X 1230X 1345X 1500X 1615X 1730X 1845X 2002X 2127X 2247X 2344Y

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

535W 645X 835X 1005X 1115X 1230X 1345X 1500X 1615X 1730X 1845X 2002X 2127X 2247X 2344Y

Wszystkich Świętych

535W 645 835 55W 930W 1005 25 50 1115 35 1200 30 50 1315 45 1405 30 1500 25 50 1615 40 1705 30 50Z 1815 45 2002 2127 2247 2344Y

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

535W 645 835 1005 1115 1230 1345 1500 1615 1730 1845Z

109

Burowiec Szkoła (kierunek Janów Ośrodek Bolina)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

436W 508W 38X 608X 38 708 38 808 38 908 37Z 1007 1107 1208 1308 38W 1408 50 1508 38 1608 38 1708 35 1805 1903 2003 2128 2248X 2345Y

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

536W 646 836 1006 1116 1231 1346 1501 1616 1731 1846 2003 2128 2248X 2345Y

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

536W 646X 836X 1006X 1116X 1231X 1346X 1501X 1616X 1731X 1846X 2003X 2128X 2248X 2345Y

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

536W 646X 836X 1006X 1116X 1231X 1346X 1501X 1616X 1731X 1846X 2003X 2128X 2248X 2345Y

Wszystkich Świętych

536W 646 836 56W 931W 1006 26 51 1116 36 1201 31 51 1316 46 1406 31 1501 26 51 1616 41 1706 31 51Z 1816 46 2003 2128 2248 2345Y

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

536W 646 836 1006 1116 1231 1346 1501 1616 1731 1846Z

109

Burowiec (kierunek Janów Ośrodek Bolina)

Stanowisko: 3

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

437W 510W 40X 610X 40 710 40 810 40 910 39Z 1009 1109 1210 1310 40W 1410 52 1510 40 1610 40 1710 37 1807 1905 2005 2130 2250X 2346Y

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

538W 648 838 1008 1118 1233 1348 1503 1618 1733 1848 2005 2130 2250X 2346Y

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

538W 648X 838X 1008X 1118X 1233X 1348X 1503X 1618X 1733X 1848X 2005X 2130X 2250X 2346Y

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

538W 648X 838X 1008X 1118X 1233X 1348X 1503X 1618X 1733X 1848X 2005X 2130X 2250X 2346Y

Wszystkich Świętych

538W 648 838 58W 933W 1008 28 53 1118 38 1203 33 53 1318 48 1408 33 1503 28 53 1618 43 1708 33 53Z 1818 48 2005 2130 2250 2346Y

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

538W 648 838 1008 1118 1233 1348 1503 1618 1733 1848Z

109

Szopienice Bednorza (kierunek Janów Ośrodek Bolina)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

439W 512W 42X 612X 42 712 42 812 42 912 41Z 1011 1111 1212 1312 42W 1412 54 1512 42 1612 42 1712 39 1809 1907 2007 2132 2252X 2348Y

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

540W 650 840 1010 1120 1235 1350 1505 1620 1735 1850 2007 2132 2252X 2348Y

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

540W 650X 840X 1010X 1120X 1235X 1350X 1505X 1620X 1735X 1850X 2007X 2132X 2252X 2348Y

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

540W 650X 840X 1010X 1120X 1235X 1350X 1505X 1620X 1735X 1850X 2007X 2132X 2252X 2348Y

Wszystkich Świętych

540W 650 840 900W 35W 1010 30 55 1120 40 1205 35 55 1320 50 1410 35 1505 30 55 1620 45 1710 35 55Z 1820 50 2007 2132 2252 2348Y

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

540W 650 840 1010 1120 1235 1350 1505 1620 1735 1850Z

109

Szopienice Kościół (kierunek Janów Ośrodek Bolina)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

440W 513W 43X 613X 43 713 43 813 43 913 42Z 1012 1112 1213 1313 43W 1413 55 1513 43 1613 43 1713 40 1810 1908 2008 2133 2253X 2349Y

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

541W 651 841 1011 1121 1236 1351 1506 1621 1736 1851 2008 2133 2253X 2349Y

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

541W 651X 841X 1011X 1121X 1236X 1351X 1506X 1621X 1736X 1851X 2008X 2133X 2253X 2349Y

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

541W 651X 841X 1011X 1121X 1236X 1351X 1506X 1621X 1736X 1851X 2008X 2133X 2253X 2349Y

Wszystkich Świętych

541W 651 841 901W 36W 1011 31 56 1121 41 1206 36 56 1321 51 1411 36 1506 31 56 1621 46 1711 36 56Z 1821 51 2008 2133 2253 2349Y

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

541W 651 841 1011 1121 1236 1351 1506 1621 1736 1851Z

109

Wilhelmina Skrzyżowanie (kierunek Janów Ośrodek Bolina)

Stanowisko: 3

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

442W 516W 46X 616X 46 716 46 816 46 916 1015 1115 1216 1316 46W 1416 58 1516 46 1616 46 1716 43 1813 1910 2010 2135 2255X 2351Y

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

543W 653 843 1013 1123 1238 1353 1508 1623 1738 1853 2010 2135 2255X 2351Y

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

543W 653X 843X 1013X 1123X 1238X 1353X 1508X 1623X 1738X 1853X 2010X 2135X 2255X 2351Y

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

543W 653X 843X 1013X 1123X 1238X 1353X 1508X 1623X 1738X 1853X 2010X 2135X 2255X 2351Y

Wszystkich Świętych

543W 653 843 903W 38W 1013 33 58 1123 43 1208 38 58 1323 53 1413 38 1508 33 58 1623 48 1713 38 1823 53 2010 2135 2255 2351Y

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

543W 653 843 1013 1123 1238 1353 1508 1623 1738

109

Janów Lwowska Szkoła (kierunek Janów Ośrodek Bolina)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

444W 518W 48X 618X 48 718 48 818 48 918 1017 1117 1218 1318 48W 1418 1500 18 48 1618 48 1718 45 1815 1912 2012 2137 2257X 2353Y

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

545W 655 845 1015 1125 1240 1355 1510 1625 1740 1855 2012 2137 2257X 2353Y

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

545W 655X 845X 1015X 1125X 1240X 1355X 1510X 1625X 1740X 1855X 2012X 2137X 2257X 2353Y

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

545W 655X 845X 1015X 1125X 1240X 1355X 1510X 1625X 1740X 1855X 2012X 2137X 2257X 2353Y

Wszystkich Świętych

545W 655 845 905W 40W 1015 35 1100 25 45 1210 40 1300 25 55 1415 40 1510 35 1600 25 50 1715 40 1825 55 2012 2137 2257 2353Y

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

545W 655 845 1015 1125 1240 1355 1510 1625 1740

109

Nikiszowiec Szyb Wilson (kierunek Janów Ośrodek Bolina)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

445W 519W 49X 619X 49 719 49 819 49 919 1018 1118 1219 1319 49W 1419 1501 19 49 1619 49 1719 46 1816 1913 2013 2138 2258X 2354Y

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

546W 656 846 1016 1126 1241 1356 1511 1626 1741 1856 2013 2138 2258X 2354Y

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

546W 656X 846X 1016X 1126X 1241X 1356X 1511X 1626X 1741X 1856X 2013X 2138X 2258X 2354Y

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

546W 656X 846X 1016X 1126X 1241X 1356X 1511X 1626X 1741X 1856X 2013X 2138X 2258X 2354Y

Wszystkich Świętych

546W 656 846 906W 41W 1016 36 1101 26 46 1211 41 1301 26 56 1416 41 1511 36 1601 26 51 1716 41 1826 56 2013 2138 2258 2354Y

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

546W 656 846 1016 1126 1241 1356 1511 1626 1741

109

Nikiszowiec Szpital (kierunek Janów Ośrodek Bolina)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

446W 521W 51X 621X 51 721 51 821 51 921 1020 1120 1221 1321 51W 1421 1503 21 51 1621 51 1721 48 1818 1915 2015 2140 2300X 55Y

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

548W 658 848 1018 1128 1243 1358 1513 1628 1743 1858 2015 2140 2300X 55Y

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

548W 658X 848X 1018X 1128X 1243X 1358X 1513X 1628X 1743X 1858X 2015X 2140X 2300X 55Y

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

548W 658X 848X 1018X 1128X 1243X 1358X 1513X 1628X 1743X 1858X 2015X 2140X 2300X 55Y

Wszystkich Świętych

548W 658 848 908W 43W 1018 38 1103 28 48 1213 43 1303 28 58 1418 43 1513 38 1603 28 53 1718 43 1828 58 2015 2140 2300 55Y

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

548W 658 848 1018 1128 1243 1358 1513 1628 1743

109

Nikiszowiec Kościół (kierunek Janów Ośrodek Bolina)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

447W 522W 52X 622X 52 722 52 822 52 922 1021 1121 1222 1322 52W 1422 1504 22 52 1622 52 1722 49 1819 1916 2016 2141 2301X 56Y

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

549W 659 849 1019 1129 1244 1359 1514 1629 1744 1859 2016 2141 2301X 56Y

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

549W 659X 849X 1019X 1129X 1244X 1359X 1514X 1629X 1744X 1859X 2016X 2141X 2301X 56Y

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

549W 659X 849X 1019X 1129X 1244X 1359X 1514X 1629X 1744X 1859X 2016X 2141X 2301X 56Y

Wszystkich Świętych

549W 659 849 909W 44W 1019 39 1104 29 49 1214 44 1304 29 59 1419 44 1514 39 1604 29 54 1719 44 1829 59 2016 2141 2301 56Y

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

549W 659 849 1019 1129 1244 1359 1514 1629 1744

109

Janów Zamkowa Skwer (kierunek Janów Ośrodek Bolina)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

448W 523W 53X 623X 53 723 53 823 53 923 1022 1122 1223 1323 53W 1423 1505 23 53 1623 53 1723 50 1820 1917 2017 2142 2302X 57Y

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

550W 700 850 1020 1130 1245 1400 1515 1630 1745 1900 2017 2142 2302X 57Y

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

550W 700X 850X 1020X 1130X 1245X 1400X 1515X 1630X 1745X 1900X 2017X 2142X 2302X 57Y

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

550W 700X 850X 1020X 1130X 1245X 1400X 1515X 1630X 1745X 1900X 2017X 2142X 2302X 57Y

Wszystkich Świętych

550W 700 850 910W 45W 1020 40 1105 30 50 1215 45 1305 30 1400 20 45 1515 40 1605 30 55 1720 45 1830 1900 2017 2142 2302 57Y

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

550W 700 850 1020 1130 1245 1400 1515 1630 1745

109

Janów Zamkowa (kierunek Janów Ośrodek Bolina)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

449W 524W 54X 624X 54 724 54 824 54 924 1023 1123 1224 1324 54W 1424 1506 24 54 1624 54 1724 51 1821 1918 2018 2143 2303X

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

551W 701 851 1021 1131 1246 1401 1516 1631 1746 1901 2018 2143 2303X

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

551W 701X 851X 1021X 1131X 1246X 1401X 1516X 1631X 1746X 1901X 2018X 2143X 2303X

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

551W 701X 851X 1021X 1131X 1246X 1401X 1516X 1631X 1746X 1901X 2018X 2143X 2303X

Wszystkich Świętych

551W 701 851 911W 46W 1021 41 1106 31 51 1216 46 1306 31 1401 21 46 1516 41 1606 31 56 1721 46 1831 1901 2018 2143 2303

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

551W 701 851 1021 1131 1246 1401 1516 1631 1746

109

Janów Leśnego Potoku (kierunek Janów Ośrodek Bolina)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

450W 525W 55X 625X 55 725 55 825 55 925 1024 1124 1225 1325 55W 1425 1507 25 55 1625 55 1725 52 1822 1919 2019 2144 2304X

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

552W 702 852 1022 1132 1247 1402 1517 1632 1747 1902 2019 2144 2304X

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

552W 702X 852X 1022X 1132X 1247X 1402X 1517X 1632X 1747X 1902X 2019X 2144X 2304X

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

552W 702X 852X 1022X 1132X 1247X 1402X 1517X 1632X 1747X 1902X 2019X 2144X 2304X

Wszystkich Świętych

552W 702 852 912W 47W 1022 42 1107 32 52 1217 47 1307 32 1402 22 47 1517 42 1607 32 57 1722 47 1832 1902 2019 2144 2304

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

552W 702 852 1022 1132 1247 1402 1517 1632 1747

109

Janów Osiedle (kierunek Janów Ośrodek Bolina)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

451W 526W 56X 626X 56 726 56 826 56 926 1025 1125 1226 1326 56W 1426 1508 26 56 1626 56 1726 53 1823 1920 2020 2145 2305X

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

553W 703 853 1023 1133 1248 1403 1518 1633 1748 1903 2020 2145 2305X

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

553W 703X 853X 1023X 1133X 1248X 1403X 1518X 1633X 1748X 1903X 2020X 2145X 2305X

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

553W 703X 853X 1023X 1133X 1248X 1403X 1518X 1633X 1748X 1903X 2020X 2145X 2305X

Wszystkich Świętych

553W 703 853 913W 48W 1023 43 1108 33 53 1218 48 1308 33 1403 23 48 1518 43 1608 33 58 1723 48 1833 1903 2020 2145 2305

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

553W 703 853 1023 1133 1248 1403 1518 1633 1748

109

Janów Strumienna (kierunek Janów Ośrodek Bolina)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

453W 528W 58X 628X 58 728 58 828 58 928 1027 1127 1228 1328 58W 1428 1510 28 58 1628 58 1728 55 1825 1922 2022 2147 2307X

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

555W 705 855 1025 1135 1250 1405 1520 1635 1750 1905 2022 2147 2307X

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

555W 705X 855X 1025X 1135X 1250X 1405X 1520X 1635X 1750X 1905X 2022X 2147X 2307X

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

555W 705X 855X 1025X 1135X 1250X 1405X 1520X 1635X 1750X 1905X 2022X 2147X 2307X

Wszystkich Świętych

555W 705 855 915W 50W 1025 45 1110 35 55 1220 50 1310 35 1405 25 50 1520 45 1610 35 1700 25 50 1835 1905 2022 2147 2307

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

555W 705 855 1025 1135 1250 1405 1520 1635 1750

109

Janów Ośrodek Bolina (kierunek Janów Ośrodek Bolina)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

454W 529W 59X 629X 59 729 59 829 59 929 1028 1128 1229 1329 59W 1429 1511 29 59 1629 59 1729 56 1826 1923 2023 2148 2308X

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

556W 706 856 1026 1136 1251 1406 1521 1636 1751 1906 2023 2148 2308X

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

556W 706X 856X 1026X 1136X 1251X 1406X 1521X 1636X 1751X 1906X 2023X 2148X 2308X

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

556W 706X 856X 1026X 1136X 1251X 1406X 1521X 1636X 1751X 1906X 2023X 2148X 2308X

Wszystkich Świętych

556W 706 856 916W 51W 1026 46 1111 36 56 1221 51 1311 36 1406 26 51 1521 46 1611 36 1701 26 51 1836 1906 2023 2148 2308

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

556W 706 856 1026 1136 1251 1406 1521 1636 1751

Osiedle Witosa Pętla

109

Janów Ośrodek Bolina (kierunek Osiedle Witosa Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

349U 419U 43X 511U 41 611 41 711 41 811 41T 911 1011 1111 1211 1311 41 1411 41 1511 41 1611 41T 1711 41T 1813 44R 1929 2029Z 2159U

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

446U 614 729 914 1029 1144 1259 1414 1529 1644 1814 1929 2029Z 2159U

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

446U 614U 729U 914U 1029U 1144U 1259U 1414U 1529U 1644U 1814U 1929U 2029X 2159U

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

446U 614U 729U 914U 1029U 1144U 1259U 1414U 1529U 1644U 1814U 1929U 2029X 2159U

Wszystkich Świętych

446U 614 729 914 34 59 1029 54 1119 44 1209 34 59 1324 49 1414 34 59 1529 54 1619 44 1709R 34R 1814 1929 2029Z 2159U

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

446U 614 729 914 1029 1144 1259 1414 1529 1644 1814R

109

Janów Strumienna (kierunek Osiedle Witosa Pętla)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

350U 420U 44X 512U 42 612 42 712 42 812 42T 912 1012 1112 1212 1312 42 1412 42 1512 42 1612 42T 1712 42T 1814 45R 1930 2030Z 2200U

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

447U 615 730 915 1030 1145 1300 1415 1530 1645 1815 1930 2030Z 2200U

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

447U 615U 730U 915U 1030U 1145U 1300U 1415U 1530U 1645U 1815U 1930U 2030X 2200U

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

447U 615U 730U 915U 1030U 1145U 1300U 1415U 1530U 1645U 1815U 1930U 2030X 2200U

Wszystkich Świętych

447U 615 730 915 35 1000 30 55 1120 45 1210 35 1300 25 50 1415 35 1500 30 55 1620 45 1710R 35R 1815 1930 2030Z 2200U

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

447U 615 730 915 1030 1145 1300 1415 1530 1645 1815R

109

Janów Osiedle (kierunek Osiedle Witosa Pętla)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

352U 422U 46X 514U 44 614 44 714 44 814 44T 914 1014 1114 1214 1314 44 1414 44 1514 44 1614 44T 1714 44T 1816 47R 1932 2032Z 2202U

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

449U 617 732 917 1032 1147 1302 1417 1532 1647 1817 1932 2032Z 2202U

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

449U 617U 732U 917U 1032U 1147U 1302U 1417U 1532U 1647U 1817U 1932U 2032X 2202U

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

449U 617U 732U 917U 1032U 1147U 1302U 1417U 1532U 1647U 1817U 1932U 2032X 2202U

Wszystkich Świętych

449U 617 732 917 37 1002 32 57 1122 47 1212 37 1302 27 52 1417 37 1502 32 57 1622 47 1712R 37R 1817 1932 2032Z 2202U

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

449U 617 732 917 1032 1147 1302 1417 1532 1647 1817R

109

Janów Leśnego Potoku (kierunek Osiedle Witosa Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

353U 423U 47X 515U 45 615 45 715 45 815 45T 915 1015 1115 1215 1315 45 1415 45 1515 45 1615 45T 1715 45T 1817 48R 1933 2033Z 2203U

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

450U 618 733 918 1033 1148 1303 1418 1533 1648 1818 1933 2033Z 2203U

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

450U 618U 733U 918U 1033U 1148U 1303U 1418U 1533U 1648U 1818U 1933U 2033X 2203U

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

450U 618U 733U 918U 1033U 1148U 1303U 1418U 1533U 1648U 1818U 1933U 2033X 2203U

Wszystkich Świętych

450U 618 733 918 38 1003 33 58 1123 48 1213 38 1303 28 53 1418 38 1503 33 58 1623 48 1713R 38R 1818 1933 2033Z 2203U

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

450U 618 733 918 1033 1148 1303 1418 1533 1648 1818R

109

Janów Zamkowa (kierunek Osiedle Witosa Pętla)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

354U 424U 48X 516U 46 616 46 716 46 816 46T 916 1016 1116 1216 1316 46 1416 46 1516 46 1616 46T 1716 46T 1818 49R 1934 2034Z 2204U

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

451U 619 734 919 1034 1149 1304 1419 1534 1649 1819 1934 2034Z 2204U

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

451U 619U 734U 919U 1034U 1149U 1304U 1419U 1534U 1649U 1819U 1934U 2034X 2204U

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

451U 619U 734U 919U 1034U 1149U 1304U 1419U 1534U 1649U 1819U 1934U 2034X 2204U

Wszystkich Świętych

451U 619 734 919 39 1004 34 59 1124 49 1214 39 1304 29 54 1419 39 1504 34 59 1624 49 1714R 39R 1819 1934 2034Z 2204U

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

451U 619 734 919 1034 1149 1304 1419 1534 1649 1819R

109

Janów Zamkowa Skwer (kierunek Osiedle Witosa Pętla)

Stanowisko: 3

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

355U 425U 49X 517U 47 617 47 717 47 817 47T 917 1017 1117 1217 1317 47 1417 47 1517 47 1617 47T 1717 47T 1819 50R 1935 2035Z 2205U

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

452U 620 735 920 1035 1150 1305 1420 1535 1650 1820 1935 2035Z 2205U

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

452U 620U 735U 920U 1035U 1150U 1305U 1420U 1535U 1650U 1820U 1935U 2035X 2205U

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

452U 620U 735U 920U 1035U 1150U 1305U 1420U 1535U 1650U 1820U 1935U 2035X 2205U

Wszystkich Świętych

452U 620 735 920 40 1005 35 1100 25 50 1215 40 1305 30 55 1420 40 1505 35 1600 25 50 1715R 40R 1820 1935 2035Z 2205U

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

452U 620 735 920 1035 1150 1305 1420 1535 1650 1820R

109

Nikiszowiec Kościół (kierunek Osiedle Witosa Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

357U 427U 51X 519U 49 619 49 719 49 819 49T 919 1019 1119 1219 1319 49 1419 49 1519 49 1619 49T 1719 49T 1821 52R 1937 2037Z 2207U

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

454U 622 737 922 1037 1152 1307 1422 1537 1652 1822 1937 2037Z 2207U

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

454U 622U 737U 922U 1037U 1152U 1307U 1422U 1537U 1652U 1822U 1937U 2037X 2207U

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

454U 622U 737U 922U 1037U 1152U 1307U 1422U 1537U 1652U 1822U 1937U 2037X 2207U

Wszystkich Świętych

454U 622 737 922 42 1007 37 1102 27 52 1217 42 1307 32 57 1422 42 1507 37 1602 27 52 1717R 42R 1822 1937 2037Z 2207U

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

454U 622 737 922 1037 1152 1307 1422 1537 1652 1822R

109

Nikiszowiec Szpital (kierunek Osiedle Witosa Pętla)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

358U 428U 52X 520U 50 620 50 720 50 820 50T 920 1020 1120 1220 1320 50 1420 50 1520 50 1620 50T 1720 50T 1822 53R 1938 2038Z 2208U

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

455U 623 738 923 1038 1153 1308 1423 1538 1653 1823 1938 2038Z 2208U

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

455U 623U 738U 923U 1038U 1153U 1308U 1423U 1538U 1653U 1823U 1938U 2038X 2208U

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

455U 623U 738U 923U 1038U 1153U 1308U 1423U 1538U 1653U 1823U 1938U 2038X 2208U

Wszystkich Świętych

455U 623 738 923 43 1008 38 1103 28 53 1218 43 1308 33 58 1423 43 1508 38 1603 28 53 1718R 43R 1823 1938 2038Z 2208U

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

455U 623 738 923 1038 1153 1308 1423 1538 1653 1823R

109

Nikiszowiec Szyb Wilson (kierunek Osiedle Witosa Pętla)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

359U 429U 53X 522U 52 622 52 722 52 822 52T 922 1022 1122 1222 1322 52 1422 52 1522 52 1622 52T 1722 52T 1824 55R 1940 2040Z 2210U

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

456U 625 740 925 1040 1155 1310 1425 1540 1655 1825 1940 2040Z 2210U

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

456U 625U 740U 925U 1040U 1155U 1310U 1425U 1540U 1655U 1825U 1940U 2040X 2210U

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

456U 625U 740U 925U 1040U 1155U 1310U 1425U 1540U 1655U 1825U 1940U 2040X 2210U

Wszystkich Świętych

456U 625 740 925 45 1010 40 1105 30 55 1220 45 1310 35 1400 25 45 1510 40 1605 30 55 1720R 45R 1825 1940 2040Z 2210U

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

456U 625 740 925 1040 1155 1310 1425 1540 1655 1825R

109

Janów Lwowska Szkoła (kierunek Osiedle Witosa Pętla)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

401U 31U 55X 524U 54 624 54 724 54 824 54T 924 1024 1124 1224 1324 54 1424 54 1524 54 1624 54T 1724 54T 1826 57R 1942 2042Z 2212U

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

458U 627 742 927 1042 1157 1312 1427 1542 1657 1827 1942 2042Z 2212U

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

458U 627U 742U 927U 1042U 1157U 1312U 1427U 1542U 1657U 1827U 1942U 2042X 2212U

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

458U 627U 742U 927U 1042U 1157U 1312U 1427U 1542U 1657U 1827U 1942U 2042X 2212U

Wszystkich Świętych

458U 627 742 927 47 1012 42 1107 32 57 1222 47 1312 37 1402 27 47 1512 42 1607 32 57 1722R 47R 1827 1942 2042Z 2212U

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

458U 627 742 927 1042 1157 1312 1427 1542 1657 1827R

109

Wilhelmina Skrzyżowanie (kierunek Osiedle Witosa Pętla)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

403U 33U 57X 526U 56 626 56 726 56 826 56T 926 1026 1126 1226 1326 56 1426 56 1526 56 1626 56T 1726 56T 1828 59R 1944 2044Z 2214U

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

500U 629 744 929 1044 1159 1314 1429 1544 1659 1829 1944 2044Z 2214U

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

500U 629U 744U 929U 1044U 1159U 1314U 1429U 1544U 1659U 1829U 1944U 2044X 2214U

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

500U 629U 744U 929U 1044U 1159U 1314U 1429U 1544U 1659U 1829U 1944U 2044X 2214U

Wszystkich Świętych

500U 629 744 929 49 1014 44 1109 34 59 1224 49 1314 39 1404 29 49 1514 44 1609 34 59 1724R 49R 1829 1944 2044Z 2214U

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

500U 629 744 929 1044 1159 1314 1429 1544 1659 1829R

109

Szopienice Kościół (kierunek Osiedle Witosa Pętla)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

405U 35U 59X 529U 59 629 59 729 59 829 59T 929 1029 1129 1229 1329 59 1429 59 1529 59 1629 59T 1729 59T 1831 1902R 46 2046Z 2216U

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

502U 631 746 931 1046 1201 1316 1431 1546 1701 1831 1946 2046Z 2216U

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

502U 631U 746U 931U 1046U 1201U 1316U 1431U 1546U 1701U 1831U 1946U 2046X 2216U

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

502U 631U 746U 931U 1046U 1201U 1316U 1431U 1546U 1701U 1831U 1946U 2046X 2216U

Wszystkich Świętych

502U 631 746 931 51 1016 46 1111 36 1201 26 51 1316 41 1406 31 51 1516 46 1611 36 1701 26R 51R 1831 1946 2046Z 2216U

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

502U 631 746 931 1046 1201 1316 1431 1546 1701 1831R

109

Szopienice Bednorza (kierunek Osiedle Witosa Pętla)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

406U 36U 500X 30U 600 30 700 30 800 30 900T 30 1030 1130 1230 1330 1400 30 1500 30 1600 30 1700T 30 1800T 32 1947 2047Z 2217U

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

503U 632 747 932 1047 1202 1317 1432 1547 1702 1832 1947 2047Z 2217U

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

503U 632U 747U 932U 1047U 1202U 1317U 1432U 1547U 1702U 1832U 1947U 2047X 2217U

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

503U 632U 747U 932U 1047U 1202U 1317U 1432U 1547U 1702U 1832U 1947U 2047X 2217U

Wszystkich Świętych

503U 632 747 932 52 1017 47 1112 37 1202 27 52 1317 42 1407 32 52 1517 47 1612 37 1702 1832 1947 2047Z 2217U

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

503U 632 747 932 1047 1202 1317 1432 1547 1702

109

Burowiec (kierunek Osiedle Witosa Pętla)

Stanowisko: 4

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

408U 38U 502X 32U 602 32 702 32 802 32 902T 32 1032 1132 1232 1332 1402 32 1502 32 1602 32 1702T 32 1802T 34 1949 2049Z 2219U

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

505U 634 749 934 1049 1204 1319 1434 1549 1704 1834 1949 2049Z 2219U

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

505U 634U 749U 934U 1049U 1204U 1319U 1434U 1549U 1704U 1834U 1949U 2049X 2219U

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

505U 634U 749U 934U 1049U 1204U 1319U 1434U 1549U 1704U 1834U 1949U 2049X 2219U

Wszystkich Świętych

505U 634 749 934 54 1019 49 1114 39 1204 29 54 1319 44 1409 34 54 1519 49 1614 39 1704 1834 1949 2049Z 2219U

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

505U 634 749 934 1049 1204 1319 1434 1549 1704

109

Burowiec Szkoła (kierunek Osiedle Witosa Pętla)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

409U 39U 504X 34U 604 34 704 34 804 34 904T 34 1034 1134 1234 1334 1404 34 1504 34 1604 34 1704T 34 1804T 36 1951 2051Z 2221U

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

507U 636 751 936 1051 1206 1321 1436 1551 1706 1836 1951 2051Z 2221U

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

507U 636U 751U 936U 1051U 1206U 1321U 1436U 1551U 1706U 1836U 1951U 2051X 2221U

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

507U 636U 751U 936U 1051U 1206U 1321U 1436U 1551U 1706U 1836U 1951U 2051X 2221U

Wszystkich Świętych

507U 636 751 936 56 1021 51 1116 41 1206 31 56 1321 46 1411 36 56 1521 51 1616 41 1706 1836 1951 2051Z 2221U

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

507U 636 751 936 1051 1206 1321 1436 1551 1706

109

Dąbrówka Mała Ośrodek Zdrowia (kierunek Osiedle Witosa Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

411U 41U 506X 36U 606 36 706 36 806 36 906T 36 1036 1137 1237 1337 1407 37 1507 37 1607 37 1706T 36 1806T 38 1953 2053Z 2223U

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

509U 638 753 938 1053 1208 1323 1438 1553 1708 1838 1953 2053Z 2223U

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

509U 638U 753U 938U 1053U 1208U 1323U 1438U 1553U 1708U 1838U 1953U 2053X 2223U

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

509U 638U 753U 938U 1053U 1208U 1323U 1438U 1553U 1708U 1838U 1953U 2053X 2223U

Wszystkich Świętych

509U 638 753 938 58 1023 53 1118 43 1208 33 58 1323 48 1413 38 58 1523 53 1618 43 1708 1838 1953 2053Z 2223U

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

509U 638 753 938 1053 1208 1323 1438 1553 1708

109

Dąbrówka Mała Le Ronda (kierunek Osiedle Witosa Pętla)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

413U 43U 508X 38U 608 38 708 38 808 38 908T 38 1038 1139 1239 1339 1409 39 1509 39 1609 39 1708T 38 1808T 40 1955 2055Z 2225U

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

511U 640 755 940 1055 1210 1325 1440 1555 1710 1840 1955 2055Z 2225U

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

511U 640U 755U 940U 1055U 1210U 1325U 1440U 1555U 1710U 1840U 1955U 2055X 2225U

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

511U 640U 755U 940U 1055U 1210U 1325U 1440U 1555U 1710U 1840U 1955U 2055X 2225U

Wszystkich Świętych

511U 640 755 940 1000 25 55 1120 45 1210 35 1300 25 50 1415 40 1500 25 55 1620 45 1710 1840 1955 2055Z 2225U

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

511U 640 755 940 1055 1210 1325 1440 1555 1710

109

Bogucice Cmentarz (kierunek Osiedle Witosa Pętla)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

415U 45U 510X 40U 610 40 710 40 810 40 910T 40 1040 1141 1241 1311Y 41 1411 41 1511 41 1611 41 1710T 40 1810T 42 1957 2057Z 2227U

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

513U 642 757 942 1057 1212 1327 1442 1557 1712 1842 1957 2057Z 2227U

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

513U 642U 757U 942U 1057U 1212U 1327U 1442U 1557U 1712U 1842U 1957U 2057X 2227U

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

513U 642U 757U 942U 1057U 1212U 1327U 1442U 1557U 1712U 1842U 1957U 2057X 2227U

Wszystkich Świętych

513U 642 757 847W 912W 42 1002 27 57 1122 47 1212 37 1302 27 52 1417 42 1502 27 57 1622 47 1712 1842 1957 2057Z 2227U

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

513U 642 757 942 1057 1212 1327 1442 1557 1712

109

Bogucice Kościół (kierunek Osiedle Witosa Pętla)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

418U 48U 513X 43U 613 43 713 43 813 43 913T 43 1043 1144 1244 1314Y 44 1414 44 1514 44 1614 44 1713T 43 1813T 45 2000 2100Z 2230U

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

516U 645 800 945 1100 1215 1330 1445 1600 1715 1845 2000 2100Z 2230U

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

516U 645U 800U 945U 1100U 1215U 1330U 1445U 1600U 1715U 1845U 2000U 2100X 2230U

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

516U 645U 800U 945U 1100U 1215U 1330U 1445U 1600U 1715U 1845U 2000U 2100X 2230U

Wszystkich Świętych

516U 645 800 50W 915W 45 1005 30 1100 25 50 1215 40 1305 30 55 1420 45 1505 30 1600 25 50 1715 1845 2000 2100Z 2230U

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

516U 645 800 945 1100 1215 1330 1445 1600 1715

109

Koszutka Katowicka (kierunek Osiedle Witosa Pętla)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

420U 50U 516X 46U 616 46 716 46 816 46 946 1046 1148 1248 1318Y 48 1418 48 1518 48 1618 48 1746 1848 2002 2102Z 2232U

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

518U 647 802 947 1102 1217 1332 1447 1602 1717 1847 2002 2102Z 2232U

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

518U 647U 802U 947U 1102U 1217U 1332U 1447U 1602U 1717U 1847U 2002U 2102X 2232U

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

518U 647U 802U 947U 1102U 1217U 1332U 1447U 1602U 1717U 1847U 2002U 2102X 2232U

Wszystkich Świętych

518U 647 802 52W 917W 47 1007 32 1102 27 52 1217 42 1307 32 57 1422 47 1507 32 1602 27 52 1717 1847 2002 2102Z 2232U

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

518U 647 802 947 1102 1217 1332 1447 1602 1717

109

Koszutka Kościół (kierunek Osiedle Witosa Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

422U 52U 518X 48U 618 48 718 48 818 48 948 1048 1150 1250 1320Y 50 1420 50 1520 50 1620 50 1748 1850 2004 2104Z 2234U

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

520U 649 804 949 1104 1219 1334 1449 1604 1719 1849 2004 2104Z 2234U

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

520U 649U 804U 949U 1104U 1219U 1334U 1449U 1604U 1719U 1849U 2004U 2104X 2234U

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

520U 649U 804U 949U 1104U 1219U 1334U 1449U 1604U 1719U 1849U 2004U 2104X 2234U

Wszystkich Świętych

520U 649 804 54W 919W 49 1009 34 1104 29 54 1219 44 1309 34 59 1424 49 1509 34 1604 29 54 1719 1849 2004 2104Z 2234U

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

520U 649 804 949 1104 1219 1334 1449 1604 1719

109

Koszutka Iłłakowiczówny (kierunek Osiedle Witosa Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

423U 53U 519X 49U 619 49 719 49 819 49 949 1049 1151 1251 1321Y 51 1421 51 1521 51 1621 51 1749 1851 2005 2105Z 2235U

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

521U 650 805 950 1105 1220 1335 1450 1605 1720 1850 2005 2105Z 2235U

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

521U 650U 805U 950U 1105U 1220U 1335U 1450U 1605U 1720U 1850U 2005U 2105X 2235U

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

521U 650U 805U 950U 1105U 1220U 1335U 1450U 1605U 1720U 1850U 2005U 2105X 2235U

Wszystkich Świętych

521U 650 805 55W 920W 50 1010 35 1105 30 55 1220 45 1310 35 1400 25 50 1510 35 1605 30 55 1720 1850 2005 2105Z 2235U

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

521U 650 805 950 1105 1220 1335 1450 1605 1720

109

Józefowiec Cmentarz (kierunek Osiedle Witosa Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

425U 55U 521X 51U 621 51 721 51 821 51 951 1051 1153 1253 1323Y 53 1423 53 1523 53 1623 53 1751 1853 2007 2107Z 2237U

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

523U 652 807 952 1107 1222 1337 1452 1607 1722 1852 2007 2107Z 2237U

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

523U 652U 807U 952U 1107U 1222U 1337U 1452U 1607U 1722U 1852U 2007U 2107X 2237U

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

523U 652U 807U 952U 1107U 1222U 1337U 1452U 1607U 1722U 1852U 2007U 2107X 2237U

Wszystkich Świętych

523U 652 807 57W 922W 52 1012 37 1107 32 57 1222 47 1312 37 1402 27 52 1512 37 1607 32 57 1722 1852 2007 2107Z 2237U

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

523U 652 807 952 1107 1222 1337 1452 1607 1722

109

Józefowiec Jabłoniowa (kierunek Osiedle Witosa Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

426U 56U 523X 53U 623 53 723 53 823 53 953 1053 1155 1255 1325Y 55 1425 55 1525 55 1625 55 1753 1855 2008 2108Z 2238U

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

524U 653 808 953 1108 1223 1338 1453 1608 1723 1853 2008 2108Z 2238U

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

524U 653U 808U 953U 1108U 1223U 1338U 1453U 1608U 1723U 1853U 2008U 2108X 2238U

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

524U 653U 808U 953U 1108U 1223U 1338U 1453U 1608U 1723U 1853U 2008U 2108X 2238U

Wszystkich Świętych

524U 653 808 58W 923W 53 1013 38 1108 33 58 1223 48 1313 38 1403 28 53 1513 38 1608 33 58 1723 1853 2008 2108Z 2238U

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

524U 653 808 953 1108 1223 1338 1453 1608 1723

109

Dąb Silesia City Center (kierunek Osiedle Witosa Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

625 55 725 55 825 55 955 1055 1157 1257 1327Y 57 1427 57 1527 57 1627 57 1755 1857 2010 2110Z

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

655 810 955 1110 1225 1340 1455 1610 1725 1855 2010 2110Z

Wszystkich Świętych

655 810 900W 25W 55 1015 40 1110 35 1200 25 50 1315 40 1405 30 55 1515 40 1610 35 1700 25 1855 2010 2110Z

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

655 810 955 1110 1225 1340 1455 1610 1725

109

Dąb Kościół (kierunek Osiedle Witosa Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

430U 500U 28X 58U 628 58 728 58 828 58 958 1058 1200 1300 30Y 1400 30 1500 30 1600 30 1700 58 1900 2013 2113Z 2243U

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

529U 658 813 958 1113 1228 1343 1458 1613 1728 1858 2013 2113Z 2243U

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

529U 658U 813U 958U 1113U 1228U 1343U 1458U 1613U 1728U 1858U 2013U 2113X 2243U

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

529U 658U 813U 958U 1113U 1228U 1343U 1458U 1613U 1728U 1858U 2013U 2113X 2243U

Wszystkich Świętych

529U 658 813 903W 28W 58 1018 43 1113 38 1203 28 53 1318 43 1408 33 58 1518 43 1613 38 1703 28 1858 2013 2113Z 2243U

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

529U 658 813 958 1113 1228 1343 1458 1613 1728

109

Osiedle Tysiąclecia ZOO (kierunek Osiedle Witosa Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

432U 503U 31X 601U 31 701 31 801 31 901 1001 1101 1203 1303 33Y 1403 33 1503 33 1603 33 1703 1801 1902 2015 2115Z 2245U

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

531U 700 815 1000 1115 1230 1345 1500 1615 1730 1900 2015 2115Z 2245U

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

531U 700U 815U 1000U 1115U 1230U 1345U 1500U 1615U 1730U 1900U 2015U 2115X 2245U

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

531U 700U 815U 1000U 1115U 1230U 1345U 1500U 1615U 1730U 1900U 2015U 2115X 2245U

Wszystkich Świętych

531U 700 815 905W 30W 1000 20 45 1115 40 1205 30 55 1320 45 1410 35 1500 20 45 1615 40 1705 30 1900 2015 2115Z 2245U

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

531U 700 815 1000 1115 1230 1345 1500 1615 1730

109

Osiedle Tysiąclecia Zawiszy Czarnego (kierunek Osiedle Witosa Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

433U 505U 33X 603U 33 703 33 803 33 903 1003 1103 1205 1305 35Y 1405 35 1505 35 1605 35 1705 1803 1904 2017 2117Z 2247U

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

533U 702 817 1002 1117 1232 1347 1502 1617 1732 1902 2017 2117Z 2247U

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

533U 702U 817U 1002U 1117U 1232U 1347U 1502U 1617U 1732U 1902U 2017U 2117X 2247U

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

533U 702U 817U 1002U 1117U 1232U 1347U 1502U 1617U 1732U 1902U 2017U 2117X 2247U

Wszystkich Świętych

533U 702 817 907W 32W 1002 22 47 1117 42 1207 32 57 1322 47 1412 37 1502 22 47 1617 42 1707 32 1902 2017 2117Z 2247U

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

533U 702 817 1002 1117 1232 1347 1502 1617 1732

109

Osiedle Tysiąclecia Mieszka I (kierunek Osiedle Witosa Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

434U 506U 34X 604U 34 704 34 804 34 904 1004 1104 1206 1306 36Y 1406 36 1506 36 1606 36 1706 1804 1905 2018 2118Z 2248U

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

534U 703 818 1003 1118 1233 1348 1503 1618 1733 1903 2018 2118Z 2248U

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

534U 703U 818U 1003U 1118U 1233U 1348U 1503U 1618U 1733U 1903U 2018U 2118X 2248U

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

534U 703U 818U 1003U 1118U 1233U 1348U 1503U 1618U 1733U 1903U 2018U 2118X 2248U

Wszystkich Świętych

534U 703 818 908W 33W 1003 23 48 1118 43 1208 33 58 1323 48 1413 38 1503 23 48 1618 43 1708 33 1903 2018 2118Z 2248U

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

534U 703 818 1003 1118 1233 1348 1503 1618 1733

109

Załęże Dom Kultury (kierunek Osiedle Witosa Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

435U 507U 35X 605U 35 705 35 805 35 905 1005 1105 1207 1307 37Y 1407 37 1507 37 1607 37 1707 1805 1906 2019 2119Z 2249U

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

535U 704 819 1004 1119 1234 1349 1504 1619 1734 1904 2019 2119Z 2249U

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

535U 704U 819U 1004U 1119U 1234U 1349U 1504U 1619U 1734U 1904U 2019U 2119X 2249U

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

535U 704U 819U 1004U 1119U 1234U 1349U 1504U 1619U 1734U 1904U 2019U 2119X 2249U

Wszystkich Świętych

535U 704 819 909W 34W 1004 24 49 1119 44 1209 34 59 1324 49 1414 39 1504 24 49 1619 44 1709 34 1904 2019 2119Z 2249U

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

535U 704 819 1004 1119 1234 1349 1504 1619 1734

109

Załęże Wiśniowa (kierunek Osiedle Witosa Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

437U 510U 38X 608U 38 708 38 808 38 908 1008 1108 1210 1310 40Y 1410 40 1510 40 1610 40 1710 1808 1908 2021 2121Z 2251U

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

537U 706 821 1006 1121 1236 1351 1506 1621 1736 1906 2021 2121Z 2251U

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

537U 706U 821U 1006U 1121U 1236U 1351U 1506U 1621U 1736U 1906U 2021U 2121X 2251U

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

537U 706U 821U 1006U 1121U 1236U 1351U 1506U 1621U 1736U 1906U 2021U 2121X 2251U

Wszystkich Świętych

537U 706 821 911W 36W 1006 26 51 1121 46 1211 36 1301 26 51 1416 41 1506 26 51 1621 46 1711 36 1906 2021 2121Z 2251U

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

537U 706 821 1006 1121 1236 1351 1506 1621 1736

109

Obroki Dulęby (kierunek Osiedle Witosa Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

541X 1343Y 2124Z

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

2124Z

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

2124X

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

2124X

Wszystkich Świętych

2124Z

109

Obroki Droga do MPGK (kierunek Osiedle Witosa Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

542X 1344Y 2125Z

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

2125Z

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

2125X

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

2125X

Wszystkich Świętych

2125Z

109

Obroki MPGK (kierunek Osiedle Witosa Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

543X 1345Y 2126Z

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

2126Z

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

2126X

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

2126X

Wszystkich Świętych

2126Z

109

Obroki Droga do MPGK (kierunek Osiedle Witosa Pętla)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

544X 1346Y 2127Z

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

2127Z

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

2127X

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

2127X

Wszystkich Świętych

2127Z

109

Obroki Dulęby (kierunek Osiedle Witosa Pętla)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

545X 1347Y 2128Z

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

2128Z

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

2128X

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

2128X

Wszystkich Świętych

2128Z

109

Osiedle Witosa II (kierunek Osiedle Witosa Pętla)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

439U 512U 47X 610U 40 710 40 810 40 910 1010 1110 1212 1312 49Y 1412 42 1512 42 1612 42 1712 1810 1910 2023 2130Z 2253U

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

539U 708 823 1008 1123 1238 1353 1508 1623 1738 1908 2023 2130Z 2253U

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

539U 708U 823U 1008U 1123U 1238U 1353U 1508U 1623U 1738U 1908U 2023U 2130X 2253U

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

539U 708U 823U 1008U 1123U 1238U 1353U 1508U 1623U 1738U 1908U 2023U 2130X 2253U

Wszystkich Świętych

539U 708 823 913W 38W 1008 28 53 1123 48 1213 38 1303 28 53 1418 43 1508 28 53 1623 48 1713 38 1908 2023 2130Z 2253U

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

539U 708 823 1008 1123 1238 1353 1508 1623 1738

109

Osiedle Witosa Centrum (kierunek Osiedle Witosa Pętla)

Stanowisko: 2

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

441U 514U 49X 612U 42 712 42 812 42 912 1012 1112 1214 1314 51Y 1414 44 1514 44 1614 44 1714 1812 1912 2025 2132Z 2255U

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

541U 710 825 1010 1125 1240 1355 1510 1625 1740 1910 2025 2132Z 2255U

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

541U 710U 825U 1010U 1125U 1240U 1355U 1510U 1625U 1740U 1910U 2025U 2132X 2255U

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

541U 710U 825U 1010U 1125U 1240U 1355U 1510U 1625U 1740U 1910U 2025U 2132X 2255U

Wszystkich Świętych

541U 710 825 915W 40W 1010 30 55 1125 50 1215 40 1305 30 55 1420 45 1510 30 55 1625 50 1715 40 1910 2025 2132Z 2255U

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

541U 710 825 1010 1125 1240 1355 1510 1625 1740

109

Osiedle Witosa Pętla (kierunek Osiedle Witosa Pętla)

Stanowisko: 1

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

443U 516U 51X 614U 44 714 44 814 44 914 1014 1114 1216 1316 53Y 1416 46 1516 46 1616 46 1716 1814 1914 2027 2134Z 2257U

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

543U 712 827 1012 1127 1242 1357 1512 1627 1742 1912 2027 2134Z 2257U

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

543U 712U 827U 1012U 1127U 1242U 1357U 1512U 1627U 1742U 1912U 2027U 2134X 2257U

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

543U 712U 827U 1012U 1127U 1242U 1357U 1512U 1627U 1742U 1912U 2027U 2134X 2257U

Wszystkich Świętych

543U 712 827 917W 42W 1012 32 57 1127 52 1217 42 1307 32 57 1422 47 1512 32 57 1627 52 1717 42 1912 2027 2134Z 2257U

Wigilia – 24 grudnia i specjalny na 31 grudnia 2020 r.

543U 712 827 1012 1127 1242 1357 1512 1627 1742

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *